Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på problem i Arm & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersökar Massage i samband med Golfarmbåge – Medial Epicondulit; Tennisarmbåge – Lateral Epicondulit; Entesopati p.g.a Spondartrit, Musarm, Ulnariskompression, Inklämning av Ulnarisnerven, Olecranonbursit

Medial Epicondylit – Golfarmbåge

Golfarmbåge är en överbelastningsskada som drabbar de muskler i underarmen som böjer handleden. Skadan uppstår antingen i musklerna eller dess i senursprung vid insidan av armbågsknölen. Svullnad kan uppstå med kortvarig inflammation, svaghet i böjarmusklerna i underarmen och smärta vid tryck. Att vrida underarmen så att handflatan vänds nedåt samt att böja upp handflatan in mot underarmen brukar göra ont. Ibland strålar smärta ut i underarmen, handleden samt axeln. Medial Epicondylit uppstår på grund av ensidigt upprepade armrörelser. Åkomman är vanlig inom golfsport, därav namnet.

Massage & Behandling vid Golfarmbåge

Medial Epicondulit har möjlighet kan läka tidigare med hjälp av massage och töjningsterapi. Djupgående massagefriktioner längst med och tvärs muskler och senor på underarm och hand ökar genomblödningen och cirkulation av frisk blod- och cellvätska in i skadad, stagnerad vävnad. Gua Sha, scraping-metod skapar också djupgående förutsättningar för cellförnyelse och tillväxt av frisk vävnad i irriterade och inflammerade områden. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Lateral Epicondylit – Tennisarmbåge

Tennisarmbåge kallas förslitningsskada man kan få i de underarmsmuskler som sträcker ut i armbåge och handled, de så kallade handledssträckarna. Tennisarmbåge drabbar både muskler och senor där de fäster in vid insidan av armbågsknölen. Initial kortvarig inflammation kan uppstå efter upprepade och ensidiga rörelser så som i tennissport, spikning, grovarbete eller handarbete. Det gör ont vid tryck på utsidan av armbågsknölen. Att böja in handryggen mot underarmen samt att vrida armen och handflata uppåt/utåt brukar göra ont. Musklerna känns svaga och stela. Ofta läker det ut av sig själv. Som rehabilitering har excentrisk tung träning visat sig ge gott resultat. Håll en vikt i handen. Den andra handen hjälper den skadade armen med att lyfta upp vikten i en ”biceps curl”. Släpp sedan ner handen med vikten långsamt. På så vis tränas muskeln på ett bra sätt. Träningen utförs med fördel 2 gånger per dag om 3×15 repetitioner.

Massage & Behandling vid Tennisarmbåge

Vid tennisarmbåge är Extensorerna, handledssträckarna svaga. Massage motströms har stärkande inverkan. Djupgående massagefriktioner längst med och tvärs musklerna och senorna på underarm och hand ökar genomblödningen och ger de positiva effekterna av att frisk blod- och cellvätska cirkulerar in i skadad, stagnerad vävnad. Gua sha scraping-metod ger också djupgående förutsättningar för cellförnyelse och tillväxt av frisk vävnad i irriterade och inflammerade områden. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Entesopati p.g.a Spondartrit

Spondartrit är namn på reumatiska inflammationer som kan drabba lederna i kroppen. Ryggkotor, SI-leder, bröstkorgen, leder, hand, axel, höft, knä, fot m.m kan drabbas. Det finns olika sorters sponartrit. Dessa inflammationer kan irritera kringliggande så kallade enteser så som muskelsenor, ligament och ledkapslar. Överansträngning vid Spondatrit ger ökad risk för inflammationer i enteserna, vilket då heter Entesopati. Vanliga entesopatier är Lateral- och Medial Epikondylit, Akillestendinit, Hälsporre. Har man diabetes så kan Entesopati uppstå lättare. Frekvent Entesopati i samma eller olika sen- och ledbandsfästen kan vara tecken på Spondartrit. Symtomen ger smärta i drabbade ligament- och senfästen. Belastning och tryck ger ömhet.

Massage & Behandling vid Entesopati p.g.a Spondartrit

När fästen för ligament och muskelsenor lätt inflammeras bidrar massagebehandlingar tillsammans med egen träning till att öka och vidmakthålla flexibilitet i muskler, senor och leder. Massage och akupressur aktiverar cirkulation, metabolism, energi och stillar smärta genom att bland annat öka oxytocin- och serotoninnivåerna. Massage runt inflammerad är många fall bättre än direkt på. Syresatt blod cirkulerar in i inflammationsområdet. Att lägga in stretchterapi i massagen kan öka rörligheten. Kyl- och värmebehandling på leder som inte är rörliga ger avslappning och lugn. Svullen, varm, öm och röd som bäst lugnas med kyla får is paketerat i handduk ovanpå.

Musarm
”Musarm” kallas när smärta uppstått efter långvarig användning av datormus. De monotona rörelserna ger förslitningsskador med värk och stelhet i arm, handled, fingrar, armbåge, axel, rygg och nacke. Ofta är det mindre områden av muskelfibrer som mest slits. Ofta kommer symtomen med en dov utbredd smärta över armen, både under vila och vid ansträngning. Värk och stelhet kan sprida sig till nacken och ge spänningshuvudvärk. Vanligt är också svullnad, känselbortfall, stickande, pirrande ut i fingrarna är vanligt, liksom kalla, avdomnade händer och fingrar. Skriva och att utföra finmotoriska fingerrörelser gör ont. Orsaken är inflammationer i muskler och muskelfästen. Dessa läker när de belastande momenten upphör. Vila är grunden till rehabiliteringen. Att använda handlovsstöd och variera både arbetsställning och arbetsuppgifter kan vara nödvändigt för återhämtningen.

