Bär du på kroppslig eller emotionell smärta? Eller kanske båda samtidigt? Känner du dig avstängd från din kropp? Upplever du att det kan vara svårt att känna känslor? Eller har du alltför lätt att känna vissa sorters känslor, till exempel ilska eller upprördhet?

Med SymbolTerapi och Beröring kommer du i djupare kontakt med din kropp, din inre visdom och förmåga till läkning. Med hjälp av inslag av djupandning kommer du även att öka kroppssensitivitet, öppna upp och släppa ut.

Klicka här för fördjupad information om behandlingen: Inre Bildterapi med Beröring på Massagebrits