Nyfiken på Problem i Nacke & Skulderblad & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Smärta i nacke och halsrygg – Cervical problematik, Nackspärr, Sträckning i Nacke, Thoracic outlet syndrome

Smärta i nacke & halsrygg – Cervical problematik

Långvariga problem i nacke och halsrygg beror oftast på degenerativa förändringar i halskotpelaren. Problemen ökar med stigande ålder och och kommer ofta som i diskarna C5-C6. Förändringar uppstår i diskar, facettleder, nervrötter och förorsakar diskbråck, rotpåverkan, osteofytbildning/ benpålagring. Trauma så som vid Wiplash eller genetisk kan vara upphov. Detta gör kringliggande muskler och vävnad spända och stela.

Cervikal spondylos är en kotsjukdom i bröstryggen. Den innebär degenerativa förändringar och/eller bråck i diskar och/eller benpålagringar och/eller påverkan på facettleder. Cervikal Spondylos tillhör de vanligare besvären i halsryggen. Risken för Spondylos ökar efter Wiplashskada eller trauma.

Cervikal stenos är en bröstryggradssjukdom som uppstår när spinalkanalen blivit för trång. Långvariga problem i halsryggen kallas för Cervikalgi. Värk med smärtutstrålning i fingrar, hand och arm kallas för Cervikobrakialgi.

När nerven påverkas så uppstår stickningar, domningar, känselbortfall, brännande känsla, försvagade reflexer i armen och känselförändringar. Detta kallas för Cervikal rizopati. Kirurgi kan behövas i de svårare fallen. Antiinflammatorisk läkemedels behandling, vila och rehabiliterande träning är vanligast när det gäller att läka ut halsryggsbesvär.

Massage & Behandling vid nacksmärta

Under nervpåverkan, vid känselförändringar, domningar och ilande förnimmelser så ska massage och tryck undvikas. Men om nerver inte är påverkade så kan massage och triggerpunktsbehandling på kringliggande muskler påskynda rehabiliteringen. Gua Sha scraping kan sprida cirkulation av friskt blod- och lymfvätska in i smärtpåverkad muskulatur. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Nackspärr – Torticollis acuta

Nackspärr sker när halsryggen fastnar i en plötslig smärtsam vridning. Det kan ske på grund av överbelastning, hastig rotation i nacken som då orsakar då bristning eller brott på ledband, sena eller muskel. Nedkyld nacke i vinddrag bidrar till att göra nackmusklerna extra känsliga för sträckning. Musklerna försätts då i kramp och utmattning. Det är framför allt kramp i halsmuskeln Sternocleidomasteodeus som håller nacken i det låsta smärtsamma greppet. Problemet kan pågå i allt från dagar till månader. Då gör det framför allt ont att vrida på huvudet och nacken blir stel på grund av muskelkrampen. Smärta kan vandra ner i skulderbladet. Rehabilitering får gärna bestå av och värme runt halsen, till exempel i form av halsduk. Lättare nackspärr läker själv medan allvarlig nackspärr med kraftig kramp bör undersökas av läkare.

Massage & Behandling vid nackspärr

Att vänta med massage ett 3-4 dagar är bra. Därefter passar lätt massage, gärna även med värme så som från varma lavastenar. Försiktiga töjningar i nacken kan vara välgörande. Thoracic outlet syndrome

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Screenshot_20200114-085758_Gallery-700x394.jpg

Thoracic outlet syndrome – TOS

Placeringen av nyckelbenet och översta revbenet ligger anatomiskt mycket nära varandra. I utrymmet mellan de två benen passerar en stor nervfläta Nervus brachialis på sin väg ut i armen. Även pulsådror, vener och artärer passerar här. Här fäster också muskler så som bröstmuskulatur och halsmuskler. Om irritationer och spänningar skapar svullnad, förkortning eller stramhet i muskler så riskerar de att klämma nerven och/eller blodkärlen. Denna inklämning av nerven och blodkärl utgör Thoracic outlet syndrome (TOS). Nervinklämning utgör 95 % av fallen. Dock ställs diagnosen sällan och det är mest kvinnor i åldern 20-50 som får den. Orsaken är oftast förändrade och spända muskler främst i den större halsmuskeln Scalenius som då klämmer på nervflätan. Men även Pectoralis minor, Pectoralis major och ibland Subclavius kan orsakar problem. Stressad andning, hög bröstandning är en sak som kan bidra till att utlösa problem.

Vid TOS med nervinklämning brukar domningar, myrkrypningar, tyngdkänsla uppstå samt smärtsymtom ut i armen. Nacksmärta och huvudvärk är också vanligt. Om blodådror klämts så kan symtom på blodpropp uppstå. Armen blir då blek med svullnad i området.

Upphovet till inklämning kan vara överansträngning genom idrott eller kroppsarbete, eller ensidig felaktig sittställning som i kontors- och datorarbete. Förändringar i scaleniusmuskeln kan också bli följden av nackskada.

Massage & Behandling vid Thoracic outlet syndrome

Massage med stretchterapi av nacke, bröst, skuldra kan funka mycket bra som behandling. Att själv regelbundet träna styrka och stretcha muskulatur i området snabbar upp läkningsprocessen. Att stretcha ner uppsträckta flekterade armar mot underlaget liggande på rygg kan göra mycket ont men är välgörande då det töjer ut förkortade spända muskler. Bröstryggsträning är också bra att komma igång med.

Smärta i skuldran – bristningar, sträckning, inflammationer

Skulderbladet är bland annat uppbyggd runt lederna, Acromio-clavicular-leden/AC-leden vid axeln, Sterno-clavicular-leden/ SC-leden nära halsgropen, Humero-scapular-leden/HC-leden som ledar armen till skuldran, samt leden mellan revbenen och scapula. Clavicula/nyckelbenet ledar mot dels bröstbenet och dels mot skulderbladet och dess utskjutande ben Acromion. Nyckelbenet är en rörlig del som är involverad i armens och axelns många olika rörelser. AC-leden, Acromialclavikularleden är bland annat uppbyggd med hjälp av ett litet ledband som sitter mellan clavicula och acromion på skuldran vilken gör leden rörlig och flexibel. På liknande sätt hålls de andra lederna ihop med ledband.

