Vill du:

Finna vägar ut och bort från från smärta, stress och trauma? Utvecklas och uppleva det bästa av dig? Hitta din passion & längtan och finna styrka att följa den?

Rädsla, ilska, sorg, uppgivenhet ger även kroppsliga spänningar.

Det finns många sätt att släppa dessa
och gå vidare

Holistisk terapi bearbetar problemen utifrån en helhetssyn om att psyke och kropp hör ihop.

Sessionerna inkluderar djupgående tekniker och behandlar dina problem från mentalt, fysiskt, känslomässigt & andligt håll.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Behandlingar såväl Online var helst du bor eller i behandlingslokalen i Farsta, Stockholm.

Behandlingarna är godkända som friskvård i enlighet med Skatteverket och ger rätt till skatteavdrag. Om din arbetsgivare ger friskvårdsbidrag – visa då denne kvittot på behandlingen för att få ersättning för kostnaden.