Nyfiken på Symtom i Vad – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Jag ger Holistisk Massage

Jag är utbildad massör i Klassisk Svensk Massage och Thailändsk Massage samt i Psykoanalytiskt inriktad Massage & Bodywork genom BBTRS. Behandlingarna bygger delvis på Bioenergitic Analysis – och inkluderar om möjligt även djupandning i syfte att lösgöra lagrade kroppspänningar så kallade ”belts of tensions” eller ”bodyarmouring”. Mer info om en av grundpelarna i BBTRS – Bioenergetic och the belts of tension . I behandlingarna inkluderas även direkt lösgörande massage mot ditt smärtområde om så önskas

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Benhinneinflammation, Kompartementssyndrom, Muskelbristning i Vad, Gubbvad och Droppfot

BENHINNEINFLAMMATION -periostit. Medialt Tibiasyndrom

Benhinneinflammation yttrar sig vanligtvis med smärta på framsidan av underbenet, i regel centrerat till ca 5 – 15 cm ovanför den inre fotknölen, mediala maleolen. Orsaken är ofta att man trappar upp sin idrott exempelvis löpning för fort. Kan till exempel ske vid byte till annat markunderlag på vilket man fortsätter att löpträna i högt tempo. Fler predisponerande faktorer när foten belastas för mycket på antingen insidan eller utsidan eller när fötterna är vinklade utåt eller inåt eller om skosula eller markunderlag är för hårt. För att springa rätt bör hälen sättas i först och foten sedan rulla fram till tån när sedan foten lyfter.

Symtomen kommer med ansträngningssmärta som avtar vid vila, ömhet vid tryck, svullnad och domningar. Det brukar göra ont att vinkla upp foten. I värsta fall handlar det om stressfraktur på ben i vaden. Men oftast beror smärtan på muskelinflammation i övergången mellan muskel Tibialis Anterior och dess sena. Vid överansträngning kan muskeln hamna i krampläge. Omedelbar vila, varsam stretching samt alternativ träning som inte belastar rekommenderas. Värmeskydd kan underlätta för rehabiliteringen som ibland kan bli långvarig.

Massage & Behandling vid BehhinneinflammationMedialt tibiasyndrom

Massage rekommenderas vid benhinneinflammation. Massage tillsammans med töjning kan bli en bra kombination för återhämtningen. Detta kan genomföras själv eller av en massageterapeut. Värme i form av varma lavastenar på överansträngda muskler kan kännas avslappnande och smärtlindrande. I andra fall kan kyla att kännas mer passande då kylan får svullnad att lägga sig. Is direkt på eller i handduk kan vara ett alternativ då. Triggerpunktsbehandling och stretch kan få symtomen att kännas bättre fort.

KOMPARTMENTSYNDROM i underbenet

Musklerna i underbenet är indelade i fyra större muskelgrupper så kallade kompartement. Dessa kallas också muskelloge (fasciotomi). De är inneslutna i skyddande stark bindväv/fascia. Om den skyddande fascian är för trång och inte tillåter musklerna att expandera så som muskler gör efter träning eller aktivitetsökning så kommer ett smärtsamt tryck byggas upp inuti. Denna typ av tryck är vanligast i underbenet och sker då oftast i det främre och yttre kompartemenet.

Sjukdomen delas in i en kronisk form och en akut form. Kronisk variant sker genom överbelastning och ger muskelexpansion som inte faschian tillåter. När fascian är för trång medför expansionen i muskeln att blodkärl trängs ihop så att syre inte kan cirkulera. Detta kan ge ödesdiger stagnation i vävnaden som följd. Den akuta formen uppstår vid slag mot vaden där inre blödning uppstår. Muskler inom kompartementet kommer då att krossas mellan skelettet och exempelvis skon eller marken. Vid akuta fall behövs operation där läkare öppnar muskellogen/kompartementet för att släppa ut tryck och dränera blödningen. Både nerver och muskler kan få bestående skador med vävnadsdöd som följd om sådan åtgärd uteblir. Vila, vätskedrivande och antiinflammatorisk medicinering kan bli viktiga inslag i rehabiliteringen.

Kompartementsyndrom ger smärta vid ansträngning så som gående eller löpning och ökar tills vila avbryter. Muskelsvagshet, domningar och smärta uppstår vid försök att vinkla upp foten. Töjning av främre vadmuskulatur så som Tibialis Anterior smärtar.

