Välkommen med dina problem

  • Påfrestande och traumatiska känslor
  • Negativa tankemönster
  • Beroenden, tvångsbeteenden
  • Problem bundet till situationer och relationer
  • Fysisk värk och smärta
  • Depressiva tillstånd, ångest, låg självkänsla, sorg, ilska med mera

Kom till medvetenhet om känslor, attityder, fysiska spänningar, ”muskelrustningar” och smärtor.

Träna fokus inåt i centrering istället för utåt i stress och splittring.

Få starkare kontakt med intuition och egen kraft och förmåga till läkning.

Börja acceptera och bli vän med dig själv

Steg för steg.

Vi kan ses Online Zoom (Skype) eller i min behandlingslokal i Farsta, Stockholm.

Terapi Online genom lösgörande Andnings- och kroppsterapi (BBTRS) och Inre BildTerapi (Symbolterapi & inre barn delpersonlighetsterapi)

I min behandlingslokal ger jag även medicinsk massage samt lugnande beröring i samband med terapi. För att stärka läkning och kontakt inåt.

Alla behandlingar utom Massage och Beröringsterapi kan ges Online.

Beställ paket om 6 behandlingar – Till exempel 3 Andnings- & KroppsTerapi + 3 Inre BildTerapi med eller utan lugn beröring. Sy ihop din egen blandning. Metoderna kompletterar varandra och bidrar till ökad klarhet och närvaro.
6 x 60 minuters-behandlingar ~ 2500 kr (värde 3300 kr)

Jag är andningsvägledare, symbolterapeut och massör.

För ökat lugn & avslappning

Behandlingarna är godkända som friskvård i enlighet med Skatteverket och ger rätt till skatteavdrag. Om din arbetsgivare ger friskvårdsbidrag – visa då denne kvittot på behandlingen för att få ersättning för kostnaden.