Nyfiken på problem i knä & lår & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Restless legs, Löparknä Iliotabalbandssyndrom, Hopparknä – Patellasentendinit, Artros i knä, Korsbandsskada, Ledbandsskada – Kollateralbandsskada, Meniskskada, Patellarluxation, urledvridning av knäskålen, Patellofemoralt smärtsyndrom, Sclatters sjukdom, Prepatellär bursit – skurgummeknä
Bakers cysta

Ont i knäna beror ofta på förslitningsskador, sträckningar, vrickningar, urledvridningar som ger smärtsamma skador på ligament, senor, muskler, slemsäckar och brosk. Skadorna utgörs av rupturer, inflammationer, blödningar, vätskeansamlingar och svullnader i olika mjukdelarna runt om och i knäleden.

I nästan samtliga problem fungerar massage mycket bra, flera i början av sjukdomsprocessen, andra när akut fas av skadan passerat något.

Supination/Pronation

Supination = kroppsvikten hamnar på fotens utsida när man går och joggar. Pronation = kroppsvikten hamnar på fotens insida när man går och joggar. Överdriven supination och pronation kan medföra snedställning med i fötter, knän, höfter och rygg med stelhet, belastningsskada och smärta som följd . Överpronation är en vanlig orsak till knäskada.

Överpronation gör att hela foten roterar ut som ett sätt att balansera upp för pronationens tryck på insida fot. Underben och lår kommer då att rotera inåt och dra med sig knät inåt. Lårets inåtrotation skjuter i sin tur bäckenet framåt och nedåt. Om det sker på ena sidan så kommer ryggraden att kompensera med en krök, skolios. Överpronation kan utgöra orsaken till flera olika knäproblem så som löparknä, patellofemoralt smärtsyndrom, artros av knäleden, ligamentskador m.m.

Löparknä – Iliotibalbandsyndrom

Vid löparknä så har inflammationer skett på utsida knä vid infästning för Iliotibalbandet samt senor för stora lårmuskler så som Tensor Fascia Latae och Vastus Lateralis. Skadan uppstår på grund av repetitiv belastning. Iliotibalbandet glider över utsidan av knäskålen vid gående, löpning och trappgående. När It-bandet blivit spänt så kommer benets rörelse göra att det gnider tätare inpå inpå knäskålen och dess skyddande slemsäck. När slemsäcken utsätts för skadlig friktion så uppstår inflammerationer i den och/eller i senor, ledband, muskler i området.
Idrottsutsövare så som fotbollsspelare och långdistanslöpare drabbas oftare. Löparknä kan också uppstå när muskulatur i säte och utsida lår är otränad och saknar tillräcklig styrka för att bära kroppsvikten varpå knäled och senor belastas. Iliotibalbandet och muskelsenor kan tänjas ut och irriteras, dels om fötterna pronerar så att knälederna vinklas inåt i en kobent position. Dels om fötterna supinerar så att knäleden vinklas utåt i en kobent position.

Inflammationen innebär ofta en stickande smärta på utsida lår och ovanför och utsida knät. Typiskt är att löpstegen smärtar varje gång man landar med benet på marken, trycker ifrån eller när man hoppar.

I akut läge behövs ofta läkemedelsbehandling och vila. Längre fram i rehabliteringen är styrke- och rörelseträning bra. Träning med gummiband till exempel, där man med ena foten drar ut gummibandet rakt ut från kroppen, är bra träning som enkelt kan göras hemma. Som egenmassage kan man lägga sig på en tennisboll för att trycka på fästet för Vastus lateralis och Tensor Fascae Latae.

Massage & Behandling vid Löparknä It-bandssyndrom

Ismassage vid akuta symtom kan lindra smärta och skapa mer av avslappning vilket även gynnar läkning i inflammerad vävnad. Det kan vara välgörande med hård sätesmassage, triggerpunktsbehandling och på utsida lår. Det ger kraftfull tillökning av syresättande blodflöde, cirkulation och ämnesomsättning. Stretchning kan ge välbehövlig avslappning i spända muskler. Massage sammantaget med vila och försiktig träning påskyndar läkningen.

