AndningsResan – Online

Andningsresan är färd in i dig själv. Du väljer om du vill djupandas eller bara meditera med det som händer inom dig. Under ca 1 h är du vägledd under musik att resa in i ditt undermedvetna.

Att resa in i de inre landskapen i relation till problemen du vill transformera är ett sätt att möta och välkomna dig själv. Det leder till transformation.

– Du sätter din intention för vad du vill gå in i och undersöka. Din intention för sessionen kan handla om att gå in i och transformera ett problem, till exempel problem i en relation, ett arbete eller låg självkänsla, en oförmåga eller problem med återkommande rädsla, oro, rastlöshet, ilska.
– Finn en bekväm plats för din dator. Hörlurar/headset kan vara ett plus. Filt och vatten att dricka, anteckningsblock och penna.
– Sessionen börjar med ett samtal om var du befinner dig i livet och vad du vad du vill få ut av sessionen.
– Under stängda ögonlock, i ryggläge eller sittande följer du med dina impulser, bildscenarior, känslor.
– Du kan välja någon typ av djupandning genom hela resan. Djupandning gör att koncentrationen inåt ökar. Men att resa inåt går bra utan djupandning. Glöm i så fall inte läppcerat för att slippa uttorkade läppar vid munandning.
– Under resans gång och vid behov följer jag upp med frågor och uppmaningar för stödja att momentum hålls och underlätta förståelse, transformation och känslomässig integration.


Vad kan du förvänta av din Inre Resa?

Människor har berättat att de kommit i kontakt med känslor, minnen från barndom, minnesfragment från födelse, fostertillvaron och tidigare liv, transcendentala upplevelser. Eller skön avslappning i upplevelser av svävande tillstånd, djup närvaro, tacksamhet och lugn.

Du öppnar för insikter, läkning av trauman, ökad känslomässig tålighet, ökad känsla av helhet, frid.

Tillsammans hittar vi din entré in i resan. Jag har 3 entrèvägar att välja mellan.

Entrévägar för att Resa i det undermedvetna

  1. Entré 1 är Djupandning. Djupandning avleder analyser och leder fokus inåt.
  2. Entré nr 2 är ett stadigt fokus på de mentala, känslo- bildmässiga delar i den negativa situation/upplevelse/relation/minne som du valt att arbeta med.
  3. Entré nr 3 sker genom att jag jag guidar dig in en föreställd miljö där ditt psyke sedan tar över och leder dig vidare på res


Hur funkar en session?

  1. Vi börjar sessionen i ett samtal om var du befinner dig i livet och vad du vad du hoppas få ut av sessionen.
  2. Du lägger dig sedan bekvämt på yogamatta, soffa, säng, madrass, golv eller det du väljer. Filt och ett glas vatten bör finnas inom räckhåll.
  3. Mjuk musik sätter igång i samband med att du stiger in genom din valda entré. Musiken övergår i rytmisk musik som uppmuntrar till trance eller avslappning. Musiken kan bli lugnare mot slutet när du går in i vila och meditation.
  4. Vid behov under resans gång följer jag upp med frågor och uppmaningar för att underlätta förståelse, uppmärksamhet, kontinuitet och känslomässig integration.
  5. Efter 1h resa kommer en kortare integrerings fas där du reflekterar, ritar, målar eller skriver ner det du har upplevt och hur det kan använda framåt i ditt liv.
  6. Vi avslutar med ett sammanfattande samtal.

När du bokat så skickar jag Zoomlänk till din session i ditt bekräftelse mail


Om du väljer djupandning som entréväg till Resa inåt

Djupandning är ett effektivt verktyg för att släppa det analytiska sinnet och skapa trance. När sinnet har släppt på det styrda tänkandet så kan underliggande psykiska skikt komma till ytan. Det kan leda till insikter, läkning och förändring. För att citera Stanislaf Grof, grundaren till holotropisk djupandningsmetod: Djupandning ”kan ge djupa insikter om verklighetens natur, långt bortom vad som finns tillgängligt i det vardagliga medvetandetillståndet. Ibland sker detta i små steg, andra gånger i form av stora genombrott”…detta ger rum ”för helande , självutforskning, konstnärlig inspiration, transcendentala upplevelser m.m”


När bör du vara försiktig med kraftig Djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man har högt blodtryck, är gravid, vid stroke, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, under drog- och alkoholpåverkan, eller äter många mediciner.