Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på Gua Sha, Spooning, IASTM – för problem i hud, muskler, bindväv, leder?

Vad är Gua Sha – Spooning?

Gua sha som läkemetod för olika sjukdomar har använts i Kina under årtusenden. Inom Traditionell Chinesisk Medicin, TCM, så är Gua Sha en viktig teknik. Gua betyder ”skrapa” och Sha är ordet för den rodnad som ofta uppstår när skrapning med redskapet dragit upp blod till ytan på huden.

På engelska kallas tekniken för ”scraping”, ”spooning” eller ”coining”.
Verktyget är i regel platt, ibland knivliknande, med en eller flera trubbäggade sidor. De trubbäggade sidorna är dem man skrapar med. Gua Sha-verktygen tillverkas ofta av djurhorn eller ädelsten så som rosenkvarts eller jade. Men som de engelska namnen anger så kan man utföra Gua Sha med hjälp av sked eller mynt eller för all del vilket annat platt föremål som helst. Metoden går ut på att skrapa huden på det område som har problem. Olja eller massagelotion används för bättre friktion.

Gua Sha behandlar stagnerad energi bakom sjukdomar

Inom TCM tror man att problem både psykiskt och fysiskt handlar om energi som stagnerat. Gua sha/skrapning är en av flera metoder som används för lösgöra och öka energin i vävnader. Ofta skrapar man verktyget över akupunkturpunkter. I kinesisk medicin tror att man att akupunkturpunkterna är förbundna med våra olika inre organ samt dessas funktioner. Man menar att de inre organen inte bara har en fysisk funktion utan att de även har påverkan psykiskt. Depression till exempel tros uppstå på grund av obalans i levern eller gallblåsan. Nervositet, oro och ånger tros ha med obalanser i lungor eller tjocktarm att göra. Skrapning på punkterna anses öka cirkulationen av vätska och blod i de inre organen samt alstra energi i de förknippade psykiska funktionerna.

Stagnerad och obalanserad energi tros alltså vara grundorsaken till alla former av sjukdomar och inflammationer oavsett orsaken är virus och bakterier eller överansträngning. Inflammationer i vävnader och organ tros till exempel vara bakomliggande orsak till all form av kronisk smärta. Genom att skrapa/spoona huden så menar man att energistagnationen bryts ned. Skrapning ger ökad energi, vilket på samma gång sänker inflammationen. Det gör att läkning börjar ske. I TCM ges Gua Sha i regel på ansikte, rygg, hals, nacke, bröstkorg, mage, armar, ben. Man skrapar extra över akupunkturpunkterna på dessa ställen.

IASTM – Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation

Gua Sha har de senaste decenniet inspirerat fysioterapeuter, kiropraktiker, naprapater och massageterapeuter i väst. Tekniken har ofta namnet ”the Graston Technique”. Vanligast är namnet IASTM ”Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation”. Verktygen som används tillverkas oftast i aluminium, kol eller rostfritt stål.

Användningsområden för Gua Sha och IASTM

Medan IASTM mest för problem som påverkar rörelseapparaten så som muskler, leder, senor och ligament så används Gua Sha på många fler sjukdomar. Gua Sha används även vid sjukdomar så som influensa, feber, förkylning, bronkit, astma m.m. Man menar att hettan i vävnaden som uppstår efter skrapning gör att lagrade gifter som förorsakat sjukdomarna kommer upp till ytan och då rensas ut. Oavsett vilka åkommor man tror att skrapning kan behandla så verkar alla vara överens om att metoden är effektiv och att den leder behandlingsenergin djupare ner i vävnaden.

Vad händer när vid behandling med Gua Sha eller IASTM?

Hur arbetar man med IASTM eller Gua Sha-skrapa? Jo man för instrumentet upprepat upp och ner över huden. Och vad händer när man upprepat skrapar huden så? Jo ofta uppstår en blödning under huden när små kapillärerna brister. Hudblödningen kan vara rödbrun eller lilaröd till färgen och liknar ett skrapsår. Det kan kännas ömt. Detta är normalt och ses som en del av behandlingseffekten. Färgade hudområden är dock inte ett ändamål för behandlingen. När skrapning ger rodnad eller små röda små hudprickar så är det tecken på att behandlingen är klar. Rodnaden går över efter ett par dagar. I extrema fall kan blåmärken uppstå. IASTM och Gua Sha passar inte om man har någon typ av överkänslighet för exempelvis tryck och beröring.

Varför ger Gua Sha-/IASTM-metod hudrodnad?

Rodnad sker som sagt när skrapningen får kapillärerna under huden att brista. Under överhuden finns den 1-4 mm tjocka läderhuden s.k. ”dermis”. Läderhuden är uppbyggd av bindväv bestående av bland annat proteinrik kollagen och elastin. Här finns även lymfkärl, nerver, svett- och talgkörtlar, känselkroppar mm. Samt rikligt med kapillärer.

