Bär du på kroppslig eller emotionell smärta? Eller kanske båda samtidigt? Känner du dig avstängd från din kropp? Upplever du att det kan vara svårt att känna känslor? Eller har du alltför lätt att känna vissa sorters känslor, till exempel ilska eller upprördhet?

Först Samtal

Samtalet innebär möjlighet för dig att beskriva vad du skulle vilja ändra på, tag tag i eller bättre förstå gällande dig själv. Du ges undersökande frågor. Tillsammans benar vi ut och förstår de känslor, tankar som är involverade, hur de manifesterar sig i ditt yttre liv så väl som i din kropp.

Sen Healing

När du klargjort och förstått mer av ditt problem bjuds du att ta plats på britsen för healing. Om du kan så håller du kvar i tankarna ditt problem och de bilder, minnen som kommer upp. Healing utförs med händer som lyssnar in trött, spänd, överansträngd och påverkad vävnad.

Med hjälp av inslag av djupandning kommer du även att öka kroppssensitivitet, öppna upp och släppa ut.

Fördelar med healing i samband med samtal

Fördelar med healing i samband med att man pratat om och delat ibland svåra situationer, händelser, upplevelser är att kropp och psyke då är öppnat sitt ”sår” för mer insikter och för att ta emot healing/ tröst.

Healing består av en del energi healing, en del Angelic Reiki Healing. Healing ger avslappning och en djupare inre upplevelse. Healing ger känslomässig lättnad, kontakt med kropp, hjärta, självomsorg. Healing kan lösgöra fysisk smärta som uppstått från känslomässiga reaktioner.

Sorg och rädsla ligger till exempel ofta bakom ilska. Detta bygger upp spänningar i vår kropp. Samtal om när rädsla väcks i oss öppnar upp för healingen att nå in

Klicka här för fördjupad information : Samtal och massage/healing för fysiska problem