Samtal och Massage/Healing för fysiska problem

Bär du på kroppslig eller emotionell smärta? Eller kanske båda samtidigt? Känner du dig avstängd från din kropp? Upplever du att det kan vara svårt att känna känslor? Eller har du alltför lätt att känna vissa sorters känslor, till exempel ilska, oro och svårare att känna andra?

I inledande Samtal beskriver du dina problem. När du öppnat dig verbalt kring dem, defininerat var de finns i din kropp kommer du få valfri britsbehandling.

Du kan välja antingen Healing (en del Angelic Reiki, en del energihealing) eller Mjukgörande Massage.

På massagebritsen blir du inbäddad i värmande filtar. Healing eller massage sker i samstämmighet med den smärta, de problem, historia, känslor du bär på. Jag följer min intuition i samstämmighet med det du och din kropp berättar.

Inslag av djupandning kommer kunna öka kroppssensitivitet, öppna upp och släppa ut.

Beröring öppnar möjligheten att komma i djupare kontakt med din kropps och psykes inre visdom och förmåga till läkning.

Healing eller massage sker där du håller smärta, spänd vävnad, känslomässiga problem. Du ombeds stanna kvar i din fysiska och känslomässiga upplevelse. Med detta kan eventuella bilder, minnen, symboler, känslor, associationer att spontant dyka upp.

Problem du kan undersöka

Smärta, tryck, spänd vävnad, dålig hållning, ytlig andning, stress, ångest. Hur yttrar sig detta för dig?
Låg självkänsla, vilka uttryck har låg självkänsla för dig?
Avstängdhet från din kropp? Hur yttrar sig svårighet att känna känslor, fysiska förnimmelser?
Bitterhet, ilska, irritation, dåligt tålamod, osäkerhet, rädsla, relationsproblem: Vad väcker detta och hur yttrar sig det för dig?

Du går in i den upplevelsen och vi finner helande vägar ut. Du ges full möjlighet att gå in i dina känslor, vara med dem och uttrycka dem.

När vi klarar stanna kvar så ger det i sig lindring och stegvis läkning. Mer och mer kan vi stanna med värken, den emotionella smärtan, avstängdheten, spänningarna. Stegvis ökar vi vår tolerans vår ”window of tolerance” inför vadhelst vi upplever och slutar undvika. Vi öppnar oss för det som är.

Våra kroppar får bära mycket

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 240_F_71910561_BbgPyzyEDTMTezXRVjobP5o728mBIrqK.jpg

Många av våra kroppsspänningar och fysiska problem kommer ofta från emotioner vi inte klarat av att uttrycka och frigöra. Vi håller dem kvar som minnen i olika vävnad, muskler, inre organ. Stress och mentala försvar kan orsaka större eller mindre kramper, sammandragningar med cirkulationsrubbningar och värk i kroppen. Alla våra tankar manifesterar sig rent fysiskt i kroppen.

Sakta läka

Att orka stanna kvar i det som uppstår i små steg är en del i läkning. Att inte följa impulser att röra sig, prata om annat eller börja tänka på annat för att komma bort från känslor. Det är vad denna behandling ger. Med frågor följer jag vart din uppmärksamhet vill gå. Om din medvetenhet flyr iväg så undersöker vi den mentala plats dit du flytt. Om du känner smärta undersöker vi den smärtplatsen? En värmande hand, eller tryck på muskelknuta kan ytterligare frigöra.