Fördjupad Information om Terapibehandlingarna

Inre Bildterapi med beröring på massagebrits

Bär du på kroppslig eller emotionell smärta? Eller kanske båda samtidigt? Känner du dig avstängd från din kropp? Upplever du att det kan vara svårt att känna känslor? Eller har du alltför lätt att känna vissa sorters känslor, till exempel ilska eller upprördhet?

Med Inre Bildterapi och Beröring kommer du i djupare kontakt med din kropp, din inre visdom och förmåga till läkning. Inslag av djupandning kommer kunna öka kroppssensitivitet, öppna upp och släppa ut.

Du befinner dig på massagebrits med kläder och eventuellt filt på. Beröring sker i form av healing genom massagetryck, energiarbete, stilla händer och om du vill varma stenar. Beröring sker i samstämmighet med den smärta, de problem, historia, känslor du bär på. Jag följer min intuition i samstämmighet med det du och din kropp berättar.

Jag guidar dig dit där du håller smärta, spänningar och problem. Du stannar kvar i din upplevelse. Med min hjälp ger du dig tillåtelse att uppleva hur det känns, sensoriskt. Med detta kan eventuella bilder, minnen, symboler, känslor, associationer att spontant dyka upp.

Eventuell avstängdhet från kroppen, svårighet att känna känslor eller fysiska förnimmelser är något vi undersöker närmre. Finns svårigheter att se inre bilder och symboler så fördjupar vi oss även i det. oftast ökar symboliseringsförmågan med träning. Du ges full möjlighet att gå in i dina känslor, vara med dem och uttrycka dem.

Massage och beröring sker i stor respekt i samstämdhet med det du och din kropp uttrycker.

Potentialen i inre bilder och symboler

De bilder och symboler som vårt inre kan frambringa kan ha en djupt helande verkan. Den stress och oro som möten med livet kan skapa, påverkar ofrånkomligt vår fysiska kropp. Att leda uppmärksamheten in i kroppen och stanna i vilken upplevelse det än må vara vi har, kan vara en utmaning. Att blunda, gå in i sig själv och frammana till exempel ett natur- eller väderscenario som reflekterar de känslor eller tillvaro vi upplever ger möjlighet för oss att stanna kvar med vad helst vi upplever. När vi klarar stanna kvar så ger det i sig lindring och stegvis läkning. Mer och mer kan vi stanna med värken, den emotionella smärtan, avstängdheten, spänningarna. Stegvis ökar vi vår tolerans vår ”window of tolerance” inför vadhelst vi upplever och slutar undvika. Vi öppnar oss för det som är.

Våra kroppar får bära mycket

Många av våra kroppsspänningar och fysiska problem kommer från emotioner vi inte klarat av att uttrycka och frigöra. Vi håller dem kvar som minnen i olika vävnad, muskler, inre organ. Stress och mentala försvar kan orsaka större eller mindre kramper, sammandragningar med cirkulationsrubbningar och värk i kroppen. Alla våra tankar manifesterar sig rent fysiskt i kroppen. Vi spänner, håller och spjärnar emot när vi till exempel har oro, ska prestera, tänker negativt et c.

Att våga stanna kvar i det som uppstår. Att inte följa impulser att röra sig, prata om annat eller börja tänka på annat för att komma bort från känslor. Det är vad denna behandling ger. Med frågor följer jag vart din uppmärksamhet vill gå. Om din medvetenhet flyr iväg så undersöker vi den mentala plats dit du flytt. Om du känner smärta undersöker vi den smärtplatsen? En värmande hand, eller tryck på muskelknuta kan ytterligare frigöra.

Välj en medicinsk triggerpunktsbehandling för att lindra smärta före Inre BildTerapi med lugn Beröring

Har du mycket smärta, spänningar du vill få utmasserat innan en SymbolTerapi med Beröring? Beställ en behandlingstid på 110 min med Medicinsk Massage före och direkt därpå SymboltTerapi med Beröring. Klicka här för mer info om Medicinsk Massage.

Med medicinsk massage får du muskelknutor, ledstelhet uppmjukat. Med SymbolTerapi med Beröring ges du sedan möjlighet att vara med de känslor och reflektioner som kommer ur den ökade kroppsnärvaron som massage och beröringstryck ger.

Boka tid

info@terapibehandlingar.se

Konsolvägen 13, Hökarängen, T. Nordkvist

Tel: 070-464010