Information om Medicinsk Massage

Nyfiken på problem i Hand/Handled & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Karpaltunnelsyndrom, Senknarr – Peritendinitis Creptans, Senskideinflammation – De Quervain Syndrom, Handledsfraktur, Schapoideumfraktur – båtbensfraktur, Ganglion, Triggerfinger – Stenoserande tendovaginit, Reumatoid artrit, Artros i tumbasen

Karpaltunnelsyndrom

Domnande, brännande och pirrande känsla i tumme, pekfinger, långfinger och delar av ringfinger brukar vara symtomen på Karpaltunnelsyndrom. Åkomman uppstår när Nervus Medianus kläms i karpaltunneln i handleden. Nervus Medianus styr känsel och rörelseförmåga hela vägen genom armen ut till tumme, pekfinger och långfinger. Ett snävt ledband av bindväv, håller nerver, senor och muskler på plats kring handleden vid handflatan. Seninflammationer, svullnader, vätskeansamlingar eller andra irritationer som förtjockar vävnad gör då utrymmet trängre under det snäva ligamentet. Förträngningen stryper försörjningen av blod till nerven varpå Karpaltunnelstyndrom uppstår. Sjukdomar som reumatism, diabetes och hypoteros kan förorsaka förändringar i handleden med tryck på nerven som följd. Andra upphov är frakturer, stukningar och yttre trauma mot handen. I vissa fall finner man ingen orsak.

Domningar och pirrningar kan uppstå som första symtom ibland i samband med att handen hållits knuten en tid samt efter att man i sömnen knutit handen. I senare skeden kan symtom uppstå så som försvagat handgrepp, fumliga och ostadiga handrörelser, känselnedsättning, smärtutstrålning ut i handen. Om svettkörtlarna stryps i inklämningen så kommer handen även att bli torr och fnasig. Handledsskena på natten samt antiinflammatoriska medel kan bli en del av behandlingen. Vid allvarligare problem kan operation komma att krävas, då i form av klyvning av ligamentet över nerven. Kvinnor drabbas oftare än män

Vila och handledsskena, speciellt nattetid, samt inflammationsdämpande medel kan vända sjukdomsförloppet. Vila, inflammationsdämpande medel och handledsskena kan räcka för att läka ut karpaltunnel. Massage och töjning fungerar bra då det öppnar förträngningen och skapar mer utrymme åt nerven. kortvarig vila med

Massage & Behandling vid Karpaltunnelsyndrom

Vid tidiga symtom så som pirrningar och domningar, till exempel efter att handen har hållits knuten mycket, medför massage till att minska svullnader i vävnader och lösgöra annat som kan trycka på nerven. Massagen ges då upprepat på underarmens muskulatur, framför allt den som böjer underarmen. Massage och stretch av böjarmusklerna, handleden och fingrarna töjer ut och mjukar upp senor och muskler. Syre tillförs genom ökad blodcirkulation till handflata och handled. Detta kan öppna förträngningen och skapa mer utrymme runt nerven så att inklämningen släpper.

Senknarr – Peritendinitis Crepitans

Senskidor runt handleden kan vara sårbara för inflammationer. Vid senknarr har senskida kring någon av senorna till underarmens sträckarmuskler på handryggen inflammerats eller utsöndrat koagulationsämnet fibrin. Detta medför att knarrande ljud och känsla uppstår från senskidan när handen böjer upp handryggen mot armen eller när handen vinklas ut. Knarret påminner om känslan och lätet från när man kramar snö, därav namnet. Smärta, köldupplevelse, domningar, stickningar är andra vanliga symtom. Ovana och ensidiga, repetitiva rörelsemoment brukar vara upphovet till senknarr. Rehabilitering sker bäst genom vila.

Massage & Behandling vid Senknarr

Massage och töjning i handleden och underarmens sträckarsenor och muskler kan fortskynda läkning. Fingrar och handflata mår alltid bra av massage. Med zonsticka kan akupunkturpunkter bearbetas med ökad avslappning för hela kroppen. Värme som från varma lavastenar gör att vävnad expanderar, slappnar av och blir mer mottaglig för massagens verkan. Triggerpunktsbehandling på armens muskler kan skapa lättnad.

De Quervains syndrom- Senskideinflammation i hendleden

Genom handleden löper många både senor, skenskidor, sen- och muskelfästen som kan inflammeras. De Quervains Syndrom kännetecknas av inflammationer i och förtjockning av senskidor till sträckarmuskulatur i tumme och handrygg. Inflammationen uppstår på grund av att senskidan kläms vid tummens bas. De Quervains Syndrom är den vanligast senskideinflammationen i handleden. Ofta drabbas båda handlederna. Det blir svårt att sträcka ut tummen och föra tummen mot lillfingret smärtar liksom att greppa, klämma och använda tummen. Trycksmärtan uppträder på området mellan tumme och pekfinger över handloven.

Ensidigt repetitivt, överansträngande arbete, rörelsemönster är troligen upphovet. Kvinnor, småbarnsföräldrar samt utövare av rackersport drabbas oftare. Man spekulerar i om småbarnsmammor drabbas på grund av felaktig bärteknik eller om det är hormonella förändringar efter graviditet som leder till senknarr. Artros vid tumbasen samt reumatiska besvär så som Rematoid Artit ger också ökad mottaglighet för senskideinflammation.

Antiinflammatoriska mediciner, injektioner med kortisol eller operationer kan bli nödvändigt för att bli fri från De Quervains Syndrom. Ofta läker dock syndromet av sig själv när överbelastningen upphört. Ett handledsskydd kan skapa välbehövlig avlastning.

Massage & Behandling vid Morbus Quervain

Det är viktigt att vila handleden. Massage och töjning under viloperioden är positivt. Massagen ges på framför allt på armens och fingrarna sträckar-muskulatur framför allt, men även runt om hela underarmen, handryggen, handleden och handflatan och fingrarna. Stretch och triggerpunktsbehandling på muskler med ömma punkter utanför belastningsskadan är välgörande. Fingrar och handflata mår alltid bra av massage. Med zonsticka kan akupunkturpunkter bearbetas med ökad avslappning för hela kroppen. Värme som från varma lavastenar gör att vävnad expanderar, slappnar av och blir mer mottaglig för massagens verkan.

Handledsfraktur

Handledsruptur uppstår oftast vid fall när man tar emot med rak arm mot underlaget. Benbrott genom fallolycka är vanligt hos äldre kvinnor med skelett som blivit skört på grund av osteoporos. Men är också vanligt hos växande barn som rör sig mycket och kan trilla i lekar. Smärta och svullnad brukar uppstå vid benbrott. Läkarvård och gipsskiva kan bli den nödvändiga åtgärden. Massage vid brott ska helt undvikas. När gipset tagits av så kan försiktig massage börja ges.

Massage & Behandling vid handledsfraktur

Undvik massage medan benbrottet läker och smärtar vid tryck. Försiktig massage är bra att få när rupturen har kommit längre i läkningen

Schapoideumfraktur – båtbensfraktur

Brott på tumleden kan lätt inträffa vid fall framåt när man tar emot med rak arm mot underlaget. Skadan är vanlig inom idrotter som skidåkning utför, ishockey, fotboll, ridning och hos barn och ungdomar som sportar, leker och rör sig mycket. Smärtan uppstår gärna i handens grop mellan tumme och pekfinger där det gör särskilt ont vid tryck. Det gör ont att böja handryggen mot underarmen och vicka handen i tummens riktning. Gips kring brutna leder gör att läkningen sker tryggt och säkert.

