Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Mer information om Drömterapi

Drömmar är en skattkista in till självinsikt och medvetenhet. Drömmar bearbetar djupare nivåer av olika processer som vi i vårt liv känslomässigt befinner oss i. Drömterapi går ut på att vi stannar kvar och upplever drömmens ibland starkt känsloladdade innehåll. När vi går in i dröminnehållet kan vi se ofta sambanden mellan drömmens budskap och de förlopp som är aktualiserade i våra liv.

Att tolka en viktig dröm kan göra problematik förståelig och bidra till att det kan släppa.

Drömsessionens Upplägg

Du berättar din dröm. Om du kan, maila gärna en nedskriven version av din dröm. Så följer jag med i texten. Du vägleds in i drömförloppet både känslomässigt, rumsligt med ljud, textur, färg och form som om det vore verkligheten här och nu. Drömmens symboler, möten, personer, händelseförlopp med mera tas upp för reflektion. Du noterar vilka känslor och tankar som kommer upp till medvetandet. Du följer infallen och ser hur utvecklingen i dina känslor, tankar kring drömmen fortlöper.

Mer information finns i denna länk till hemsidans blogg Om det Undermedvetna samt kraften i medveten Visualisering

Sessionerna sker över Zoom/ Skype eller i behandlingslokalen

Jag är utbildad Symbolterapeut av Åke Högberg och Symbolon, numera Symbolföreningen. Även ca 400 h av egen psykoanalytisk drömtydning (S. Helsing hof., vid loPT-institut-Sverige)

Som terapeut följer samma strikta sekretess och tystnadsplikt som gäller för anställda inom kommun och landsting.

Tips för att börja komma ihåg drömmar

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 240_F_273555560_yUpCNveTRcBvJsHosqmWNI7BCR8lGYe5.jpg

Här nedan några länkar om vad media samt vetenskapen skriver om drömmars funktion och betydelse:

Lägg anteckningsblock eller inspelningsapparat intill dig vid kudden innan insomning. Upprepa tydligt, kanske genom att säga högt till dig själv att ”jag ska minnas nattens drömmar” eller liknande. Tänk på fördelarna med att minnas drömmar. Träna dig att minnas genom att väcka dig vid insomning, precis innan du somnar djupt. Skriv då ner eller spela in dig själv när du berättar om de nu kanske vaga drömscener som kan uppstå när sömnen fortfarande är ytlig.

Med repetition ökar detta chansen att du till slut automatiskt fokuserar på att minnas och dokumentera drömmen när du vaknar. Efter en natts sömn och intensivt umgänge med det undermedvetna så kommer informationen vara fylld av tät, spännande drömsymbolik. Censurera inte bort någon sekvens eller värdera något som banalt, tråkigt eller oviktigt. Det som känns minst viktigt kan efter utforskande visa sig vara en ovärderlig källa till insikt, inte minst sett i sitt sammanhang. Djupdyk, gräv, in och finn.

https://illvet.se/manniskan/hjarnan/dromtydning-vetenskapen-fornyar-den-klassiska-dromtydningen

https://www.expressen.se/halsoliv/nya-smarta-sattet-att-tyda-dina-drommar/

https://popularhistoria.se/vetenskap/vara-drommars-freud

Utbildning och inspiration till behandlingar hämtas bland annat från Symbolon/Symbolterapi – Åke Högberg, Symboldrama – HC Leuner, the Completion Process – Teal Swan, Emotion Coce – Bradely Nelson, NLP – enligt Mark BealeTraumateori/IOPT – Frans Ruppert – enligt Sharya Helsinghof, Psykoanalytisk drömterapi – Sigmund Freud/Sigurd Näsgard- enligt S Helsing hof, Drömtolkning enligt Symbolterapi, Kognitiv Psykoterapi och Psykodynamisk terapi, Reikihealing, Shamanism, Chakrahealing, kurser i medialitet, spiritualism, healing.

Du kanske också gillar …