Vanliga skador i dessa leder sker ofta genom sträckningar, stukningar, bristningar, uttänjning i ledbanden. AC-leden vid axeln brukar vara den led som är mest utsatt för skada. Vanligtvis uppstår skadorna genom överansträngning på grund av upprepade och felaktiga rörelser ibland på grund av för tung styrketräning. Muskelbristning är också en vanlig orsak till smärta i skulderbladet. Då brister någon av de fyra musklerna på skulderbladet som fäster in i axelleden: Teres Minor, Supraspinatus, Infraspinatus på utsidan av skulderbladet samt Subscapularis på skulderbladets insida.

Annan typ av skada är fraktur. Frakturer är vanlig någonstans på själva nyckelbenet. Det kan ske genom fallolycka eller våldsamt slag. Slag/våld mot nyckelbenet eller fallolycka kan orsaka urledvridning i axeln, i antingen SC-leden eller AC-leden.

Inklämning av slemsäck, ben, sena eller muskel är den vanligaste orsaken till skuldersmärta. Impingement är en sjukdomsbeteckning som samlar många olika former av inklämningar av diverse mjukdelar i det komplexa skulderbladet.

Runt AC-leden ligger flera ledband och stabiliserar axeln. Det innebär också att flera ledband kan drabbas vid skada. Ledbanden kan till exempel brista, tänjas ut skapa ledförskjutning, ”luxation”, där ledytor möts. En skadad AC-led brukar svullna upp och smärta vid tryck direkt på AC-leden. Då gör det ont på toppen av axeln och inte i överarmen där det annars smärtar vid andra axelåkommor. Artros kan så småningom utvecklas som konsekvens av överansträngning. Vila är viktigt samt lugn rehabiliterande träning.

Massage & Behandling vid Bristning, Uttänjning, Sträckning i AC- & SC-lederna

Om inte allvarligare skada föreligger som så brott eller luxationer så är massagens cirkulationsdrivande verkan välgörande. Annars är det vård- och läkarkontakter som ska tas. Töjning av musklerna Teres Minor, Infraspinatus, Supraspinatus och Subscapularis runt skulderbladet kan kännas befriande efteråt och passar bra efter den uppvärmande massagen. Att stretcha irriterade senor bygger nya celler och underlättar läkning.

Smärta under skulderbladet – subscapulär smärta

Subscapulär smärta kan bero på flera orsaker. Bland annat dålig hållning, skada i skulderregionen, överansträngning, repetitiva och/ansträngande rörelsemönster eller svag omgivande muskulatur. Smärtan kan uppstå när en eller flera muskler hamnat i krampläge. Musklerna som brukar påverkas är Teres Minor, Supraspinatus, Infraspinatus på utsidan av skulderbladet samt Subscapularis på insidan. Om skuldran ligger för nära bröstkorgen i ryggen så kommer det att göra ont att röra armen, när skuldran måste glida över revbenen.

Massage & Behandling vid smärta under skulderbladet

Massagebehandlingen fokuserar på området kring axel och skulderblad, samt arm och fästen för bröstmuskulatur. Triggerpunktsbehandling och värme löser upp spända muskler. Töjning av skulderbladets muskulatur ökar rörlighet. Massage på rygg, säte, ben, fötter, armar och händer kan frigöra muskelkontraktioner från spänd kroppshållning. Akupressur och tryck på reflexologipunkter i fot och hand ger också välgörande avslappning. Gua Sha, scraping lossnar upp flödesstagnation och sammanväxta vävnadslager. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/thoracic-outlet-syndrome/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/cervikalgi-cervikobrakialgi-cervikal-rizopa/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/ac-ledskada/

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson

Nyfiken på Symtom i Fot – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Plantar Fasciit, Hälsporre, Hälkuddesyndrom, Ledbandsskada/Stukning av fotled, Hälseneruptur, Tendinopati i Achillessenan, Hallux Valgus, Hammartå, Mortons Tå

Plantar fasciit/Plantarfasciepati

Plantar fasciit är en inflammation i den så kallade plantara fascian under foten. Plantarfascian sträcker sig från tårna till hälens senfäste och består av band av fibrös bindväv. Området brukar kallas aponeurosis plantaris och utgör även fäste för fotens muskler. Dess primära funktion är att förena fotens muskler med underbenets och därmed ge rörelseförmåga åt benet. Vävnaden i aponeurosis plantaris ser ut som senor med sparsamt med nerver och blodådror.

Plantar Fasciit uppstår genom inflammationsskapande bristningar i vävnadens infästning nära hälbenet och/eller i senan till fotmuskeln flexor hallucis. Detta gör ont. Men smärtan kan också bero på att plantarfascian blivit stram. Det är också här vid hälens undersida och insida det gör ont när man trycker. Hela fotsulan kan kännas öm. Plantarfasciit existerar ofta ihop med hälsporre även om de två sällan har ett gemensamt orsakssamband.

Överansträngning, ensidig, upprepad och/eller kraftig belastning är ofta orsaken till plantar fasciit. Hopp, löpning i dåliga skor, hårt underlag kan bli utlösande faktorer. Risk för plantar fasciit ökar även vid övervikt eller vid pronation, det vill säga låga fotvalv eller vid supination, det vill säga höga fotvalv. Det gör då ont att gå och ställa sig upp efter vila. Smärta ökar innan man kommit igång på morgonen för att gå över efter ett tag och återkomma vid vila därefter. Den plantara fascian stramar ihop sig under vilan och gör ont att sträcka ut igen vid gående. Symtomen yttrar sig olika och olika mycket för olika personer. Smärtan hos vissa är lindrigare så de kan fortsätta med sin löpning, medan andra behöver sjukskrivning för problemen blivit invalidiserande.

Som rehabiliterande åtgärd är stretching av fotsulan mycket nyttigt. Man sitter då på huk med tårna som enda golvkontakt. Det sträcker ut hälarna. Gunga fram och åter. Att ha fotsulan platt mot golvet och dra in tårna upprepat är träning för fotvalvet. Egen massage i form av hård boll som man rullar under foten där det gör ont och med tårna böjda mot taket ökar cirkulationen och hjälper läkning.

Massage & Behandling vid Plantar fasciit.

Vid Plantar fasciit behöver fotsula och tår stretchas, töjas och masseras. Massage under foten där det gör ont med samtidigt uppåtböjda tår kan vara välgörande. Proprioceptiv Neuromuskulär Fascilitering då uppåtböjda tår trycker mot massörens mottryck tränar tåböjarmusklerna och ökar flexibilitet i dem. Vi böjer ner tårna som trycker upp mot massörens mottryck. På så vis får musklerna arbeta samtidigt som massage sker på fotsulan. Massage på tvären mot fiberriktningen på fotsulans aponeurosis plantaris ger ökad cirkulation och blodgenomströmning och bidra till läkning av plantar fasciit.

Hälsporre

Fotbad, Örter, Sage, Spa, Fotbad, Fotbad

Hälsporre är resultatet av lång tids felaktig belastning av de stora senytorna och den plantara fascian under fotsulan. I ett försök att reparera upprepade oläkta småskador och bristningar i hälen så börjar kroppen lagra in kalk där senan fäster till hälbenet, calcaneus. Efter hand utvecklas det ett litet kalkhorn på hälen, en så kallad hälsporre. Sjukdomen uppträder ofta samtidigt med plantar fasciit. Plantar fasciit är en bindvävsinflammation i fotsulan nära hälbenet. Något direkt orsakssamband mellan de två tillstånden verkar man inte kunnat påvisa. Hälsporre som klinisk diagnos verkar heller inte finnas utan plantar fasciit kan vara det namn som läkare använder även för hälsporre.

Dåliga skor, hård belastning, hårt underlag, överansträngning kan ge bristningar där plantarfascian fäster in på calcaneus i hälen. Kalk bildar ett litet horn vid skadan. Uppträder oftare hos medelålders överviktiga personer och ökar med ålder när stötdämpande dynor i fotsulan krymper. Problemen kan uppträda med och utan smärta. Stark smärta känns ofta på insidan av hälens främre del. Man behöver stå och gå för att få igång nödvändig blodcirkulation. Då kan smärtan tillfälligt ska avta. De första stegen efter vila är de som känns mest stela och gör mest ont för att sedan avta. Men efter en tid av gående och stående tenderar smärtan att återkomma och öka på grund av trycket på foten och på grund av senband ligger och ruggas vid förkalkningen. I vila drar plantarfascian ihop sig och blir kortare.

Hälsporrens förkalkning går att förhindra om man vidtar åtgärder på tidigare stadium. Man behöver minska på den utlösande belastningen och hitta balans mellan aktivitet och vila.

Massage & Behandling vid hälsporre

Massage under foten och runt hälen där det gör ont för in blodcirkulation och ökar förutsättning för läkning. Massage tvärs fiberriktning kan underlätta för läkning utan ärrbildning, kalkbildning och inväxt av blodomlopp och annan vävnad. Viktigt är även att massera de muskler i benet som blivit spända av att kompensera för rörelsebegränsningen. Värmebehandling på hälen kan få spasmer i vävnad att lugna sig. Töjning i hälen ökar dess flexibilitet.

Hälkuddesyndrom/Fat Pad Syndrome

Hälkuddesyndrom ger precis som Plantar fasciit smärta i fotsulan vid hälen. Hälkuddesyndrom gör ont mot baksidan av hälen och vid sidorna. Smärtan ökar när hälen sätts ned i marken vid gående eller löpning. Hälkuddesyndrom och skada på hälkudde uppstår till exempel genom hopp eller genom gående eller löpning på hårt underlag, i skor med hårda sulor. Påfrestningen leder till bristning i bindväven som håller skyddande kuddar av fett på plats under hälen. När bindväven inte längre förmår hålla fettkuddarna på plats så förtunnas de och pressas de ut mot hälens sidor. Ibland svullnar området upp. Akut smärta kan kräva vila, iskompression/isinslag och kompressionsbandage, högläge samt antiinflammatorisk medicin. Idrottstejp kan vara bra då den trycker tillbaka fettet i hälen. Fotriktiga skor och inläggssulor kan bli ett måste.

Massage & Behandling vid Hälkuddesyndrom

Massage på fotsulan vid hälen kan vara skön att få om man har Hälkuddesyndrom. Massagefriktioner från hälfotsulans utsida och in mot dess center har cirkulationshöjande effekt. Massage på muskelgrupper som blivit ansträngda på grund av kompensatoriska rörelsemönster är alltid befriande. Massage på kringliggande muskler bidrar med syre och cirkulation in i skadeområdet. Skadan läker genom att dra in frisk blodvätska från intilliggande vävnad.

Stukning av fotled; fotledsdistortion/akut ledbandsskada

Fotledsstukning brukar helt eller delvis innebära bruten fotled. Detta sker lätt om man trampar snett. Leden viker sig oftast inåt och orsakar så kallad supinationsvrickning. Senor och muskler runt om brukar skadas. Av de ledband kring fotleden, så är det oftast det på fotens utsida som skadas när det spänns ut i snedsteget. Två tredjedelar av alla stukningar beräknas vara skador på detta ledband, det så kallade främre talo-fibulära ledbandet. 

Av alla idrottsskador beräknas 25% utgöras av stukning/akut ledbandsskada. Området ömmar, svullnar upp med blåmärke. Symtomen är smärta i fotleden, svullnad, blodutgjutelse, ibland känselbortfall. Is eller kyla på, kompressionsbandage, foten i högläge kan ge lättnad när situationen är akut. Lagom träning i form av styrka och balans är bra senare under återhämtningen.

Massage & Behandling vid Stukning

Första tiden efter stukning är massage på benen välgörande. Cirkulationen
för bort svullnadsvätska och rester från blödning samt förhindrar vävnadsstagnation. Massagestrykningar längs och tvärs och fiberriktning hos närliggande muskulatur främjar läkning och påverkar den skadade vävnaden indirekt positivt. Men skadeområdet bör lämnas i vila den första tiden. När skadan läkt tillräckligt, kanske efter ca 8 veckor så kan massage på skadeområdet berika. Lätt töjningsterapi kan ges i samband med massage när smärtan lagt sig och detta upplevs som positivt.

Akut hälseneruptur, AHR

Sjukgymnastik, Fotmassage, Massage

Total ruptur innebär att hälsenan helt går av. Detta uppstår vanligen vid ett tillfälle vid kraftig idrottsutövning eller kroppsarbete. Det kan ske gnom löpsteg, fallolycka eller hopp. Ofta är det män i åldern mellan 30 – 40 år som drabbas. Partiell ruptur sker när delar av hälsenan går av eller bristningar häri uppstår. Partiell ruptur är oftast en förslitningsskada efter att hälsenan utsatts för ansträngande repetitiv belastning över längre tid. Ofta har de som genomgår total hälseneruptur tidigare upplevt partiell ruptur och ibland haft kroniska problem i hälsenan. Hälsenan blir då stel, oflexibel och gör ont. Total hälseneruptur sker det ofta till ljudet av en smäll med smärtan som följer är intensiv. Man kan känna rupturen med fingrarna som ett hålrum i senan. Nu blir det svårt att stödja på foten och böja foten nedåt. Senan behöver sys och foten kan behöva gips i några veckor. Vid partiell ruptur gör det ont vid början och avslut av rörelse. Efter uppvärmning vid till exempel löpträning så avtar smärtan för att komma tillbaka vid vila. Tryck och belastning gör ont. Området kan svullna. Stelhet på morgonen är vanligt. Rehabiliterande träning sker bäst i skor med klackförhöjning.

Massage & Behandling vid Hälseneruptur

Massage på och runt om hälsenan är bra efter en tid in i läkningsprocessen. Det kan ske när smärtan avklingat något och det känns som massagetrycket ger en välgörande ”skön-ond” sensation. Töjning av hälsenan bör längre in i rehabiliteringsfasen. Försiktigt tryck och töjning ger flexibilitet i hälsenan och ökar cirkulation i vävnader runt om. Det främjar läkning. Så dröj inte för länge med massage och töjning. Och även om massage på skadeområdet bör undvikas första tiden så är massage på underben och fot högst välgörande. Ökad cirkulation för bort och dränerar svullnadsvätska och rester från blödning och förhindrar vätskestagnation. Massagestrykningar längs och tvärs och fiberriktning hos närliggande muskulatur så som i vaderna, främjar läkning och påverkar indirekt hälsenan positivt. När skadan läkt tillräckligt, kanske efter ca 8 veckor så kan massage på skadeområdet utprovas.

Tendinos/Tendinopati i Achillessenan – Reparationsfas efter en tendinit

Tendinopati betyder att skada i sena blivit kronisk. Tendinos innebär att degenerativ utveckling skett i senan. Kronisk smärta i hälsenan uppstår på grund av överbelastning och eller upprepade ensidiga rörelser. Risken för överbelastning ökar vid felpostionerad fotställning som när foten supinerar eller pronerar kraftigt. Symtom uppträder också vid för intensiv träning så som löpning på hårt underlag. Värk uppstår vid vila men även under belastning. Smärta kommer med svullnad, stelhet, ömhet vid tryck. Ofta förekommer inte någon inflammation i hälsenan varför antiinflammatoriska mediciner inte brukar hjälpa. Däremot kan ibland intilliggande slemsäck inflammeras. Rehabiliterande träning är excentrisk träning för vadmusklerna. Sådan träning kan man utföra genom att stå med fotens främre del på trappsteg, pall eller liknande. Hälarna ska långsamt sänkas ned och sedan föras upp i tåhävningar. Att stanna kvar i slutlägena är bra. Övningarna ska upprepas med raka och böjda knän och kan utföras i upp till 12 veckor beroende på skadans omfattning. Obs! Viktigt är att träna trots att det gör ont. Hälsenan kommer inte skadas även om det känns så. Att gå med högre klackar är bidrar också till läkning.

Massage & Behandling vid Tendinopati i Hälsenan

Massera på skadeområdet så fort det inte gör för ont. Även töjning i samband med massage är bra. Kylbehandling genom Isinslag på vid smärta underlättar. All massage är positivt för omgivande muskler och vävnad som får kompensera för rörelse-begränsningarna skadan medför. Massage på vad och fot stärker läkningsprocessen. När friskt syresatt blodflöde ökar i närliggande vävnad så cirkulerar det in i skadeområdet med positiv verkan

Hallux valgus

Orkidéer, White, Blomma, Natur, Tropiska

Hallux Valgus innebär att leden vid stortåns grundbas böjts så att stortån trycker in mot de andra tårna. Stortåns grundled närmast fotryggen blir knölformad och pressas ut från foten medan själva tån pressas in samtidigt som leden roteras in. Detta tros uppstå på grund av olika muskelstyrka eller instabilitet i de muskler som för in stortån mot de andra tårna jämfört med de musklerna som för ut stortån. Obalans mellan tårna gör att de hamnar omlott. Knölen kan smärta och även fotens främre del kan ömma. Belastning av foten när man går och springer gör ont, speciellt om skor trycker på knölen. Om irritation på ledens utsida uppstå, till exempel tryck från skor, så kan skyddande slemsäck svullna upp och inflammeras. Då blir huden röd och irriterad. Åkomman är vanligare bland kvinnor och även bland dansare. Den uppstår också oftare efter långvarig användning av trånga skor. Hallux Valgus ökar även för dem med lågt fotvalv. I de svårare fallen kan operation krävas för att räta upp tårna. Ibland utvecklas artros i stortåns grundled. Sjukdomen kallas Hallux Rigidus och uppträder med stelhet och smärta i stortån.

Massage & Behandling vid Hallux Valgus

Fot, Pedikyr, Spa, Kvinna, Fötter

Massage är alltid bra runt om skadade delar då cirkulationen bidrar till syre och ämnesomsättning i kringliggande muskler. Att träna upp tåstyrka genom proprioceptiv neuromuskulär fascilitering där stortån får jobba med mottryck upp och ner mot terapeutens motstånd i samband med massagetryck kan ingå som behandlingsupplägg. Vid akut inflammation bör man vara försiktig med massage, så om knölen vid stortåbasen är röd och svullen så ska massage undvikas. I övrigt är all massagebehandling en stortå kan få välgörande.

