Hem


Vill du?


Finna vägar ut och bort från från smärta, stress och trauma?


Rädsla, ilska, sorg, uppgivenhet ger även kroppsliga spänningar.

Det finns många sätt att släppa dessa och gå vidare på

Holistisk terapi bearbetar problemen utifrån en helhetssyn om att psyke och kropp hör ihop.

Sessionerna inkluderar djupgående tekniker och behandlar dina problem från mentalt, fysiskt, känslomässigt & andligt håll.

Behandlingar såväl online var som helst du bor i Sverige eller hos mig i behandlingsrummet i Farsta, Stockholm.

Behandlingarna är godkända som friskvård i enlighet med Skatteverket och ger rätt till skatteavdrag. Om din arbetsgivare ger friskvårdsbidrag – visa då denne kvittot på behandlingen för att få ersättning för kostnaden.

Holistisk Samtalsterapi

– Vet du ibland inte varför du känner, tänker beter dig som du gör, men ogillar responserna från omgivningen och vill ändra på detta?
– Känner du dig ibland låst, blockerad, avstängd, har låg motivation, upplever oro, ångest, irritation och vill bearbeta orsakerna?
– Har du praktiska problem som du inte orkat lösa och önskar hitta strategier för att komma vidare ?
– Har du provat traditionell terapi men inte fått det att funka?
– Har du en önskan om att nå djupare i dig själv, vara i kontakt med din fridfulla kärna?

Vad innebär Holistisk Samtalsmetod

Sessionerna innehåller flera metoder och är en undersökande psykoterapi med kroppsnärvaro- & energitekniker för grundning & för att öka trygghet i kropp och sinne. Andningstekniker & hypnosbaserade metoder, gestaltterapimetoder, IFS & Symbolterapi för att komma djupare och medvetandegöra gömda inre konflikter, trauman & hitta och frilägga inre resurser för läkning. Coachingmetoder för att hitta kraft, mod till förändring och styrka för att etablera nya vanor, beträda nya vägar.

Med frågor leder jag dig i att undersöka bakomliggande orsaker till olika negativa beteenden, känslor, tankar och låsningar. Sessionerna kan innebära att du behöver blunda, gå inåt och återuppleva bild- och/eller kroppsminnen från barndom och tidigare händelser.

Jag arbetar enligt förhållningssätt från Somatic Exepriencing vilket är en trygghets- och resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. Det innebär att jag ser till att du har en trygg grund att pendla tillbaka till när vi arbetar med traumatiska upplevelser. Målet med vårt möte är att öka din känsla av frid i kropp & sinne.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av Holistisk Samtalsmetod?

– Du kan arbeta med allt i princip. Allt från hur du känner i viktiga relationer, återkommande situationer, tankar och känslor hu har inför dig själv och andra.
– Du kan arbeta med alla känslor så som rädsla, skräck, ångest, oro, ilska, irritation, sorg, ånger, dissociation, depression, rastlöshet, bristande koncentration med mera.
– Du kan arbeta fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt responser.
– Du kan arbeta med somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Du kan arbeta med försvar mot att känna så som offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Du kan arbeta information från tidigare liv, andekontakter, chakra, änglar

Vi ses Online, via Zoom länk eller Skype eller i mitt behandlingsrum

Boka tid

Holistisk Fysisk Terapi

– Upplever du dig spänd (axlar, käkar, rygg, mage, ben) eller har en återkommande smärtproblematik och som du på naturliga vägar önskar kunna minska eller släppa?
– Känner du dig blockerad, parlayserad, avstängd och skulle vilja känna dig mer levande i din kropp.
– Lider du av oro, rastlöshet eller ångest? Ältar du det förgångna och kan lätt bli överväldigad av känslor och önskar lära dig att reglera ditt nervsystem?
– Har du sökt hjälp från etablerad sjukvård men upplever inte att det hjälpt och vill prova alternativa metoder?


Vad innebär Holistisk Fysisk Terapi

Sessionerna bygger på flera metoder huvudsakligen BBTRS (Biodynamic Breathwork & Trauma Release System). Sessionerna inkluderar närvarotekniker, mindful kroppscanning för att varsebli och öka kontakt med kroppen. En pelare är Somatic Expriencing och trygghets- och resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. En annan viktig komponent är djupandning, ”connected breath” eller pranayama metoder. Djupanding är dock inte möjlig för alla och behövs inte heller för att få resultat av sessionen. Djupandning medför att det analytiska sinnets effekt minskar så att kroppens tillstånd kan bli tydligare.


Syftet för vårt möte är att öka din känsla av trygghet & lugn i din kropp.

Sessionerna innebär vanligtvis att man blundar. Djupandning rekommenderas för dig som kan. Se nedan för kontraindikationer. Vi sitter i stolar och/eller yogamatta. Du kan behöva bära mjuka kläder beroende hur mycket stretch du tror dig behöva genomgå.

Jag ser till att du finner platser inom dig som ger känsla av trygghet att pendla tillbaka till om du arbetar med traumatiska eller överväldigande upplevelser.

Traumatiska lagrade kroppsminnen av frusna, avdomnade, avstängda, spända, värkande områden blir möjliga att börja närma sig. Egenmassage, EFT, rörelse, stretch används för att medvetandegörande och befria fysisk stress, levandegöra stagnerad energi bakom blockeringar och stagnationer. Rösten kan användas för dess förmåga att sätta rätt ord på känslor och därigenom öka kontakten med känslor. Känslor uttrycks vid behov. Energiarbete, aura- & chakra inkänning och healing används för ökad kroppsmedvetenhet. Sessionerna avslutas med meditation. Det innebär en liten stund av tystnad för att ge dig möjlighet att känna in och integrera det nya tillstånd du nu är i.

