Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på problem i Axel & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Jag ger Holistisk Massage

Jag är utbildad massör i Klassisk Svensk Massage och Thailändsk Massage samt i Psykoanalytiskt inriktad Massage & Bodywork genom BBTRS. Behandlingarna bygger delvis på Bioenergitic Analysis – och inkluderar om möjligt även djupandning i syfte att lösgöra lagrade kroppspänningar så kallade ”belts of tensions” eller ”bodyarmouring”. Mer info om en av grundpelarna i BBTRS – Bioenergetic och the belts of tension . I behandlingarna inkluderas även direkt lösgörande massage mot ditt smärtområde om så önskas

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Frozen Shoulder, Impingement/inklämning i axel, Rotatorcuffruptur/Kapselruptur, Atros i Axel, Kalkaxel, Bicepstendinit, Myofasciellt smärtsyndrom

FROZEN SHOULDER- adhesiv kapsulit

Om du har ont och känner dig stel i axeln och har svårt att rotera armen utåt och upplever att rörligheten stegvis minskar, då kan du drabbats av frozen shoulder. För vissa kommer frozen shoulder med ringa värk och för andra med kraftig smärta vid rörelse och under vila och sömn. Frozen shoulder uppstår ofta långsamt efter en tid av orörlighet till exempel på grund av annan skada. Men det kan även uppstå plötsligt och direkt genom yttre våld och skada. Efter en tid med sjukdomen kan varje rörelse i axeln komma att bli oerhört smärtsam ofta med utstrålning till armbågen. Smärtfria lägen under sömnen kan bli svår att hitta. Detta händer när ledkapseln blir stel och oflexibel. Inte sällan förblir upphovet till åkomman okänd. Sjukdomstillståndet kan pågå i fem månader till över tre år.

Sjukdomsförloppet kan delas in i tre perioder. Under period 1 ökar stelhet och smärta. När smärtan börjar avta men stelheten finns kvar så är man i fas 2. Muskelvävnad minskar runt skulderbladet liksom axelns rörlighet. Under fas 3 så läker skadan och funktionen återgår till det normala.

Frozen shoulder är vanligast hos folk mellan 40 -60 år. 3 av 100 beräknas drabbas. Bland dem med diabetes ökar sjukdomsrisken. Man får sällan tillbaka frozen shoulder i samma axel efteråt.

Man tror att frozen shoulder uppstår på grund av bristningar och inflammationer i området runt axelleden Degenerativa förändringar ökar med ålder med tendens till förkalkning i kapseln i axelleden som kan leda till att kapseln skrumpnar.

Massage & Behandling vid Frozen shoulder

Töjning och rörlighetsmassage är inte så bra vid Frozen Shoulder. Massage och triggerpunktsbehandling fungerar bättre i senare skeden i sjukdomen. Egen rörelseträning är bra. Värme så som heta lavastenar mjukar upp, får vävnad att slappna av och är smärtlindrande.

IMPINGEMENT, INKLÄMNING ROTATORKUFFSYNDROM

Impingement är en av de vanligaste orsakerna till axelsmärta framför allt hos äldre kvinnor men även hos medelålders kroppsarbetande män. Typisk impingementsmärta uppstår i axeln vid armrörelser som när man häller vatten ur kanna. Ofta gör det även ont på utsida och framsida axel under vila. Vid beröringstryck hör det ont på utsida axel. Man pratar om ”the painful arc” som aktiveras genom smärta som uppstår när armen förs rakt ut och rör sig upp och ner mellan 30° – 130°.

Impingement är ett smärtsyndrom som involverar muskelsenor där de löper genom utrymmet mellan axelledens övre ben ”acromion” och armens ben ”humerus” eller ligament ”coracoacromiale”. Smärtorsakerna är olika så som till exempel bristningar i de senor som hör ihop med musklerna runt skuldran. Senorna som ofta involveras, en eller flera, är då dem till musklerna runt skulderbladet ”teres minor”, ”subscapularis”, ”infraspinatus” och ”supraspinatus”. Slemsäckar kan svullna på grund av inflammation och senorna kan klämmas. Bristningar och inflammation i senorna som leder till kalkutveckling, osteofytbildning som sen klämmer om senorna är en vanlig åldersrelaterad åkomma. Vid överrörlighet kan ligament i ledkapseln komma att töjas ut. Låg cirkulation och svag muskulatur ökar risk för impingement. Överansträngning vid repetitivt arbete när armen hålls rakt ut lyft som vid tennis, golf, simning. Repetitivt arbete med armen kan ge kronisk inflammation i slemsäck. Det kan hända vid repetitiva armrörelser i mer än två timmar per dag.

Massage & Behandling vid impingement/inklämning

Massage passar bra både för överansträngd och undertränad muskulatur. Triggerpunktsbehandling parat med försiktig stretch- och rörlighetsterapi kan lossna upp lite av det fastlåsta. Ökad blodcirkulation och ämnesomsättning ger den läkning vävnaden så väl behöver. Att sluta med överansträngande rörelser och komma igång med egen muskelträning ökar sedan läkningen ytterligare.

ROTATORCUFFRUPTUR/KAPSELRUPTUR

Är en bristning i kapseln i axelleden genom vilken muskelsenor löper. Med ålder blir kapseln skör och mer sårbar för rupturer. Yngre idrottsutövare är drabbas oftare av kapselrupturer. Moment som att ta emot sig med rak arm vid fall kan förorsaka skadan. Vid bristningen uppstår inflammation som ger smärta i axelleden. Rörelseförmågan brukar inte inskränkas så mycket av rotatorkuffsruptur. Smärta uppstår på grund av instabilitet i axeln när sena, ledkapsel, slemsäck, ledband i axeln har tänjts ut, svullnat, brustit, inflammerats eller skadats. Vid bicepssmärta har troligen muskelsenan från Biceps som råkat ut får något av ovanstående.

Behandlingen innebär först och främst inflammationsdämpning och smärtreducering genom läkemedel. Rörelseträning är rehabiliterande och viktigt för att behålla rörelseförmåga

Massage & Behandling vid kapselruptur

Försiktig stretch- och rörlighetsmassage vara ett alternativ. Massage med tryck ges samtidigt som klienten mottrycker upp överarm eller skuldra ökar flexibilitet i leden. Gua sha scraping är en annan rehabiliterande åtgärd som kan ge ökad cirkulation i ansträngd vävnad runt skadeområdet. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

ARTROS I AXELLED

Artros kan drabba samtliga kroppens leder. Artos ökar med ålder och som förslitningsskada efter långvarig belastning på leden. Muskelsvaghet gör lederna mer sårbara för slitage och artros. Led- och broskförslitning kan till exempel ske om fötterna är felpositionerade. Då blir även knän, höfter, rygg och axlar felpositionerade. Vid gång och rörelse kommer belastning att inte att ske jämt över ledytan, utan uppträda mer på ett ställe med ökat slitage där som följd. Ärftlighet och olika inflammationer och infektioner är faktorer som också kan förorsaka artros.

Artros uppstår när den naturliga nedbrytningen av ledbrosk inte längre uppvägs med samma grad av broskåteruppbyggnad. Avsaknad på brosk samt kroppens minskade förmåga att nybilda brosk gör att kalk kan börja inlagras. Detta yttrar sig ofta som en benpåväxt, en tilläggsknöl vid leden. Artros gör leden stel, rörelsebegränsad, funktionsnedsatt och svullen vilket är smärtsamt. När axeln drabbas är det brosket i Humeroskapularleden HS-leden eller Akromioklavikularleden AC-leden som brukar utsättas. Även senan till översta muskeln på scapula, Supraspinatus kan förslitas och ersättas med osteofyt. Detta kan göra senan stel och oflexibel och armen stel att inåtrotatera i axelled.

Massage & Behandling vid Artros i axelled

Massage är välgörande vid artros. Värme lindrar smärta och ökar avslappning och är fin som uppvärmning innan muskulär bearbetning inleds. Triggerpunktsbehandling löser upp spända muskelknutor i området.

