Terapi-Samtal

Stödsamtal – För dig som vill prata igenom händelser från din livssituation och få stöd i funderingar kring livsval, känslor, mående, relationer. Ibland kan man behöva stöd utifrån, från någon som lyssnar och ser saker från en annan synvinkel. Man kan behöva ventilera frågor kring hur att acceptera eller komma vidare och få saker att fungera och kännas lite bättre. Varmt välkommen att boka Onlinesamtal eller besöka mig i behandlingslokalen.

Integrerande samtal . en metod som ligger mig varmt om hjärtat. Fokuserar inåt och tränar objektiv villkorslös, inlyssnande dialog och/eller inställning till de aspekter av oss som vi behövt tränga bort, förneka, sidor av oss själva som vi avskyr eller kanske ännu inte är medvetna om. 

Tillstånd som ångest, rädsla, skam, olika beroenden, självkritik, depressioner, ilska med mera uppstår när implicita minnen hos oss väcks till liv. Det vill säga när tidigt förvärvade livserfarenheter, lagrade känslominnen triggats i vår vardag. Väckta implicita lagrade minnen motsvaras alltid av automatiskt gensvar i nervsystemet. Ökning eller sänkning av utsöndring av olika hormoner och neurotransmittorer medverkar under tiden som våra inre konflikter, motstridande känslor och negativa beteende- & tankemönster pågår.

Syftet med integrerande samtalsmetod är att de implicita minneslagringarna ska få lov att uttryckas, ses och förstås. Övertygelsen är att en accepterande och inlyssnande inställning till problemen är själva förutsättningen för att lindring, lättnad och läkning ska kunna ske så att inre lugn, glädje och självacceptans ska kunna ges plats.

Genom att kultivera ett nyfiket, kärleksfullt undersökande förhållningssätt kan vi börja se, höra och inse att en ångestfylld eller arg känsla bär på sin unika information. Information om när i tid, varför det uppstått och vad som behövs för att lindring ska ske. Svaren kommer som bilder, ord eller som fysiska sensationer. 

Terapeutens roll är att guida med frågor, hålla närvaro och en nyfiken och accepterande inställning till alla olika aspekter på problem och känslor som kommer fram. Eventuella sår har möjlighet att komma upp till ytan för läkning

Här en klients upplevelse av metoden:
”Man känner att man kan bena ut sitt problem, en ångest eller en depressiv känsla. Flera delar av det kommer fram. Man benar ut problemet och ser olika delar av det och man ser att man har resurser i det också. Det blir tydligare och man får ett annat perspektiv. Man ser att den här ångesten eller depressiva delen bara är en del av flera delar och att resursstarka delar också finns parallellt”

Samtalsmetoden kommer från Internal Family System, Symbolterapi, Hypnostekniker, PartsWork, Inner-Child- metod, visuella delar inom Shamanism

”Imagination can change the brain” … Frank Andersson therapeut, teacher and author of the network of Internal Family System – IFS.
”IFS is rooted in neuroscience. that provides a revolutionary treatment plan for PTSD, anxiety, depression, substance abuse, eating disorders and more”.

”Fantasins extraordinära kraft kan användas för att omvandla de inre psykologiska berättelser som driver och begränsar vår funktion i världen”.

Samtalen kan göras såväl över Internet, Skype, Zoom som i Behandlingslokalen.

Priser
55 minuter: 450 kr, 80 minuter: 650 kr

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108

Boka tid