Hammartå

Hammartå innebär en kloliknande deformation där tån böjs nedåt och mittpartiet av tån böjs upp. Tån liknar en hammare, därav namnet. Hammartå kan uppstå gå grund av svaga tåmuskler eller om en tå är längre än de andra och därför lätt kläms i skon och blir krökt. Hammartå uppstår om tån tvingas in i en onaturlig position så som ibland tårna gör intill en stortå med Hallus Valgus. Operation kan bli nödvändigt.

Massage & Behandling av Hammartå

Massage är helande för de leder och muskler runt om som ansträngts på grund av att de kompenserar för obalansen som Hammartå orsakat. Röda svullna tår bör inte få massage om detta smärtar. Massage på fotsula, häl och vad ger dock den välbehövliga läkande cirkulation som foten så väl behöver.

Mortons tå – metatarsalgi – Mortons neurom

Mortons tå sker när nerv kläms mellan 3:e och 4:e tåbenet. Orsaken antas bero på att främre delen av fotvalvet blivit nedtrampat och/eller för att man använt för trånga skor med för hård skosula under längre tid. Mortons kan uppstå som belastningsskada efter för mycket träning eller arbete. Kvinnor drabbas oftare än män. Mortons tå ger smärta i främre trampdyna med utstrålning till mellanrummet mellan tå nummer tre och fyra. När nerver kläms så kan smärtan uppträda som elektriska stötar. Antiinflammatoriska mediciner och fotriktiga skor tillhör rehabiliteringen. Vid svåra fall även operation.

Massage bör inte ges när nerv är skadad och symtomen avges som elektriska stötar.

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=444

https://www.coreconcepts.com.sg/article/maybe-its-not-plantarfasciitis-but-heel-fat-pad-syndrome/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=412

https://halluxvalgus.eu/egenvard-vid-hallux-valgus/

Nyfiken på Symtom i Vad – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Jag ger Holistisk Massage

Jag är utbildad massör i Klassisk Svensk Massage och Thailändsk Massage samt i Psykoanalytiskt inriktad Massage & Bodywork genom BBTRS. Behandlingarna bygger delvis på Bioenergitic Analysis – och inkluderar om möjligt även djupandning i syfte att lösgöra lagrade kroppspänningar så kallade ”belts of tensions” eller ”bodyarmouring”. Mer info om en av grundpelarna i BBTRS – Bioenergetic och the belts of tension . I behandlingarna inkluderas även direkt lösgörande massage mot ditt smärtområde om så önskas

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Benhinneinflammation, Kompartementssyndrom, Muskelbristning i Vad, Gubbvad och Droppfot

BENHINNEINFLAMMATION -periostit. Medialt Tibiasyndrom

Benhinneinflammation yttrar sig vanligtvis med smärta på framsidan av underbenet, i regel centrerat till ca 5 – 15 cm ovanför den inre fotknölen, mediala maleolen. Orsaken är ofta att man trappar upp sin idrott exempelvis löpning för fort. Kan till exempel ske vid byte till annat markunderlag på vilket man fortsätter att löpträna i högt tempo. Fler predisponerande faktorer när foten belastas för mycket på antingen insidan eller utsidan eller när fötterna är vinklade utåt eller inåt eller om skosula eller markunderlag är för hårt. För att springa rätt bör hälen sättas i först och foten sedan rulla fram till tån när sedan foten lyfter.

Symtomen kommer med ansträngningssmärta som avtar vid vila, ömhet vid tryck, svullnad och domningar. Det brukar göra ont att vinkla upp foten. I värsta fall handlar det om stressfraktur på ben i vaden. Men oftast beror smärtan på muskelinflammation i övergången mellan muskel Tibialis Anterior och dess sena. Vid överansträngning kan muskeln hamna i krampläge. Omedelbar vila, varsam stretching samt alternativ träning som inte belastar rekommenderas. Värmeskydd kan underlätta för rehabiliteringen som ibland kan bli långvarig.

Massage & Behandling vid BehhinneinflammationMedialt tibiasyndrom

Massage rekommenderas vid benhinneinflammation. Massage tillsammans med töjning kan bli en bra kombination för återhämtningen. Detta kan genomföras själv eller av en massageterapeut. Värme i form av varma lavastenar på överansträngda muskler kan kännas avslappnande och smärtlindrande. I andra fall kan kyla att kännas mer passande då kylan får svullnad att lägga sig. Is direkt på eller i handduk kan vara ett alternativ då. Triggerpunktsbehandling och stretch kan få symtomen att kännas bättre fort.

KOMPARTMENTSYNDROM i underbenet

Musklerna i underbenet är indelade i fyra större muskelgrupper så kallade kompartement. Dessa kallas också muskelloge (fasciotomi). De är inneslutna i skyddande stark bindväv/fascia. Om den skyddande fascian är för trång och inte tillåter musklerna att expandera så som muskler gör efter träning eller aktivitetsökning så kommer ett smärtsamt tryck byggas upp inuti. Denna typ av tryck är vanligast i underbenet och sker då oftast i det främre och yttre kompartemenet.

Sjukdomen delas in i en kronisk form och en akut form. Kronisk variant sker genom överbelastning och ger muskelexpansion som inte faschian tillåter. När fascian är för trång medför expansionen i muskeln att blodkärl trängs ihop så att syre inte kan cirkulera. Detta kan ge ödesdiger stagnation i vävnaden som följd. Den akuta formen uppstår vid slag mot vaden där inre blödning uppstår. Muskler inom kompartementet kommer då att krossas mellan skelettet och exempelvis skon eller marken. Vid akuta fall behövs operation där läkare öppnar muskellogen/kompartementet för att släppa ut tryck och dränera blödningen. Både nerver och muskler kan få bestående skador med vävnadsdöd som följd om sådan åtgärd uteblir. Vila, vätskedrivande och antiinflammatorisk medicinering kan bli viktiga inslag i rehabiliteringen.

Kompartementsyndrom ger smärta vid ansträngning så som gående eller löpning och ökar tills vila avbryter. Muskelsvagshet, domningar och smärta uppstår vid försök att vinkla upp foten. Töjning av främre vadmuskulatur så som Tibialis Anterior smärtar.

