Nyfiken på problem i Ljumske & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denne text undersöker Massage i samband med skada i ljumske så som Iliopsoas/Iliopsoastendinopati/Bursit, smärta i bäckenområdet – Sportsmans Hernia, Ljumsksmärta på grund av uttänjt Ligament Inguinale, Adduktorrelaterad Ljumsksträckning, Smärta i Blygdbensfogen, Iliolumbar syndromIiliac crest pain syndrome

Orsakerna till problem som kan uppstå i ljumske varierar men ofta uppstår det på grund av triggerpunkter och kontraktioner i muskler och/eller sträckning i senor och ligament. Ofta uppstår ljumsksmärta på grund av svaga, slaka, utsträckta/ ospända, slitna ligament i ländrygg, bäcken, ljumskar eller höfter. Utlösande faktorer brukar vara för mycket stillasittande eller ensidiga påfrestande rörelser i kroppsarbete eller sportutövning. Här nedan tar vi upp några av de vanligare åkommorna i ljumskområdet

Skada i iliopsoas/ Iliopsoastendinopati/Bursit

Symtomen är smärta, spänningar eller spasmer i muskel Iliopsoas ”höftböjarmuskeln” när den ansträngs eller sträcks ut. Iliopsoas känns när man sträcker överkroppen åt sidan. Muskeln har sina ursprungssenor mot mitten av ryggraden och fäster med senor på insida av höftknölen. Åkomman kan göra att höfter, ljumskar och knä upplevs stela. Ofta är smärtan lokaliserad djupare inne i ljumsken för att sprida sig till framsida höft. Ibland strålar smärta även ner till knät. Även ländrygg och säte kan göra ont och tenderar ibland att misstas för diskbråck.

Skadorna uppstår som regel på grund av för stor belastning eller översträckning. Vid Iliopsoastendinopati är ofta förloppet inflammation efter överbelastning i senan som fäster vid höftknölens insida. Under senan ligger en stor slemsäck, bursa, som skyddar senan från slitage när rörelse skapar friktion mellan senan och höftknölen. Inflammation i slemsäcken (bursit) uppstår, ofta ihop med sensmärta (tendinopati). Tendinopait i senan sker när delar av fibrer i senan eller i muskeln slits av. Att senan helt går av är ovanligt men men kan ske hos yngre vuxna som utövar idrott så som löpning, dans, gymnastik, fotboll och idrott med sparkar. Smärtan kan sprids ofta ner i ljumsken. Muskeln behöver nu vila från alla belastande rörelser. Försiktig stretchning genom ”Höftböjaren” kan vara bra.

Massage & Behandling vid Skada i Iliopsoas

Massage bör inte ges vid pågående inflammationer. Akut smärta, kramp i muskel, svullnad och inflammation kan lindras med kylbehandling. Här görs det genom is i handduk på området. Försiktig stretchning kan ges i samband med massage runt om det inflammerade området. Andra muskelområden kan behöva massagens lindrande effekter.

Smärta i bäckenområdet – (Sportman’s Hernia) – Tendinopati i muskler, senor med fästen i bäckenområdet

Sportman’s Hernia – Tendinopati i muskler, senor med fästen i bäckenområdet ger kraftig smärta som kommer plötsligt lokaliserat till ljumsken. Sportsman’s Hernia uppstår när senor eller muskler i den nedre magregionen eller bäckenområdet har brustit, överansträngts, skadats. Oftast gäller det muskler eller senor till Rectus Abdominis som är en stor magmuskel eller till Adduktorerna som sitter på lårets insida. Dessa båda muskler har fästen/ursprung på pubisbenet. Men problemen kan också tillhöra magmusklerna Obliques Externus Abdominis eller Obliques Internus Abdominis vilka båda har senor in på ligamente Inguinale i bäckenet. Problemen orsakas av upprepade explosiva rörelser, speciellt sådana som kräver vridning i bäckenet så som i fotboll, hockey, löpning.

Massage & Behandling vid Smärta i bäckenområdet


Rörelsetester kan avgöra vilka muskler och senor som är involverade i skadan. Att göra situps brukar kunna göra ont vid Sportsman’s Hernia. Genom handduk kan massören trycka ut eventuella triggerpunkter som skapar smärta i ljumskområdet. Värme genom heta lavastenar kan med fördel utprovas. Om töjning känns läkande läggs detta in som inslag. Massage på kringliggande muskler i rygg, säte och lår återinför cirkulation som ökar ämnesomsättningen och är bra för att lösa ut spasmer i triggerpunkter i dessa delar. Vid sträckningar och bristningar ska inte töjningsterapi ges.

Smärta i ljumske på grund av ligament Iguinale

Uppstår när broskligamentet Inguinale har blivit slakt, uttänjt, överansträngt. Flera magmuskler fäster på ligament Inguinale. Detta kan bli uttöjt och slakt om kroppen utsätts för upprepade kraftiga vridningar. Det blir samtidigt ett svagt fäste i för magmusklerna vilket skapar irritationer och smärta i ljumsken. Ibland svullnar det upp en bula som ibland misstas för att vara ett bråck. Läkare har i vissa undersökningar funnit mikroskopiskt små stråk av avslitna muskelfibrer där den inre sneda bukmuskeln, Obliques Internus Abdominis övergår i sena som fäster mot ligamente inguinale. Tryck mot pubisbenet utlöser ofta en smärtreaktion med s.k. ”jump sign”. Lättare träning och rörelse är bra för läkningsprocessen.

Massage & Behandling vid Inguinal Patologi med Ljumsksmärta

Triggerpunktsbehandling i samband med lättare stretch- och rörelsemassage är bra för läkningen. Försiktigt massagetryck på eller kring vävnader som ömmar skapar cirkulation av syresatt och friskt blod. Ofta beror irritationer och smärta på stagnation i flöde och ämnesomsättning i vävnaderna. Massagen sätter igång läkning. Om försiktigt tryck på det ömmande området inte känns välgörande ”skönt-ont” så ger massage runt om positiv effekt på skadeområdet. Skadad vävnad suger in vätska och blod från den nära kringliggande vävnaden. Så ju mer avslappning och blodcirkulation i närliggande vävnad, desto snabbare läkningsprocess i skadad, stagnerad vävnad.

Ljumsksträckning – Adduktorrelaterad smärta/patologi

Uppstår som huggande smärta i ljumsken och i Adduktormusklerna som sitter lårets insida och har ursprungssenor mot pubisbenet. Ljumsksträckningar är vanligast inom idrott så som ishockey, fotboll och liknande där man växlar upp och ner i tempo och vrider kroppen. Ofta är det repetitiv överbelastning som orsakar en partiell ruptur i adduktormusklerna eller dess senor där de fäster in på pubisbenet. Ofta kommer problemen smygande. Ljumsksmärtan framträder ofta mer intensivt i början av idrottsutövning, för att avta när kroppen värmts upp. Dagen efter aktivitet märks kännbar smärtökning. Stelhet kommer på morgonen. Som rehabilitering behövs vila men även träning som inte belastar skadeområdet. Värmande kläder är bra under rehabiliterande träning.

Massage & Behandling vid ljumsksträckning – Adduktor-relaterad Patologi

Triggerpunktsbehandling i samband med lättare stretchterapi är bra för läkningen. Försiktigt massagetryck på eller kring vävnader som ömmar skapar cirkulation av syresatt och friskt blod. Ofta beror irritationer och smärta på stagnation i flöde och ämnesomsättning i vävnaderna. Massagen sätter igång läkning. Om försiktigt tryck på det ömmande området inte känns välgörande ”skönt-ont” så ger massage runt om positiv effekt på skadeområdet. Massage dränerar skadeområdet på svullnadsvätska och för in frisk blodvätska.