Kapillärerna förser läderhuden och andra intilliggande vävnader med syresatt blod. När syret förbrukats vänder blodet tillbaka via venerna till hjärtat för att åter syresättas. Genom kapillärernas mycket tunna cellväggar passerar näringsämnen, avfallsprodukter och vätska. Det är genom celler och kapillärer som vävnaderna i kroppen utbyter ämnen. Celler i olika vävnader som gränsar till varandra utbyter vätska, blod och näringsämnen. Detta är nödvändigt för cellförnyelse och celltillväxt och sker automatiskt en frisk kropp. Om detta vätskeutbyte inte längre sker med lätthet så riskerar en lokal funktionsnedsättning att uppstå. Då stagnerar blod- och vätskeflöde och adherenser kan uppstå. Adherenser är när vävnadsytor som normalt ska vara åtskilda växer ihop. Cellväggar i angränsande vävnader häftar samman och blod och vätska flödar inte längre igenom. Adherenser innebär alltså att vävnadstillväxt med cellförnyelse upphört.

Här några resultat från studier som gjorts på Gua Sha och IASTM

Flera studier på både Gua Sha och IASTM har gjorts. En studie visade att vätskecirkulation och ämnesomsättning ökade efter användning av IASTM
hos vävnader under den skrapade övre huden. Volymen hos blodflödet ökade signifikant mellan kapillärer direkt efter skrapning. Man såg att scraping bidrog till ökad vävnadstillväxt hos celler mellan vävnader. Vävnadstillväxt, vätskeutbyte och blodcirkulation är något som behövs återskapas när flöde hämmats i exempelvis skadad vävnad. Till exempel kan IASTM-verktyg/Gaston/teknik medföra ökad tillväxt av kollagen i underhuden. Vetktyget lösgör stagnation i adhesionen. Pågående lokala inflammationer i underliggande vävnad kan komma att avbrytas när kapillärerna brister.

I studien såg man att IASTM ökar aktivering av fibroblaster. Fibroblaster är bindvävsceller som är delaktiga kollagenproduktionen. Man såg att IASTM hjälpte till att reducera restprodukter hos ämnesomsättningen http://www.arenafysio.com/kurser-3/kurser-for-fysioterapeuter-2/iastm-kurs/https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fibroblast

Studier på verkan av IASTM visade tydlig förbättring i tillstånd hos hud, muskler, bindväv, fascia, senor, ligament. Efter idrottskada medförde IASTM reducerad smärta och ökat rörelseuttag i skadepåverkade leder. Behandling med IASTM förkortade rehabiliteringstiden och idrottsutövare kunde fortare återvända till sina idrotter.

I en studie genomfördes Gua Sha på akupunkturpunkter längs med de så kallade meridianerna. Läs mer om meridianer i blogginlägget Koppning – Massage & Behandling. Man fann att Gua Sha avsevärt ökade förmågan att leda värme i vävnad längst med meridianerna än i andra skrapområden. Även i vävnad under meridianerna ökade värmeledningsförmågan anmärkningsvärt. Skrapning avlägsnade effektivt blockeringar i cirkulationen på mikronivå. Ämnesomsättning och cirkulation förbättrades.

Studierna visade även att Gua Sha lindrade även spasmer i överansträngd muskelvävnad. Spänningsnivån i blodkärl och nerver sänktes vilket tog bort eller minskade somatiska störningars och fysiska obalansers negativa påverkan på inre organ. Trycket från Gua Sha- skrapan framkallade muskelavslappning samtidigt som scraping pressade kapillärerna i underhuden. Genom scraping höjdes värmen i vävnaderna vilket i sin tur utvidgade kapillärerna. Strikt samband förelåg mellan temperaturhöjningen och den ökad blodvolymen i kapillärerna efter att skrapning lett till genomblödning. Man såg att blodcirkulation, blodtillförsel och syresättning i blodet ökade och att ämnesomsättningen stärktes i de studerade vävnaderna. Expansion i och återuppbyggnad av de kapillära nätverken blev positiv en följdverkan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359830/

Kritik som förekommer eller förekommit gällande Gua Sha och skraptekniker

Kritik gällande Gua Sha går att finna lätt på nätet men inte gällande IASTM.
Kritisk granskning har utförts på forskning på alternativmedicinska metoder så som Gua Sha (Edzard Ernsthas). I denna granskning kom man fram till att alternativmedicinska metoder kan framkalla fantastiska placebo-effekter. Detta särskilt om behandlingen upplevs exotisk, imponerande, involverar fysisk beröring, lindrar smärta och när klienterna har höga behandlingsförväntningar.
”Science-Based Medicine” kommer fram till slutsatsen att Gua Sha är en pseudomedicin, utan trovärdiga bevis för behandlingsnyttan. I ”Journal of the American Academy of Dermatology” har man sett att Gua Sha har sidoeffekter som spänner från lindrigare symtom så som blåmärken, eksem, brännmärken till mer sällsynta och allvarliga symtom så som stroke och hudskador som efteråt krävt plastikkirurgi.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gua_sha

Hur utförs Gua Sha och IASTM?

