Massage Reflexologipunkter Hand & Fot

Detta är massage som fokuserar enbart på fötter, händer, underben och underarmar. Fotsulor och handflator behandlas grundligt med tryck och knådningar. På köpet stimuleras reflexologipunkter.

Enligt kinesisk medicin så är reflexologipunkter något som både händer och fötter har rikligt av.

Vad är det som sker när reflexologi punkter masseras? En teori är att perifera nervändar i den del av handen eller foten som får tryck och massage börjar sända nervsignaler till centrala nervsystemet. Centrala nervsystemet skickar i sin tur motoriska nervsignaler till delar av kroppen som berörts av trycket. Till exempel, om man trycker på tumsidan av handloven så kommer motoriska nervimpulser sändas ut till och stimulera även ryggraden. Om ryggradsområdet känns mer avslappnat efter massage på tumsidan av handen så beror det enligt teorin på att nervsignalerna stimulerat till ökad cirkulation i ryggraden.

För få till ett kraftigare och mer precist tryck på dessa punkter används en så kallad zonsticka. Om zonsticka ska användas eller inte sker i överenskommelse med dig som klient. När massage och tryck sker på dessa punkter så kan kroppen i stort komma att slappna av mer. Det kan bero på att punkterna har ett samband med kroppen i stort. Enligt kinesisk medicin leder trycket på punkterna till avslappning och cirkulation i delar som hjärna, lungor, hjärta, rygg/ryggrad, axlar, sköldkörtel, tarmar, binjurar, hypofys med mera. När massage på händer och fötter lindrar smärtsymptom eller obalanser i andra delar av vår kropp så kan det bero på att punktbehandlingen berört motsvarande del i kroppen.

Massage på händer och fötter upplevs av många som mycket behaglig och rogivande att få. Man hamnar i ett skönt meditativt tillstånd.

Reflexologi-massage på händer och fötter frisätter garanterat må-bra-hormoner som endorfiner och oxytocin. När lugn och harmoni ökar så stimuleras immunsystemet positivt. Bearbetning av specifika reflexologi punkter kan även ge ökad cirkulation, flöde, balans i många andra inre organ med positiv verkan på olika kroppsfunktioner. Med ett bättre immunförsvar så kommer degenerativ utveckling, obalanser och sjukdomar i inre organ och vävnader mycket lättare kunna återställas och läka.

Välkomna!