TerapiBehandlingar ger två typer av behandlingar på brits


-Terapi med lugn Beröring – behandlingslokalen

En form av Healing som ger plats åt insikter genom Inre Bildterapi i samband med beröring och värme på brits

– Medicinsk Massage – behandlingslokalen

Massage för stela, spända, värkande muskler och leder.