BioDynamik Breath & TraumaRelease System

BBTRS har Djupandning som bas och handlar om att komma till medvetenhet om känslor, attityder, fysiska spänningar, ”muskelrustningar” och smärtor. Under en BBTRS -session ökar medvetenhet naturligt när vi börjar fokusera på hur luften känns genom -in och utandningen. Vi använder djupandning, så kallad ”connected breath”. Vi märker nu hur luften ger upphov till olika förnimmelser så som expansion, kontraktion, kyla, värme när den passerar näsa, mun och lungo

Andning syresätter kroppen och huvudet / sinnet. Andning gör det lättare att processa känslor och komma i kontakt med eventuell smärta och spänningar som kroppen håller i olika tankemönster och muskelminnen. Andning framkallar ett mer meditativt tillstånd och ställer in oss på intuitiv vägledning. Vi känner tydligare våra egna svar på hur att släppa blockeringar. Det i sig skapar utrymme för ökad närvaro och avslappning i nuet.

En vag rörelse i kroppen skapas i takt med in- och utandningen. Denna rörelse känner vi in och följer. Vi lyssnar in dessa impulser och följer kroppens eventuella behov av mer rörelse.

I takt med ökat kroppsfokus kommer muskelspänningar och andra fysiska sensationer att bli mer tydliga. Av mig får du vägledning och förslag på tekniker för att lindra dessa. Bland annat kan stretchning, massage och tryck på spända, värkande leder och vävnad lösgöra och avspänning.

Inte sällan har vi behövt hålla oss tillbaka under livets gång, hålla saker inom oss. Detta kan spänningar och värk. Med orden kan vi beskriva vår situation, hur det känns och vad vår kropp behövt hålla. Vibrationerna av vår egen röst är spänningsupplösande och skapar kontakt inåt. Ibland kommer känslor upp till ytan. Vi tillåter vår sorg, ilska eller rädsla att få vara som de är.

Jag ger sessioner med flera kroppsfokuserade metoder.

Du får utforskande frågor och förslag gällande andning med mera.

Du uppmuntras att fokusera på de områden dit uppmärksamheten går då det ofta dessa områden som håller blockeringar.

Har du ett fysiskt eller mentalt, känslomässigt problem? Då kan du välja fokusera på att utforska detta under sessionen. Det blir då din så kallade intention för sessionen.

Förslag på terapi intentioner

Ett förslag på intention kan till exempel vara: ”Jag vill få bättre självkänsla”. Då håller vi fokus på hur den nuvarande självkänslan manifesterar sig känslomässigt och fysiskt i kroppen. Du guidas i att medvetandegöra, tydliggöra och acceptera och släppa.

Ett annat förslag på intention är: ”Jag skulle vilja bli mer närvarande”. Då läggs sessionens fokus på att utforska vad som hindrar ökad närvaro. Uppmärksamheten på problemet, frigörande tekniker samt andning ger insikter och steg på vägen till ökad närvaro.

En tredje förslag på intention skulle kunna vara: ”Jag vill utforska min smärta i till exempel ryggen, nacken, huvudet eller annan stans. Fokus läggs på känna in, beskriva sensationerna, hitta läkande uttryck eller annat som ökar tolerans och acceptans.

Tankar och känslor så som ilska, oro, ångest, rädsla, stress, sorg är välkomna att kännas in, undersökas, förstås för att mer och mer accepteras och tillslut släppas.

Flera behandlingar kan ofta behövas för att nå tillfredsställande förändringar.

BBTRS sessionens upplägg :

 • Inledande samtal där klienten delar individuella erfarenheter och behov. Sessionen anpassas efter denna information.
 • Klienten vägleds i att hitta en plats inom sig eller utom sig som känns trygg, bra, lugn, kopplade till positiva, lugnande sensationer. Att fokusera på behagliga upplevelser är helande/lugnande.
 • Klienten vägleds in i djupandning där takt och tempo sker på klientens villkor. Andningen syresätter och laddar upp kroppen. Hur mycket andning som behövs känner du när du har fokus in i kroppen
 • Klienten uppmuntras att följa sina impulser ifråga om andning, känslor, behov av rörelse, tryck, stretch av extremiteter, leder, muskler. Vi är många som är vana att trycka bort, inte känna efter och ignorera oss själva och vårakroppars signaler. Därför är det viktigt att i detta terapiskede noga att känna in och följa de inre signaler och impulser som uppstår.
 • Sessionen avslutas med att tid för att känna in vad klienten fysiskt och psykiskt har arbetat med. Detta uppmuntras i en integrerande tyst meditation. Vid behov sker samtal i syfte att stödja vidare integrering.

För mer info: www.biodynamicbreath.com

Kontraindikatorer för kraftigare djupandning

Hjärtproblem, högt blodtryck, epilepsi, svårare diabetes, graviditet, svårare astma, psykotiska tillstånd, om man har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkan, hög grad av medicinering.

Om du omfattas av något av ovanstående och känner dig osäker, men gärna terapi med kraftig andning, konsultera då din läkare innan du bokar en behandling. Behandling går även utmärkt att utföras utan djupandning.

Sessionerna är ca 60 minuter långa och sker lättast Online genom Zoom.

 • Behandlingarna ökar medvetenheten om subtila fysiska sensationer, bortträngda emotioner samt lagrade spänningar och stelhet i muskler, leder och inre organ.
 • Ger verktyg för att bearbeta och ladda ur psykisk och fysisk stress.
 • Ökar förståelse för vad vi behöver för att må bra.
 • Har en bearbetande och läkande effekt på psykisk och fysisk stress och trauma.
 • Leder till minskad sårbarhet för stress och negativ yttre påverkan.
 • Ökar inre trygghet och andra positiva tillstånd så som optimism, spontanitet, intuition, glädje, kärlek, närvaro

För mer ytterligare information om BBTRS kolla in hemsidans blogg: BBTRS & Osho

Info@terapibehandlingar.se