Låt kreativitet & andlig kontakt stödja din process & helande

 

Symbolbaserade Sessioner och Medial Vägledning

Tove Ingrid Sessioner

Hej! Jag är Ingrid Tove. Jag hjälper dig att förstå & komma vidare med dina problem, reda ut trassliga situationer, personliga & interpersonella mönster & andra dilemman på livets stig

 

Symbolterapi genom Djup Imagination, Shamanism, Mindfulness & Mediala Sessioner.

Kom vidare i vägskäl & beslut?

 

Behöver du hjälp att fatta viktiga beslut. Vet inte vilken riktning du ska ta?

Symbolterapi Symboldrama

Förstå & lös inre & yttre konflikter

 

Förstå motiven bakom självkritik & skuldkänslor för att släppa dess laddning

Distanshealing

Bekräfta din intuition och det du egentligen redan vet

Öka klarhet i frågor om relationer, kärlek, arbete & framtidens möjligheter.

Distanshealing

Upplev helande via inre platser & visdom

Kom ner i lugn och finn dina helande platser via ditt sinne, kropp & känslor och genom din egen unika symbolik, inre bilder & imagination.

Symbolbaserade Sessioner & Medial Vägledning

I Symbolbaserade Sessioner vägleder jag dig inåt till kontakt med dina djupare visdomskällor och healingförmåga. Läkning sker när dina blockeringar, känslor och konflikter möter denna din inre visdom och healingkraft. Blockeringar samt transformationen av dessa visar sig i symbolik, inre scener, naturelement, djur, inre barn och personlighetsaspekter. I likhet med drömmarna om natten, visar Sessionerna hur rikt vårt inre är på visdom. Att möta sig själv på sådant sätt kan leda till viktiga steg på livsvägen på bara få några sessioner.

I Medial/Andlig vägledning går jag som vägledare inåt i lätt alternerat tillstånd och ber om svar på dina frågor. Gemensamt hittar vi till kärnan i din frågeställning. När din känsla och intuition arbetar tillsammans med min kommer budskapen ge djupare mening och ge dig insikter framåt. En bearbetande process skapas då i dig.