Massage & Behandling vid Kroniskt Kompartementsyndrom

I den akuta varianten är sjukhusvård det enda alternativet. När det handlar om kronisk variant kan värmebehandling samt massage med töjningsterapi kan vara välgörande. Värme är smärtlindrande och är bra som start på behandlingen. Varsam stretch kan kan töja upp oflexibel fascia. Massage med milt tryck som avger ”skön-ond” känsla kan öka läkningen genom att driva på blodcirkulationen.

MUSKELBRISTNING I VAD/ GASTROCNEMIUS

Muskelbristning i vaden är oftast lokaliserad till den inre av den tvådelade muskeln, det vill säga Mediala Gastrocnemius. Ofta sker bristningen i övergången mellan muskel och sena. Delvis, partiell muskelbristning är det som sker vanligtvis. Bristningarna orsakar inre blödning och när den omgivande bindvävshinnan/fascian är tjock så riskerar blodet stanna kvar som en intramuskulär blödning inne i gastrocnemius. Intermuskulär blödning sker om fascian går sönder så att blodet rinner ut mellan musklerna. I detta fall kan blodet sugas upp och fortare omsättas i kroppen. Skadan uppstår i regel plötsligt och ofta i samband med idrott när man inte värmt upp tillräckligt så att vadmusklerna belastas mer än de är tränade för.

Skadan ger svårighet med att häva sig på tå böja foten uppåt och nedåt. Området svullnar, kan missfärgas av blodsutgjutelse under huden och smärtar vid tryck. Ibland kan man känna ett hålrum där muskelfibrerna gått av. Bra är nu att få omedelbar läkarvård. Då kan man få råd kring användning av antiinflammatoriska mediciner. Antiinflammatoriska antas öka risk för inre blödning. Detta kanske inte är bra de första dagarna när blödningarna från skadan är som störst. Kylbehandling, kompressionsbandage och högläge kan bli nödvändigt i akut fas. Rehabiliterande träning bör ske så fort det går.

Massage & Behandling vid muskelbristning i vad/Gastrocnemius

Massage runt om skadeområdet främjar läkande cirkulation, dränerar svullnad och minskar ärrbildning. Försiktig töjning av Gastrocnemius kan läggas in i behandlingen vart efter skadan läker. Att töja vaden ökar flexibilitet i vadens sträckarmuskler. En skön start på behandlingen är massage med varma lavastenar för att få vävnaden avslappnad. Därefter bygger vi på med friktionsmassage och töjningsterapi m.m.


GUBBVAD – muskelbristning, bindvävshinneskada, inklämning

Spa, Salong, Utväg, Olja, Massage

Gubbvad brukar även kallas för smärtsymtom i vaden och inkluderar flera olika symtom. Det är ingen diagnos man får av läkare. Gubbvad kan innebära bristning i någon av vadens muskler eller skadad bindvävshinna mellan vadmuskler. I mer sällsynta fall kan det röra sig om en inklämning av blodkärl till muskel popliteus i knävecket. Problemen kan komma med akut och kraftig smärta, kramper, domningar samt smärta när man trycker på vaden. Det kan bränna och smärta vid rörelse. Vadmusklerna känns svaga och stela och belastning gör ont. Gubbvad är vanligt hos lite otränade män över 40 år som börjar träna lite för hårt och plötsligt. Låg blodcirkulation kan vara en delorsak. Id för återhämtning varierar mellan 2 veckor upp till 2 månader. Vid träning är det viktigt att värma upp mycket. Tåhävningar är bra som träning i rehabliteringsfasen. Först tåhäv sittande, övergå till stående tåhävning och tåhäv till slut på ett ben.

Massage & Behandling vid Gubbvad, muskelbristning, bindvävshinneskada

I regel fungerar stretch och massage bra. Vaderna kan töjas
med samtidigt massagetryck på de områden som kan vara ömma på grund av stagnerad, syrefattig vävnad. Tvärfriktionella massagegrepp kan ge en välbehövlig blodgenomströmning till området där det kanske tidigare rått brist. Ökad cirkulation och ämnesomsättning är det som behövs för vävnaden att läka.

DROPPFOT/ PERONEUSPARES

Droppfot eller Peroneuspares innebär försvagning av de muskler som i steget lyfter foten uppåt mot skenbenet/underbenet. Vadmuskler med fästen djupt inne i foten så som Peroneus brukar drabbas. Droppfot gör det svårt att gå framför allt i trappor.

Ofta är orsaken att Peroneusnerven klämts. Peroneusnerven är en motorisk nerv som skickar rörelseaktiverande impulser genom känseltrådar till de muskler som nerven är förbunden med. Vanligen sker inklämningen vid knäleden, men den kan även klämmas på andra ställen i benet eller någonstans i ryggen så som vid ryggraden.

Inklämning kan uppstå om nerven utsatts för hårt eller frekvent tryck som till exempel vid slag/trauma, eller efter att man suttit knäböjd, eller haft gips. Inklämningen hindrar nerven från att skicka vidare motorimpulser till muskler som böjer upp och lyfter foten. Lyftförmågan försvagas och foten släpas vid gång. Sjukvården kan hjälpa till med fotskena, anpassade skor och/eller sjukgymnastik. Symtomen försvinner i regel efter några veckor.

Droppfot och paralyserad Peroneusnerv kan även vara bieffekt av diabetes, hög alkoholkonsumtion, biverkan av läkemedel, lösningsmedel, uppstå efter fästingbett, vid stroke och äkta diskbråck. Om något av dessa är orsakerna bör massage behöva utföras med försiktighet eller inte alls

Massage & Behandling vid Droppfot

Om droppfot beror på inklämning så kan massagefriktioner slappna av vävnad som klämmer kring nerven. Styrkan i massagetrycket sker beroende på hur kraftig smärtan är. Att massera längst med nerven från ländrygg ner till fotsula kan öka chanserna att lösgöra eventuella muskelkontraktioner som trycker längst med nerven. Triggerpunktsmassage samt stretchterapi av höftled, knäled och fotled kan få eventuellt krampläge i vävnad att släppa kring nerven. Tryck från zonsticka kan med fördel utprovas på fotsulan samt värmebehandling genom Heta stenar som både har avslappnande och smärtlindrande effekt.

