Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Mer information om Inre Bildterapi

Detta är hypnosbaserade samtal där vi söker i vår inre bild- och symbolvärld för fördjupade insikter om våra situationer i livet. Utifrån detta perspektiv undersöker vi negativa känslor, tankar, relationsmönster och livshändelser. Vi dyker in i de bilder, associationer och spontana infall som kommer när vi fokuserar på problemen.

Inre BildTerapi liknar andra visuella metoder så som Inre Barn Terapi, Hypnostekniker, Neurolingvistisk programmering – NLP, Symboldrama och Bildterapi, PartsWork. I likhet med dessa metoder och arbetar vi med våra problem med hjälp av de bilder vår visuella förmåga kan frammana. Inre filmer/bilder matchar ofta väl de känslor och fysiska förnimmelser vi bär inom oss. är alla metoder som arbetar med genom den visuella förmågan.

Insikter och vägar framåt finner vi i vår inre skattkista. Här kan vi hitta lugn, glädje, läkning och verktyg att använda på egen hand.

  • Inre bilder och symboler i visualiseringsarbete öppnar upp för nya insikter och djupare förståelse för oss själva och det vi gått igenom
  • Inre bilder och symboler kan få oss att inta en accepterande hållning till våra problem.
  • Inre bilder i visualiseringsarbete lugnar ner psykisk och fysisk stress och minskar överanalyserande och ältande
  • Inre bilder och symboler visar vägar till att bli bättre på att ta hand om oss själva.
  • Vi tränar upp intuitionen när vi lär oss uppmärksamma subtila fysiska sensationer och/eller mentala bilder, ord och minnen.
  • Kan lindra och med tid läka stress och trauma.

Att använda föreställningsförmågan är avdramatiserande och lugnande. SymbolTerapi är ett intuitivt och ofta spännande sätt att möta emotionella problem så som ångest, ilska med mera på.

För dig med smärta, spänningar och kroppsliga låsningar kolla in om Inre BildTerapi för fysiska problem kan vara något för dig

Jag är utbildad Symbolterapeut av Åke Högberg och Symbolon, numera Symbolföreningen. Jag som terapeut följer samma strikta sekretess och tystnadsplikt som gäller för anställda inom kommun och landsting.

Här en klients upplevelse av metoden:

”Man känner att man kan bena ut sitt problem, en ångest eller en depressiv känsla. Flera delar av det kommer fram. Man benar ut problemet och ser olika delar av det och man ser att man har resurser i det också. Det blir tydligare och man får ett annat perspektiv. Man ser att den här ångesten eller depressiva delen bara är en del av flera delar och att resursstarka delar också finns parallell

SymbolTerapi har likhet med moment inom IFS Internal Family System, Symbolterapi, Hypnostekniker, PartsWork, Completion process, Inner-Child- metod, visuella delar inom Shamanism

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är stones-2082936__480-700x467.jpg

”Imagination can change the brain” … Frank Andersson therapeut, teacher and author of the network of Internal Family System – IFS.
”IFS is rooted in neuroscience, that provides a revolutionary treatment plan for PTSD, anxiety, depression, substance abuse, eating disorders and more”.

”Fantasins extraordinära kraft kan användas för att omvandla de inre psykologiska berättelser som driver och begränsar vår funktion i världen”.

Några intressanta länkar: IFS-Personal-Growth, Teal Swan-PartsWork

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen

Tel: 070-4640108