Massage & Behandling vid Båtbensfraktur

Allt tryck på bruten led ska givetvis undvikas. När gips tagits av så kan försiktig massage ges under förutsättning att det inte gör ont. Massage på underarmarnas muskler och senor med fästen i anslutning till benbrottet kan ökar cirkulation och dränerar svullnadsvätska

Ganglion

Ganglion är en ofarlig åkomma som brukar uppstå på ovansida hand runt handleden, knogarna eller yttersta fingerlederna. Ganglion är en blås- eller vårtliknande utväxt fyllda med en geléaktig vätska. Vätskan utgörs av ledvätska som kommer från intilliggande sena eller led. Varför ledvätskan läcker in hit är inte helt klarlagt. Kanske det kan hända på grund av bråckbildning i skyddande bindväv i senskida eller i ledkapselvägg.

Ganglion är oftast stor som en ärta men kan bli upp några centimeter stort i diameter. Genetiska faktorer kan öka risken och ofta uppstår ganglion igen och igen. Andra lite mer sällsynta ställen för Ganglion är fotrygg och knäled. De flesta lider inte av det utöver att utväxten kan upplevas vanprydande. Smärta kan dock uppstå om gangliet trycker på senor eller nervgrenar. Ofta försvinner åkomman av sig själv. Om inte så kan man försöka punktera blåsan själv alternativt ta hjälp av läkare.

Massage & Behandling vid Ganglion

Massage vid Ganglion tjänar inget till för att läka själva åkomman. Och om massage skulle göra att den försvinner så kommer den med största sannolikhet tillbaka fort.

Trihgerfinger – Stenoserande tendovaginit

Triggerfinger är en vanlig handåkomma som innebär att ett eller flera fingrar fastnat i böjt läge. Detta händer när förträngning uppstått i senskida till det drabbade fingrets böjningsmuskler. Förträngning kan ske om senan som ligger i senskidan inflammerats och förtjockats.

Utlösande faktorer är oftast överansträngning i fingrar och hand. Oftast är det tumme och pekfinger som ansträngts. Det triggade fingret blir svårt att räta ut och smärta uppstår vid tryck på fingret. Knäppande upplevelse samt upphakning vid fingerrörelser kan förekomma som symtom. Inte sällan uppstår problematiken ihop med de Quervains tendovaginit och karpaltunnelsyndrom. Diabetiker och reumatiker är extra mottagliga. Antiinflammatorisk medicin är en bra första första åtgärd. Kvarstår symtomen så kan kortisonspruta och/eller operation genom senskideklyvning vara de mer slutgiltiga utvägarna

Massage & Behandling vid Triggerfinger

Stretch och massage av fingrar med triggerfinger har visat mycket gott resultat och visat sig kunna förhindra att sjukdomen blir kroniskt med operation som drastisk utväg. Man behöver massera ganska länge och fokusera på den plats där det smärtar. Dock ska massagen inte kännas obehaglig eller göra ont. Värme är är mycket bra då det expanderar och mjukar upp vävnad. Med zonsticka kan akupunkturpunkter bearbetas med ökad avslappning för hela kroppen.

Inflammation vid Reumatoid Artrit – Ledgångsreumatism

Reumatoid artrit RA börjar som ledhinneinflammation. När ledhinnan förtjockas börjar den trycka mot och skada kringliggande brosk, senor och ligament. Detta leder till att ledvätskans smörjande komponenter förändras för att bli nedbrytande och skadlig för leden. Ledvätskan bryter då ner leden istället för att ge glidmedel och flexibilitet.

Handens leder är extra utsatt för RA, främst drabbas leden vid tumbasen samt knogarna och fingrarnas mellanleder. En beräkning är att mindre än 1% av svenska befolkningen har RA. Sjukdomsorsaken är delvis okänd, men rökning har uppmärksammats som en utlösande faktor. Insjuknande sker i vissa fall fort och i andra långsamt. Symtomen kommer dock oftast som smygande värk, svullnad och ömhet kring leder och belastningssmärta. Det kan göra extra ont på natten och morgonen. I somliga fall startar problemen i en lite större led eller senskida för att sedan övergå till flera leder. I åldersspannet 40 – 60 år är sjukdomen vanligast hos kvinnor. Därefter förekommer den lika ofta hos både kvinnor och män.

