Jag heter Tove. I säkert 25 år eller mer har jag sökt efter metoder för att finna inre frid. Jag har läst på om, gått kurser och provat både alternativmedicinska metoder så väl som metoder från konventionell etablerad psykoterapi. Både i Sverige och andra länder. Hypnosterapi, Symboldrama, Intentionsmetoden IoPT, Enneagrampsykologi, Internal Family System är några. Jag har bland annat mediterat Vipassana, mediterat med mantra, utövat Oshos meditationer och undersökt metoder för healing. Jag har sökt frid i Indien genom Amma Bhagavans Golden City och där initierats till Deeksha givare. Intresset har även lett mig till ett fleratal kurser i massage och helande beröring. Allt har sammantaget gett mig ovärderliga ledtrådar och insikter.

Andningstekniker Prana Yama, BBTRS

De sista åren har jag fördjupat mig i andningsmetoders inverkan på tillstånd av lugn, frid och läkning. Jag är delvis klar som certifierad vägledare i BBTRS- Biodynamic Breath & TraumaRelease och Prana Yama Andning. BBTRS finner jag mycket effektiv genom hur metoden tydliggör fysiska spänningar och visar på tekniker för hur att lindra dessa. Prana Yama samlar många tekniker där några är intensiva, andra lugnande. Genom dessa kan vi guida nervsystemet in i lugn och harmoni direkt.

Djup andning försätter oss i närkontakt med oss själva. Hur kroppen mår kan nu bli mycket mer tydligt. När vi är i kontakt med våra spänningar, fysiska försvar och ibland smärta så ger det också möjlighet för det att släppa. Reaktioner lagras och sätter sig i muskler och vävnad. Att fokusera på det som känns ansträngade drar upp fysiska och psykiska minnen, ofta som fragment och fysiska upplevelser, men även som rena minnen och bilder. Kroppen minns.

Djupandning är som en motorväg in till kroppens verklighet.

Inre Bildterapi, Symbolterapi, IFS

Inre Bildterapi är namnet jag valt på den visuella läkningmetod jag funnit enormt hjälpsam. När vi blundar kommer automatiskt tankar ofta med bilder, känslor och stämningar som påföljd. Vår tankar innehåller oftast information om något vi upplevt nyligt eller för längesedan eller som vi projicerar på framtiden. Tankarna uppstår mer eller minde automatiskt genom vår medvetandeström av bilder, minnen, ord, känslor, stämningar. Om vi inte känner lugn och frid när vi sitter ner och bludnar så har vi i regel något där vi kan arbeta med. Att börja ställa frågor och bjuda in symbolscener gör även att vi bättre står ut i tillstånd av oro, rastlöshet eller vad helst som vi bär på.

Jag är utbildad Symboterapeut. I Symbolterapi arbetar man med problemen genom bilder/symboler, Man beskriver dessa genom att skriva, måla och genom inre gestaltande/imaginationsterapi.

Inre BildTerapi fokuserar enbart på inre gestaltande i form av arbete med inre bilder och symboler. Enligt min erfarenhet går det fortare. Inre BildTerapi lägger stor vikt vid känslor och våra fysiskt upplevelser här och nu. Ökat lugn och förbättrat mående är oftast endast möjligt när förändring skett både fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Inre BildTerapi är även inspirerat av Internal Family System. I IFS gestaltar man sin problematik i form av delpersonligheter och inre barn. Att se sina återkommande känslomässiga problem som inre delpersoner och barn kan bringa till stor klarhet och därmed befria. Metoden skapar medkännande distans till problem så att vi kan släppa dem återgå till det som är stilla och harmoniskt inom oss.

Vårt sinne är en sann healer när det riktas och fokuseras rätt.

Min strävan är att nå alla sorters människor som längtar efter självförståelse och inre lugn.

Jag har arbetat med människor i hela mitt yrkesliv. Jag har mångårig erfarenhet från stödjande arbete med människor med psykisk ohälsa. Jag är tränad i att lyssna och skapa nyfiket förhållningsätt genom frågor. Jag är van att märka skiftningar i människors tonfall, känslolägen och i hur de håller sin kropp. Tillsammans med den jag stödjer hittar vi förutsättningar till förändring. Som massör har jag även arbetat på företag.

Jag är registrerad för F-skatt och är ansvarsförsäkrad hos Folksam

Kvalifikationer

– Psykologexamen & examen i psykologisk behandling och psykoterapi (Steg 1) i Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk metod (Psykologprogrammet, Umeå Universitet)
– Diplomerad Symbolterapeut – (genom Åke Högberg och Symbolon)
– Diplomerad Medicinsk Massageterapeut (Sveriges Utbildningscenter -Stockholm) 
– Diplomerad Thaimassör (Chiang Mai i Thailand)
– Grundutbildning i Traumaterapi enligt IoPT – Identity-Oriented Psychotrauma Therapy
– Certifierad instruktör i Biodynamic Breath & TraumaReleaseSystem
– Breath Facilitator in PranaYama techniques. Life Awareness Teacher (wwwyogalap.com)