Behandlingar

Mer info om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering

TerpiBehandlingar undersöker: Undermedvetet eller Omedvetet? Vilken ord ska vi för det första kalla den informationsbank vi besitter vars innehåll vi inte är medvetna om? Psykoanalysens fader Sigmund Freud använde sig av ordet det Omedvetna. Freud menade att det ordet bäst beskrev förbjudet psykiskt innehåll bestående av bortryckta opassande primitiva och instinktiva impulser. Barnets olika beteenden… Läs mer Mer info om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering