Nyfiken på fler ryggsjukdomar – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denna text undersöker Massage i samband med Spinal Stenos, Spondylolys, Spondylolistes, Spondylos, Spondylit, Osteoporos med kotkompression, Inflammatoriska ryggsjukdomar, Cauda Equina Syndromet, Bechterews sjukdom, Scheuermanns kyfos

Spinal stenos

Med ålder sker degenerationer i diskar, förkalkning, benpålagring (osteofytbildning) som gör att senor, ligament förflyttas. Dessa förändringar kan leda till tryck på ryggmärgskanalen från olika håll. Orsakerna till Spinal Stenos kan vara trång ryggmärgskanal sedan födseln, eller att man har diskbråck, eller artros i facettlederna. Förträngning i ryggmärgskanalen sker oftast i ländryggen där även ischiasnerven startar sin bana ner genom benen till fötterna. Spinal stenos ger smärtor i rygg med utstrålning till lårens fram- eller baksidor på ena eller båda benen. Symtomen avklingar vid sittande eller framåtlutad position. Som träningsform kan cykling upplevas som lättare än promenader. Att träna upp framsidans bålmuskulatur och regelbundet töja och stretcha baksida bål är bra som rehabilitering. Lårmusklerna behöver också tränas framför allt baksida lår medan framsida lår mer behöver stretchas och töjas ut. Att sträcka ut ryggen så kotorna separeras är också bra

Massage & Behandling av Spinal Stenos

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylolys

Spondylolys sker när en eller flera av kotbågarna spricker, klyvs och/eller när kroppens läkeprocess producerar kalk eller förbening på sätt så att det trycker på eller blir vasst och skär in i mjukdelar och nerver. Detta kan ske på ena eller båda sidorna av kotbågen/kotbågarna. Kan vara förstadiet till spondylolistes. Förekomst av Spondylolys under barndomen ger sällan smärta eller problem. Problemen kommer först vid 15 – 20 års åldern. Smärta vid ansträngning är de huvudsakliga symptomen

Massage & Behandling av Spondylolys

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylolistes

Sker när kota i ländryggen glider in mot bålen till. Samtidigt brott på kotbågarna är vanligt. Kotor som ofta drabbas är lumbalkotorna L4 eller L5 i ländryggen. Sjukdomen ökar med ålder och drabbar oftare kvinnor än män. Det har spekulerats i om kanske kvinnliga hormoner kan ha lösgörande verkan på ligamenten. Spondylolistes hos yngre drabbar mest dem som utövar gymnastik eller idrott på elitnivå.

Symtomen kommer med smärtor från ländryggen med utstrålning och funktionsnedsättning i benen och med känsla av svaghet och obalans. Att sitta längre stunder gör ont.

Massage & Behandling av Spondylolistes

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylos

I spondylos är orsaken degenerativa förändringar som påverkar skelettet och mjukdelarna hos ryggraden. Spondylos är det vanligast åldersrelaterade upphovet till rygg- och nackbesvär. Detta ger inga inflammationer. Som konsekvens kan till exempel diskar komma sänkas, artros utvecklas, ben-/kalkpålagring (osteofyt) bildas, samt små, små brott i ben kan uppstå. Spänningar och spasmer kan drabba de muskler som involveras i kompensatoriska rörelser. Vanligen uppstår Spondylos i nacke och ländrygg. Symtomen innebär stelhet och smärta både vid vila och rörelse. Smärtutstrålning är vanlig. Som rehabilitering funkar vila, avlastande positioner samt lättare träning bra.

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Massage &Behandling av Spondylos

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Spondylit

Vid Spondylit har bakteriell inflammation uppstått i en eller flera ryggkotor. Ofta är även intilliggande diskar inflammerade, så kallad ”diskit”. Vid spondylit är ryggsmärtan svår och ofta strålar smärta ut till mage och/eller bröst. Andra symtom är feber och viktminskning.

Vid spondylit bör massage och tryck undvikas.

