Om Mig

I många år har jag sökt, funnit och provat metoder för psykiskt och fysiskt helande. Guldklimpar jag funnit och etablerat min terapeutiska gärning kring kommer från den djuppsykologi som uppmärksammar infallen och symboliken från det omedvetna. Detta för dess kapacitet att hitta ingångar till och medvetandegöra och transformera komplexa problem. En annan viktig guldklimp eller hörnsten i mina behandlingar är fokus på kroppen med metoder så som mindfulness och kroppsscanning. Denna synvinkel leder in i kroppens vara. Det har en inkännande, medkännande och centrerande effekt och för oss direkt till nuet. Kroppslig förankring i samband med arbete med trauma kan leda till bestående läkning. En tredje viktig komponent i min verktygslåda är djupandningen. Djupandningen skapar trance, lättar på kontroll och ger plats åt högre perspektiv. Och mitt i detta har även det andliga perspektivet en central plats. Medialitet, andekontakt, intuition, kanalisering … På olika sätt finns det med i de behandlingar/samtal jag ger samt i mitt liv i stort. Inre budskap i form av förnimmelser, bilder, ord, ljud, inre vetande, syner. Det är en sådan spännande dimension


Tove Ingrid

Jag är allätare inom fältet för psykologi och andlighet. Jag har en Degree of Master of Science in Psychology och är steg-1 utbildad samtalsterapeut inom psykodynamisk & kognitiv metod. Jag är dipl. symbolterapeut och cert. andningsinstruktör/ terapeut genom Innercamp Breathwork program samt Online Biodynamic Breathwork &Trauma Release System med mindfulnessträning och traumafördjupning.
Jag har utbildning i massage och arbetat som massör på företag och som egen.

Jag har läst böcker, gått kurser och utbildningar inom IFS -Internal Family System, Symboldrama, Hypnosterapi, NLP, Coaching, Jungiansk metod så som Active imagination och drömtolkning, Shamanism med inre resande, Holotropisk andning, IoPT- Identitets-orienterad Psychotrauma-Terapi, Enneagrampsykologi.

Jag har gått kurser i Medialitet, Tarottolkning, Djurkommunikation, Manifestationslagen och har arbetat som andlig vägledare via telefon under flera år.

Kurser och frekvent utövande av Meditation, Energihealing, Deeksha healing, Angelic Reiki har banat vägar till läkning och högre mening för mig personligen. Dessa helandemetoder är nu även frekventa inslag i mina behandlingar.


Sedan barndom har jag haft god intuition där jag känt på mig saker och drömt sanndrömmar.

Merparten av mitt yrkesliv har jag arbetat med människor med samtalet som bas.
Min yrkeserfarenhet har gett mig djupa insikter i psykisk ohälsa och dess verkan.

Jag vet att närvaro, spacehållande och lyssnande från hjärtat är centralt i alla goda förändringsjobb.

Förändring kräver tid, villighet att se, dedikation och uthållighet. Då leder även små steg framåt. Också i de fall där det förefaller som mest låst.

Med min kunskap och intuitiva förmåga kan jag stödja dig i att öppna upp vägar ut ur kriser och stagnation.

Kvalifikationer

– Psykologexamen & examen i psykologisk behandling och psykoterapi (Steg 1) i Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk metod (Psykologprogrammet, Umeå Universitet)
– Diplomerad Symbolterapeut – (genom Åke Högberg och Symbolon)
– Diplomerad Medicinsk Massageterapeut (Sveriges Utbildningscenter -Stockholm) 
– Diplomerad Thaimassör (Chiang Mai i Thailand)
– Grundutbildning i Traumaterapi enligt IoPT – Identity-Oriented Psychotrauma Therapy
– Certifierad instruktör i Biodynamic Breath & TraumaReleaseSystem
– Breath Facilitator in PranaYama techniques. Life Awareness Teacher (wwwyogalap.com)

Jag är ansvarsförsäkrad och registrerad för F-skatt