Behandlingar

Hur vi anknyter idag speglar villkoren för vår tidiga anknytning.

De underliggande känslor vi har när vi är i kontakt och relaterar med andra människor, visar ofta samma mönster av hur vi kände runt våra tidiga omsorgspersoner. Genom att studera sätten vi anknyter och har kontakt med andra idag kan vi inte bara förstå de anknytningsstrategier barndomen lärde oss. Vi får även ett tydligt känslomässigt… Läs mer Hur vi anknyter idag speglar villkoren för vår tidiga anknytning.

Behandlingar

Utvecklingstrauma – tenderar att generationsöverföras

Texten här behandlar anknytningsteori. Ingen människa går helt fri från effekterna av traumatisering. Detta verkar forskning inom psykologi peka allt tydligare mot. Hjärnans tidiga utveckling är viktig för hur individens framtida liv kommer att bli. Men fortsätter hjärnan att växa livet ut. Vi har en medfödd förmåga att adaptera till nytt, förändra oss och växa.… Läs mer Utvecklingstrauma – tenderar att generationsöverföras

Behandlingar, Depression, meditation, mindfulness, samtalsterapi

Magkänsla & självkänsla

Det vi kallar psyket är ett oerhört invecklat system av många registrerande, transformerande, vidareförmedlande, samberoende organ inne i kropp och knopp. Inte bara hjärnan är involverad i skapandet av känslor, smärta, njutning. Till exempel har kinesisk medicin i årtusenden hävdat att inälvor så som lever, njurar, mage, tarmar och andra inre organ är med och… Läs mer Magkänsla & självkänsla

Behandlingar, meditation, mindfulness, psykolog, samtalsterapi

Hjärn skola – Vad händer vid stress

När ett trauma hänt blir stressnivåerna och beredskapen på hot högre. Hjärnans, nervernas och hormonernas system för alarm slås lättare på och ibland slås de aldrig av. Detta ger omedelbara och långsiktiga förändringar eller störningar i det endokrina systemet som styr och sprider hormoner genom blodomloppet och ser till så att näringsämnen bryts ner och… Läs mer Hjärn skola – Vad händer vid stress

Behandlingar

Är mänskligheten traumatiserad?

Ordet trauma kommer från grekiskans ord för sår, skada. Trauma som ord brukar förknippas med emotionell smärta, lidande och livsbegränsning. Emotionell smärta uppstår vid oförmåga att ”smälta” en känslomässigt omskakande upplevelse. Händelsen överväldigade oss när vi inte inre resurser för att förstå, bemöta, bearbeta, släppa den och må bra igen. Vid trauma tenderar händelsen efterlämna… Läs mer Är mänskligheten traumatiserad?

Behandlingar, Depression, meditation, mindfulness, samtalsterapi

BBTRS & Osho

BBTRS ger verktyg för att bearbeta och ladda ur psykisk och fysisk stress.
Är förståelseskapande för vad vi behöver för att må bra.
Har en bearbetande och läkande effekt på psykisk och fysisk stress och trauma. Ger Traumahealing
Leder till minskad sårbarhet för stress och negativ yttre påverkan.. Ökar inre trygghet och andra positiva tillstånd så som optimism, spontanitet, intuition, glädje, kärlek, närvaro… Läs mer BBTRS & Osho

Behandlingar

Nyfiken på Gua Sha, Spooning, IASTM – för problem i hud, muskler, bindväv, leder?

Vad är Gua Sha – Spooning? Gua sha som läkemetod för olika sjukdomar har använts i Kina under årtusenden. Inom Traditionell Chinesisk Medicin, TCM, så är Gua Sha en viktig teknik. Gua betyder ”skrapa” och Sha är ordet för den rodnad som ofta uppstår när skrapning med redskapet dragit upp blod till ytan på huden.… Läs mer Nyfiken på Gua Sha, Spooning, IASTM – för problem i hud, muskler, bindväv, leder?

Behandlingar

Mer info om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering

TerpiBehandlingar undersöker: Undermedvetet eller Omedvetet? Vilken ord ska vi för det första kalla den informationsbank vi besitter vars innehåll vi inte är medvetna om? Psykoanalysens fader Sigmund Freud använde sig av ordet det Omedvetna. Freud menade att det ordet bäst beskrev förbjudet psykiskt innehåll bestående av bortryckta opassande primitiva och instinktiva impulser. Barnets olika beteenden… Läs mer Mer info om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering