Healing & Vägledd Djupandning

Djupandning passar dig som vill dyka djupare in i ditt psyke och undermedvetna. Det passar dig som vill släppa taget, åka på en inre resa av känslor, förnimmelser, bilder. Djupandning medvetandegör det gömda och glömda, rensar bort och frigör

Varför Djupandas?

Djupandning är ett effektivt verktyg för att skapa intensiva processer mot läkning och förändring. Den djupa andningen tillför syre och sänker aktivitet i det analytiska och ofta överaktiva sinnet/tänkandet. Att andas medvetet djupt och fullt expanderar medvetandet och gör sinnet avslappnat. Effekten av emotionella tillstånd och försvar i form av fysiska spänningar blir tydlig i en andningsprocess. Djup och full andning lösgör skadliga ämnen som rensas ut genom utandningsluften och blodomloppet.

Psykologiska mönster, känslomässiga attityder, blockeringar och stagnerade energier rensas ut. Det ger rum för insikter, förlåtelse och självkärlek. När denna inre förändring sker kan ofta förbättringar i våra yttre liv även ske.

Hur funkar en session?

Sessionen börjar med att du berättar vilken förändring du skulle vilja se i ditt liv just nu. Vi tittar på ditt problem och intention från olika vinklar. Det gör att ditt medvetande mer koncentrerat på problemet på ett mer konstruktivt, helande sätt.

I en Online session hittar du en plats i ditt hem där du bekvämt kan ligga ner eller sitta och andas. Håll dig gärna varm med en filt över dig.

Jag checkar in regelbundet för att stödja dig i din process. Du blir ombedd att bevittna det som kommer upp inom dig oavsett vad det är. Inre bilder, visioner, minnen kan dyka upp.

DistansHealing

Jag kanaliserar Angelic Reiki Healing genom fokus på ljus och ren förlåtande ängla energi. Jag fokuserar energin mot ditt väsen medan du medvetandegör, rensar och helar dig genom djupandning.

När bör du vara försiktig med Djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man har högt blodtryck, är gravid, vid stroke, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, under drog- och alkoholpåverkan, eller äter många mediciner.