Hem


Finn medvetenhet och närvaro med dina känslor, tankar och kroppsliga spänningar,

  • Djupandning & närvaroterapi genom BioDynamic Breath- & TraumaRelease Online
  • Samtal – IFS inspirerad Symbolterapi Online
  • Vägledd Djupandning Online med Angelic Reiki healing på distans Online

Online sessioner. Tillfälle att möta dig själv genom flera metoder.

Bara du vet vad inom dig du vill möta. Jag vägleder dig till närvaro, varsamhet med dig själv från olika håll. Mentalt, fysiskt, känslomässigt & andligt.

Behandlingar ges endast online just nu Onlinebehandlingar funkar var som helst du bor i Sverige.

Behandlingarna är godkända som friskvård i enlighet med Skatteverket och ger rätt till skatteavdrag. Om din arbetsgivare ger friskvårdsbidrag – visa då denne kvittot på behandlingen för att få ersättning för kostnaden.

IFS inspirerad SymbolSamtal Online

– Har du en önskan om att nå djupare i dig själv, finna det som är i frid med vad som är?
Genom ditt kreativa sinne kan du komma åt djupare information på återkommande negativa tankar och känslor.

Vad innebär IFS inspirerad Symbolterapi Online

Sessionerna sker utfriån den intention du satt. Det sker bäst med stängda ögon då mörkret bakom ögonlocken lockar fram tydligare bilder, tankeassociationer och känslor i förhållande till problemet du valt. IFS står för Internal Family System. Det vilket syftar på de olika attityder, känslo- och tankemönster som vi bär inom oss. Så som en inre familj påverkar dessa mönster vårt välmående. Ibland mer på ont än gott.

Ofta innehåller en känslomässig blockering eller ett problem många olika dimensioner och delar. Genom vår visuella kreativa lins kan delarna komma att bli tydligare, begripligare, mer hanterbara och mindre hotande. Vi kan finna goda aspekter på till synes negativa händelser, problem, känslor, oförmågor.

Med frågor leder jag dig i att undersöka mer bakomliggande aspekter. Sessionerna innebär att du behöver gå inåt och uppleva fysiska sensationer, minnen, känslor. Vi sätter förstoringsglas på och väntar fram svar på vad som behövs för att läka och lösgöra.

Vilka problem kan du arbeta med, bearbeta med hjälp av IFS inspirerad Symbolterapi Online ?

Du kan arbeta med i princip allt som du är redo för:
– Fysiska reaktioner så som frys-, kamp- eller flykt responser
– Skam, skuld, ångest, olika känslor.
– Somatiska symtom och fysiska sjukdomar och smärta, med hur de känns och yttrar sig fysiskt samt vad de väcker tanke- och känslomässigt.
– Offer/förövar inställningar, tröst- och flyktbeteenden så som t.ex. beroenden.
– Information från tidigare liv, andekontakter, chakror, änglar, guider.

Vi möts Online, På Google Meet för dig med Google konto eller Skype.

Boka tid

Djupandning & närvaroterapi genom BBTRS Online

Kom i varande, få kontakt med dig själv, med ditt fysiska här och nu. Ibland kan det kännas rastlöst och obehagligt att komma ned och uppleva de mer fysiska dimensilnerna. Men det är närvaron genom kroppen som healing uppstår. Om vi bär på mycket kan små steg i taget i lugn takt behöva tas. Djupandning kan visa vägen in och djupandning kan befria kroppen från obehagliga känslor, spänningar.

Sessionerna bygger på flera metoder huvudsakligen BBTRS (Biodynamic Breathwork & Trauma Release System). Sessionerna inkluderar närvarotekniker, mindful kroppscanning för att varsebli och öka kontakt med kroppen. En pelare är Somatic Expriencing och trygghets- och resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. En annan viktig komponent är djupandning, ”connected breath” eller pranayama metoder. Djupanding är dock inte möjlig för alla och behövs inte heller för att få resultat av sessionen. Djupandning medför att det analytiska sinnets effekt minskar så att kroppens tillstånd kan bli tydligare.


Syftet för vårt möte är att öka din känsla av trygghet & lugn i din kropp.

Sessionerna innebär vanligtvis att man blundar. Djupandning rekommenderas för dig som kan. Se nedan för kontraindikationer. Vi sitter i stolar och/eller yogamatta. Du kan behöva bära mjuka kläder beroende hur mycket stretch du tror dig behöva genomgå.

Jag ser till att du finner platser inom dig som ger känsla av trygghet att pendla tillbaka till om du arbetar med traumatiska eller överväldigande upplevelser.

Traumatiska lagrade kroppsminnen av frusna, avdomnade, avstängda, spända, värkande områden blir möjliga att börja närma sig. Egenmassage, EFT, rörelse, stretch används för att medvetandegörande och befria fysisk stress, levandegöra stagnerad energi bakom blockeringar och stagnationer. Rösten kan användas för dess förmåga att sätta rätt ord på känslor och därigenom öka kontakten med känslor. Känslor uttrycks vid behov. Energiarbete, aura- & chakra inkänning och healing används för ökad kroppsmedvetenhetSessionerna avslutas med meditation. Det innebär en liten stund av tystnad för att ge dig möjlighet att känna in och integrera det nya tillstånd du nu är i.

