Andningsterapi & Samtal – Healing från insidan

Jag vägleder dig ner i de lite djupare skikten av ditt medvetna. När du släpper något på din vanliga sätt att tänka på dina problem kan transformation ske. Här kan du välja några vägar in. Dels genom samtal eller genom två olika former av djupaningsprocesser. Detta är vägar in och ner i dig själv.

Gå djupt med guidad Breathwork/Djupandning Online

Sker Online i din hemmiljö – I viloläge till rytmisk musik. Gå i trance, flyt med i medvetandeförändringen som händer genom djupandningen. Stanna med informationen som kommer upp. Låt transformationer hända.

För att öppna upp, få insikt, medvetandegöra, förstå, närvara och läka