Smärta i blygdbensfogen – Adduktor relaterad smärta

Smärtan uppstår vid jogging, situps eller knäböj med vikter, repetitiv sparksport samt vridningar och rörelser från sida till sida. Smärtan är lokaliserad till blygdbensfogen med smärtutstrålning till lårets utsida och ovansida samt mellangården. För vissa är smärtan knappt kännbar och för andra intensiv, skarp, brännande, molande, huggande. Smärtan kommer ofta från att sportutövning och uppstår när Blygdbensfogen blivit uttänjd. Blygdbensfogen är broskleden som fogar ihop blygdbenen. Symtomen kan bli kroniska. I allvarliga fall gör det ont att gå, kliva upp på stol, hosta, nysa. Man kan uppleva en intensiv ömhet vid tryck på blygdbensfogen.

Adduktor musklerna och dess senor tenderar att bli spända och irriterade när blygdbensfogen är mer ostabil och uttänjd. Adduktorerna har ju sitt fäste på pubisbenet vid blygdbensfogen. I träning kontraheras Adduktorerna upp mot senfästet på pubisbenet samt den slaka och ostabila blygdbenfogen. Syndromet kallas ”the pubic symphysis”. Stretchning rekommenderas inte

Massage & Behandling vid Smärta i blygdbensfogen

Massage och triggerpunktsbehandling av adduktorermuskler skapar cirkulation i skadade vävnader. Tryck mot ljumskar kan få in syresatt blod för att skapa den ämnesomsättande läkeprocess som nu behövs.

Iliumbar Syndrom – Iiliac crest pain syndrome

Iliolumbar syndrom ger molande värk som uppträder på framsida höft efter att inflammation eller förslitning skett i ligament Iliolumbar i bäckenets övre del. Ger ofta smärtutstrålning till i ljumskar, bäcken, höfter, rygg, underliv och ändtarm. Smärtattacker återkommer ofta efter aktivitet när man böjt och vridit höfter och ländrygg. Vissa får enbart ont efter uppstigning på morgonen och/eller efter att ha suttit länge. Skadan uppstår ofta på av trauma så som vid fall- eller bilolycka, eller genom upprepade böjningar och vridningar av kroppen som i golf eller volleyboll. Ibland svullnar området upp. Oftast blir skadan kronisk eller återkommande med smärta på ena sidan av ryggraden. Ömhet kommer vid tryck på baksidan av höftbensbågen, det vill säga på ”crista iliaca posterior”. Smärtan brukar även bli värre vid långvarigt sittande.

Ligament iliolumbale kan också vara den oidentifierbara orsaken till ländryggssmärta med återkommande akuta smärtattacker i ländrygg. Detta problemområde har uppmärksammats med namnet “multifidus triangle” där fasettlederna, erector spinae musklerna, lumbar fascia, quadratus lumborum och ligamente iliolumbar ingår.

Massage & Behandling – Iliumbar syndrom

Att stretcha genom att böja och vrida i höft och ryggrad är inte bra. Massage kan ha bra inverkan men görs försiktigt på de områden som smärtar till exempel runt bäckenben ovanför sätet. Massage och stretch på andra kompensatoriskt involverade muskler och vävnader är alltid bra. Vid akut inflammation kan kylande isbeslag på området dämpa svullnad och inflammation. Vid subakut situation kan värmebehandlande lavastenar placeras på området med avslappnande effekt.

Många olika orsaker till ljumsksmärta

Ibland är det just svaga Adduktorer, triggerpunkter i muskulatur samt spända senor som för med sig smärta. I de fallen är stretch och träning utmärkt. Men orsakerna till smärta i ljumske kan vara många. Om träning och stretch inte hjälper kan svaga ligament vara orsaken som i ”Iliumbar syndrom” eller ”skada i Iliopsoas eller ”skada i blygdbensbrosket” (pubic symphysis syndrome). Andra orsaker kan vara ”Osteitis pubis” (icke-smittsam inflammation blygdbensfogen), ljumskbråck, njursten. Hos kvinnor kan problemen bero på livmodercysta, bakteriella infektioner, svullna lymfkörtlar, urininfektioner, sexuellt överförda sjukdomar, celluliter, svampinfektion-candidos, infektion i tjocktarm m.m

https://www.google.se/amp/s/www.caringmedical.com/prolotherapy-news/groin-pain-treatments/amp/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/sensmarta-i-iliopsoasmuskeln/

https://www.physio-pedia.com/Iliolumbar_ligament

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapi skolan, K. Göransson