Nyfiken på Problem i Nacke & Skulderblad & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Smärta i nacke och halsrygg – Cervical problematik, Nackspärr, Sträckning i Nacke, Thoracic outlet syndrome

Smärta i nacke & halsrygg – Cervical problematik

Långvariga problem i nacke och halsrygg beror oftast på degenerativa förändringar i halskotpelaren. Problemen ökar med stigande ålder och och kommer ofta som i diskarna C5-C6. Förändringar uppstår i diskar, facettleder, nervrötter och förorsakar diskbråck, rotpåverkan, osteofytbildning/ benpålagring. Trauma så som vid Wiplash eller genetisk kan vara upphov. Detta gör kringliggande muskler och vävnad spända och stela.

Cervikal spondylos är en kotsjukdom i bröstryggen. Den innebär degenerativa förändringar och/eller bråck i diskar och/eller benpålagringar och/eller påverkan på facettleder. Cervikal Spondylos tillhör de vanligare besvären i halsryggen. Risken för Spondylos ökar efter Wiplashskada eller trauma.

Cervikal stenos är en bröstryggradssjukdom som uppstår när spinalkanalen blivit för trång. Långvariga problem i halsryggen kallas för Cervikalgi. Värk med smärtutstrålning i fingrar, hand och arm kallas för Cervikobrakialgi.

När nerven påverkas så uppstår stickningar, domningar, känselbortfall, brännande känsla, försvagade reflexer i armen och känselförändringar. Detta kallas för Cervikal rizopati. Kirurgi kan behövas i de svårare fallen. Antiinflammatorisk läkemedels behandling, vila och rehabiliterande träning är vanligast när det gäller att läka ut halsryggsbesvär.

Massage & Behandling vid nacksmärta

Under nervpåverkan, vid känselförändringar, domningar och ilande förnimmelser så ska massage och tryck undvikas. Men om nerver inte är påverkade så kan massage och triggerpunktsbehandling på kringliggande muskler påskynda rehabiliteringen. Gua Sha scraping kan sprida cirkulation av friskt blod- och lymfvätska in i smärtpåverkad muskulatur. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Nackspärr – Torticollis acuta

Nackspärr sker när halsryggen fastnar i en plötslig smärtsam vridning. Det kan ske på grund av överbelastning, hastig rotation i nacken som då orsakar då bristning eller brott på ledband, sena eller muskel. Nedkyld nacke i vinddrag bidrar till att göra nackmusklerna extra känsliga för sträckning. Musklerna försätts då i kramp och utmattning. Det är framför allt kramp i halsmuskeln Sternocleidomasteodeus som håller nacken i det låsta smärtsamma greppet. Problemet kan pågå i allt från dagar till månader. Då gör det framför allt ont att vrida på huvudet och nacken blir stel på grund av muskelkrampen. Smärta kan vandra ner i skulderbladet. Rehabilitering får gärna bestå av och värme runt halsen, till exempel i form av halsduk. Lättare nackspärr läker själv medan allvarlig nackspärr med kraftig kramp bör undersökas av läkare.

Massage & Behandling vid nackspärr

Att vänta med massage ett 3-4 dagar är bra. Därefter passar lätt massage, gärna även med värme så som från varma lavastenar. Försiktiga töjningar i nacken kan vara välgörande. Thoracic outlet syndrome

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Screenshot_20200114-085758_Gallery-700x394.jpg

Thoracic outlet syndrome – TOS

Placeringen av nyckelbenet och översta revbenet ligger anatomiskt mycket nära varandra. I utrymmet mellan de två benen passerar en stor nervfläta Nervus brachialis på sin väg ut i armen. Även pulsådror, vener och artärer passerar här. Här fäster också muskler så som bröstmuskulatur och halsmuskler. Om irritationer och spänningar skapar svullnad, förkortning eller stramhet i muskler så riskerar de att klämma nerven och/eller blodkärlen. Denna inklämning av nerven och blodkärl utgör Thoracic outlet syndrome (TOS). Nervinklämning utgör 95 % av fallen. Dock ställs diagnosen sällan och det är mest kvinnor i åldern 20-50 som får den. Orsaken är oftast förändrade och spända muskler främst i den större halsmuskeln Scalenius som då klämmer på nervflätan. Men även Pectoralis minor, Pectoralis major och ibland Subclavius kan orsakar problem. Stressad andning, hög bröstandning är en sak som kan bidra till att utlösa problem.

Vid TOS med nervinklämning brukar domningar, myrkrypningar, tyngdkänsla uppstå samt smärtsymtom ut i armen. Nacksmärta och huvudvärk är också vanligt. Om blodådror klämts så kan symtom på blodpropp uppstå. Armen blir då blek med svullnad i området.

Upphovet till inklämning kan vara överansträngning genom idrott eller kroppsarbete, eller ensidig felaktig sittställning som i kontors- och datorarbete. Förändringar i scaleniusmuskeln kan också bli följden av nackskada.

