Samtalstjänster


Terapeutiskt Samtal

Önskar du prata med någon om din livssituation förutsättningslöst? Eller vet du inte vilken tjänst du ska välja ur hemsidans sortiment? Boka ett terapeutiskt samtal så startar vi en dialog.
För mer info läs här.


Andlig Rådgivning

Andlig vägledning är för dig som önskar stilla din oro eller nyfikenhet i frågor du har kring relationer, kärlek, karriär, husdjurens väl och ve, drömtolkning.
För mer info läs här.