Hopparknä – Patellatendinit

Hopparknä drabbar oftare dem som utövar idrott med mycket hopp och jogging med explosiva muskelkontraktioner i framsida lår (Quadriceps). Även tyngdlyftare kan drabbas. Skada och irritationer uppstår i lårmusklernas infästning i Ligament Patellae som går ner genom knäskålen. I kroppens försök att läka skadan så kan kärl och nerver komma att växa ihop. Att böja knät och gå nerför trappor när de främre lårmusklerna ansträngs medför smärta i den irriterade delen av patellasenan under knät. Uppstår smärta vid sådana rörelser så kan det vara tecken på inflammation i senan liksom även svullnad och ömhet vid tryck.

Vila, sjukgymnastik, och eventuellt antiinflammatoriska läkemedel kan bli starten på läkning. Att med styrketräning stärka framsida Quadriceps kan vara välbehövligt.

Massage & Behandling vid Hopparknä

Massage på musklerna på framsida lår ihop med samtidig stretchning kan hjälpa till att lindra Hopparknä. Värme i form Hot stone lugnar ner spasmer och kylbehandling minskar spasmer i muskler.

Artros i knäled

Hos en frisk knäled täcker brosk de båda mötande benändarna i knäleden. Brosk funkar stötdämpande i knät vid gående, löpning och annan aktivitet. Vid artros så har ledbrosket blivit ojämt och gropigt, minskat eller försvunnit. Har man artros så kan det kännas som om knät hakar upp sig i knäleden. Brosket minskar först på insidan av knät. När ben mer stöter mot ben ner brosket är bortnött i leden så smärtar det och knät upplevs ofta som stelt. Belastninen kan innebära svullnad, hetta och nattsmärta. Artrosrisken ökar med hård belastning, sned belastning, ökad ålder, övervikt, arv eller tidigare knäskada. Andra riskfaktorer kan vara tidigare inflammation i knät eller dålig funktion eller svaghet i musklerna så att knäleden burit kroppstyngden.

Massage & Behandling vid knäledsartos

Massagens cirkulationseffekt har lindrande påverkan på artros. Regelbunden massage lindrar smärta, minskar stelhet och ökar rörlighet i knät. Värme är avslappnande och smärtlindrande. Massage med varma lavastenar kan ha en läkande effekt i samband med tryck, knådningar och strykningar över ben och knän runt knä med artros.

Korsbandsskada


När korsbandet skadas sker det oftast genom plötslig vridning, sträckning i knät. Både främre och bakre korsband kan skadas. Främre korsbandsskada är vanligare än bakre. Skada kan ske genom fall- eller halkolycka där knäleden samtidigt roteras, eller genom slag mot knät så att det kraftigt böjs framåt eller bakåt. Korsbandsskada är mycket vanlig bland idrottare. Skada på bakre korsbandet uppstår oftast genom direktvåld mot underbenets övre del. Vid främre korsbandsskada är smärtan kraftig med en tydlig svullnad. Knät tenderar att vika sig och det är svårt att stödja på benet. Den bakre ledbandsskadan ger mindre svullnad och gör inte lika ont. Akut läkarvård behövs ibland med ledpunktion och operation. Smärtstillande och inflammationsdämpande medicinering kan bli ett måste. Omgivande muskulatur kan förtvina om inte olika former av träning sker ganska snart inpå, så som träning av styrka, balans, rörelse.

Massage & Behandling vid korsbandsskada

Massagebehandling och stretchterapi som inte gör ont är rehabiliterande under läkningsprocessen. Massage med varma lavastenar mjukar upp och slappnar av trött vävnad. Viktigt är som sagt egenträning på lagom nivå.

Ledbandsskada – kollateralligamentskada

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-3.png

Skada i mediala eller laterala kollateralligamenten brukar uppstå genom våld mot ut- eller insidan av knät, eller genom vridolycka eller på grund av sträckning i knät. Oftast skadas det mediala, inre ledbandet när knät trycks inåt och samtidigt för med sig det inre ledbandet inåt. Vid medial skada så gör det ont på knäts insida. Lateral skada ger smärta på knäts utsida när de yttre kollateralligamenten/ledbanden skadats. Skada i ledband och menisk är de vanligaste skadorna som drabbar knät genom bristningar i ligamentet. Det mediala kollateralledbandet är sammanväxt med den mediala menisken varför meniskskada ofta uppstår i samband med medial skada.

Skadan ger svullnad och svårighet att gå. Knät ömmar vid tryck på de brustna ligamenten. Om svullnaden är mycket kraftig så kan det indikera korsbandsskada. Akut läkarvård kan behövas. Operation behövs oftast inte. Vila och skyndsam igångsättning med rehabiliterande träning av till exempel styrka, rörlighet, balans är det bästa för rehabiliteringen.

Massage & Behandling vid ledbandsskada

Massage med stretch- och rörlighet som inte smärtar är cirkulationsfrämjande och påskyndar läkning. Tillsammans med egenträning ökar massage läkeprocessen. Musklerna på framsida knä kan bli spända på grund av ledbandsskadan. Dessa muskler kan behöva massage med uppvärmande heta lava stenar och därpå triggerpunktsbehandling. Gua Sha scraping och massage har god effekt på de muskler och leder som blir ansträngda när de kompenserar för skadan. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Meniskskada

Vridvåld är vanligaste orsaken till meniskskada. Utåtvridning av underbenet och skada på den inre menisken är den vanligaste meniskskadan. Den yttre minisken skadas vid inåtvridning. Menisken ger stadga åt knät och fungerar stötdämpande och förhindrar belastning på benbrosket vid hopp, gång och jogging. Skadan kommer med akut smärta och svullnad en stund därpå. Efter meniskskada upplevs knät låsa sig när man reser sig från att ha suttit och att sträcka ut i knät samt att böja det kan vara svårt. Ömhet uppstår vid tryck på minisken. Sjukhusvård krävs. Operation kan behövas där den skadade meniskdelen tas bort. Rehabiliterande träning av styrka och rörlighet underlättar och snabbar upp läkning. Samråd gärna med läkare om när massage är lämplig att få.

Massage & Behandling vid Meniskskada

Uppmjukande massage för syresättning och blodcirkulation gör att skadan läker fortare. Lättare stretchterapi kan ges beroende på hur allvarlig skadan i menisken är och hur långt rehabiliteringen fortskridit. Värme och triggerpunktsbehandling är alltid bra i ansträngda muskler runt om.

Patellaluxation – urledvridning av knäskålen

Urledvridning av patellasenan vid knäskålen uppstår oftast vid fall eller kraftigt våld mot knät. Vid luxation förlorar ledytorna kontakt med varandra helt. Subluxation innebär att ledytorna har viss kontakt.

Urledvridning sker vanligen från knäts yttersida. Om ledytorna förlorar kontakt brukar ledband och ledkapsel skadas med blödning inne i leden. Upphovet till skadan kan bero på olika anatomiska svagheter så som valgusställning/kobenthet, långa smala ben, slapp ledkapsel, skillnad i muskelstyrka mellan inre och yttre muskulatur hos framsida lår (Quadriceps). Utåtrotation av underbenet på grund av felställning kan ge luxation. Oftast rättar knät tillbaka sig efter att det vridits ur led. Därefter svullnar området upp med blodutgjutelse samt smärta vid tryck. Knät kan kännas ostadigt och osäkert att gå och stå på. Artrosrisken ökar i knäskålen vid upprepade urledvridningar. Akut vård och operation kan behövas. Att tidigt komma igång med träning av rörlighet, balans och styrka är viktigt för återhämtningen. Framförallt styrketräning av de svaga de delarna av lårmusklerna är rehabiliterande, oftast då på lårets insida (Vastus medialis).

Massage & Behandling vid urledvridning av knäskålen

Att få massage ökar chansen för återhämtningen. Tillsammans med vila och försiktig träning snabbar massage upp läkningen. Massage är cirkulationsfrämjande och driver in syresatt blod med näringsämnen in i skadad vävnad. Friskt blod- och lymfvätska ersätter i skadad vävnad när massagen dränerat svullnader på vätska. Smärta i spastiska och trötta kringliggande muskler får lindring när massagen aktiverar ”må bra”-hormoner. Försiktig massage med värme- eller kylbehandling kring leden kan ges beroende på vad som känns bra. Kraftigare massage på kringliggande muskler och vävnad rekommenderas i passande fall. Välkomna på medicinsk massage hos terapibehandlingar.

Patellofemoralt smärtsyndrom – PFSS

Patellafemoralt smärtsyndrom upplevs som en molande eller brännande värk vid framsidan av knäskålen framför allt vid belastning på benet. Smärtan ökar framförallt när man böjer och sträcker knäna som i trappgående nedåt eller när man reser sig från att ha suttit länge. Knät kan upplevas stelt eller som att det ska vika sig.

Problemet är en vanlig förslitningsskada bland idrottsutövare. Ofta drabbas ungdomar mellan 14-18 år. Om musklerna på lårets utsida generellt får arbeta mycket mer än musklerna på insidan så börjar de starkare yttre musklerna att dra ut knät mer mot utsidan. Knäskålen kommer ständigt att dra snett. Till slut kan skada uppstå i sena, brosk eller muskler runt knät. Detta kan ge broskförändringar efter en tid. Under rehabiliteringsfasen bör alla rörelser som provocerar knäsmärtan undvikas. Mjuk rehabiliterande träning, till exempel med gummiband fäst mellan vägg och det svaga benets vad tränar lårets insida medan knät hålls sträckt. Att knät är sträckt under träning kan vara av stor vikt.

Massage & Behandling vid Patellofemoralt smärtsyndrom

Massage i samband med stretch och där viljestyrd motorik aktiveras kan komma att underlätta läkning av rörelsebetingad smärta. Därmed kan fler aspekter av skadan komma att behandlas. Massage och triggerpunktsbehandling på sätesmuskulatur kan få kompensatoriska spänningar att släppa. Värmehandling genom varma lavastenar mjukar upp berörda mjukdelar.

Restless legs – RLS – sk. ”rastlösa” ben

Restless legs ger stark obehagskänsla inuti benen, särskilt i underbenen. Det kan sticka, spänna, krypa, domna, hetta, värka och bubbla som ”sockerdricka”. Symtomen ökar kvällstid och kan bli som mest intensiv under natten. Värk som gör att man måste gå upp och gå mitt i natten ger i sin tur störd sömn. En beräkning är att Restless legs syndrome, RLS drabbar 10 procent av befolkningen och kvinnor oftare än män. Besvären kan vara alltifrån lätta till mycket plågsamma. De kan börja i övre tonåren för att successivt förvärras med stigande ålder.

Orsaken till sjukdomen är inte känd, men ofta ser man en ärftlig komponent. En teori är låg produktion av dopamin drabbar nerverna i rörelseapparaten eftersom dessa är beroende av bland annat dopamin för att fungera. Läkare som behandlar RLS kan ordinera dopaminpreparat. Även tillskott av järn, folsyra och vitamin B 12 kan botar om dessa ämnen saknas. Töj- och rörlighetsträning har visat sig vara bra vid RLS

Massage & Behandling vid RLS

Massage har en positiv inverkan vid RLS. Massage stimulerar produktion av dopamin, serotonin och oxytocin som höjer kroppens må- bra känsla. Stretch kombinerat med massage på benen, framsida lår, vad är bra vid RLS.