Ibland uppstår åkomman som Lateral Epicondylit, tennisarmbåge i armens utsida. (Se ovan) När problemen sätter sig i handleden framträder de som Karpaltunnelsyndrom. (Se beskrivning på karpaltunnelsyndrom i inlägget ”Nyfiken på problem i Hand & Massage”). Smärta och svullnad kan även komma att sätta sig i axeln. Förebyggande styrketräning, stretchning, minskad repetitiv belastning är receptet till att bli frisk. Ibland kan antiinflammatorisk medicin behövas.

Massage & Behandling vid Musarm

Oavsett vilka symtom som musarm orsakar och var de sitter så är massage bra. Rörelsetester kan visa var problematiken sitter, vilka muskler som involveras. Är det tennisarmbåge så lägger vi fokus på tvärfriktionell massage på underarm och runt laterala armbågsknölen. Är det karpaltunnelsyndrom fokuserar vi massagen till handleden men även till underarm, hand och fingrar. Triggerpunkter kommer sannolikt i och med de upprepade rörelsemönster som gett förslitningen. Nacken brukar lätt bli ansträngd vid kontors- och datorjobb. Triggerpunktsbehandling på dessa ömma punkter kan kännas befriande. Akupressur på reflexologipunkter i handen har positiv effekt. Som kompletterande och fördjupande behandling fungerar Gua sha, scraping-metod väl för cellförnyelse och cirkulation. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Ulnariskompression – entrapment, inklämning av Ulnarisnerven

Prata i mobilen mot örat kräver böjd armbåge i mer än 90 grader. Samma slags armbågsböjning sker när man till exempel sitter och läser och vilar armbågen mot bordet. Även sovställning på mage med händerna under kudden kräver samma böjning i armarna. Denna armbågsböjning blir till slut orsaken till Ulnariskompression när Nervus Ulnaris kläms i armbågsvinkeln. Nervus Ulnaris är en av tre känselnerver som går ut i armen. Den urspringer från ryggmärgen och reglerar motoriken. Nervus Ulnaris löper ut i armens insida och ut till lill- och ringfinger. När man slår i armbågen och obehaglig stickande utstrålning uppstår, ibland kallad änkestöt, då är det Ulnarisnerven som reagerar. När armen är böjd så tänjs nerven ut. Böjningen stryper av blodförsörjningen till nerven och den riskerar att klämmas vid benutskott vid armbågsknölen.

Inklämning av Ulnarisnerven ger nedsatt känsel på armens insida samt ut i ring- och lillfinger samt svaghet i muskler som spretar med fingrarna. Sensationer som pirrningar och domningar uppträder. Tidiga symtom kan vara domningar på natten. Vävnadsförtvining, atrofi är vanlig i vecket i handflatan som upptsår när tumme möter lillfinger. Värk i armbågen samt svårighet att räta ut fingrarna kan komma att bli senare symtom.

Ulnarisnerven kan även klämmas i handleden, i axeln och halsryggen med samma symtom som konsekvens. Klämning vid armbågen är dock vanligast För att bli återställd behöver armbågen förbli utsträckt över längre tid. Mer klämning av nerven bör undvikas. Svårare fall kan kräva operation då man lyfter in nerven till en plats som trycker mindre på nerven.

Massage & Behandling vid Ulnariskompression

Människor med nervsmärta kan uppleva smärtbefrielse av massage. Massagens beröring och tryck gör att nervsystemet mer eller mindre automatiskt framkallar avslappningsrespons i nervsystemet. Det får hjärtrytm och puls att sakta ner. Nivåer av stresshormoner sänks. När avslappning ökar så kan smärta släppa. Massagen kan förmå mindre kramp i stressade muskulatur att minska eller släppa. Avslappning i spända muskler är välgörande för de nerver som kläms på grund av dessa muskulära spänningar. Vid Ulnariskompression kan massagen med fördel centreras till massagebehandling av huvud, nacke, axel, arm och hand. Massagen ökar cirkulation och syre i stagnerad spasmisk vävnad, får spänningar att släppa, ökar endorfiner och oxytocin.

Olecranonbursit

Olecranonbursit har uppstått när slemsäcken på armbågsspetsen Subcutanea olecrani inflammerats, svullat upp och fyllts med vätska. Detta medför ofta smärta som tenderar att sprida sig till resten av armen. Direkt tryck på slemsäcken gör ont. Är slemsäcken mycket vätskefylld så kan kan det inskränka på rörelseförmågan i armbågsleden. Åkomman har även brukat kallats för ”studentarmbåge” då den ofta uppstår när man sitter och läser och stödjer sig på med armbågarna mot ett bord. Det frekventa trycket mot armbågsknölen skapar irritation. Slag/trauma mot armbågen kan förorsaka samma symtom. Rehabiliteringen brukar innebära aktiv vila och ibland punktering och eventuell utsugning av vätskan

Massage & Behandling vid Olecranonbursit

Om Bursiten orsakats av infektion i kroppen så ska massage helt undvikas. Men om inflammationen endast uppträder lokalt så är snäll massage runt om positivt. Dock bör inte massage ges direkt på slemsäcken. Huden brukar svullna upp och bli röd häröver. Framför allt är massage på överarmens tricepsmuskulatur är tacksam då de kan vara påverkade i sitt senfäste vid armbågsbenet Olekranon, precis under slemsäcken. Bursiten ligger och trycker på tricepssenorna förorsakar muskelspänningar och smärta.

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/epikondylit-medial-golfarmbage-2/
https://www.praktiskmedicin.se/?s=Lateral+epikondylit
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/entesopati-entesit/
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Musarm
https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/ulnariskompression/