InreDialogSamtal

InreDialogSamtal

InreDialogTerapi-  är en metod där vi går in i dialog med återkommande negativa tanke- och känslomönster. Mönstret/mönstren behandlas först genom att vi beskriver det noga utifrån fysisk och psykisk utgångspunkt. Vi gör därefter en avslappning eller andningsövning för att skapa lite distans till det. Nu kan vi starta en intuitiv dialog med mönstret. Du kan komma att bli förvånad över all information du får från detta.

  • Metoden öppnar upp för nya insikter och djupare förståelse till varför mönstret existerar.
  • Metoden lär oss inta en kärleksfull och accepterande hållning till vår stress och negativitet.
  • Vi vänder negativitet till förståelse.
  • Vi blir bättre på att ta hand om oss själva och kan börja se vem vi är utan mönster.
  • Vi tränar upp intuitionen när vi lär oss uppmärksamma subtila fysiska sensationer och/eller mentala bilder, ord och minnen.
  • Inre Dialog kan lugna ner psykisk och fysisk stress när vi behöver och minskar överanalyserande och ältande.
  • Är traumabehandlande och förebyggande mot återtraumatisering

Inre Dialog är ett intuitivt, avstressande och spännande sätt att möta depression, stress, ångest, OCD/ tvångssyndrom, ilska, relationsproblem, låg självkänsla, prokrastinering, beroenden, tröstbeteende, sömnsvårigheter, ätstörningar med mera på.

Här en klients upplevelse av metoden:
”Man känner att man kan bena ut sitt problem, en ångest eller en depressiv känsla. Flera delar av det kommer fram. Man benar ut problemet och ser olika delar av det och man ser att man har resurser i det också. Det blir tydligare och man får ett annat perspektiv. Man ser att den här ångesten eller depressiva delen bara är en del av flera delar och att resursstarka delar också finns parallellt”

Samtalsmetoden inspireras av Internal Family System, Symbolterapi, Hypnostekniker, PartsWork, Completion process, Inner-Child- metod, visuella delar inom Shamanism

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är stones-2082936__480-700x467.jpg

”Imagination can change the brain” … Frank Andersson therapeut, teacher and author of the network of Internal Family System – IFS.
”IFS is rooted in neuroscience, that provides a revolutionary treatment plan for PTSD, anxiety, depression, substance abuse, eating disorders and more”.

”Fantasins extraordinära kraft kan användas för att omvandla de inre psykologiska berättelser som driver och begränsar vår funktion i världen”.

Kontraindikationer – När massage bör undvikas

Undvik massage vid
• Rupturer, blödningsskador, bristningar och allvarliga smärtsymtom
• Feber, Förkylning och Influensa
• Infektioner – för att inte sprida infektionen runt i kroppen.
• Hjärt- och kärlsjukdomar så som vid högt blodtryck, Pacemaker: Lugn, lätt och avslappnande massage kan ges.
• Risk för blodpropp
• Hyperteros toxisk fas – när sköldkörtel tillverkar för mycket hormoner så att kroppen går in i högvarv
• Alkohol- och drogpåverkan.
• Vissa mediciner:
– Inflammationsdämpande medicin så som kortison kan öka skörhet i vävnad.
– Blodförtunnande mediciner kan innebäta ökad risk för blödning.
– Smärtlindrande läkemedel hämmar nödvändig smärtuppfattning
Massage riskerar även att trycka ut och sprida sådana mediciner som är riktade att gå mot specifikt område och därmed förlora sin verkan
• Kroniska inflammationstillstånd och sjukdomar så som Reumatism, Fibromyalgi, Bechterew, Scheuerman, Multiple Scleros. Massage sker med stor försiktighet och i noga samförstånd med klienten
• Öppna och variga sår, eksem och hudåkommor, nagel- och fotsvamp. Massage sker på andra icke skadade eller angripna områden.
• Osteoporos och benskörhet – Massage sker med stor försiktighet och i noga samförstånd med klienten.
• Cysta och lokalt över område med cancer. Massage på andra områden kan vara bra, reducera stress och vara lugnande

• Massage går bra under graviditet.

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108