BBTRS-AndningsTerapi

Ladda ur stress, press, motstånd, trauma med mera med hjälp av BBTRS – BBTRS – BioDynamic Breathwork & Trauma Release System®

BBTRS är en samling aktiva terapeutiska tekniker för stressurladdning i psyke och kropp där andningsarbetet är det centrala. Kraftfullare andning används så väl som lugnande och meditativa. Genom häftig in- och utandning genom munnen som i andningsmetoden ”connected breathwork” laddar vi upp kroppen med syre. Detta gör att det dömande och analyserande intellektet förlorar mycket av sitt grepp vilket automatiskt ökar kontakten inåt. När uppmärksamheten lämnat huvudet så slappnar försvarsinställningarna i kroppen av. I detta utrymme kommer de muskulära spänningarna upp till medvetandet. Nu blir vi mer lyhörda för inre fysiska sensationer, förnimmelser och impulser. Vi kommer kunna börja följa de svaga eller starka fysiska rörelsebehov vi har, och till exempel tillåta kroppen att skaka, darra. Vi kanske vill stretcha ut i ryggraden samt i leder och vi kan själva trycka ut, massera våra muskulära spänningar. Vi kommer kunna börja känna behov av att använda rösten, uttala oss, ljuda ut eller tona för att medvetandegöra och ladda ur förträngda psykiska behov och känslor.

Sessionens upplägg:

 • Inledande samtal där klientens individuella erfarenheter och behov tas upp. Sessionen anpassas efter denna information för att så bra som möjligt stödja dessa behov.
 • Löpande djupandning så kallad ”connected breathing” kommer därefter att syresätta och ladda upp kroppen och avgöra bearbetningens intensitet och tempo.
 • Spänningar, tidigare erfarenheter och bortträngda mönster i kropp och psyke kommer att aktiveras.
 • BBTRS® terapeuten vägleder och ger förslag på olika rörelser, stretch- och massagetryck, ljudande, röstbaserade uttryck, meditationer och öppningar för inre lugn. BBTRS® ger vägledning i att ladda ur och frigöra psykisk och fysisk stress och i att uppskatta det som är redan är lugnt och bra.
 • Sessionen avrundas slutligen med meditation och vid behov samtal i syfte att stödja integrering av de processer som sessionen inneburit.

För mer info: www.biodynamicbreath.com

Sessionerna är mellan 75 och 90 minuter långa och sker helst Online genom Zoom

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är animal-3892156__480-700x467.jpg

Allt från vaga, diffusa inre impulser till större, mer högludda och med stora rörelser – är vad som bejakas i en BBTRS-session. Däremellan läggs fokus på de sensoriskt lugna platser kroppen som efter ett utlevande andningsarbete ofta har ökat i intensitet. Att hitta och återkomma till dessa lugnande platser inom oss kan göra underverk i en stressig vardag.

 • BBTRS metoder och andningsarbete ökar medvetenheten om subtila fysiska sensationer, bortträngda emotioner samt lagrade spänningar och stelhet i muskler, leder och inre organ.
 • BBTRS ger verktyg för att bearbeta och ladda ur psykisk och fysisk stress.
 • BBTRS är förståelseskapande för vad vi behöver för att må bra.
 • BBTRS har en bearbetande och läkande effekt på psykisk och fysisk stress och trauma.
 • BBTRS leder till minskad sårbarhet för stress och negativ yttre påverkan.
 • BBTRS ökar inre trygghet och andra positiva tillstånd så som optimism, spontanitet, intuition, glädje, kärlek, närvaro

För mer ytterligare information om BBTRS kolla in BBTRS & Osho

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hand-3035665__480-700x347.jpg

Sessionerna är än gratis nu och någon månad till. De sker över internet, Zoom eller Skype.

Kontraindikatorer
hjärtproblem, epilepsi, svårare diabetes, graviditet, svårare astma, psykotiska tillstånd, om man har extremt känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkan.

Om du känner dig osäker men gärna vill prova BBTRS konsultera din läkare innan du bokar en behandling.

Vi ses över Skype eller Zoom. Du är även välkommen till behandlingslokalen. För bokning maila eller ring.

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108