Hem

Förstå din situation, dina relationer och livsmönster. Jag erbjuder andlig vägledning och terapeutiska metoder för att lösgöra trauma, stress i kroppen och psyket. Med min intuition och samlade kunskap kan jag stödja dig att öppna upp vägar ut ur stagnation, låsning och dränering. Tillsammans ser vi hur du kan få in mer trygghet, ljus, kreativitet, autonomi och glädje.

Ger TerapiBehandlingar online och vägledning genom telefonsamtal för öka medvetenhet kring dina problem eller livsfrågor.

För dig som vill få mer klarhet, fler redskap och transformation med dig vidare i livet

Djup ImaginationsTerapi – Telefon/Zoomlänk


Online – Djup ImaginationsTerapi på Telefon eller släckt skärm på Zoomlänk. Du bearbetar känslor, rädsla, ilska, trauma, problemsituationer genom att möta dem imaginativt. För ökad självkännedom, healingkapacitet, intuition, helhet.
För mer info läs mer här.

Biodynamic Breath & TraumaRelease online – hjälp kroppen att släppa stress, ångest, trauma


Biodynamic Brath & TraumaRelease (BBTRS) – Få sinnesro genom kroppsnärvaro & andningsfokus – Sessioner för dig som önskar vara med och förstå oro, rastlöshet och andra blockeringar från en fysisk nivå. För att öka lugn, harmoni och balans i kontakt med kroppen, här & nu.

För mer info, läs här.

AndningsResan – Online

AndningsResan är en transformativ resa in i ditt inre. Du väljer ut ett tema för din resa och följer utvecklingen i det. Det leder till olika typer av insikter, vidareutveckling, hittar vägar till lugn och harmoni.

För mer info läs här.

Interaktiv Andlig Vägledning för transformation – Telefon

Interaktiv Andlig Vägledning för transformation är samtal på telefon med syftet att lugna, lösgöra stress, oro och hitta vägar framåt. Samtalen sker utifrån ett psykologiskt perspektiv såväl som andligt. I samverkan hittar vi vad som kan ge tillfredsställande svar, lugna och ge tillförsikt. Du kan välja mellan 15 min, 30 min eller 45 min.

För mer info läs här.