Spondylartros

Spondylartros är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast drabbar kotpelaren i ryggen. Spondylartros kan även uppstå i bröstkorgen och i perifera leder samt i SI-leden. Upphovet kan vara andra sjukdomar så som Sporiasisartrit, Mb Bechterew, inflammatoriska tarmsjukdomar så som Mb Crohm, Ulcerös kolit eller infektiösa sjukdomar som klamydia, gonorré och salmonella. Symtomen är stelhet framför allt på morgonen, förlorad rörlighetsförmåga vid böjning i sida och framåt i nivå med länd- och bröstrygg. Nattvärk i rygg och eller bäcken. Problemen förvärvas med tiden. Träning och rörelse lindrar symtomen. Inflammationsdämpande medicin behövs och mer träning

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Massage & Behandling vid Spondylartros

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Cauda Equina-syndromet

Cauda Equina-Syndromet trycker på nerverna i ryggraden i ländryggen. Cauda Equina gör det svårt att hålla blåsan och ger ofta upplevelsen av att tarmen behöver tömmas. Kraftig värk kan uppstå i ett eller båda benen.

Massage ska ej ges vid cauda equina syndromet då nerver ej bör utsättas för tryck.

Inflammantoriska ryggsjukdomar

Kommer ofta med en otydlig, tryckande, molande smärta som varierar i styrka över dygnet. Ofta ökar smärtan på natten. Belastning förbättrar inte smärtan. Upplevd stelhet i och ömhet vid tryck över ryggrad och höftens SI-leder. Detta är även symtomen vid Bechterews sjukdom (se nedan).

Rådgör alltid med läkare innan massagebehandling

Massage & Behandling vid Inflammatoriska Ryggsjukdomar

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Osteoporos med kotkompression

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Uppstår vanligen i nedre delen av bröstryggen. Tryck ger ömhet här. För diagnos behövs röntgenbilder. Ger sällan påverkan på nerver. Korsett har en stabiliserande verkan på Osteoporos med kotkompression.

Massage & Behandling vid Osteoporos med kotkompression

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Scheuermanns kyfos

Scheuermanns kyfos uppstår under ungdomsåren när kroppen växer. Utvecklingen av kotornas förbening rubbas när ryggraden och kroppen växer. Successivt formas kotorna till kilar som får ryggen att kuta. Detta är en vanlig orsak till värk i länd- och bröstrygg hos ungdomar. Scheuermanns kyfos har en positiv aspekt i att kyfosen gör bröstkorgen större med ökad lungkapacitet och syresättningsförmåga som följd.

Den rundade ryggen kan göra att muskler på baksida lår blir spända och strama. Lättare motionsträning är bra, till exempel träning i varmvattenbassäng. Belastningsträning ska gärna undvikas under rehabiliteringsperioden.

Massage & Behandling vid Scheuermanns kyfos

Massage och lätt töjning passar bra för Scheuermanns kyfos. Stretch av armar och bröstmuskulatur kan utprovas. Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Morbus Bechterew/ Bechterews sjukdom – pelvospondylit

Är en av flera reumatiska inflammatoriska sjukdomar i ryggen. Den ger inflammation i ledhinnor och senfästen kring ryggrad och bäcken. Röntgenbilder som tyder på Bechterews brukar visa förändringar i SI-lederna i bäckenet, avnötning, förslitning hos kotkroppar i ryggraden samt förbening i leder och ligament. Särskilt män mellan 15-30 år drabbas. Symtomen kommer med ryggvärk som förstärks på natten, rörelseinskränkningar, stelhet och obestämd verk i knä. Ibland påverkas andningen när kotor i bröstryggen drabbats. Kirurgi kan behövas vid svåra fall. Träning av rörlighet, styrka och kondition är fördelaktigt.

Massage & Behandling vid Bechterews sjukdom

Massage och töjning är bra vid Bechterews. Dock kan massage för vissa kännas obehagligt. Töjning, tryck och massage är alltid bra att få på spända muskler som får kompensera för smärta. Massage på ryggen kan sträcka och öppna upp för kotor och revben vilket ger cirkulation, avslappning och välbefinnande

Referenser

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=137

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360

”Rörelseapparatens sjukdomar och skador”, Kropps terapi skolan, Göransson Krister