Massage & Behandling vid Thoracic outlet syndrome

Massage med stretchterapi av nacke, bröst, skuldra kan funka mycket bra som behandling. Att själv regelbundet träna styrka och stretcha muskulatur i området snabbar upp läkningsprocessen. Att stretcha ner uppsträckta flekterade armar mot underlaget liggande på rygg kan göra mycket ont men är välgörande då det töjer ut förkortade spända muskler. Bröstryggsträning är också bra att komma igång med.

Smärta i skuldran – bristningar, sträckning, inflammationer

Skulderbladet är bland annat uppbyggd runt lederna, Acromio-clavicular-leden/AC-leden vid axeln, Sterno-clavicular-leden/ SC-leden nära halsgropen, Humero-scapular-leden/HC-leden som ledar armen till skuldran, samt leden mellan revbenen och scapula. Clavicula/nyckelbenet ledar mot dels bröstbenet och dels mot skulderbladet och dess utskjutande ben Acromion. Nyckelbenet är en rörlig del som är involverad i armens och axelns många olika rörelser. AC-leden, Acromialclavikularleden är bland annat uppbyggd med hjälp av ett litet ledband som sitter mellan clavicula och acromion på skuldran vilken gör leden rörlig och flexibel. På liknande sätt hålls de andra lederna ihop med ledband.

Vanliga skador i dessa leder sker ofta genom sträckningar, stukningar, bristningar, uttänjning i ledbanden. AC-leden vid axeln brukar vara den led som är mest utsatt för skada. Vanligtvis uppstår skadorna genom överansträngning på grund av upprepade och felaktiga rörelser ibland på grund av för tung styrketräning. Muskelbristning är också en vanlig orsak till smärta i skulderbladet. Då brister någon av de fyra musklerna på skulderbladet som fäster in i axelleden: Teres Minor, Supraspinatus, Infraspinatus på utsidan av skulderbladet samt Subscapularis på skulderbladets insida.

Annan typ av skada är fraktur. Frakturer är vanlig någonstans på själva nyckelbenet. Det kan ske genom fallolycka eller våldsamt slag. Slag/våld mot nyckelbenet eller fallolycka kan orsaka urledvridning i axeln, i antingen SC-leden eller AC-leden.

Inklämning av slemsäck, ben, sena eller muskel är den vanligaste orsaken till skuldersmärta. Impingement är en sjukdomsbeteckning som samlar många olika former av inklämningar av diverse mjukdelar i det komplexa skulderbladet.

Runt AC-leden ligger flera ledband och stabiliserar axeln. Det innebär också att flera ledband kan drabbas vid skada. Ledbanden kan till exempel brista, tänjas ut skapa ledförskjutning, ”luxation”, där ledytor möts. En skadad AC-led brukar svullna upp och smärta vid tryck direkt på AC-leden. Då gör det ont på toppen av axeln och inte i överarmen där det annars smärtar vid andra axelåkommor. Artros kan så småningom utvecklas som konsekvens av överansträngning. Vila är viktigt samt lugn rehabiliterande träning.

Massage & Behandling vid Bristning, Uttänjning, Sträckning i AC- & SC-lederna

Om inte allvarligare skada föreligger som så brott eller luxationer så är massagens cirkulationsdrivande verkan välgörande. Annars är det vård- och läkarkontakter som ska tas. Töjning av musklerna Teres Minor, Infraspinatus, Supraspinatus och Subscapularis runt skulderbladet kan kännas befriande efteråt och passar bra efter den uppvärmande massagen. Att stretcha irriterade senor bygger nya celler och underlättar läkning.

Smärta under skulderbladet – subscapulär smärta

Subscapulär smärta kan bero på flera orsaker. Bland annat dålig hållning, skada i skulderregionen, överansträngning, repetitiva och/ansträngande rörelsemönster eller svag omgivande muskulatur. Smärtan kan uppstå när en eller flera muskler hamnat i krampläge. Musklerna som brukar påverkas är Teres Minor, Supraspinatus, Infraspinatus på utsidan av skulderbladet samt Subscapularis på insidan. Om skuldran ligger för nära bröstkorgen i ryggen så kommer det att göra ont att röra armen, när skuldran måste glida över revbenen.

Massage & Behandling vid smärta under skulderbladet

Massagebehandlingen fokuserar på området kring axel och skulderblad, samt arm och fästen för bröstmuskulatur. Triggerpunktsbehandling och värme löser upp spända muskler. Töjning av skulderbladets muskulatur ökar rörlighet. Massage på rygg, säte, ben, fötter, armar och händer kan frigöra muskelkontraktioner från spänd kroppshållning. Akupressur och tryck på reflexologipunkter i fot och hand ger också välgörande avslappning. Gua Sha, scraping lossnar upp flödesstagnation och sammanväxta vävnadslager. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/thoracic-outlet-syndrome/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/cervikalgi-cervikobrakialgi-cervikal-rizopa/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/ac-ledskada/

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson