Drömtolkning


Drömmar kan utgöra viktiga vägvisare och ge värdefull information om oss själva och vårt liv. De kan till exempel visa varför viss problematik återkommer igen och igen.

Drömmarna urspringer från det så kallade undermedvetna som har koppling till emotioner, reaktionsmönster och samband även med muskulära spänningar och fysiska åkommor. I det undermedvetna hamnar reaktioner vi inte klarat att bearbeta och släppa taget om.

När vi inte orkar eller klarar integrera händelser i livet innebär det att de trycks tillbaka och ner på cell- och molekylnivå. Och härifrån försvinner de som regel inte av sig självt. Toner av känslor av det som trängts bort kan lätt triggas, väckas till liv igen. Toner av det förträngda kan också svagt ljuda i bakgrunden. Kanske vi inte kan förstå varför vi känner oss låga, deprimerade eller irriterade. Vi kan kanske inte hittar någon direkt orsak. Men det är så för att orsaken är förträngd. Och det är det förträngda ger ifrån sig bakgrundstoner eller vibrationer av låg energi, oro, irritation et.c.

Drömmarna är de förträngda orsakernas budbärare till det medvetna. Att förstå drömmarna är som att gräva guld. För vem vill gå runt vibrera till toner av låg energi, oro, fobier, ångest med mera. Drömmarna berättar för oss om det förträngda, om den återkommande oron, rädslan, ilskan eller sjukdomen. Informationen i drömmarna innebär en möjlighet att släppa taget om det och börja må allt bättre. Då har vi inte bara hittat ett kreativt sätt att arbeta med problemen. Vi har också har nosat upp spåret mot guldkistan, det vill säga vägen mot att må riktigt bra.


Avslappningen under sömnen tycks vara en förutsättning för att sådan förträngd information ska ges möjlighet att komma upp till ytan. Det undermedvetnas och drömmarnas språk verkar vara genom symbolik.

Det seneario som det undermedvetna väljer att visa oss på natten är den problematik som innehåller mest energi, den som pockar på mest. Drömmarna är inget annat än information från oss själva till oss själva.

Hur går kreativ drömterapi till?

Du berättar om din dröm samtidigt som Du föreställer Dig hur det är att vara i drömmen. Du beskriver miljöer, händelseförlopp, symboler, möten, känslor. Du går visuellt in i din dröms olika symboler, symboliker och scenarior. Du ger dem tillåtelse att uttrycka sig fritt och noterar känslor, tankar. Du följer infallen och tar fasta på de känslor, tankar som utvecklar sig. Att göra en kreativ terapisession med utgångspunkt i drömmen kan göra en livslång problematik mycket mer förståelig. Jag ger förslag och ställer frågor längst med vägen.

För mer djuplodande information om Kreativ Terapi klicka på Kreativ Terapi

Vill man arbeta med sig själv så är kontinuerlig drömbearbetning något av den personliga utveckling man kan ge sig själv.

Du är välkommen att kontakta mig på Skype om du bor långt ifrån eller inte har möjlighet att besöka mig.

Tips för att börja komma ihåg drömmar

Lägg anteckningsblock intill dig vid kudden innan insomning. Upprepa tydligt, kanske säga högt till dig själv att ”i natt ska jag minnas mina drömmar” eller liknande. Tänk på fördelarna med att minnas drömmar. Prova att väcka dig och skriv ner de vaga drömsymboler som kan uppstå när sömnen fortfarande är ytlig t.ex. vid insomning. Censurera inte bort något eller värdera något som banalt, tråkigt eller oviktigt. Allt ska skrivas ner, antecknas. Inget är mindre viktigt än något annat av innehållet vi drömmer. Somligt innehåller möjligen lite mer laddning, energi.

Här nedan några länkar om vad media samt vetenskapen skriver om drömmars funktion och betydelse:

https://illvet.se/manniskan/hjarnan/dromtydning-vetenskapen-fornyar-den-klassiska-dromtydningen

https://www.expressen.se/halsoliv/nya-smarta-sattet-att-tyda-dina-drommar/

https://popularhistoria.se/vetenskap/vara-drommars-freud

Utbildning och inspiration till behandlingar hämtas bland annat från Symbolon/Symbolterapi – Åke Högberg, Symboldrama – HC Leuner, the Completion Process – Teal Swan, Emotion Coce – Bradely Nelson, NLP – enligt Mark BealeTraumateori/IOPT – Frans Ruppert – enligt Sharya Helsinghof, Psykoanalytisk drömterapi – Sigmund Freud/Sigurd Näsgard- enligt Sharya Helsinghof, Drömtolkning enligt Symbolterapi, Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk terapi, Reikihealing, Shamanism, Chakrahealing, kurser i medialitet, spiritualism, healing.