Graston, IASTM, Scraping, Gua Sha – kan fungera väl för somliga symtom, ibland bättre än andra massagetekniker. Alla metoder använder ett litet skrapverktyg. Verktyget som är trubbäggat gnuggas över problemområdets hud. Gnuggningen kan ge en liten mikroblödning i underhuden när ytliga kapillärer brister. Problem i muskler och bindväv beror ofta på stagnation i vävnaden. Lätt mikroblödning under huden öppnar upp stängda cellväggar i stagnerad vävnad. Kapillärer kan nu lättare utbyta näringsämnen och släppa iväg avfallsprodukter. Vätskeutbyte, blodcirkulation och skapar vävnadstillväxt. När fascian, bindväven är stram kring muskelgrupper så som i så kan scraping bidra till ökad vävnadstillväxt och flexibilitet i den ytligt omgivande fascian. Cirkulationsökning och vävnadstillväxt kan påverka djupare liggande vävnad positivt. Gua Sha ingår inte som standardmassage på denna salong. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Hur kan Holistisk Massage hjälpa dig?

Holistisk Massage kan hjälpa dig att öka din medvetenhet och närvaro i kroppen. Du kommer att kunna öppna upp, inte muskulärt, i leder och andningsapparat. Du kommer att få ditt smärtområde bearbetat men under förutsättning att du öppnar upp för tankar, insikter, infall gällande eventuella begränsningar och smärta samt påverkan mental och på andra kroppsdelar. Du kommer ges möjlighet att släppa blockeringar även på mentalt och känslomässigt plan. Du kommer kunna läka eller reducera smärta i ditt problemområde. Du kommer kunna känna ökad närvaro, mer flow och positiva känslor.

Massagen är för dig som är nyfiken på dina kroppsliga problem även från psykologisk, mental synvinkel. Du behöver vara beredd på att fokusera på din andning och på att notera associationer, infall i bilder, känslor, minnen.

—-

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/benhinneinflammation-periostit-medial-tibia/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/kompartmentsyndrom-i-extremitet/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/vaden-muskelbristning/

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=444

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapiskolan, Krister Göransson

https://www.aktivortopedteknik.se/a.1028/tips-och-rad/fot/droppfot

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Droppfot

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/droppfot/

Nyfiken på problem i knä & lår & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med Restless legs, Löparknä Iliotabalbandssyndrom, Hopparknä – Patellasentendinit, Artros i knä, Korsbandsskada, Ledbandsskada – Kollateralbandsskada, Meniskskada, Patellarluxation, urledvridning av knäskålen, Patellofemoralt smärtsyndrom, Sclatters sjukdom, Prepatellär bursit – skurgummeknä
Bakers cysta

Ont i knäna beror ofta på förslitningsskador, sträckningar, vrickningar, urledvridningar som ger smärtsamma skador på ligament, senor, muskler, slemsäckar och brosk. Skadorna utgörs av rupturer, inflammationer, blödningar, vätskeansamlingar och svullnader i olika mjukdelarna runt om och i knäleden.

I nästan samtliga problem fungerar massage mycket bra, flera i början av sjukdomsprocessen, andra när akut fas av skadan passerat något.

Supination/Pronation

Supination = kroppsvikten hamnar på fotens utsida när man går och joggar. Pronation = kroppsvikten hamnar på fotens insida när man går och joggar. Överdriven supination och pronation kan medföra snedställning med i fötter, knän, höfter och rygg med stelhet, belastningsskada och smärta som följd . Överpronation är en vanlig orsak till knäskada.

Överpronation gör att hela foten roterar ut som ett sätt att balansera upp för pronationens tryck på insida fot. Underben och lår kommer då att rotera inåt och dra med sig knät inåt. Lårets inåtrotation skjuter i sin tur bäckenet framåt och nedåt. Om det sker på ena sidan så kommer ryggraden att kompensera med en krök, skolios. Överpronation kan utgöra orsaken till flera olika knäproblem så som löparknä, patellofemoralt smärtsyndrom, artros av knäleden, ligamentskador m.m.

Löparknä – Iliotibalbandsyndrom

Vid löparknä så har inflammationer skett på utsida knä vid infästning för Iliotibalbandet samt senor för stora lårmuskler så som Tensor Fascia Latae och Vastus Lateralis. Skadan uppstår på grund av repetitiv belastning. Iliotibalbandet glider över utsidan av knäskålen vid gående, löpning och trappgående. När It-bandet blivit spänt så kommer benets rörelse göra att det gnider tätare inpå inpå knäskålen och dess skyddande slemsäck. När slemsäcken utsätts för skadlig friktion så uppstår inflammerationer i den och/eller i senor, ledband, muskler i området.
Idrottsutsövare så som fotbollsspelare och långdistanslöpare drabbas oftare. Löparknä kan också uppstå när muskulatur i säte och utsida lår är otränad och saknar tillräcklig styrka för att bära kroppsvikten varpå knäled och senor belastas. Iliotibalbandet och muskelsenor kan tänjas ut och irriteras, dels om fötterna pronerar så att knälederna vinklas inåt i en kobent position. Dels om fötterna supinerar så att knäleden vinklas utåt i en kobent position.

Inflammationen innebär ofta en stickande smärta på utsida lår och ovanför och utsida knät. Typiskt är att löpstegen smärtar varje gång man landar med benet på marken, trycker ifrån eller när man hoppar.

I akut läge behövs ofta läkemedelsbehandling och vila. Längre fram i rehabliteringen är styrke- och rörelseträning bra. Träning med gummiband till exempel, där man med ena foten drar ut gummibandet rakt ut från kroppen, är bra träning som enkelt kan göras hemma. Som egenmassage kan man lägga sig på en tennisboll för att trycka på fästet för Vastus lateralis och Tensor Fascae Latae.

Massage & Behandling vid Löparknä It-bandssyndrom

Ismassage vid akuta symtom kan lindra smärta och skapa mer av avslappning vilket även gynnar läkning i inflammerad vävnad. Det kan vara välgörande med hård sätesmassage, triggerpunktsbehandling och på utsida lår. Det ger kraftfull tillökning av syresättande blodflöde, cirkulation och ämnesomsättning. Stretchning kan ge välbehövlig avslappning i spända muskler. Massage sammantaget med vila och försiktig träning påskyndar läkningen.

