BBTRS & Osho

BBTRS har hämtat inspiration ur de aktiva meditationstekniker som den andlige läraren Osho berikat världen med. Hans metoder för att nå inre stillhet är både unika, omskakande och kraftfulla.

Här ett exempel på emotionellt/fysiskt frigörande i grupp genom Oshos dynamiska meditationsteknik.

Den spirituelle läraren Osho blev banbrytande med sin karismatiska personlighet och totala hängivenhet i att visa människor vägen inåt. Under sin livstid producerade han en gedigen mängd dynamiska meditationstekniker, inspirerande texter, böcker, föredrag allt tillägnat den stressade nutidsmänniskans försök till inre lugn. Under decennier har sökande människor hämtat vägledning genom hans okonventionella meditationsmetoder och uttalanden.

Osho växte upp i Indien men bodde och var verksam i USA under 70- och 80-talen och gick bort i början av 1990-talet. Hans meditationstekniker och många av hans uttalanden har spelats in och nedtecknats. En av hans mest populära aktiva meditationer är Dynamic, vilken visas i Youtubeklippet ovan. Osho fortsätter i hög grad att inspirera och påverka människors andliga arbete. Ett arbete där koncentrationen måste förläggas inåt i syftet att leda till stillhet och genuint, sant varande med sig själv och därmed andra.

BBTRS har i hög omfattning inspirerats av Dynamic och flera av Oshos övriga meditationstekniker. På liknande sätt som Dynamic ger BBTRS möjlighet för utlevelse av avstängda, bortträngda emotioner, fysiska sensationer och rörelsebehov. I många fall har olika negativa tanke- och känslomönster satt sig så som fysisk stress, muskulära spänningar och smärta. BBTRS är ett arbete som sker genom aktiva och lugnande andningstekniker, genom röstuttryck/ljudande, rörelse och meditation. Genom den medvetna andningen och att vi blundar och stänger av för yttre stimuli ökar kontakten inåt. Vi får en tydlig upplevelse och medvetenhet av hur vår kropp känns inifrån. Hur förnimmelser varierar i styrka, temperatur, flöde m.m.

BBTRS övar fokus och medvetenhet mot hur det känns fysiskt. Genom att upprepa metoderna lär vi oss successivt att fokusera på hur kroppen mår. På hur den fysiskt håller känslor som ångest, rädsla, ilska.

Vi bryter med tanken och är totala med sensationerna i kroppen.

Den medvetna andningen förstärker inre fokus och gör det lättare att känna in musklerna, inre organ, extremiteterna. Vi låter kroppen röra sig, sträcka ut sig, skaka ut, ljuda, tona ut spänningar, stress, rastlöshet i det ofta meditativa tillstånd som andningen försätter oss.

Lagrade emotioner, minnen, insikter, spänningar kommer genom detta fysiska arbete upp till ytan för att ladda ur.

Efteråt kommer du att känna dig mer levande, mer här och nu, mer i kontakt med positiva aspekter av dig själv ha mer tillgång till lugn, stillhet och positiva känslor samt tänka mindre alternativt mer benägen att lämna eller se igenom negativa tankar.

För mer information om de BBTRS sessioner se BBTRS-AndningsTerapi