Medicinsk Massage hos Terapibehandlingar är oljebaserad med möjlighet för varma stenar, akupunkturtryck, stretch. Massagen stödjer läkning av förslitningsskador så som hälsporre/ plantar fasciit, löparknä, knäartros, frusen skuldra, epicondulit, karpaltunnel med mera.

För mer information om vad som ingår i medicinsk massagebehandling hos Terapibehandlingar, klicka på Vad ingår i medicinsk massage.

Läs mer här om kontraindikationer, sjukdomar och massage

Massage töjer och sträcker bindväv och muskler. Massage ökar muskelns ämnesomsättning, stimulerar tryck- och beröringsreceptorer, frisätter endorfiner och motverkar smärta. Massage aktiverar mage och tarm, sätter igång cirkulation av lymfsystemet och leder till att svullnad minskar.