Meditation

Meditation

Meditation innebär att hålla fokus på en och samma företeelse och att hålla tankar och känslor på avstånd. Meditation kan ske i fokus på andetagen eller på mantra du repeterar, eller på en punkt framför dig som du väljer att fokusera på med öppna ögon. För att meditation ska vara meditation så behöver vi undvika att gå in i tankar och känslor. Då noterar vi dem bara och återvänder till det vi vill fokusera/meditera på. Vi kan betrakta känslorna och tankarna som passerande moln på himlen.

Meditation som återhämtning och kontakt med essensen, självet

Att meditera i bliss, avslappning, lätthet innebär att man också är i kontakt med sin kropp då sinnet är lugnt. Att meditera så är inte lätt när man bär på mycket stress, känslor och tankar som pockar på uppmärksamhet. För att släppa det kan vi behöva komma djupare bakom. Ligger det en oro för något som gör att tankar hela tiden uppstår. Är det skuldkänslor för något som blockerar för djupare kontakt med oss själva. Det kan ta ett tag att komma till ostört stilla, fokus,

Meditation som inslag och integration i sessionerna.

Meditation som avslutning på sessioner kan kännas mycket meningsfullt och helande. När sinnet och kroppen kan vara med det du arbetat med, och som du är uppfylld av så integrerar och processar du. Du befäster den nya insikten eller tillståndet du kommit fram till. Jag föreslår meditation under sessionen gång när du mediterar och fokuserar i tysthet på det du behöver.

Håll fokus och öka framgång

Att hålla skarpt fokus på det som är viktigt är något som framgångsrika personer gör. Det är en av nycklarna till framgång och till ett harmoniskt liv.