Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Terapi på Inre Barn & Delpersonligheter

Inre Bildterapi låter medvetandet välja ut de bäst matchande symboler i stunden. Hur arbetet gestaltar sig beror på vilka symboler/inre bilder vi väljer för att fånga problematiken. Ibland kan en stormig naturscen bäst fånga vår inre verklighet. Ibland är förutsättningarna till bearbetning bättre med hjälp av att se problemen som barn och delpersonligheter. Föreställning är …

Information om Psykisk (O)hälsa

TerapiBehandlingar undersöker: Stress Ångest Depression – generationsöverfört

Hjärnans tidiga utveckling är viktig för hur individens framtida liv kommer att bli. Men hjärnan fortsätter att växa livet ut. Enligt forskare har hjärnan en medfödd förmåga att adaptera till nytt och förändra sig genom att skapa tillväxt i nervförgreningar. Hjärnans förmåga till tillväxt kallas neuroplasticitet. Neuroplasticiteten påverkas av de livserfarenheter vi gör, den miljö …

Information om Psykisk (O)hälsa

TerapiBehandlingar undersöker: Magkänslans roll för självkänsla

Psyket är ett invecklat system av många registrerande, transformerande, vidareförmedlande, samberoende organ. Till exempel har kinesisk medicin i årtusenden hävdat att inälvor så som lever, njurar, mage, tarmar och andra inre organ samverkar och formar våra känslor och humör. Nu verkar ökad forskning stödja denna övertygelse MAGEN SKAPAR KÄNSLOR Mag- och tarmkanalen är täckt med …

Information om Psykisk (O)hälsa

TerapiBehandlingar undersöker: Trauma, stress & oförmåga att slappna av. Är mänskligheten traumatiserad?

Ordet trauma kommer från grekiskans ord för sår, skada. Trauma som ord brukar förknippas med emotionell smärta, lidande och livsbegränsning. Emotionell smärta uppstår vid oförmåga att ”smälta” en känslomässigt omskakande upplevelse. Händelsen överväldigade oss när vi inte inre resurser för att förstå, bemöta, bearbeta, släppa den och må bra igen. Vid trauma tenderar händelsen efterlämna …

Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på Gua Sha, Spooning, IASTM – för problem i hud, muskler, bindväv, leder?

Vad är Gua Sha – Spooning? Gua sha som läkemetod för olika sjukdomar har använts i Kina under årtusenden. Inom Traditionell Chinesisk Medicin, TCM, så är Gua Sha en viktig teknik. Gua betyder ”skrapa” och Sha är ordet för den rodnad som ofta uppstår när skrapning med redskapet dragit upp blod till ytan på huden. …

Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på Koppning som behandlingsmetod

Vad är koppning? Koppning är en flertusenårig asiatisk läkemetod och är en väsentlig metod inom Tradionell Kinesisk Medicin – TCM. I koppning används sugkoppar som placeras, dras och roteras över kroppen. När syret i luften i koppen töms så uppstår ett vakuum och därmed ett trycksug. Trycksuget drar ut hud, fascia, muskler och vävnadsvätska. En …

Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på problem i knä & lår & Massage

Detta inlägg tar upp Massage i samband med Restless legs, Löparknä Iliotabalbandssyndrom, Hopparknä – Patellasentendinit, Artros i knä, Korsbandsskada, Ledbandsskada – Kollateralbandsskada, Meniskskada, Patellarluxation, urledvridning av knäskålen, Patellofemoralt smärtsyndrom, Sclatters sjukdom, Prepatellär bursit – skurgummeknä
Bakers cysta

Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på Ischias – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? Och när passar inte massage så bra? Jag är utbildad massör i klassisk svensk massage och thailändsk massage. Nyfikenhet och intresse har fått …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Kontraindikationer Massage

Funderar du på en massagebehandling men tvekar på om din hälsa tillåter. Här nedan listas några av de vanligaste kontraindikationer för massage. Här finns även länkar till mer information om massage passar som behandling ihop med specifika sjukdomar. Undvik massage vid – Rupturer, blödningsskador, bristningar och allvarliga smärtsymtom– Feber, Förkylning och Influens– Infektioner – för …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Mer information om Drömterapi