Upplägg skiftar från session till session och anpassas efter situation & behov. Alla människor är unika. Du som klient väljer hur många sessioner du behöver. Ibland behövs många för att saker ska släppa. Ibland räcker en för.


Kontraindikationer för djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner


Vi möts Online, På Google Meet för dig med Google konto eller Skype.

Vägledd Djupandning & DistansHealing Online

Djupandning passar dig som vill dyka djupare i ditt psyke och undermedvetna. Det passar dig som vill släppa taget, åka på en inre resa av känslor, förnimmelser, bilder. Djupandning medvetandegör det gömda och glömda, rensar bort och frigör


Varför Djupandas?

Djupandning är ett effektivt verktyg för att skapa intensiva processer mot läkning och förändring. Den djupa andningen tillför syre och sänker aktivitet i det analytiska och ofta överaktiva sinnet/tänkandet. Att andas medvetet djupt och fullt expanderar medvetandet och gör sinnet avslappnat. Effekten av emotionella tillstånd och försvar i form av fysiska spänningar kan bli tydlig i en andningsprocess. Djup och full andning lösgör skadliga ämnen som rensas ut genom utandningsluften och blodomloppet.

Trauma, stress och blockeringar kan komma att rensas ut. Ditt system bestämmer vad som är läge att medvetandegöra och kanske släppa. Känslor så som irritation, ilska, rädsla, sorg kan komma till ytan. Alla känslor är välkomna. Insikter, förlåtelse och kärlek kan uppstå.

I en Online session hittar du en plats i ditt hem där du bekvämt kan ligga ner eller sitta och andas. Håll dig gärna varm med en filt över dig.


Distans Healing

Jag ger rum för helande Angelic Reiki energi genom fokus på hög, ljus och ren förlåtande ängla energi. Jag fokuserar energin mot ditt väsen medan du medvetandegör, rensar och helar genom djupandning.

Boka tid


Hur funkar en session?

Sessionen börjar med att du berättar var du befinner dig just nu i ditt liv. Hur du mår och känner just nu. Det gör att du öppnar dig för djupare vara inom dig.

Jag checkar in regelbundet för att stödja dig i din process. Du blir ombedd att bevittna det som kommer upp inom dig oavsett vad det är. Inre bilder, visioner, minnen kan dyka upp.


När bör du vara försiktig med Djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man har högt blodtryck, är gravid, vid stroke, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, under drog- och alkoholpåverkan, eller äter många mediciner.

Healing & Massage

– Lider du av kronisk värk, förslitning, smärta och spänningar och önskar massage för att släppa dessa?
– Vill du kunna slappna av mer och öka närvarokänsla i din kropp?
– Längtar du efter inre lugn och vill gärna få massage och healing i en och samma behandling?
– Har du köpt ett paketerbjudande med holistiska behandlingar och även valt massage som del för att öppna upp, öka flexibilitet och utrymme för lugn och harmoni?

Smärta i kroppen beror ofta på förslitning på grund av upprepad ansträngande aktivitet, rörelse eller statisk kroppshållning. Många av våra kroppsspänningar kommer från också från mentala försvar och emotioner vi inte klarat av att uttrycka och frigöra. Vi håller dem kvar som minnen i olika vävnad, muskler, inre organ. Sammantaget orsakar detta större eller mindre kramper, sammandragningar med cirkulationsrubbningar och värk i kroppen.


Healingmassage

Healingmassage är en långsammare massagebehandling. Jag känner in och stannar extra när jag upplever gensvar för det i vävnad. Massagelotion använs. Du viras in i filtar på britsen.

Djupandning ökar närvaron i kroppen och med det som är.

Om du koncentrerar dig på din andning under behandlingen så kommer detta kunna sänka din tankeaktivitet. Om du dessutom andas djupare och långsammare än normalt så det öka känslan av kroppsnärvaro mycket. Du kommer att uppleva massagen mer intensivt. Förnimmelser. känslor, bilder och information från kroppen blir tydligare.


Triggerpunktsmassage

Triggerpunktsmassage, värme och stretch stödjer läkning för många av rörelseapparatens sjukdomar så som inklämningar i leder, inflammerade muskelsenor, förkortade spända muskler, cirkulationsstrypta områden inom ett muskelparti. Frozen shoulder, epicondulit, myofasciellt smärtsyndrom, spända IT-band, ryggsmärta, klämd ischiasnerv, huvudvärk, spända axlar samt muskler runt om som blir uttröttade av att överkompensera för när smärta begränsar normalt rörelsemönster.

Triggerpunktsbehandling  bearbetar spända och ömma områden/stråk i muskler och vävnad. Töjning/Stretch – förlänger, slappnar av förkortade, spända muskler och mjukar upp inklämningar och stela leder. Hot Stone – Värmande behandling – Varma Lavastenar – ger ytterligare avslappning i spända, värkande, utarbetade muskler och kan kännas som healing. I triggerpunksmassage använder jag olja. Du behåller alltid underkläder och viras in i handduk och filt