Nyfiken på falsk ischias – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med …

Falsk Ischias, Piriformissyndromet och Myofasciellt smärtsyndrom/ Triggerpunktssyndrom

Ischialgi – Falsk Ischias

Falsk ischias ger liknande men lindrigare symtom som i äkta ischias med smärta som utstrålar till säte och lår. Vid falsk Ischias upphör utstrålningen vid knäna medan den vid äkta ischias kan fortsätta ner till foten. Skada på nerven eller ryggradsförändring så som vid diskbråck är aldrig orsaken vid falsk ischias. Smärta, muskelsvaghet och rörelsebegränsningar är mindre intensiva än vid äkta ischias. Upphov till falsk ischias brukar vara överansträngning, stillasittande, enformigt utförda rörelser, tunga lyft, som när undertränad sätesmuskulatur överansträngts.

När vävnad runt om nyper om nerven så kommer ischias liknande symptom att uppstå. Men ischias är falsk när trycket kommer från perifer vävnad och inte från nervroten i ryggraden. När irritationer och inflammationer i muskler, senor och slemsäckar medför förändringar i volym och densitet påverkas nerven. Ofta kläms den på sin väg genom bäckenet och höften. Inte sällan kläms den på grund av spänningar och spasmer i sätesmuskulatur som överansträngts. En vanlig sätesmuskulär kramp är den i muskel Piriformis varigenom ischiasnerven löper. Åkomman är så vanlig att den fått ett eget namn, Piriformissyndromet.

Piriformissyndromet

ger smärta i höft, säte, svanskota, lår, ljumske, i benets nedre del. Utstrålning ned till lårets baksida är vanlig, men sällan strålar nedanför knät. Att böja höften och korslägga benen gör ofta ont liksom att sätta sig, sitta och resa sig. Även området kring sittbenen och könsorganen kan göra ont.

Detta händer när ischiasnerven som klämts mellan muskel Piriformis och strukturer i bäckenet. Syndromet kan komma efter överansträngning, intensiv idrottsutövning, ensidig användning av muskeln, suttit på huk, böjt höfterna eller suttit på hårt underlag.

Massage & Behandling vid Falsk Ischias och Piriformissyndrom

Motion ihop med massage kan vara det som åtgärdar problemen. Triggerpunktsmassage på krampande muskeln ovanför och runt om ischiasnerven kan i bästa fall får muskelspänningar och kramper att släppa. Muskler som spänner kring nerven i höft och i säte kan vara orsaken till stickningar och domningar ut i ben och fot. Att få dessa att slappna av gör att symtomen försvinner. Värme genom Hot Stones är smärtlindrande. Kramperna försvinner försvinner bäst genom tryck.

Du kan behöva upp till fyra behandlingar innan symtomen gått över. Är du inte symtomfri bör du testa annan behandlingsform. Smärtande segment i ländryggen undviks givetvis. Ofta känner man instinktivt vilken slags trycksmärta i massagen som är välgörande och vilken som inte är det. När massage är bra så stimuleras läkande ämnesomsättning in till syrefattig, öm vävnad och dränerar eventuell svullnadsvätska.

Fler ömma muskelpunkter, triggerpunkter uppstår som regel när vi försöker hitta smidiga och kompenserande rörelser för att slippa trigga värken vi redan har. Så värk kan föda mer värk med fler triggerpunkter. Massage och stretchterapi är alltid bra för alla muskler och leder som involverats och ansträngts i smärtkompensatoriska rörelsemönster.

Myofasciellt smärtsyndrom – MFS. Triggerpunktssyndrom

Triggerpunktssyndrom är mycket vanligt. Triggerpunkter är små ömma, spända knutor och stråk i muskelvävnaden. Spända knutor uppstår när området blivit överreaktivt. Rörelse i led som angränsar till muskeln med triggerpunkten eller tryck direkt på punkten avger då smärta. Ibland utstrålar även sensationer till andra kroppsdelar. Leder kan bli stela och svåra att röra på grund av förtjockade stråk med triggerpunkter i närliggande muskler. Stela leder uppstår också när muskler runt om förkortats. Förkortad muskulatur är vanlig runt axelleden då vi ofta vanemässigt håller axlarna spänt uppdragna och/eller framkupade eller bakåtsjutna.

Myofasciellt smärtsyndrom/Triggerpunktssyndrom uppstår när blod, syre och näringsämnen inte cirkulerar fritt. En slags kvävning i vävnaden sker, som signalerar detta genom smärtreaktion. Triggerpunkter kan uppstå när stressig livsstil hämmar rörelsemönster och full lung- och bukandning och därmed cirkulation och syresättning i kroppen. Sömnbrist kan leda till muskelspänningar och myofasciellt smärtsyndrom. Depression/ångest är också ofta orsak till frekventa spänningar med cirkulationsshämmande muskelsammandragningar. Felaktig sittställning och snedbelastande rörelsemönster samt gener och arv är också orsaker. Vid triggerpunktssyndrom tenderar olika kroppsrörelser att utlösa smärta och musklerna tröttas lätt ut.

Centrala nervsystemet är involverad i triggerpunktssyndrom. Det yttrar sig när tryck avger refererad smärta ut till andra delar av kroppen. Utstrålning kan kännas olika. Det kan smärta, kännas kallt eller varmt, domna, pirra, svettas, rysa, kännas som en muskelsvaghet. Efter lång tid kan symtomen övergå i fibromyalgi. Efter att orsaken behandlats så kan ändå smärtan dröja sig kvar och ta ett tag för smärtan att försvinna.

Triggerpunkter i muskler kring sätet och höftleden är vanliga i Piriformis och Gluteus Minimus. I Piriformis avger triggerpunkterna ofta ischiasliknande smärtsensation längst med benets framsida, ofta med utstrålning till foten. Ischiasliknande smärta kan också utgå från triggerpunkter i Gluteus Minimus i sätet. I detta fall smärtar det på baksidan av benet ofta med smärtutstrålning ut i foten

Träna är det bästa man kan göra om man har många ömma muskler och aktiva triggerpunkter. Konditions- och styrketräning ger mycket av den blodcirkulation som kroppen efterfrågar. Med styrketräning i kombination med stretchning och triggerpunktsbehandling kan myofasciellt smärtsyndrom helt försvinna.

Massage vid Myofasciellt smärtsyndrom Triggerpunkssyndrom

Triggerpunktsmassage/triggerpunktsbehandling är skapad för att lösa triggerpunktssyndrom. I denna massageform ges först uppvärmande massage. Därefter behandlas smärtpunkterna i muskeln med tryck. Då kan det stråla ut i andra delar.

Om leden är stel intill en muskel med triggerpunkter så stretchar massören ut leden gärna i samband med tryck på smärtpunkten. Att som klient aktivt trycka emot terapeutens mottryck kan göra leden märkbart mer flexibel bara på ett försök. Akupressur i samband med triggerpunktsbehandling och ledstretchning kan öppna upp för blodflöde och cirkulation även på inre organ samt i vävnad på andra delar av kroppen än den som behandlas. Värmebehandling i form av varma lavastenar på ömma muskelpunkter är avslappnande. Värmen gör ofta att behandlingseffekten går djupare ner i vävnaden.

Referenser:

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/piriformissyndromet/
http://www.ryggdoktor.se/var-har-du-ont/ont-i-benet