Upplägg skiftar från session till sessione och anpassas efter situation & behov. Alla människor är unika. Du som klient väljer hur många sessioner du behöver. Ibland behövs många för att saker ska släppa. Ibland räcker en för.


Kontraindikationer för djupandning

Boka tid

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner


Vi möts Online, Zoom, Skype eller i behandlingsrummet

Vägledd Djupandning med Healing

Djupandning passar dig som vill dyka djupare i ditt psyke och undermedvetna. Det passar dig som vill släppa taget, åka på en inre resa av känslor, förnimmelser, bilder. Djupandning medvetandegör det gömda och glömda, rensar bort och frigör


Varför Djupandas?

Djupandning är ett effektivt verktyg för att skapa intensiva processer mot läkning och förändring. Den djupa andningen tillför syre och sänker aktivitet i det analytiska och ofta överaktiva sinnet/tänkandet. Att andas medvetet djupt och fullt expanderar medvetandet och gör sinnet avslappnat. Effekten av emotionella tillstånd och försvar i form av fysiska spänningar blir tydlig i en andningsprocess. Djup och full andning lösgör skadliga ämnen som rensas ut genom utandningsluften och blodomloppet.

Psykologiska mönster, känslomässiga attityder, blockeringar och stagnerade energier rensas ut. Det ger rum för insikter, förlåtelse och självkärlek. När denna inre förändring sker kan ofta förbättringar i våra yttre liv även ske.

Ses vi på mitt behandlingsrum ligger du skönt inbäddad i filtar på brits. I en Online session hittar du en plats i ditt hem där du bekvämt kan ligga ner eller sitta och andas. Håll dig gärna varm med en filt runt dig.

Ses vi på mitt behandlingsrum ligger du skönt inbäddad i filtar på brits. I en Online session hittar du en plats i ditt hem där du bekvämt kan ligga ner eller sitta och andas. Håll dig gärna varm med en filt över dig.


Healing

Under sessionen tillför jag energi genom att hålla lätt på dig eller vid dina energifält. Jag låter vackert ljus och helande energi strömma igenom mig. Jag koncentrerar mig på ljuset medan jag håller en helande intention för dig. När sessionen görs Online ges healing på distans.

Boka tid


Hur funkar en session?

Sessionen börjar med att du berättar vilken förändring du skulle vilja se i ditt liv just nu. Vi tittar på ditt problem och intention från olika vinklar. Det gör att ditt medvetande koncentrerat på problemet på ett mer konstruktivt, helande sätt.

Jag checkar in regelbundet för att stödja dig i din process. Du blir ombedd att bevittna det som kommer upp inom dig oavsett vad det är. Inre bilder, visioner, minnen kan dyka upp.

Jag checkar in regelbundet för att stödja dig i din process. Du blir ombedd att bevittna det som kommer upp inom dig oavsett vad det är. Inre bilder, visioner, minnen kan dyka upp.


När bör du vara försiktig med Djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man har högt blodtryck, är gravid, vid stroke, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, under drog- och alkoholpåverkan, eller äter många mediciner.

Healing & Massage

– Lider du av kronisk värk, förslitning, smärta och spänningar och önskar massage för att släppa dessa?
– Vill du kunna slappna av mer och öka närvarokänsla i din kropp?
– Längtar du efter inre lugn och vill gärna få massage och healing i en och samma behandling?
– Har du köpt ett paketerbjudande med holistiska behandlingar och även valt massage som del för att öppna upp, öka flexibilitet och utrymme för lugn och harmoni?

Smärta i kroppen beror ofta på förslitning på grund av upprepad ansträngande aktivitet, rörelse eller statisk kroppshållning. Många av våra kroppsspänningar kommer från också från mentala försvar och emotioner vi inte klarat av att uttrycka och frigöra. Vi håller dem kvar som minnen i olika vävnad, muskler, inre organ. Sammantaget orsakar detta större eller mindre kramper, sammandragningar med cirkulationsrubbningar och värk i kroppen.


Healingmassage

Healingmassage är en långsammare massagebehandling. Jag känner in och stannar extra när jag upplever gensvar för det i vävnad. Massagelotion använs. Du viras in i filtar på britsen.

Djupandning ökar närvaron i kroppen och med det som är.

Om du koncentrerar dig på din andning under behandlingen så kommer detta kunna sänka din tankeaktivitet. Om du dessutom andas djupare och långsammare än normalt så det öka känslan av kroppsnärvaro mycket. Du kommer att uppleva massagen mer intensivt. Förnimmelser. känslor, bilder och information från kroppen blir tydligare.


Triggerpunktsmassage

Triggerpunktsmassage, värme och stretch stödjer läkning för många av rörelseapparatens sjukdomar så som inklämningar i leder, inflammerade muskelsenor, förkortade spända muskler, cirkulationsstrypta områden inom ett muskelparti. Frozen shoulder, epicondulit, myofasciellt smärtsyndrom, spända IT-band, ryggsmärta, klämd ischiasnerv, huvudvärk, spända axlar samt muskler runt om som blir uttröttade av att överkompensera för när smärta begränsar normalt rörelsemönster.

Triggerpunktsbehandling  bearbetar spända och ömma områden/stråk i muskler och vävnad. Töjning/Stretch – förlänger, slappnar av förkortade, spända muskler och mjukar upp inklämningar och stela leder. Hot Stone – Värmande behandling – Varma Lavastenar – ger ytterligare avslappning i spända, värkande, utarbetade muskler och kan kännas som healing. I triggerpunksmassage använder jag olja. Du behåller alltid underkläder och viras in i handduk och filt