Massage & Behandling vid Kroniskt Kompartementsyndrom

I den akuta varianten är sjukhusvård det enda alternativet. När det handlar om kronisk variant kan värmebehandling samt massage med töjningsterapi kan vara välgörande. Värme är smärtlindrande och är bra som start på behandlingen. Varsam stretch kan kan töja upp oflexibel fascia. Massage med milt tryck som avger ”skön-ond” känsla kan öka läkningen genom att driva på blodcirkulationen.

MUSKELBRISTNING I VAD/ GASTROCNEMIUS

Muskelbristning i vaden är oftast lokaliserad till den inre av den tvådelade muskeln, det vill säga Mediala Gastrocnemius. Ofta sker bristningen i övergången mellan muskel och sena. Delvis, partiell muskelbristning är det som sker vanligtvis. Bristningarna orsakar inre blödning och när den omgivande bindvävshinnan/fascian är tjock så riskerar blodet stanna kvar som en intramuskulär blödning inne i gastrocnemius. Intermuskulär blödning sker om fascian går sönder så att blodet rinner ut mellan musklerna. I detta fall kan blodet sugas upp och fortare omsättas i kroppen. Skadan uppstår i regel plötsligt och ofta i samband med idrott när man inte värmt upp tillräckligt så att vadmusklerna belastas mer än de är tränade för.

Skadan ger svårighet med att häva sig på tå böja foten uppåt och nedåt. Området svullnar, kan missfärgas av blodsutgjutelse under huden och smärtar vid tryck. Ibland kan man känna ett hålrum där muskelfibrerna gått av. Bra är nu att få omedelbar läkarvård. Då kan man få råd kring användning av antiinflammatoriska mediciner. Antiinflammatoriska antas öka risk för inre blödning. Detta kanske inte är bra de första dagarna när blödningarna från skadan är som störst. Kylbehandling, kompressionsbandage och högläge kan bli nödvändigt i akut fas. Rehabiliterande träning bör ske så fort det går.

Massage & Behandling vid muskelbristning i vad/Gastrocnemius

Massage runt om skadeområdet främjar läkande cirkulation, dränerar svullnad och minskar ärrbildning. Försiktig töjning av Gastrocnemius kan läggas in i behandlingen vart efter skadan läker. Att töja vaden ökar flexibilitet i vadens sträckarmuskler. En skön start på behandlingen är massage med varma lavastenar för att få vävnaden avslappnad. Därefter bygger vi på med friktionsmassage och töjningsterapi m.m.


GUBBVAD – muskelbristning, bindvävshinneskada, inklämning

Spa, Salong, Utväg, Olja, Massage

Gubbvad brukar även kallas för smärtsymtom i vaden och inkluderar flera olika symtom. Det är ingen diagnos man får av läkare. Gubbvad kan innebära bristning i någon av vadens muskler eller skadad bindvävshinna mellan vadmuskler. I mer sällsynta fall kan det röra sig om en inklämning av blodkärl till muskel popliteus i knävecket. Problemen kan komma med akut och kraftig smärta, kramper, domningar samt smärta när man trycker på vaden. Det kan bränna och smärta vid rörelse. Vadmusklerna känns svaga och stela och belastning gör ont. Gubbvad är vanligt hos lite otränade män över 40 år som börjar träna lite för hårt och plötsligt. Låg blodcirkulation kan vara en delorsak. Id för återhämtning varierar mellan 2 veckor upp till 2 månader. Vid träning är det viktigt att värma upp mycket. Tåhävningar är bra som träning i rehabliteringsfasen. Först tåhäv sittande, övergå till stående tåhävning och tåhäv till slut på ett ben.

Massage & Behandling vid Gubbvad, muskelbristning, bindvävshinneskada

I regel fungerar stretch och massage bra. Vaderna kan töjas
med samtidigt massagetryck på de områden som kan vara ömma på grund av stagnerad, syrefattig vävnad. Tvärfriktionella massagegrepp kan ge en välbehövlig blodgenomströmning till området där det kanske tidigare rått brist. Ökad cirkulation och ämnesomsättning är det som behövs för vävnaden att läka.

DROPPFOT/ PERONEUSPARES

Droppfot eller Peroneuspares innebär försvagning av de muskler som i steget lyfter foten uppåt mot skenbenet/underbenet. Vadmuskler med fästen djupt inne i foten så som Peroneus brukar drabbas. Droppfot gör det svårt att gå framför allt i trappor.

Ofta är orsaken att Peroneusnerven klämts. Peroneusnerven är en motorisk nerv som skickar rörelseaktiverande impulser genom känseltrådar till de muskler som nerven är förbunden med. Vanligen sker inklämningen vid knäleden, men den kan även klämmas på andra ställen i benet eller någonstans i ryggen så som vid ryggraden.

Inklämning kan uppstå om nerven utsatts för hårt eller frekvent tryck som till exempel vid slag/trauma, eller efter att man suttit knäböjd, eller haft gips. Inklämningen hindrar nerven från att skicka vidare motorimpulser till muskler som böjer upp och lyfter foten. Lyftförmågan försvagas och foten släpas vid gång. Sjukvården kan hjälpa till med fotskena, anpassade skor och/eller sjukgymnastik. Symtomen försvinner i regel efter några veckor.

Droppfot och paralyserad Peroneusnerv kan även vara bieffekt av diabetes, hög alkoholkonsumtion, biverkan av läkemedel, lösningsmedel, uppstå efter fästingbett, vid stroke och äkta diskbråck. Om något av dessa är orsakerna bör massage behöva utföras med försiktighet eller inte alls

Massage & Behandling vid Droppfot

Om droppfot beror på inklämning så kan massagefriktioner slappna av vävnad som klämmer kring nerven. Styrkan i massagetrycket sker beroende på hur kraftig smärtan är. Att massera längst med nerven från ländrygg ner till fotsula kan öka chanserna att lösgöra eventuella muskelkontraktioner som trycker längst med nerven. Triggerpunktsmassage samt stretchterapi av höftled, knäled och fotled kan få eventuellt krampläge i vävnad att släppa kring nerven. Tryck från zonsticka kan med fördel utprovas på fotsulan samt värmebehandling genom Heta stenar som både har avslappnande och smärtlindrande effekt.

Graston, IASTM, Scraping, Gua Sha – kan fungera väl för somliga symtom, ibland bättre än andra massagetekniker. Alla metoder använder ett litet skrapverktyg. Verktyget som är trubbäggat gnuggas över problemområdets hud. Gnuggningen kan ge en liten mikroblödning i underhuden när ytliga kapillärer brister. Problem i muskler och bindväv beror ofta på stagnation i vävnaden. Lätt mikroblödning under huden öppnar upp stängda cellväggar i stagnerad vävnad. Kapillärer kan nu lättare utbyta näringsämnen och släppa iväg avfallsprodukter. Vätskeutbyte, blodcirkulation och skapar vävnadstillväxt. När fascian, bindväven är stram kring muskelgrupper så som i så kan scraping bidra till ökad vävnadstillväxt och flexibilitet i den ytligt omgivande fascian. Cirkulationsökning och vävnadstillväxt kan påverka djupare liggande vävnad positivt. Gua Sha ingår inte som standardmassage på denna salong. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Hur kan Holistisk Massage hjälpa dig?

Holistisk Massage kan hjälpa dig att öka din medvetenhet och närvaro i kroppen. Du kommer att kunna öppna upp, inte muskulärt, i leder och andningsapparat. Du kommer att få ditt smärtområde bearbetat men under förutsättning att du öppnar upp för tankar, insikter, infall gällande eventuella begränsningar och smärta samt påverkan mental och på andra kroppsdelar. Du kommer ges möjlighet att släppa blockeringar även på mentalt och känslomässigt plan. Du kommer kunna läka eller reducera smärta i ditt problemområde. Du kommer kunna känna ökad närvaro, mer flow och positiva känslor.

Massagen är för dig som är nyfiken på dina kroppsliga problem även från psykologisk, mental synvinkel. Du behöver vara beredd på att fokusera på din andning och på att notera associationer, infall i bilder, känslor, minnen.

—-

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/benhinneinflammation-periostit-medial-tibia/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kompartmentsyndrom-i-extremitet/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/vaden-muskelbristning/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=444

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson

https://www.aktivortopedteknik.se/a.1028/tips-och-rad/fot/droppfot

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Droppfot

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/droppfot/