Behandlingar

Fler ryggsjukdomar – Massage & Behandling

SPINAL STENOS
Med ålder sker degenerationer i diskar, förkalkning, benpålagring (osteofytbildning) som gör att senor, ligament förflyttas. Dessa förändringar kan leda till tryck på ryggmärgskanalen från olika håll. Spinal Stenos. Spinal Stenos kan till exempel uppstå om man är född med trång ryggmärgskanal, om man har diskbråck, eller artros i facettlederna. Förträngning av ryggmärgskanalen sker oftast i ländryggen där även ischiasnerven startar sin bana ner till fötterna. Spinal stenos ger smärtor i rygg med utstrålning till lårens fram- eller baksidor på ena eller båda benen. Symtomen avklingar vid sittande eller framåtlutad position. Som träningsform kan cykla vara lättare än att promenera. Att träna upp framsidans bålmuskulatur och regelbundet töja och stretcha baksida bål kan vara avgörande som rehabiliteringsåtgärd. Motsatt förhållande gäller för lårmuskulaturen där träning och ökad muskelstyrka behövs för baksida lår medan framsida lår mer behöver töjas ut. Att sträcka ut ryggen så kotorna separeras är också mycket bra

Massage & Behandling av Spinal Stenos
Lättare massage så som värmande strykningar samt töjningsmassage av baksida bål och framsida lår har lindrande effekt vid Spinal Stenos. Stretch- & Rörelsemassage på golvbädd kan vara ett välgörande massage- alternativ.

SPONDYLOLYS
Spondylolys sker när en eller flera av kotbågarna spricker, klyvs och/eller när kroppen försöker läka genom att förkalka, förbena sig på sätt som gör skada. Detta kan ske på ena eller båda sidorna av kotbågen/kotbågarna. Kan vara förstadiet till spondylolistes. Förekomst av Spondylolys under barndomen ger sällan smärta eller problem. Problemen kommer först vid 15 – 20 års åldern. Smärta vid ansträngning är de huvudsakliga symptomen.

Massage & Behandling av Spinal Stenos

Lättare massage så som värmande strykningar samt töjningsmassage av baksida bål och framsida lår har lindrande effekt vid Spinal Stenos. Stretch- & Rörelsemassage på golvbädd kan vara ett välgörande massagealternativ.

SPONDYLOLISTES
Sker när kota i ländryggen glider framåt in mot kroppen. Brott på kotbågarna samtidigt är vanligt. Ofta drabbad är 4 eller 5 i ländryggen, lumbalkotorna. Spondylolistes hos yngre så drabbar oftast hårt gymnastik- eller idrottsutövande. Orsaken är degenerativ och förekommer även hos äldre. Denna sjukdom drabbar oftare kvinnor än män. Det har spekulerats i om kanske kvinnliga hormoner har lösgörande verkan på ligamenten. Vid spondylolistes är det smärtsamt att sitta under längre stunder. Symtomen utgår med smärtor från ländryggen med utstrålning och funktionsnedsättning i benen och med känsla av svaghet och obalans.

Massage & Behandling av Spinal Stenos

Lättare massage så som värmande strykningar samt töjningsmassage av baksida bål och framsida lår har lindrande effekt vid Spinal Stenos. Stretch- & Rörlighetsmassage på golvbädd kan vara ett välgörande behandlingsalternativ.

SPONDYLOS
I spondylos är orsaken degenerativa förändringar som påverkar skelettet och mjukdelarna hos ryggraden. Spondylos är det vanligast åldersrelaterade upphovet till rygg- och nackbesvär. Det ger dock inga inflammationer. Som konsekvens kan till exempel diskar komma sänkas, artros utvecklas, ben-/kalkpålagring (osteofyt) bildas, samt små, små brott i ben kan uppstå. Spänningar och spasmer kan drabba de muskler som involveras i kompensatoriska rörelser. Vanligast i nacke och ländrygg. Stelhet och smärta både vid vila och rörelse. Smärtutstrålning är vanlig. Som rehablitering är vila, avlastnande positioner samt lättare träning är bra.

Läkare ska alltid tillfrågas innan besök om massagebehandling är lämplig

SPONDYLIT
Spondylit har uppstått bakteriell inflammation uppstått i en eller flera ryggkotor. Ofta är även intilliggande diskar inflammerade, så kallad ”diskit”. Vid spondylit är ryggsmärtan svår och ofta strålar smärta ut till mage och/eller bröst. Man får feber och kan komma minska i vikt.

Vid spondylit bör massage och tryck undvikas.

