RörelseTerapi

Reducera lagrad stress. Genom olika andningstekniker syresätter vi kroppen vilket minskar överaktivitet i hjärnan. Aktiv andning gör oss mer närvarande, samstämda och inkännande med bortträngda emotioner och lagrade spänningar och stelhet i muskler och inre organ.

Jag tränar mig till terapeut i BBTRS – BioDynamic Breathwork & Trauma Release System®. Sessionerna är träningssessioner och än så länge gratis. De sker över internet, Zoom eller Skype.

” BBTRS integrerar djup andning med samtidig fokus på medveten rörelse, beröring och frigörande emotionell utlevelse samt meditation, för intuitiv läkning när och där det behövs. Läk tidigare trauma, börja lev autentiskt i inre stillhet och glädje ”
” BBTRS integrates deep connected breathing with conscious touch, movement, emotional release, and meditation, for intuitive healing where and when it’s needed most. Heal past trauma, connect with your authentic being, and feel joy and peace”

Andning utövas som redskap för att komma åt det förträngda. I BBTRS utgår man från att läkning från stress och trauma behöver göras genom träning i att återkomma till en positiv plats som svarar an på ett känslomässigt och sensoriskt positivt sätt. Det kan ske genom att vi återminns något fint eller visualiserar positiva inre bilder eller lyssnar till lugnande ljud, betraktar och upplever natur, djur eller ting som är känslomässigt betydande med mera. På så vis tränar vi i hur trygghet på olika sätt kan kännas inom oss. Vi tränar även på att igen och igen återvända hit. I takt med ökad förmåga till trygghet så ökar även vår uthållighet, villighet och förmåga att uppleva det som känns mer emotionellt obehagligt, ansträngande, de mer krävande fysiska sensationerna. Rastlöshet, spänningar, smärta, intensiva känslor och tankar kan lätt överväldiga oss när vi försöker vara närvarande och känna in i kroppen. Med detta kommer vi kunna att pendla mellan att känna det jobbiga och det inre mer trygga, mellan krävande och lugnande sensationer. Vi är bara så länge i det jobbiga som vi orkar och sen tillbaka till mer positiva sensationer. Samma pendlande förmåga kan vi ha nytta av när vardagen överfaller oss med stress. Triggande situationer kommer med tid kännas lättare att hantera och somligt försvinna, läka ut.

Återkommande oro, ångest, ilska och rädsla är outlevda och förhindrade kamp-, flykt- och frys reaktioner. Sociala och kulturella koder och konventioner gör att vi anpassar oss och trycker tillbaka känslor och rörelseimpulser. Det kan till exempel handla om att vilja sätta en gräns men inte kunna. En sådan situation kan väcka både ilska med kampreaktion och rädsla med flykt- eller frys reaktion. Hormoner och signalsubstanser utsöndras och skapar de fysiska reaktionerna. Att inta en närvarande inställning gentemot kroppen i ett sådant läge kan innebära att kroppen naturligt börja skaka, darra, huttra, känna kyla eller värme. Vi kan börja förnimma sensationer så som pulserande, stickningar, muskulära sammandragningar med mera. Detta är några av kroppens naturliga uttryck när vi stannar upp, upplever vad som sker inuti. Kan man tillåta en naturlig traumautlevelse kommer det att leda till att inlagringar av stress minskar i våra kroppar.

Kontraindikatorer
Faktorer som kan vara kontraindikativa, när det kan vara mindre bra att genomgå en andning/behandlingsprocess är: hjärtproblem, epilepsi, svårare diabetes, graviditet, svårare astma, psykotiska tillstånd, om man har extremt känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkan.

Om du känner dig osäker konsultera läkare innan du bokar en behandling.

Vi ses över Skype eller Zoom. Du är även välkommen till behandlingslokalen. För bokning maila eller ring.

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108