Andlig rådgivning – Tarottydning

Andlig vägledning är för dig som önskar stilla din oro eller nyfikenhet i de frågor du har kring relationer, kärlek, karriär, husdjurs väl och ve, drömtolkning, försvunna saker. Jag känner in och kanaliserar information inom livets alla områden. Jag hör, ser och känner intuitivt in guiders budskap. Jag vägleder utifrån subtil information i form av bilder, känslor, energi, symboler, förnimmelser. Detta väcks inom mig i relation till saker du frågar mig om som du undrar över i ditt liv. Med tarotkortens hjälp ökar informationsflödet om vad du kan behöva se, blockeringar som finns och vilka vägar, tillvägagångssätt som kan snabba upp och öka dina möjligheter till måluppfyllelse. Dessa väcks inom mig i relation till saker du frågar mig om och som du undrar över i ditt liv.

Alla har vi intuition kring det som händer runt oss i vår omvärld och likt djuren ett sjätte sinne. Vi vet, förstår och känner av mer av vår omvärld än vad vi förstår att uppmärksamma. När vi är i vårt analytiska sinne på grund av stress, historiska tankemönster och känslor så kan intuitionens röst hämmas. Det kan då vara svårt att uppfatta dess subtila budskap och vi misstror vår egen intuitiva förmåga. Att då prata med en annan person som tonar in sig intuitivt och ger svar på vår fråga kan bekräfta och stilla nyfikenhet och oro.


Hur går Andlig Rådgivning till?


Du ringer mig på inbokad tid på mitt telefonnummer. Utifrån frågorna du ställer läser jag din situation intuitivt utan och med tarotkort. Jag är noga med att budskapen jag får till mig resonerar med din intuition. Under samtalet använder jag mig av angelreiki samt andra healingmetoder jag tillägnat mig.

Jag har drömt sanndrömmar och känt på mig saker sedan barndom. Under en livskris väcktes kontakten med guider och deras budskap till liv.

Varmt välkommen att boka en tid.