Hur ska då verktyget användas på sätt som inte ger några former av skador alls? Gua Sha, IASTM ska inte användas med för många drag och friktioner på samma ställe. För bra resultat är det inte nödvändigt att skrapa så att det blir röda prickar eller rodnad som tar flera dagar för att gå över. Gua Sha kan göras på all hud på kroppen och även i ansiktet. Några drag upp eller ner med skrapan, typ fem räcker. Upprepade behandlingar behövs för bra resultat. Nästa behandling bör då ske när den eventuella rodnaden, hudprickarna har lagt sig. Det brukar inte ta mer än ett par dagar för hudrodnad och prickar att läka. Där man känner över huden och finner att underliggande vävnad har ärrbildningar och eller hårda och spända mindre områden så kan man skrapa här med en spetsigare sida av verktyget. På så vis gnuggas underliggande vävnad upp. Det kan göra lite ont de första behandlingarna. Detta minskar med antalet behandlingar när vävnaden mjuknar allt eftersom. Gua Sha, skrapning kan man göra själv genom att använda en sked, ett mynt eller köpa Gua Sha verktyg. Eller så väljer man att gå till en behandlare.

Det bästa med skrapning, Gua Sha, IASTM

Skrapning får huden att slappna av. Cirkulation av vätska och blodflöde förbättras. Kollagenproduktionen ökar. Skrapning kan reducera rynkor och jämna ut ojämnheter, färgskiftningar och fläckar i ansiktet.

Dålig blodcirkulation och svällande fettceller sägs vara en del i upphovet till celluliter oftast på lår och säte och främst hos kvinnor. Skrapning har viss sönderslitande effekt på fettceller vilket kan ha reducerande verkan på celluliter. Skrapning gör att blod och vätska cirkulerar bättre så att ansamlingar av vatten med avfallsprodukter kan avlägsnas. Skrapning kan ge jämnare hud över till exempel lår, mage och höfter.

Inom TCM anses att Gua sha är bra för olika typer av smärta, problem med luftvägar, matsmältning, sömnstörningar, huvudvärk, ischias, problem i muskler och leder.

Naprapater och kiropraktorer ser nytta med IASTM på problem i rörelseapparaten så som i leder, senor och muskler. De ser att idrottare återhämtar sig fortare med hjälp av IASTM. IASTM hjälper vid plantar fasciit, tendinopatier, ryggsmärta, tennis- och golfarmbåge, karpaltunnelsyndrom samt andra förslitningsskador.

Skrapning stimulerar akupunkturpunkterna vilket sägs medföra att energin ökar och kan flöda lättare.

Gua Sha anses förbättra immunförsvaret och har framgångsrikt använts för att läka förkylningar och feber.

Gua Sha har temperaturreglerande verkan då metoden svalkar ner kroppen om den är för varm eller tillför värme om kroppen fryser.

Gua Sha påverkar frisläppande av hormonet ”heme-oxygenase-1”. Hormonet har egenskaper som bidrar till bildning av antiinflammatoriska processer, antioxidanter, förhindrar celldöd, reglerar bildning av blodplättar. Resultatet syns som en jämnare och mer skinande hudton i till exempel ansiktet.

Gua Sha skrapning i ansiktet gör att musklerna i ansiktet slappnar av. Ökad cirkulation reducerar spänningar i muskler. Detta anses släta ut rynkor och ge huden mer lyster och göra att den ser yngre ut.

Enligt studie så ökar Gua Sha cirkulationen på mikronivå till upp till 400 % under. Cirkulationen kvarstår i 25 minuter efter en behandling. Gua Sha ska vidare dränera ut stagnerad lymfatisk vätska och reducera svullnad och inflammation.

Massage & Behandling med Gua Sha hos TerapiBehandlingar

Du kan be om att få prova Gua Sha som tillägg i din behandling om du önskar prova detta. Gua Sha redskap finns hos praktiken , men är inget som brukar användas i massagen.

Gua Sha verktyg kan användas över spänd bindväv som en form av bindvävsmassage, samt på ärrbildningar i huden. Smärta i senor på grund av förslitningsskador kan uppstå i muskelsenor vid alla leder så som fotled, knäled, höftled, axelled, armbågsled, handled. Trycket från Gua Sha verktyg stimulerar akupunkturpunkter. Detta främjar cirkulation och vitalitet i inre organ och vävnad med beröringskoppling till punkterna.

Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5331993/

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/hjarta-och-blodomlopp/https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Perfusionhttps://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hudhttps://www.healthline.com/health/gua-sha

https://www.mdpi.com/1422-0067/20/15/3628/htm