SPONDYLARTROS
Spondylartros är en inflammatorisk ledsjukdom där kotpelaren i ryggen oftast drabbas. Spondylartros kan även uppstå i bröstkorgen och i perifera leder samt SI-leden. Sjukdomen uppstår ofta som konsekvens av inflammatoriska tarmsjukdomar så som Mb Crohm och ulcerös kolit. Sporiasisartrit och Mb Bechterew kan ge upphov till spondylartros. Även vid infektiösa sjukdomar som klamydia, gonorré och salmonella. Symtomen är stelhet framför allt på morgonen, förlorad rörlighetsförmåga i sidoböjdning i nivå länd- och bröstrygg. Svårt att luta sig framåt i ländryggen. Värk i rygg och eller bäcken på natten. Problemen förvärvas med tiden. Träning och rörelse lindrar symtomen. Inflammationsdämpande medicin behövs och mer träning

Läkare ska alltid tillfrågas innan besök om massagebehandling är lämplig

CAUDA EQUINA-SYNDROMET
Består av tryck på nerverna i ryggraden i ländryggen. Man får svårt att hålla blåsan med upplevelse av behov av tarmtömning. Kraftig värk kan uppstå i ett eller båda benen.

Massage ska ej ges vid cauda equina syndromet då nerver ej bör utsättas för tryck.

INFLAMMATORISKA RYGGSJUKDOMAR
Kommer ofta med en otydlig, tryckande, molande smärta som varierar i styrka över dygnet. Ofta ökar smärtan på natten. Belastning förbättrar inte smärtan. Upplevd stelhet i och ömhet vid tryck över ryggrad och höftens SI-leder. Detta är även symtom vid Bechterews sjukdom (se nedan).

Läkare ska alltid tillfrågas innan besök om massagebehandling är lämplig


OSTEOPOROS MED KOTKOMPRESSION
Uppstår vanligen i nedre delen av bröstryggen. Tryck ger ömhet här. För diagnos behövs röntgenbilder. Påverkar sällan neurologiskt. Korsett har stabiliserande verkan.

Läkare ska alltid tillfrågas innan besök om massagebehandling är lämplig.

SCHEUERMANNS KYFOS
Scheuermanns kyfos uppstår när utvecklingen av förbening i kotorna rubbas. Det formerar successivt kotorna till kilar och gör att ryggen börjar kuta. Hos ungdomar är detta en vanlig orsak till värk i länd- och bröstrygg. Scheuermanns kyfos är dock inte bara av ondo då kyfosen påverkar bröstkorgen ergonomiskt så att lungkapaciteten ökar och därmed syresättningsförmågan.

Scheuerman innebär alltså en sjukdomsorsakad utveckling av kutrygg. Uppstår ofta under tonåren. Kyfos innebär rundad rygg som i sin tur kan göra att baksida lår blir spända, strama. Symtomen är stelhet och smärta i ryggraden främst i bröst- och ländrygg. Lättare motionsträning är bra, till exempel träning i varmvattenbassäng. Belastningsträning ska gärna undvikas under rehabiliteringsperioden.

Massage & Behandling vid Scheuermanns kyfos

Massage och lätt töjning passar mycket bra vid Scheuermanns kyfos. Den thaimassage inspirerade Stretch & Rörlighetsmassage ger ökad rörlighet i de stela spända muskel- och ledområden. Värmebehandlande Hot Stone över verkande bröstrygg ger avslappning till spända, krampande muskler och vävnader runt om ryggraden.

MORBUS BECHTEREW/ BECHTEREWS SJUKDOM – pelvospondylit
Är en av flera reumatiska inflammatoriska sjukdomar i ryggen. Det ger inflammation i ledhinnor och senfästen kring ryggrad och bäcken. I kroppens försök till läkning uppstår tendens till oändamålsenlig förbening. Röntgenbilder som tyder på Bechterews brukar visa förändringar i SI-lederna i bäckenet, avnötning, förslitning hos kotkroppar i ryggraden samt förbening i leder och ligament. Särskilt män mellan 15-30 år drabbas. Symtomen är ryggvärk som förstärks på natten, rörelseinskränkningar, stelhet och obestämd verk i knä . Ibland påverkas andningen när kotor i bröstryggen drabbats. Kirurgi kan behövas vid svåra fall. Träning av rörlighet, styrka och kondition är fördelaktigt.

Massage & Behandling vid Bechterews sjukdom

Massage och töjning är bra vid Bechterews. Dock kan massage för vissa kännas obehagligt. Att aktivt röra på stela, spända och värkkompensatoriska kroppsdelar samtidigt som massage och töjning ges är bra. Till exempel kan det öppna upp för kotor och revben.

Referenser

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=137

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson