Biodynamic Breath & TraumaRelease online – hjälp kroppen att släppa stress, ångest, trauma


Biodynamic Brath & TraumaRelease (BBTRS) – Få sinnesro genom kroppsnärvaro & andningsfokus – Sessioner för dig som önskar vara med och förstå oro, rastlöshet och andra blockeringar från en fysisk nivå. För att öka lugn, harmoni och balans i kontakt med kroppen, här & nu.

För mer info, läs här.