KALKAXEL – tendinitis calcarea

Kalkaxel ger smärta i axel och skuldra framför allt vid armrörelser som att kamma sig eller klia sig på ryggen. Kalkaxel kan ge nattvärk och svårighet att sova på ena sidan av kroppen. Ibland kommer värken med smärtutstrålning ut i arm och halsrygg. Kalkaxel uppstår vid inflammation i ledkapsel eller senor efter överansträngning med ensidigt utförda armrörelser över axelnivå. Ibland uppstår kalkaxel utan någon ansträngning alls. Ofta uppstår sjukdomen plötsligt och med kraftig smärta som en akut form av kalkaxel. Kalkaxel finns även som en kronisk form med ett långsammare förlopp. När inflammerade vävnader försöker självläka kan kalk komma att utsöndras som i fallet med kalkaxel.
Kalken bildar en ansamling som gör ont när den växer och blir alltmer utspänd. Att få kalkansamlingen att brista upplevs som en lättnad. Men om kalken då hamnar i närliggande skyddande slemsäck så kommer inflammation att uppstå i slemsäcken istället och blir orsak till akut kalkaxel. Kalkinlagring brukar ses som en av de tidigaste degenerativa förändringar som en individ genomgår i axelleden. Detta beräknas uppstå hos ca 8 % av befolkningen innan de fyllt 30 år.

Värktabletter, inflammationsdämpande mediciner ( Ipren ) och sjukgymnastik brukar kunna behandla akut kalkaxel inte kronisk kalkaxel. Läkare kan punktera kalkhärden i akut kalkaxel alternativt avlägsna kalkhärden genom operation.
Under normala omständigheter så försvinner kalken efter ca 2-3 veckor.

Massage & Behandling vid Kalkaxel

Massage är smärtreducerande och ökar cirkulationen med syresatt blodflöde och ämnesomsättning. Det är utmärkt för läkeprocessen. Att röra armen är viktigt när skadan inte längre är akut, så att armen inte stelnar. Då smärtan försvunnit så kan en försiktigare styrke- och rörelseträning sättas igång

BICEPCSTENDINIT

Bicepstendinit ger smärta på framsidan av axeln där den längre bicepssenan fäster in i Sulcus Intertubercularis. Det kan göra ont att lyfta armen rakt framåt uppåt. Smärtan uppstår på grund av att upphakning i axelleden vilket ger påverkan på bicepssenan och/eller för att degenerativ förändring eller inflammation skett i bicepssenan. Bicepstendiniten kan samverka med andra axelsjukdomar så som rotatorkufftendinit och impingement.

Bicepstendinit ger trycksmärta vid infästningen på framsida axel.
Rehabilitering består bäst av styrke- och rörlighetsträning samt sjukgymnastik.

Massage & Behandling vid bicepstendinit

MYOFASCIELLT SMÄRTSYNDROM- MFS. Triggerpunktssyndrom

Triggerpunktssyndrom är mycket vanligt. Triggerpunkter är små ömma, spända knutor och stråk i muskelvävnaden. Spända knutor uppstår när området blivit överreaktivt. Rörelse i led som angränsar till muskeln med triggerpunkten eller tryck direkt på punkten, ger smärta. Ibland utstrålar även sensationer till andra kroppsdelar. Närliggande led så som axelleden kan bli stel och trögrörlig på grund av smärtan. Ledstelhet kan ockås uppstå om någon muskel kring leden blivit förkortad. Detta är vanligt just kring axelleden. Myofasciellt smärtsyndrom uppstår ofta som resultat av för lite träning och dålig blodgenomströmning i muskeln, när muskel är förkortad, vid stressig livsstil, på grund av sömnbrist, depression/ångest, okroppsenlig sittställning och belastande rörelsemönster men även genom arv. Ofta utlöser rörelser smärta som hänger kvar under lång tid. Muskler med triggerpunkter tröttas ut fort.

Centrala nervsystemet är involverad i triggerpunktssyndrom. Det sker när smärtutstrålning går ut i andra delar vid tryck på den problematiska delen. Det kan utstråla med smärta, köld/värmekänsla domning, pirrande, svettning, rysning, svaghet. Efter lång tid kan symtomen övergå i fibromyalgi. Smärta kan sprida sig till ena kroppshalvan. Efter att orsaken behandlats så kan ändå smärtan dröja sig kvar. Det kan alltså ta ett tag för smärtan att försvinna.

Runt axelpartiet är triggerpunkter vanligt i musklerna Supraspinatus med utstrålning till Deltoideus och radialt i arm och armbåge. I Inraspinatus med utstrålning i radiala delen av arm och hand,
Triggerpunkter i skulderbladsmuskulaturen kan även ge utstrålningssmärta med domning, svaghet, stickning, tung sensation ut i arm och hand.

Triggerpunkter i nacken sker i muskel Sternocleidomastoideus och fler djupliggande nackmuskler kan ge utstrålningssensationer i form av yrsel och synförändringar

Träning är kanske det bästa man kan ge sig själv om man har många ömma muskler och aktiva triggerpunkter. Stryrke- och konditionsträning ger mycket av den blodcirkulation som kroppen efterfrågar.

Massage & Behandling vid Myofasciellt smärtsyndrom

Triggerpunktsbehandling är skapad för att lösa myofasciellt smärtsyndrom. I denna massageform ges först uppvärmande massage av innan massören trycker på smärtpunkterna i muskeln. Massören stannar med tryck på smärtpunkten en stund.- Då kan det stråla ut förnimmelser i andra delar av kroppen. Vanlig utstrålning är smärta, domning, stickningar, svaghet, värme, svettning, kyla med mera. Om leden är stel intill en muskel med triggerpunkter så stretchar massören ut leden i samband med hon trycker på smärtpunkten. Att som klient aktivt trycka emot terapeutens mottryck kan göra leden märkbart mer flexibel bara på ett försök. Akupressur i samband med triggerpunktsbehandling och ledstretchning kan öppna upp för blodflöde och cirkulation även på inre organ samt i vävnad på andra delar av kroppen än den som behandlas. Ibland är värmebehandling i form av varma lavastenar på ömma muskelpunkter uppvärmande och avslappnande. Värme gör att den medicinska behandlingar går ännu djupare. Kylbehandling kanske i vissa lägen är att föredra. Is inpackad i handduk masseras då över det ömmande området och kyler ner det.

SUBACROMIAL BURSITSlemsäcksinlammation i bursa subacromialis

Fall eller slag mot axeln kan ge skada som orsakar slemsäcksinflammation. Skadan ger blödning i slemsäcken och den inflammeras. Om muskelsena som fäster in i området inflammerats så sprider sig det lätt till slemsäcken. Inflammation kan också starta om den kläms. Klämning sker i så fall vid armhöjningar ovan axelhöjd.

Ofta ger åkomman dov smärta i axeln ibland med hudrodnad angränsande till skulderleden. Svullnad kan uppstå och förhöjd temperatur samt smärta vid tryck på slemsäcken. Läkare kan punktera slemsäcken och döma den på blod och vätska. Om åkomman inte blir bättre och man gått med smärta i 6-8 månader så är operation ett alternativ, då en bit av acromion tas bort. Att komma igång med eget träningsprogram kan vara ett steg för att inte bursiten ska hamna i ett mer kroniskt tillstånd som då blir mycket svårare att behandla.

Massage & Behandling vid Subacromial bursit

Om man har ont i axel och har fått diagnosen eller själv befarar att man fått Subacromial bursit så är armar, skulderblad samt nacke bra ställen att koncentrera massage och stretchterapi till. Töjningar är bra för läkningsprocessen då det förhindrar stelhet och ger möjlighet för cellvävnad att förnya sig. Behandling med värme och kyla är välgörande för läkning. Värme för att vävnad slappnar av, sväller något vilket kan påverka nybildning av celler. Kylbehandling får vävnad minska, krympa något vilket passar bra när vävnad är svullen, pulserande, varm och smärtfylld. Man känner in i stunden ifall värme eller kyla känns bäst.

SUPRASPINATUSRUPTUR

Supraspinatusruptur innebär att delar eller hela senan brister till muskel Supraspinatus som sitter på skulderbladet. Senbristningen sker oftast några cm in från dess fäste på överarmsbenet i axelleden Humerus. Senan blir skör när blodförsörjningen minskar på grund av åldersförändringar. Degenerativa förändringar kan sätta igång redan i 30-35 års åldern. Supraspinatusruptur är vanligare hos äldre personer som under längre tid varit inaktiva men börjat träna och då råkat överträna senan. Urkalkning av skelettet på grund av inaktivitet är också en sårbarhetsfaktor för Supraspinatus. Man ser även åkomman hos äldre personer som efter tidspaus återupptagit sin träning i t.ex. volleyboll eller tennis. Partiell eller hel bristning kan så klart uppstå även uppstå på grund av slag mot axeln, fallolycka eller annat trauma.