Massage & Behandling vid Reumatoid Artrit

Massage är positivt vid Reumatoid Artrit. Värme mjukar upp vävnad och gör drabbade leder i händer, knän eller fötter mer mottaglig för massagen. Massage minskar stelhet i muskler och senor. Det ger en behaglig upplevelse av avkoppling. Med zonsticka kan akupunkturpunkter bearbetas med ökad avslappning för hela kroppen. Muskler som överkompenserar för nedsättning i drabbade leder kommer att må mycket bra av massage och töjning. Töjning och massage har positiv effekt för tillväxt av celler i skadad vävnad. Det ökar cirkulationen på grund av att syresatt blod och vätska dras in i skadeområdet medan överskottsvätska dras ut.

Artros i tumbasen

Artros kan drabba alla leder i kroppen. Vanligast är det med artros i händer, knän och höfter. I händerna är det leden i tumbasen som oftast drabbas. Artros har uppstått när den normala nedbrytningen av brosk inte längre vägs upp av lika stor återuppbyggnad av nytt brosk. Brosket som består av hyalint bindväv som skyddar och fungerar stötdämpande vid rörelse i leden. Lager av brosk täcker ytorna på de ben som möts i leden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är pexels-photo-66346.jpeg-700x1050.jpg

Artros ger smärta och stelhet i och runt leden där brosket helt eller delvis försvunnit. Kringliggande mjukdelar så som ledband, ledhinnor och muskler kan komma att irriteras, svullna, inflammeras till följd av obalanser som broskbristen förorsakat. Muskler runt om kan bli förkortade, spända och oflexibla när snedbelastande rörelsemönster kompenserar för smärta. Artros uppträder ofta som förslitningsskada efter att leden utfört samma rörelsemoment över lång tid. Artrosutveckling ökar med stigande ålder. Man tror att fler än hälften av alla över 70 år har artros i händerna. Studier visar att så många som 2/3 aldrig söker vård för sin artros.

Träning förbättrar kvaliteten på brosket speciellt under sjukdomens tidigare faser. Träning ökar även styrkan i muskler runt om leden. Ökad muskelstyrka innebär att trycket och därmed smärtan i leden minskar när starkare muskler orkar mer av belastningen. Detta har man sett speciellt gällande knäartros. Men man tror att det här gäller för alla leder.
Träning kan ge ökad smärta efteråt. Men har man tränat på lagom nivå avklingar smärtan och det kommer kännas bättre i leden än utan träning.

Hos personer med tumbasartros förkortas de muskler som för in tummen mot handen, flexorerna. Att i massage börja att töja ut de hopdragna böjarmusklerna i tummen kan i början göra ont. Men att töja dessa är bra bara man töjer dem rätt.

Massage & Behandling vid Artros i Tumbasen

Värmebehandling, massage och töjning av det drabbade området lindrar smärta, ger avslappning och ökar flexibilitet i ledens olika delar. Värme mjukar upp vävnad och släpper in massagens cirkulationspåverkan djupare och närmre in på leden. Även om brosket inte kan tillgodogöra sig massagens cellförnyande inverkan så sker det hos kringliggande muskler, senor och ligament. Med zonsticka kan akupunkturpunkter bearbetas och skänka ökad avslappning för hela kroppen.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3106

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/peritendinitis-crepitans-senknarr/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/de-quervains-syndrom-senskideinflammation-i-handleden/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/ganglion/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/stenoserande-tendovaginit-triggerfinger/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=301
https://www.vetenskaphalsa.se/traning-kan-minska-besvaren-vid-handartros/

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson