Parsamtal

Välkomna till Tove på parsamtal. Det är samtal för de par som kan uppleva sig ha svårt med kommunikationen, med att förstå varandra och göra sig förstådda. Vi tittar närmre och lite djupare på vad problemen innehåller utifrån båda parters perspektiv. Alla bär på programmeringar sedan barndom och senare livshändelser. Dessa tenderar att blanda sig i när vi ska samverka. Att förstå sina och sin partners behov lite bättre kan vara det som behövs för att en viss problematik eller stagnation ska släppa.

Tove har god intuition vilket passar bra när det handlar om att ringa in förlopp, känslor, orsaker till problem som kanske inte förut har uppmärksammats. Tidigare livsupplevelser, minnen av betydelse kan i samtalet komma upp till ytan. Reaktionsmönster, känslor och tankar får lov att ventileras, ibland för första gången. Det kan kännas som en befrielse. Det skapar större förståelse för er partner utan även och till varför viss problematik uppstår. Era relationsproblem ger även möjlighet till egen personlig utveckling.

Varmt välkomna till ParSamtal hos Tove. Ni väljer om ni vill ha ett enda samtal eller en serie samtal. Funkar även över Skype.