Massage-Sjukdomar

Massage vid stelhet, spänningar i muskler och bindväv
Massage passar utmärkt för att lösa upp spänningar och stelhet, kramper, spasmer i muskler, senor, ligament, leder. Överansträngning i form av fel kroppshållning under lång tid, repetitiva rörelser, plötsliga och för kraftiga rörelseuttag är oftast orsaken till problemen. När man belastat samma vävnad om och om igen så riskerar blod- och vätskecirkulationen hämmas eller strypas av. Cirkulationen flödar inte längre i de passerande små blod- och lymfkärl. Ett lokalt stagnerat område har uppstått som börjar avge smärta ibland med smärtutstrålning till andra delar av kroppen. Värk, domningar, köldförnimmelser och utstrålande smärta är vanliga symtom. Detta brukar kallas för triggerpunkter.

Massage för denna typ av smärta brukar vara en mycket välgörande. Massage är alltid bra för de leder och muskler som rörelsemässigt behöver kompensera för funktionsnedsättningen skadan ger upphov till. Ibland kan man behöva en serie påföljande behandlingar. Ofta sker förbättringar redan efter första tillfället.

Massage vid inflammationstillstånd i muskler, leder, ledband
Vid inflammationer svullnar vävnad upp och blir varmt och rött. Inflammationer är kroppens egna sätt att rena sig och stöta ut bakterier och skadliga substanser.
Inflammationer kan ske i muskler, nerver, senor, senskidor, benhinnor, slemsäckar leder, i mjukdelar kring en led, i skelett ben, ryggkotor (exempel på kroniska inflammationer som kan drabba ryggkotor är Spondylit, Gikt, Reumatisk Artrit, Bechterews sjukdom. Massage vid dessa sjukdomar utförs med stor försiktighet och inte under eventuella sjukdomsskov) läs mer om massage vid dessa sjukdomar här.

Massage bör undvikas där skada nyligen har uppstått. Massage fungerar oftast utmärkt när inflammationen är i läkningsprocessens slutfas. Massage skapar genomblödning och dränerar området på svullnadsvätska vilket är påskyndar läkning. Om inflammationen inte försvinner efter lång tid så behöver dock medicinering sättas in.

Massage vid Nervsmärta
Nervsmärtor kan bero på skada och inflammation i nerven eller på att vävnad runt om trycker på nerven. När vävnad trycker på nerven så kan massage frigöra detta tryck. Massagen ger cirkulationen av frisk lymfvätska och syresatt blod och dränerar vävnad på slaggprodukter och eventuell svullnadsvätska. Massage ökar avslappning och minskar krampläge. Vävnadens tryck på nerven sänks så att smärtan successivt kan upphöra. Om smärta kommer från skada och inflammation i nerven så kan massage vara skadlig. Det är inte alltid lätt att avgöra om smärta kommer från skada i nerven eller från orsaker runt den. Konsultera alltid läkare vid osäkerhet innan en massagebehandling. Ischias, falsk och äkta, är exempel på smärta när nerv är inblandad.

Kontraindikationer – När massage bör undvikas

Undvik massage vid
• Rupturer, blödningsskador, bristningar och allvarliga smärtsymtom
• Feber, Förkylning och Influensa
• Infektioner – för att inte sprida infektionen runt i kroppen.
• Hjärt- och kärlsjukdomar så som vid högt blodtryck, Pacemaker: Lugn, lätt och avslappnande massage kan ges.
• Risk för blodpropp
• Hyperteros toxisk fas – när sköldkörtel tillverkar för mycket hormoner så att kroppen går in i högvarv
• Alkohol- och drogpåverkan.
• Vissa mediciner:
– Inflammationsdämpande medicin så som kortison kan öka skörhet i vävnad.
– Blodförtunnande mediciner kan innebäta ökad risk för blödning.
– Smärtlindrande läkemedel hämmar nödvändig smärtuppfattning
Massage riskerar även att trycka ut och sprida sådana mediciner som är riktade att gå mot specifikt område och därmed förlora sin verkan
• Kroniska inflammationstillstånd och sjukdomar så som Reumatism, Fibromyalgi, Bechterew, Scheuerman, Multiple Scleros. Massage sker med stor försiktighet och i noga samförstånd med klienten
• Öppna och variga sår, eksem och hudåkommor, nagel- och fotsvamp. Massage sker på andra icke skadade eller angripna områden.
• Osteoporos och benskörhet – Massage sker med stor försiktighet och i noga samförstånd med klienten.
• Cysta och lokalt över område med cancer. Massage på andra områden kan vara bra, reducera stress och vara lugnande

• Massage går bra under graviditet.

Läs om olika sjukdomar och massage i länkade texter härnedan.

Ländryggsmärta, Ryggskott, Lumbago Akuta, Lumbago Chronica,

Diskbråck

Ischias

Falsk IschiasPiriformissyndromet och Myofasciellt smärtsyndrom/ Triggerpunktssyndrom,

SpondylolysSpinal Stenos, SpondylolistesSpondylosSpondylitOsteoporos med kotkompressionInflammatoriska ryggsjukdomarCauda Equina SyndrometBechterews sjukdomScheuermanns kyfos

Inklämningsyndrom i höftled, Höftartros, Trokanterit, Snapping Hip, Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal Bursit

Skada i ljumske så som Iliopsoas/Iliopsoastendinopati/Bursit, smärta i bäckenområdet – Sportsmans HerniaLjumsksmärta på grund av uttänjt Ligament InguinaleAdduktorrelaterad LjumsksträckningSmärta i Blygdbensfogen, Iliolumbar syndrom – Iiliac crest pain syndrome, 

Restless legs, Löparknä Iliotabalbandssyndrom, Hopparknä – Patellasentendinit, Artros i knä, Korsbandsskada, Ledbandsskada – Kollateralbandsskada, Meniskskada, Patellarluxation, urledvridning av knäskålen, Patellofemoralt smärtsyndrom, Sclatters sjukdom, Prepatellär bursit – skurgummeknä,  Benhinneinflammation, Kompartementssyndrom, Muskelbristning i Vad, Gubbvad och Droppfot, Bakers cysta

Benhinneinflammation, Kompartementssyndrom, Muskelbristning i Vad, Gubbvad och Droppfot

Plantar Fasciit, Hälsporre, Hälkuddesyndrom, Ledbandsskada/Stukning av fotled, Hälseneruptur, Tendinopati i Achillessenan, Hallux Valgus, Hammartå, Mortons Tå

Smärta i nacke och halsrygg – Cervical problematikNackspärr, Sträckning i Nacke, Thoracic outlet syndrome

Frozen Shoulder, Impingement/inklämning i axel, Rotatorcuffruptur/Kapselruptur, Atros i Axel, Kalkaxel, Bicepstendinit, Myofasciellt smärtsyndrom – Triggerpunktssyndrom

Medial Epicondulit; Tennisarmbåge – Lateral Epicondulit; Entesopati p.g.a Spondartrit, Musarm, Ulnariskompression, Inklämning av Ulnarisnerven, Olecranonbursit

Karpaltunnelsyndrom, Senknarr – Peritendinitis Creptans, Senskideinflammation – De Quervain Syndrom, Handledsfraktur, Schapoideumfraktur – båtbensfraktur, Ganglion, Triggerfinger – Stenoserande tendovaginit, Reumatoid artrit, Artros i tumbasen

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108