Nyfiken på Diskbråck – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denna text undersöker Massage i samband med Diskbråck

Diskbråck

Med ålder slits kroppen. Ryggraden, leder och brosk är vävnad som är sårbara för åldersrelaterad degenerativ utveckling. Mindre diskbråck och buktande diskar, med eller utan smärta, är vardag för flertalet äldre och medelålders. Mest utsatt är ryggraden i ländryggen men även högre upp i bröst- och halsrygg. Ofta ger diskbråck inte smärtsymptom eller påverkar ischiasnerven.

Sprickbildning i ”anulus fibrosus” den fibrösa bindväv som omger mellankotskivorna i ryggraden avger Akut smärta. Kärnan inuti diskbråcksringen innehåller en gelémassa, ”nucleus pulposus” som kan tränga igenom sprickan i anulus fibrosus. Ett bråck har bildats som gör att disken buktar. Detta är första stadiet till ett riktigt diskbråck. ”Contained Diskbråck” är sjukdomens betäckning i vissa redogörande texter. Intilliggande muskler, senor, ligament irriteras nu och avger lokal smärta utan smärtutstrålning.

Nästa stadium i diskbråck kommer när ”nucleus pulposus” rinner ut helt genom sprickbildningen i bindvävsringarna och de yttre lagren hos ”anulus fibrosus”. Nu kallas tillståndet för ”Uncontained Diskbråck” och betraktas som Äkta Diskbråck. Innehållet i ”Nucleus Pulposus” rinner ut och irriterar nervrötter och ryggmärg och avger smärtutstrålning och refererad värk. Disken brukar vanligen bukta inåt mot bålen så att gelén trycks bakåt mot ryggsidan till.

I kroppens egna självläkningsprocess kan den utrunna nucleus pulposus-vätskan komma att förkalkas. När förkalkningen stelnat riskerar den börja skära in i och skada ryggmärgen och ibland spinalnervrötter. Läckande kemiska ämnen kan också medverka till inflammationer. Den kraftiga smärtan inskränker rörelseförmågan. När nervrötter kläms i ländryggen kan ischiassymtom uppstå med smärtutstrålning ner i säte, ben och fot. Symtom är också känselbortfall, inskränkta rörelsereflexer och nedsatt motorisk förmåga. Mer om Ischias i kommande avsnitt.

Idag opererar man diskbråck mer sällan än förr och nu bara vid riktigt svåra fall.

Massage och Behandling vid Diskbråck

Massage ges försiktigt runt om de smärtande områdena. Kylbehandling i form av is i handduk kan vara skönt att få om vävnaden känns varm, svullen och öm. Kylans sammandragande effekt på blodkärl och vävnad kan dämpa inflammationen något. Om symtomen yttrar sig så att värme passar bättre så kommer Heta Stenar på smärtområdet att lugna ner muskler och vävnad som hamnat i krampläge. Försiktig massage ökar ämnesomsättning och cirkulation. Massage på vävnad intill ett skadat område kan tillföra friskare och mer syresatt blod till skadeområdet. Därmed påskyndas läkning.

Mer kraftfull massage kan ges på de muskler som överansträngts när de kompenserat för funktionsnedsättningen. Även stretchterapi och ledmobilisering ges med fördel på de muskler och leder som fått kompensera för värken. Försiktig, varm massage är generellt bra på vävnad runt diskbråck men bör inte ges på skadade nerver.

Referenser
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Diskbråck
”Rörelseapparatens sjukdomar och skador”, Kropps terapi skolan, Göransson Krister