Nyfiken på problem i Höft & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg tar upp Massage i samband med Inklämningsyndrom i höftled, Höftartros, Trokanterit, Snapping Hip, Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal Bursit

Stelhet och smärta i höfterna kan handla om problem i leder, senor, ligament, brosk eller muskler i både bäcken och rygg. Förslitningar på grund av snedställning hos kroppen är en vanlig orsak. Kanske supination och pronation i fötterna har olika påverkan på knäna som i sin tur påverkar höfterna. Muskler, senor och leder drabbas i kroppens försök att hitta kompenserande rörelsemönster. Det ger belastningsskador, förslitningar, inflammationer i inte bara i höfterna utan i alla delar hos kroppen som belastas så som knän, rygg, axlar.

Inklämningssyndrom höftled

Om du känner igen följande symtom kan du ha fått inklämningssyndrom i höftleden (FAI = Femoroacetabular impingement). Det gör ont och det brukar kännas stelt att böja höften. Trappgående uppför medför smärta liksom att sätta sig ner och sätta sig på huk samt att ställa sig upp från sittande. Att vrida in benet i höfleden medför värk på utsida höft ovanför höftknölen ”trochanter major”. Det ger även smärta i ljumske, i sätet samt i nedre delen av ryggen. Inklämnings syndrom i höftleden liknar impingement i axelleden. Ledförändringar i höften är ofta av typen CAM och PINCER och innebär förbening i kroppens försök att läka förslitningsskada. Dessa benpålagringar klämmer och skadar mjukdelar runt höftkulan med smärta som följd. Symtomen kan uppstå genom plötsligt trauma/skada, eller gradvis genom skadliga upprepade rörelser som leder till förslitningsskada. Man tror att inklämning kan öka risk för artros i höftleden. Benpålagring tas i regel bort genom operation. Innan det gått så långt är muskelstärkande träning för bål- höftböjarmuskler välgörande.

Massage & Behandling vid inklämningsyndrom höftled

Massage och triggerpunktsbehandling på alla kompensatoriskt involverade muskler runt höfterna är bra. Att massera in blodcirkulation i skadeområdet underlättar läkning. Stretch av säte, insida, baksida och utsida lår är. Om klienten deltar lite själv genom att motpressa när terapeuten trycker så kan det ha terapeutisk verkan.

Höftartros – höftledsförslitning

Artros sker genom långsam förtunning av ledbrosket i leden. När brosket förtunnas och blivit alltmer ojämnt så skapas en inflammationsprocess. Vid höftrörelser kommer höftledskulan att gnuggas direkt mot höftskålen i leden när det skyddande brosket slitits ned. Symptomen kommer med smärta och stelhet i höft, säte, ljumske, lår och förvärras med kyla. Löpning och promenader gör ont. Med ett bra träningsupplägg till exempel av artrosutbildad fysioterapeut, naprapat så kan man långsamt återbygga brosket, åtminstone till en viss del.

Massage & Behandling vid höftartros

När du kommer till massagebehandling vet du i regel redan om att du har artros och kan tala om det för terapeuten. Massage med värme är smärtlindrande och känns skönt att få på förslitna leder. Massage ökar avslappning och blodcirkulation och kan vara välgörande där kroppen kompenserat för nedsatt rörelsemönster. Att börja med att värma upp höftkulan med Hot Stone kan göra att behandlingseffekten av massage absorberas än djupare ner i vävnaderna.

Trokanterit

Trokanterit kommer med smärta vid tryck på runt höftknölen. Ofta gör det ont när man ligger på sidan och/eller vid direkt tryck mot höften. Att sitta med korslagda ben kan smärta. Vid trokanterit har olika muskelsenfästen vid Trochanter major vid höftknölen och utsida lår överbelastats. Sjukdomen uppstår oftare hos kvinnor i övre medelålder, hos överviktiga, vid höftledsartros samt hos dem som löptränar hårt. Muskelfästet slits vid tung, hård belastning, repetitiva ansträngande rörelser i gående, stående eller löpning. Överbelastningen skadar senfäste men även bakomliggande slemsäck. Viktigt att man minskar eller förändrar det belastande rörelsemönstret. Viktigt är dock att inte bli stillasittande. Stretcha sätesmusklerna och musklerna på baksida ben. Träna bålstyrka

Massage & Behandling vid Trokanterit

Eftersom Trokanterit läker fortare av ökad blodgenomströmning så är massage mycket bra. Stretchning förlänger muskeln. Jag ger massage, triggerpunktsbehandling och töjer de muskelgrupper som har senor mot höftkulan. Töjning sker då av sätesmuskulatur, baksida och utsida lår.

Snapping hip

Snapping hip är när en knäppande, knastrande upplevese uppstår i höften t.ex. när man går eller reser sig från sittande eller lägger benet över det andra. Innebär oftare mer obehagskänslor än ren smärta. Knäppandet uppstår när en muskel eller sena rör sig över utskjutningar av ben i höften. ”Snapping hip” kan uppstå i olika områden runt höften där senor och muskler glider över utskjutande bendelar. ”Snapping hip” är vanligast på utsidan av höften. Iliotibial-bandet löper över höftbensknölens ”trochanter major”. När man står rak i höften ligger IT-bandet bakom höftknölen. När höften böjs rör sig IT-bandet över höftknölen och lägger sig framför. Det är den rörelsen som kan avge ett knäppande ljud. Orsaken till ”snapping hip” kan vara förkortade muskler på lårets insida som gör att sätesmuskulatur, IT-bandet och lårmuskler vid höftsidan spänns ut extra. Området runt höften överansträngs och slemsäcken bryts ner och ett knastrande läte uppträder. I några fall leder ”snapping hip” till Bursitis slemsäcksinflammation när de vätskefyllda och skyddande slemsäckarna i höftleden svullnar upp. Man bör hitta avlastande positioner.

Massage & Behandling vid Snapping hip

Så länge som ingen inflammation i slemsäck uppstått så funkar massage bra. Ges med fördel på utsida höft och lår där IT bandet löper. Stretching, massage och isbeslag på ifall området är mycket irriterat. Värmebehandling ges om så önskas-

Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal bursit

Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal Bursit ger märta på utsida lår över höftknölens trochanter major. En smärta som förvärras vid rörelse eller gång. Uppförsgående i backe eller trappa och resa sig från sittande gör ont.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Trokanterbursit/tendinopati/gluteal bursit är när inflammation uppstått i slemsäck och/eller sätesmuskulaturens senor som fäster vid höftknölen ”trochanter major”. Detta händer när sena från sätesmusklerna gnids över slemsäck på höftkulan när benet rör sig vid gående. Uppstår oftast vid överbelastning, långvarig felaktig kroppshållning så som vid benlängdskillnad. Irritation skapas i slemsäck och/eller i sena. I Trokantertendinopati har smärtan blivit kronisk och kommer från bakre kanten av trochanter major där sätesmusklerna fäster. Trokanterbursit uppträder gärna parallellt med reumatisk artrit eller höftartros

Massage & Behandling – trokanterbursit/tendinopati/gluteal bursit

Massage bör ges först efter att inflammationen släppt på grund av risk för spridning till intilliggande vävnader. Kylbehandling kan vara bra för att hämma svullnad och lindra smärtan. Värmebehandling är också vara bra beroende på hur irritationen i området känns. Man känner om det är värme eller kyla som passar bäst.
I mindre akut skede kan man med massagen försöka separera de senor som ligger och trycker på slemsäckarna, minska trycket och även försöka mjuka upp de muskler som ligger över. Som vanligt är det bra med massage på muskulatur som kompenserar för eventuella rörelseinskränkningar som höftskadan medför. Om bursit, slemsäcksinflammation uppstått på grund av infektion och inte på grund av överansträngning så bör massage undvikas.

https://www.skadekompassen.se/skador-sjukdomstillstand/impingement-inklamning-hoft-fai/https://www.sports-health.com/sports-injuries/hip-injuries/pain-due-hip-impingement-femoroacetabular-impingement

https://www.netdoktorpro.se/ortopedi/medicinska-oversikter/trokanterbursittendinopati-och-gluteal-bursit/

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/snapping-hip/