Nyfiken på Symtom i Fot – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Plantar Fasciit, Hälsporre, Hälkuddesyndrom, Ledbandsskada/Stukning av fotled, Hälseneruptur, Tendinopati i Achillessenan, Hallux Valgus, Hammartå, Mortons Tå

Plantar fasciit/Plantarfasciepati

Plantar fasciit är en inflammation i den så kallade plantara fascian under foten. Plantarfascian sträcker sig från tårna till hälens senfäste och består av band av fibrös bindväv. Området brukar kallas aponeurosis plantaris och utgör även fäste för fotens muskler. Dess primära funktion är att förena fotens muskler med underbenets och därmed ge rörelseförmåga åt benet. Vävnaden i aponeurosis plantaris ser ut som senor med sparsamt med nerver och blodådror.

Plantar Fasciit uppstår genom inflammationsskapande bristningar i vävnadens infästning nära hälbenet och/eller i senan till fotmuskeln flexor hallucis. Detta gör ont. Men smärtan kan också bero på att plantarfascian blivit stram. Det är också här vid hälens undersida och insida det gör ont när man trycker. Hela fotsulan kan kännas öm. Plantarfasciit existerar ofta ihop med hälsporre även om de två sällan har ett gemensamt orsakssamband.

Överansträngning, ensidig, upprepad och/eller kraftig belastning är ofta orsaken till plantar fasciit. Hopp, löpning i dåliga skor, hårt underlag kan bli utlösande faktorer. Risk för plantar fasciit ökar även vid övervikt eller vid pronation, det vill säga låga fotvalv eller vid supination, det vill säga höga fotvalv. Det gör då ont att gå och ställa sig upp efter vila. Smärta ökar innan man kommit igång på morgonen för att gå över efter ett tag och återkomma vid vila därefter. Den plantara fascian stramar ihop sig under vilan och gör ont att sträcka ut igen vid gående. Symtomen yttrar sig olika och olika mycket för olika personer. Smärtan hos vissa är lindrigare så de kan fortsätta med sin löpning, medan andra behöver sjukskrivning för problemen blivit invalidiserande.

Som rehabiliterande åtgärd är stretching av fotsulan mycket nyttigt. Man sitter då på huk med tårna som enda golvkontakt. Det sträcker ut hälarna. Gunga fram och åter. Att ha fotsulan platt mot golvet och dra in tårna upprepat är träning för fotvalvet. Egen massage i form av hård boll som man rullar under foten där det gör ont och med tårna böjda mot taket ökar cirkulationen och hjälper läkning.

Massage & Behandling vid Plantar fasciit.

Vid Plantar fasciit behöver fotsula och tår stretchas, töjas och masseras. Massage under foten där det gör ont med samtidigt uppåtböjda tår kan vara välgörande. Proprioceptiv Neuromuskulär Fascilitering då uppåtböjda tår trycker mot massörens mottryck tränar tåböjarmusklerna och ökar flexibilitet i dem. Vi böjer ner tårna som trycker upp mot massörens mottryck. På så vis får musklerna arbeta samtidigt som massage sker på fotsulan. Massage på tvären mot fiberriktningen på fotsulans aponeurosis plantaris ger ökad cirkulation och blodgenomströmning och bidra till läkning av plantar fasciit.

Hälsporre

Fotbad, Örter, Sage, Spa, Fotbad, Fotbad

Hälsporre är resultatet av lång tids felaktig belastning av de stora senytorna och den plantara fascian under fotsulan. I ett försök att reparera upprepade oläkta småskador och bristningar i hälen så börjar kroppen lagra in kalk där senan fäster till hälbenet, calcaneus. Efter hand utvecklas det ett litet kalkhorn på hälen, en så kallad hälsporre. Sjukdomen uppträder ofta samtidigt med plantar fasciit. Plantar fasciit är en bindvävsinflammation i fotsulan nära hälbenet. Något direkt orsakssamband mellan de två tillstånden verkar man inte kunnat påvisa. Hälsporre som klinisk diagnos verkar heller inte finnas utan plantar fasciit kan vara det namn som läkare använder även för hälsporre.

Dåliga skor, hård belastning, hårt underlag, överansträngning kan ge bristningar där plantarfascian fäster in på calcaneus i hälen. Kalk bildar ett litet horn vid skadan. Uppträder oftare hos medelålders överviktiga personer och ökar med ålder när stötdämpande dynor i fotsulan krymper. Problemen kan uppträda med och utan smärta. Stark smärta känns ofta på insidan av hälens främre del. Man behöver stå och gå för att få igång nödvändig blodcirkulation. Då kan smärtan tillfälligt ska avta. De första stegen efter vila är de som känns mest stela och gör mest ont för att sedan avta. Men efter en tid av gående och stående tenderar smärtan att återkomma och öka på grund av trycket på foten och på grund av senband ligger och ruggas vid förkalkningen. I vila drar plantarfascian ihop sig och blir kortare.

Hälsporrens förkalkning går att förhindra om man vidtar åtgärder på tidigare stadium. Man behöver minska på den utlösande belastningen och hitta balans mellan aktivitet och vila.

Massage & Behandling vid hälsporre

Massage under foten och runt hälen där det gör ont för in blodcirkulation och ökar förutsättning för läkning. Massage tvärs fiberriktning kan underlätta för läkning utan ärrbildning, kalkbildning och inväxt av blodomlopp och annan vävnad. Viktigt är även att massera de muskler i benet som blivit spända av att kompensera för rörelsebegränsningen. Värmebehandling på hälen kan få spasmer i vävnad att lugna sig. Töjning i hälen ökar dess flexibilitet.

Hälkuddesyndrom/Fat Pad Syndrome

Hälkuddesyndrom ger precis som Plantar fasciit smärta i fotsulan vid hälen. Hälkuddesyndrom gör ont mot baksidan av hälen och vid sidorna. Smärtan ökar när hälen sätts ned i marken vid gående eller löpning. Hälkuddesyndrom och skada på hälkudde uppstår till exempel genom hopp eller genom gående eller löpning på hårt underlag, i skor med hårda sulor. Påfrestningen leder till bristning i bindväven som håller skyddande kuddar av fett på plats under hälen. När bindväven inte längre förmår hålla fettkuddarna på plats så förtunnas de och pressas de ut mot hälens sidor. Ibland svullnar området upp. Akut smärta kan kräva vila, iskompression/isinslag och kompressionsbandage, högläge samt antiinflammatorisk medicin. Idrottstejp kan vara bra då den trycker tillbaka fettet i hälen. Fotriktiga skor och inläggssulor kan bli ett måste.

Massage & Behandling vid Hälkuddesyndrom

Massage på fotsulan vid hälen kan vara skön att få om man har Hälkuddesyndrom. Massagefriktioner från hälfotsulans utsida och in mot dess center har cirkulationshöjande effekt. Massage på muskelgrupper som blivit ansträngda på grund av kompensatoriska rörelsemönster är alltid befriande. Massage på kringliggande muskler bidrar med syre och cirkulation in i skadeområdet. Skadan läker genom att dra in frisk blodvätska från intilliggande vävnad.

Stukning av fotled; fotledsdistortion/akut ledbandsskada

Fotledsstukning brukar helt eller delvis innebära bruten fotled. Detta sker lätt om man trampar snett. Leden viker sig oftast inåt och orsakar så kallad supinationsvrickning. Senor och muskler runt om brukar skadas. Av de ledband kring fotleden, så är det oftast det på fotens utsida som skadas när det spänns ut i snedsteget. Två tredjedelar av alla stukningar beräknas vara skador på detta ledband, det så kallade främre talo-fibulära ledbandet. 

Av alla idrottsskador beräknas 25% utgöras av stukning/akut ledbandsskada. Området ömmar, svullnar upp med blåmärke. Symtomen är smärta i fotleden, svullnad, blodutgjutelse, ibland känselbortfall. Is eller kyla på, kompressionsbandage, foten i högläge kan ge lättnad när situationen är akut. Lagom träning i form av styrka och balans är bra senare under återhämtningen.

Massage & Behandling vid Stukning

Första tiden efter stukning är massage på benen välgörande. Cirkulationen
för bort svullnadsvätska och rester från blödning samt förhindrar vävnadsstagnation. Massagestrykningar längs och tvärs och fiberriktning hos närliggande muskulatur främjar läkning och påverkar den skadade vävnaden indirekt positivt. Men skadeområdet bör lämnas i vila den första tiden. När skadan läkt tillräckligt, kanske efter ca 8 veckor så kan massage på skadeområdet berika. Lätt töjningsterapi kan ges i samband med massage när smärtan lagt sig och detta upplevs som positivt.

Akut hälseneruptur, AHR

Sjukgymnastik, Fotmassage, Massage

Total ruptur innebär att hälsenan helt går av. Detta uppstår vanligen vid ett tillfälle vid kraftig idrottsutövning eller kroppsarbete. Det kan ske gnom löpsteg, fallolycka eller hopp. Ofta är det män i åldern mellan 30 – 40 år som drabbas. Partiell ruptur sker när delar av hälsenan går av eller bristningar häri uppstår. Partiell ruptur är oftast en förslitningsskada efter att hälsenan utsatts för ansträngande repetitiv belastning över längre tid. Ofta har de som genomgår total hälseneruptur tidigare upplevt partiell ruptur och ibland haft kroniska problem i hälsenan. Hälsenan blir då stel, oflexibel och gör ont. Total hälseneruptur sker det ofta till ljudet av en smäll med smärtan som följer är intensiv. Man kan känna rupturen med fingrarna som ett hålrum i senan. Nu blir det svårt att stödja på foten och böja foten nedåt. Senan behöver sys och foten kan behöva gips i några veckor. Vid partiell ruptur gör det ont vid början och avslut av rörelse. Efter uppvärmning vid till exempel löpträning så avtar smärtan för att komma tillbaka vid vila. Tryck och belastning gör ont. Området kan svullna. Stelhet på morgonen är vanligt. Rehabiliterande träning sker bäst i skor med klackförhöjning.

Massage & Behandling vid Hälseneruptur

Massage på och runt om hälsenan är bra efter en tid in i läkningsprocessen. Det kan ske när smärtan avklingat något och det känns som massagetrycket ger en välgörande ”skön-ond” sensation. Töjning av hälsenan bör längre in i rehabiliteringsfasen. Försiktigt tryck och töjning ger flexibilitet i hälsenan och ökar cirkulation i vävnader runt om. Det främjar läkning. Så dröj inte för länge med massage och töjning. Och även om massage på skadeområdet bör undvikas första tiden så är massage på underben och fot högst välgörande. Ökad cirkulation för bort och dränerar svullnadsvätska och rester från blödning och förhindrar vätskestagnation. Massagestrykningar längs och tvärs och fiberriktning hos närliggande muskulatur så som i vaderna, främjar läkning och påverkar indirekt hälsenan positivt. När skadan läkt tillräckligt, kanske efter ca 8 veckor så kan massage på skadeområdet utprovas.

Tendinos/Tendinopati i Achillessenan – Reparationsfas efter en tendinit

Tendinopati betyder att skada i sena blivit kronisk. Tendinos innebär att degenerativ utveckling skett i senan. Kronisk smärta i hälsenan uppstår på grund av överbelastning och eller upprepade ensidiga rörelser. Risken för överbelastning ökar vid felpostionerad fotställning som när foten supinerar eller pronerar kraftigt. Symtom uppträder också vid för intensiv träning så som löpning på hårt underlag. Värk uppstår vid vila men även under belastning. Smärta kommer med svullnad, stelhet, ömhet vid tryck. Ofta förekommer inte någon inflammation i hälsenan varför antiinflammatoriska mediciner inte brukar hjälpa. Däremot kan ibland intilliggande slemsäck inflammeras. Rehabiliterande träning är excentrisk träning för vadmusklerna. Sådan träning kan man utföra genom att stå med fotens främre del på trappsteg, pall eller liknande. Hälarna ska långsamt sänkas ned och sedan föras upp i tåhävningar. Att stanna kvar i slutlägena är bra. Övningarna ska upprepas med raka och böjda knän och kan utföras i upp till 12 veckor beroende på skadans omfattning. Obs! Viktigt är att träna trots att det gör ont. Hälsenan kommer inte skadas även om det känns så. Att gå med högre klackar är bidrar också till läkning.

Massage & Behandling vid Tendinopati i Hälsenan

Massera på skadeområdet så fort det inte gör för ont. Även töjning i samband med massage är bra. Kylbehandling genom Isinslag på vid smärta underlättar. All massage är positivt för omgivande muskler och vävnad som får kompensera för rörelse-begränsningarna skadan medför. Massage på vad och fot stärker läkningsprocessen. När friskt syresatt blodflöde ökar i närliggande vävnad så cirkulerar det in i skadeområdet med positiv verkan

Hallux valgus

Orkidéer, White, Blomma, Natur, Tropiska

Hallux Valgus innebär att leden vid stortåns grundbas böjts så att stortån trycker in mot de andra tårna. Stortåns grundled närmast fotryggen blir knölformad och pressas ut från foten medan själva tån pressas in samtidigt som leden roteras in. Detta tros uppstå på grund av olika muskelstyrka eller instabilitet i de muskler som för in stortån mot de andra tårna jämfört med de musklerna som för ut stortån. Obalans mellan tårna gör att de hamnar omlott. Knölen kan smärta och även fotens främre del kan ömma. Belastning av foten när man går och springer gör ont, speciellt om skor trycker på knölen. Om irritation på ledens utsida uppstå, till exempel tryck från skor, så kan skyddande slemsäck svullna upp och inflammeras. Då blir huden röd och irriterad. Åkomman är vanligare bland kvinnor och även bland dansare. Den uppstår också oftare efter långvarig användning av trånga skor. Hallux Valgus ökar även för dem med lågt fotvalv. I de svårare fallen kan operation krävas för att räta upp tårna. Ibland utvecklas artros i stortåns grundled. Sjukdomen kallas Hallux Rigidus och uppträder med stelhet och smärta i stortån.

Massage & Behandling vid Hallux Valgus

Fot, Pedikyr, Spa, Kvinna, Fötter

Massage är alltid bra runt om skadade delar då cirkulationen bidrar till syre och ämnesomsättning i kringliggande muskler. Att träna upp tåstyrka genom proprioceptiv neuromuskulär fascilitering där stortån får jobba med mottryck upp och ner mot terapeutens motstånd i samband med massagetryck kan ingå som behandlingsupplägg. Vid akut inflammation bör man vara försiktig med massage, så om knölen vid stortåbasen är röd och svullen så ska massage undvikas. I övrigt är all massagebehandling en stortå kan få välgörande.

Hammartå

Hammartå innebär en kloliknande deformation där tån böjs nedåt och mittpartiet av tån böjs upp. Tån liknar en hammare, därav namnet. Hammartå kan uppstå gå grund av svaga tåmuskler eller om en tå är längre än de andra och därför lätt kläms i skon och blir krökt. Hammartå uppstår om tån tvingas in i en onaturlig position så som ibland tårna gör intill en stortå med Hallus Valgus. Operation kan bli nödvändigt.

Massage & Behandling av Hammartå

Massage är helande för de leder och muskler runt om som ansträngts på grund av att de kompenserar för obalansen som Hammartå orsakat. Röda svullna tår bör inte få massage om detta smärtar. Massage på fotsula, häl och vad ger dock den välbehövliga läkande cirkulation som foten så väl behöver.

Mortons tå – metatarsalgi – Mortons neurom

Mortons tå sker när nerv kläms mellan 3:e och 4:e tåbenet. Orsaken antas bero på att främre delen av fotvalvet blivit nedtrampat och/eller för att man använt för trånga skor med för hård skosula under längre tid. Mortons kan uppstå som belastningsskada efter för mycket träning eller arbete. Kvinnor drabbas oftare än män. Mortons tå ger smärta i främre trampdyna med utstrålning till mellanrummet mellan tå nummer tre och fyra. När nerver kläms så kan smärtan uppträda som elektriska stötar. Antiinflammatoriska mediciner och fotriktiga skor tillhör rehabiliteringen. Vid svåra fall även operation.

Massage bör inte ges när nerv är skadad och symtomen avges som elektriska stötar.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=444

https://www.coreconcepts.com.sg/article/maybe-its-not-plantarfasciitis-but-heel-fat-pad-syndrome/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=412

https://halluxvalgus.eu/egenvard-vid-hallux-valgus/