Morbus schlatters sjukdom

Schlatters sjukdom drabbar mest idrottande växande pojkar i tonåren när senfästet under knät i tuberiositas tibibae överbelastas. Schlatters uppstår när skelettet växer fortare än muskler och senor. Upprepade hopp och explosiv träning sliter då på senor och skelett. Inflammation uppstår ihop med smärta, svullnad, tryckömhet under knäskålen under eller efter aktivitet. Efter tid läker skadan ut sig själv. Vila och lätt träning och motion som inte belastar knät, till exempel knäböj med tyngd på rygg som inte belastar knät är rehabiliterande.

Massage & Behandling vid Schlatters sjukdom

Massagebehandlingar och lättare stretchövningar på ett tidigt stadium under rehabiliteringstiden är positivt för läkningen. Framför allt är massage på musklerna på framsida lår tacksamt. Massagen lugnar muskelkramper i lår och vader som blivit övertränade och stressade på grund av skadan. Både värme- och kylbehandlande massage fungerar bra som tillägg i medicinsk massage.

Prepatellär bursit -skurgummeknä

Drabbar ofta golvläggare eller personer som tar stöd med knäna mot hårt underlag under längre tid. Trycket sker mot den prepatellära bursan som är en skyddande slemsäck placerad vid framsida knä. Inflammation i slemsäcken kommer med svullnad och värmeökning i knät.

Massage & Behandling vid skurgummeknä

Om Bursiten orsakats av infektion i kroppen så ska massage helt undvikas. Men om inflammationen endast uppträder lokalt så är snäll massage runt om positivt. Dock bör inte massage ges direkt på slemsäcken. Huden brukar svullna upp och bli röd häröver. Framför allt är massage på lårets Quadriceps muskulatur tacksam då de kan vara påverkade i sitt senfäste vid knät precis under slemsäcken. Bursiten ligger och trycker på Quadricepssenorna förorsakar muskelspänningar och smärta.

Massage på Quadriceps och övrig vävnad i benet lindrar smärta, ökar cirkulationen. Om bursiten är mycket stor så kan den hämmar rörelseförmågan i knäleden, då kan töjningsterapi plus samtidig massage mjuka upp leden och de senor och muskler angränsande till leden. Upprepad massage och töjningsterapi på kronisk bursit bidrar till att läka bursiten.

Bakers systa -cysta poplitea

Om det har svullnat och spänner i hud och vävnad kring bakre knävecket så kan man ha fått Bakers cysta. Det är en ganska sällsynt åkomma men uppstår ibland som belastningsskada. Ofta uppstår Bakers Cysta på grund av annat problem i knät så som artros, skada i menisk eller inflammation i sena. Vid Bakers cysta pressas ledvätska ut i slemsäck i bakre knävecket. Det ger missfärgning och svullnad. Ibland svullnar det upp till en golfbolls storlek. Svullnaden kan sträcka sig ända ner till vaden. Bakers kan ge försämrad förmåga att böja och sträcka i knät. Känner man att det pulserar i knävecket där det är svullet så kan det vara symtom på blodpropp. Blodpropp kräver omgående läkarvård. Är smärtan svår kan läkare punktera bursan. Åkomman brukar dock läka ut av sig själv. Vila är rehabiliterande.

Massage & Behandling vid Bakers cysta

Lätt massage på vader är postivt för rehabliteringsprocessen. Dock bör töjningar undvikas i början av sjukdomsförloppet. Kylbehandling i form av ispaket kan dämpa svullnaden. Töjningar fungerar när svullnaden har lagt sig.

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/ddnqxB/nu-finns-hjalp-for-rastlosa-ben

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/patellaluxationsubluxation-2/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320582.php

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/morbus-schlatter-schlatters-sjukdom-osgood/

https://www.1177.se/Fakta-och rad/Sjukdomar/Knaledsartros/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/knaproblem/

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Patellofemoralt_smärtsyndrom