Först Samtal

Samtalet innebär möjlighet för dig att beskriva vad du skulle vilja ändra på, tag tag i eller bättre förstå gällande dig själv. Du ges undersökande frågor. Tillsammans benar vi ut och förstår de känslor, tankar som är involverade, hur de manifesterar sig i ditt yttre liv så väl som i din kropp.

Sedan Massage

När du klargjort och förstått mer av ditt problem bjuds du att ta plats på britsen för mjukgörande massage. Om du kan så håller du kvar i tankarna ditt problem och de bilder, minnen som kommer upp. Massagen utförs med händer som lyssnar in trött, spänd, överansträngd och påverkad vävnad.

Fördelar med massage i samband med samtal

Fördelar med beröring i samband med att man pratat om och delat ibland svåra situationer, händelser, upplevelser är att kroppen då är öppnat för mer insikter och för att ta emot healing/ tröst. Beröring hjälper vid känslomässiga sår såväl som vid fysisk smärta och muskelknutor. Beröring påskyndar förbättring, läkning. Beröring kan lösgöra fysisk smärta som uppstått från känslomässiga reaktioner.

Sorg och rädsla ligger till exempel ofta bakom ilska. Detta bygger upp spänningar i vår kropp.

Samtal och massage medvetandegör, ger kroppsmedvetenhet, självomsorg och väcker kroppens läkande förmåga. Det förbättrar cirkulation och andning

Massage töjer och sträcker bindväv och muskler. Massage ökar muskelns ämnesomsättning, stimulerar tryck- och beröringsreceptorer, frisätter endorfiner och motverkar smärta. Massage aktiverar mage och tarm, sätter igång cirkulation av lymfsystemet och leder till att svullnad minskar. Massagen stödjer läkning av förslitningsskador