DrömTerapi

Drömmarna från natten innehåller ofta värdefull information om oss själva och vårt liv. De ger möjlighet till bearbetning och svar på frågor.

I sömnen har vi släppt all medveten tankeproduktion, mental analys och fysisk kontroll. Vissa delar av hjärnan som är aktiva när vi är vakna måste släppa sitt grepp för att vi alls ska kunna somna. (Grader av samma kontroll släpper vi även under djupavslappning, hypnos, dvala.) Vi börjar uppleva en underliggande psykisk tillvaro, en slags fritt flytande sammanställning av bilder och scenarier. Detta drömstoff kan ibland upplevas som osammanhängande och svårtolkat. Men vägledning märks i de ofta tydliga emotionella laddningarna och de personliga kopplingarna till olika miljöer, personer, upplevelser. Ur denna information kan vi lära oss mängder om återkommande problem och reaktioner, om våra relationer och om sjukdomar obalanser och tillstånd i vår kropp et.c.

Att tolka en viktig dröm på ett känslomässigt sanningsenligt sätt kan göra en livslång problematik förståelig och därmed bidra till att det kan släppa för gott.

Drömsessionens Upplägg

Drömterapeuten ber dig berätta och gärna först skicka in en nedskriven version av din dröm. Du vägleds in i drömförloppet både känslomässigt, rumsligt med ljud, textur, färg och form som om det vore verkligheten här och nu. Drömmens symboler, möten, personer, händelseförlopp med mera diskuteras. Terapeuten ställer frågor och ger förslag. Det kommer att uppmuntra dig att känna in och öppna upp för infall och associationer. I sessionen ges symbolerna utrymme att uttrycka sig helt fritt. Du noterar vilka känslor och tankar som kommer upp till medvetandet. Du följer infallen och tillsammans tar vi fasta på hur utvecklingen i dina känslor, tankar fortlöper.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är embracing-each-other-2028729__480-700x467.jpg

Mer information finns i denna länk till hemsidans blogg Om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering

Sessionens längd är 25 minuter, 55 minuter eller 90 minuter. Sessionerna sker över Zoom/ Skype eller i behandlingslokalen

Tips för att börja komma ihåg drömmar

Lägg anteckningsblock eller inspelningsapparat intill dig vid kudden innan insomning. Upprepa tydligt, kanske genom att säga högt till dig själv att ”jag ska minnas nattens drömmar” eller liknande. Tänk på fördelarna med att minnas drömmar. Träna dig att minnas genom att väcka dig vid insomning, precis innan du somnar djupt. Skriv då ner eller spela in dig själv när du berättar om de nu kanske vaga drömscener som kan uppstå när sömnen fortfarande är ytlig. Med repetition ökar detta chansen att du till slut automatiskt fokuserar på att minnas och dokumentera drömmen när du vaknar. Efter en natts sömn och intensivt umgänge med det undermedvetna så kommer informationen vara fylld av tät, spännande drömsymbolik. Censurera inte bort någon sekvens eller värdera något som banalt, tråkigt eller oviktigt. Det som känns minst viktigt kan efter utforskande visa sig vara en ovärderlig källa till insikt, inte minst sett i sitt sammanhang. Djupdyk, gräv, in och finn.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 240_F_273555560_yUpCNveTRcBvJsHosqmWNI7BCR8lGYe5.jpg

Här nedan några länkar om vad media samt vetenskapen skriver om drömmars funktion och betydelse:

https://illvet.se/manniskan/hjarnan/dromtydning-vetenskapen-fornyar-den-klassiska-dromtydningen

https://www.expressen.se/halsoliv/nya-smarta-sattet-att-tyda-dina-drommar/

https://popularhistoria.se/vetenskap/vara-drommars-freud

Utbildning och inspiration till behandlingar hämtas bland annat från Symbolon/Symbolterapi – Åke Högberg, Symboldrama – HC Leuner, the Completion Process – Teal Swan, Emotion Coce – Bradely Nelson, NLP – enligt Mark BealeTraumateori/IOPT – Frans Ruppert – enligt Sharya Helsinghof, Psykoanalytisk drömterapi – Sigmund Freud/Sigurd Näsgard- enligt Sharya Helsinghof, Drömtolkning enligt Symbolterapi, Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk terapi, Reikihealing, Shamanism, Chakrahealing, kurser i medialitet, spiritualism, healing.