Nyfiken på Ischias – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med…

Ischias

Ischiasnerven, kroppens längsta nerv samlar många nervtrådar och blir tjock som ett lillfinger. Med start i ryggmärgen från kotorna L4-S3 i nedre delen av ryggen löper ischiasnerven genom säte och bäcken, på baksida ben och har sitt avslut i tårna. Ischiasnerven innehåller sensoriska och motoriska nerver som förgrenar sig ut till muskler, leder, ligament, senor, hud och blodkärl. Vid irritation någonstans på nerven så kan det ge ischias symtom så som smärta, skarp krampartad utstrålning längst med ischiasnerven inne i benet och nedanför knät parat med domningar, muskelsvaghet och känselbortfall. För att hantera smärtan kan man börja halta och bli sned i kroppen när man står och går.

Ischias är symtom på annan skada som påverkar ischiasnerven. Det kan handla om förslitningar i ryggrad, ligament, förkalkning eller diskbråck som trycker och klämmer på blodkärl och spinalnerver och förorsakar ischiassymptomen. Vid diskbråck så är det innehållet i de stötdämpande diskarna mellan kotorna som rinner ut eller buktar ut och trycker på Ischias nerven. Om vätskan i disken rinner ut så kan biokemisk störning skapas med inflammation runt nervrötterna och ischiassymtom som följd. Även förändringar i ryggraden så som spinal stenos och artros kan ge påverkan på ischiasnerven. Andra orsaker kan vara infektion, slitage, skada, problem i muskler m.m. och ibland finner man ingen orsak.

Lumbago Ischias

Lumbago Ischias som namn förtydligar att Ischias problemen kommer från ländryggen. I 90% av fallen så handlar det om att nerven kläms av diskar i nivå L4-L5 i ländryggen och oftast på grund av diskbråck. Men andra orsaker förekommer så som inflammationer, blödningar i runt om liggande vävnad, osteofytpålagring/förkalkning i kotpelaren. Lumbago Ischias kan följas av andra sjukdomar så som tumörer, ryggradssjukdomar, skelett- och nervsjukdomar

Symtom vid Ischias

Smärtan kommer från ländryggen och strålar ut till säte och lår och ibland till vad och fot. Utstrålning kan gå ut i till ena benet eller till båda. När den neurologiska funktionen hos ischiasnerven påverkas kan känseln i området bli nedsatt eller försvinna helt. Även rörelsereflexer ut i benen kan försvagas. Ofta förekommer domningar, stickningar och/eller brännande/isande smärta i ena eller båda benen. Muskulaturen i benet/benen kan försvagas och göra det svårt att sträcka ut foten och/eller stödja på benet. Det kan bli svårt att böja sig framåt och/eller stå på tå. Oftast medför Ischias kraftig smärta men kan också förekomma utan kännbar värk.

En beräkning är att mellan 5-10 procent av patienter med smärta i ländryggen har ischias. Med vila och rehabilitering så blir de flesta bra inom ungefär tre månader. Ett fåtal behöver opereras.

Massage & Behandling vid Ischias

Triggerpunktsmassage på krampande muskeln ovanför och runt om ischiasnerven kan i bästa fall får muskelspänningar och kramper att släppa. Muskler som spänner kring nerven i höft och i säte kan vara orsaken till stickningar och domningar ut i ben och fot. Att få dessa att slappna av gör att symtomen försvinner. Värme genom Hot Stones kan erbjudas som delbehandling är smärtlindrande. Kramperna försvinner försvinner bäst genom tryck. Du kan behöva upp till fyra behandlingar innan symtomen gått över. Är du inte symtomfri bör du testa annan behandlingsform. Smärtande segment i ländryggen undviks givetvis. Ofta känner man instinktivt vilken slags trycksmärta i massagen som är välgörande och vilken som inte är det. När massage är bra så stimuleras läkande ämnesomsättning in till syrefattig, öm vävnad och dränerar eventuell svullnadsvätska.

Massage och stretchterapi är alltid bra för alla muskler och leder som involverats och ansträngts i smärtkompensatoriska rörelsemönster.

Referenser:https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/piriformissyndromet/
http://www.ryggdoktor.se/var-har-du-ont/ont-i-benet