När delar av senan brustit gör det ont att lyfta armen rakt sidled, svaghetskänsla kan tillhöra symtombilden.
Det kan vara svårt att särskilja Supraspinatusruptur från Supraspinatustendinos. Det är dock lättare att särskilja sjukdomarna åt när senan brustit helt ruptur för då går det inte alls att lyfta ut armen från humeroscapularleden. Vid försökt till lyft så känns armen kraftlös och det knäpper i axeln. Nattsmärta och svårighet att sova på sidan och den drabbade armen. Triggerpunkter kan utvecklas på utsidan av armen och armbågen. Total bristning kräver operation. Partiell bristning läker lättare med styrketräning av musklerna kring skulderbladet. Ju tidigare man kommer igång med träning desto bättre.


Massage & Behandling vid Supraspinatusruptur

Massage på musklerna kring skulderbladet, armen och nacken påskyndar läkning avsevärt. I massagebehandlingen ingår att trycka ut eventuella triggerpunkter på underarm och armbåge. Djuptryck på refleologipunkter är bra inte bara kring skulderbladet utan kan ha avslappnande påverkan på andra delar av kroppen samt inre organ. Spänningar i rygg, säte, ben och fötter som kan ha satt sig i muskulaturen här på grund av skadan är naturligtvis befriande att få. Värmebehandling och Gua Sha, scarping metoder för ökad avspänning och cirkulation går också att få som tillval.

AXELLEDSLUXATION, med Bankarts skada

Luxation innebär att de mötande ledytorna i leden halkar ifrån varandra. Axeln vrids urled. Vid Bankarts skada så slits broskringens främre del i leden av. Bankarts skada gör dem sårbara för axelluxation. Anatomiska avvikelser i axelleden kan också lättare medföra urledvridningar. Vanligen sker axelluxation genom slag, fallolycka eller annat trauma mot axeln. Oftast vrids axeln framåt och nedåt vid fall mot marken när handen tar emot. Men axelskada förekommer även inom idrotter där utövarna konfronteras fysiskt mycket så som i lagbollsporter, ishockey, men även i skidåkning utför och ridning. Smärtan kommer plötsligt i samband med skadan. Det går inte att röra armen. Man kan se en fördjupning över axeln där ledhuvudet från armen normalt skulle sitta. Läkarvård. I bästa fall kan ledkulan tillbakaföras i leden.

Massage & Behandling vid Axelledsluxation

Att ta det lugnt med massage tills rupturen läkt är en bra ide. Massge på omgivande muskulatur så som nacke rygg med mera är naturligtvis bara välgörande.

Hur kan Holistisk Massage hjälpa dig?

Holistisk Massage kan hjälpa dig att öka din medvetenhet och närvaro i kroppen. Du kommer att kunna öppna upp, inte muskulärt, i leder och andningsapparat. Du kommer att få ditt smärtområde bearbetat men under förutsättning att du öppnar upp för tankar, insikter, infall gällande eventuella begränsningar och smärta samt påverkan mental och på andra kroppsdelar. Du kommer ges möjlighet att släppa blockeringar även på mentalt och känslomässigt plan. Du kommer kunna läka eller reducera smärta i ditt problemområde. Du kommer kunna känna ökad närvaro, mer flow och positiva känslor.

Massagen är för dig som är nyfiken på dina kroppsliga problem även från psykologisk, mental synvinkel. Du behöver vara beredd på att fokusera på din andning och på att notera associationer, infall i bilder, känslor, minnen.

—-


https://www.1177.se/Stockholm/fragor–svar/nationellt/sjukdomar–besvar/vad-betyder-rotatorcuff-ruptur/

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Frusen_skuldra

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/impingementsyndrom-i-skulderled-rotatorkuffs/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1348

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/myofasciellt-smartsyndrom-mfs-triggerpunkts/

https://ontiryggen.nu/mer-om/orsaker-ont-ryggen/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/artros-osteoartrit/

https://www.1177.se/Stockholm/fragor–svar/nationellt/sjukdomar–besvar/vad-kan-jag-gora-at-min-axelinflammation/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kalkaxel-peritendinitis-calcarea/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/bicepstendinit-bicepssenetendinit/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/entesopati-entesit/