Finn värde i att vara Du – Terapi för bättre självkänsla


Finn värde i att vara Du

På Zoomlänk. För dig med sämre självkänsla men som önskar lära känna dig själv och din vackra själ bättre. Detta kan göras genom att först ta kontakt med de aspekter av dig som står i vägen. Du går in i ditt inre när du fokuserar på den rädsla, osäkerhet eller smärta som en lägre självkänsla innebär. Ett eller flera av dina sinnen kommer automatiskt att aktiveras när du medvetet fokuserar på hur det där som står i vägen känns. Med min vägledning och din egen intention att förstå och se problemet från alla håll leder dig in i seendets ljus, kännandets värmande läkning – Du drar ut din dåliga självkänsla i ljuset för att bearbeta och frigöra olika aspekter av det. – Terapin bygger på symbolterapi i jungiansk Shadowterapeutisk anda och innehåller tekniker från mindfulness och Internal Family System – Metoden arbetar med känslor, tankar och energifält. Det leder till kontakt med minnen, både minnen som kroppen lagrat i form av smärta, förnimmelser, spänningar och känslor. Men även hjärnans minnen i form av visuell, mental, information koppat till tidiga livshändelser. Det som blir till byggstenar i återkommande tanke- , beteende- och tolkningsmönster. – Metoden medvetandegör och leder till insikt och förståelse – Tillsammans hittar vi dina unika ingångar och redskap för lindring och transformation Jag tonar in mig medialt på din situation och är med dig hela tiden när du går in i din inre värld av associationer, känslor, tankar, minnen. Ibland kan ett sorgearbete behövas för att verkligen kunna släppa och gå vidare. Ibland behöver vi bryta ett negativt mönster i yttre situationer eller relationer. Ibland räcker det att vi ser och förstår mer av varför problemet uppstått och levt inom oss för att släppa av sig själv. Samtalen sker Online via Zoomlänk jag skickar till Varmt välkommen

Samtalen innebär att du drar ut din dåliga självkänsla i ljuset för att bearbeta och frigöra olika aspekter av det.

Terapin bygger på symbolterapi i jungiansk Shadowterapeutisk anda och innehåller tekniker från mindfulness och Internal Family System

Metoden arbetar med känslor, tankar och energifält. Det leder till kontakt med minnen, både minnen som kroppen lagrat i form av smärta, förnimmelser, spänningar och känslor. Men även hjärnans minnen i form av visuell, mental, information koppat till tidiga livshändelser. Det som blir till byggstenar i återkommande tanke- , beteende- och tolkningsmönster.

Metoden medvetandegör och leder till insikt och förståelse

Tillsammans hittar vi dina unika ingångar och redskap för lindring och transformation Jag tonar in mig känslomässigt på din situation och är med dig hela tiden när du går in i din inre värld av associationer, känslor, tankar, minnen. Ibland kan ett sorgearbete behövas för att verkligen kunna släppa och gå vidare. Ibland behöver vi bryta ett negativt mönster i yttre situationer eller relationer. Ibland räcker det att vi ser och förstår mer av varför problemet uppstått och levt inom oss för att släppa av sig själv.

Samtalen sker Online via Zoomlänk jag skickar till dig
Varmt välkommen