Drömmar är en skattkista in till självinsikt och medvetenhet. Drömmar bearbetar djupare nivåer av olika processer som vi i vårt liv känslomässigt befinner oss i. Drömterapi går ut på att vi stannar kvar och upplever drömmens ibland starkt känsloladdade innehåll. När vi går in i dröminnehållet kan vi se ofta sambanden mellan drömmens budskap och …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Vad ingår i medicinsk massage

Vad ingår i medicinsk massage hos Terapibehandlingar? I Medicinsk Massage läggs behandlingsfokus på ditt problemområde, i samråd med dig. Du behåller underkläder på och bäddas in i värmande handdukar och filtar efter behov. Beroende på behandlingens tidslängd har du möjlighet att bearbeta rygg, axlar, nacke, huvud, ben, fötter, armar, händer. • TriggerpunktsbehandlingTriggerpunkter är små sammandragningar …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Inre BildTerapi – för problem med smärta, spänningar, kroppsliga låsningar

Symbolterapi Inre barn- & delpersonlighetsterapi För dig med smärta, spänningar, kroppsliga låsningar, med begränsningar i leder, muskler, vävnad, psykosomatik, huvudvärk, migrän med mera Låt ditt spontana visuella symbolspråk skapa de stilla eller rörliga bilder som matchar den smärta eller kroppsliga låsning du befinner dig i. Behandlingarna arbetar med avslappning, kroppscanning, visuella bildverktyg, lätt meditativ andning. …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Mer information om Inre Bildterapi

Detta är hypnosbaserade samtal där vi söker i vår inre bild- och symbolvärld för fördjupade insikter om våra situationer i livet. Utifrån detta perspektiv undersöker vi negativa känslor, tankar, relationsmönster och livshändelser. Vi dyker in i de bilder, associationer och spontana infall som kommer när vi fokuserar på problemen. Inre BildTerapi liknar andra visuella metoder …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Andnings- & KroppsTerapi

Basen i denna form av terapi är andning. Andning syresätter kroppen och huvudet / sinnet. Andning gör det lättare att processa känslor och komma i kontakt med eventuell smärta och spänningar som kroppen håller i olika tankemönster och muskelminnen. Andning framkallar ett mer meditativt tillstånd och ställer in oss på intuitiv vägledning. Vi känner tydligare …

Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Inre Bildterapi med beröring på massagebrits

Bär du på kroppslig eller emotionell smärta? Eller kanske båda samtidigt? Känner du dig avstängd från din kropp? Upplever du att det kan vara svårt att känna känslor? Eller har du alltför lätt att känna vissa sorters känslor, till exempel ilska eller upprördhet? Med Inre Bildterapi och Beröring kommer du i djupare kontakt med din …

Information om Psykisk (O)hälsa

TerapiBehandlingar undersöker – plasticit i hjärnan påverkas positivt av Mindfulness, Meditation, Hypnos

Hjärnan är som en stor muskel. Eller snarare en samling av många olika mindre muskler eller strukturer. Dessa strukturer består av kluster av nervtrådar. Olika hjärnstrukturer samverkar i sin tur genom neruala nätverk. Nätverken har olika funktioner för olika informationsbearbetning och kommandon. Det vi känner och tänker ofta aktiverar och förstärker motsvarande strukturer och nätverkssamverkan. …

Information om Psykisk (O)hälsa

TerapiBehandlingar undersöker: Trygg eller Otrygg Anknytning

De underliggande känslor vi har när vi är i kontakt och relaterar med andra människor, visar ofta samma mönster av hur vi tidigt kände runt våra dåvarande omsorgspersoner. Om kontakt med andra ofta medför negativa känslor, konflikter och grubblerier så kan det vara tecken på tidig otrygg anknytning. Genom att studera de olika sätt vi …