Hopparknä – Patellatendinit

Hopparknä drabbar oftare dem som utövar idrott med mycket hopp och jogging med explosiva muskelkontraktioner i framsida lår (Quadriceps). Även tyngdlyftare kan drabbas. Skada och irritationer uppstår i lårmusklernas infästning i Ligament Patellae som går ner genom knäskålen. I kroppens försök att läka skadan så kan kärl och nerver komma att växa ihop. Att böja knät och gå nerför trappor när de främre lårmusklerna ansträngs medför smärta i den irriterade delen av patellasenan under knät. Uppstår smärta vid sådana rörelser så kan det vara tecken på inflammation i senan liksom även svullnad och ömhet vid tryck.

Vila, sjukgymnastik, och eventuellt antiinflammatoriska läkemedel kan bli starten på läkning. Att med styrketräning stärka framsida Quadriceps kan vara välbehövligt.

Massage & Behandling vid Hopparknä

Massage på musklerna på framsida lår ihop med samtidig stretchning kan hjälpa till att lindra Hopparknä. Värme i form Hot stone lugnar ner spasmer och kylbehandling minskar spasmer i muskler.

Artros i knäled

Hos en frisk knäled täcker brosk de båda mötande benändarna i knäleden. Brosk funkar stötdämpande i knät vid gående, löpning och annan aktivitet. Vid artros så har ledbrosket blivit ojämt och gropigt, minskat eller försvunnit. Har man artros så kan det kännas som om knät hakar upp sig i knäleden. Brosket minskar först på insidan av knät. När ben mer stöter mot ben ner brosket är bortnött i leden så smärtar det och knät upplevs ofta som stelt. Belastninen kan innebära svullnad, hetta och nattsmärta. Artrosrisken ökar med hård belastning, sned belastning, ökad ålder, övervikt, arv eller tidigare knäskada. Andra riskfaktorer kan vara tidigare inflammation i knät eller dålig funktion eller svaghet i musklerna så att knäleden burit kroppstyngden.

Massage & Behandling vid knäledsartos

Massagens cirkulationseffekt har lindrande påverkan på artros. Regelbunden massage lindrar smärta, minskar stelhet och ökar rörlighet i knät. Värme är avslappnande och smärtlindrande. Massage med varma lavastenar kan ha en läkande effekt i samband med tryck, knådningar och strykningar över ben och knän runt knä med artros.

Korsbandsskada


När korsbandet skadas sker det oftast genom plötslig vridning, sträckning i knät. Både främre och bakre korsband kan skadas. Främre korsbandsskada är vanligare än bakre. Skada kan ske genom fall- eller halkolycka där knäleden samtidigt roteras, eller genom slag mot knät så att det kraftigt böjs framåt eller bakåt. Korsbandsskada är mycket vanlig bland idrottare. Skada på bakre korsbandet uppstår oftast genom direktvåld mot underbenets övre del. Vid främre korsbandsskada är smärtan kraftig med en tydlig svullnad. Knät tenderar att vika sig och det är svårt att stödja på benet. Den bakre ledbandsskadan ger mindre svullnad och gör inte lika ont. Akut läkarvård behövs ibland med ledpunktion och operation. Smärtstillande och inflammationsdämpande medicinering kan bli ett måste. Omgivande muskulatur kan förtvina om inte olika former av träning sker ganska snart inpå, så som träning av styrka, balans, rörelse.

Massage & Behandling vid korsbandsskada

Massagebehandling och stretchterapi som inte gör ont är rehabiliterande under läkningsprocessen. Massage med varma lavastenar mjukar upp och slappnar av trött vävnad. Viktigt är som sagt egenträning på lagom nivå.

Ledbandsskada – kollateralligamentskada

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image-3.png

Skada i mediala eller laterala kollateralligamenten brukar uppstå genom våld mot ut- eller insidan av knät, eller genom vridolycka eller på grund av sträckning i knät. Oftast skadas det mediala, inre ledbandet när knät trycks inåt och samtidigt för med sig det inre ledbandet inåt. Vid medial skada så gör det ont på knäts insida. Lateral skada ger smärta på knäts utsida när de yttre kollateralligamenten/ledbanden skadats. Skada i ledband och menisk är de vanligaste skadorna som drabbar knät genom bristningar i ligamentet. Det mediala kollateralledbandet är sammanväxt med den mediala menisken varför meniskskada ofta uppstår i samband med medial skada.

Skadan ger svullnad och svårighet att gå. Knät ömmar vid tryck på de brustna ligamenten. Om svullnaden är mycket kraftig så kan det indikera korsbandsskada. Akut läkarvård kan behövas. Operation behövs oftast inte. Vila och skyndsam igångsättning med rehabiliterande träning av till exempel styrka, rörlighet, balans är det bästa för rehabiliteringen.

Massage & Behandling vid ledbandsskada

Massage med stretch- och rörlighet som inte smärtar är cirkulationsfrämjande och påskyndar läkning. Tillsammans med egenträning ökar massage läkeprocessen. Musklerna på framsida knä kan bli spända på grund av ledbandsskadan. Dessa muskler kan behöva massage med uppvärmande heta lava stenar och därpå triggerpunktsbehandling. Gua Sha scraping och massage har god effekt på de muskler och leder som blir ansträngda när de kompenserar för skadan. Gua Sha ingår inte i standardmassagen. Men går att lätt att lägga till om Du ber massören om det.

Meniskskada

Vridvåld är vanligaste orsaken till meniskskada. Utåtvridning av underbenet och skada på den inre menisken är den vanligaste meniskskadan. Den yttre minisken skadas vid inåtvridning. Menisken ger stadga åt knät och fungerar stötdämpande och förhindrar belastning på benbrosket vid hopp, gång och jogging. Skadan kommer med akut smärta och svullnad en stund därpå. Efter meniskskada upplevs knät låsa sig när man reser sig från att ha suttit och att sträcka ut i knät samt att böja det kan vara svårt. Ömhet uppstår vid tryck på minisken. Sjukhusvård krävs. Operation kan behövas där den skadade meniskdelen tas bort. Rehabiliterande träning av styrka och rörlighet underlättar och snabbar upp läkning. Samråd gärna med läkare om när massage är lämplig att få.

Massage & Behandling vid Meniskskada

Uppmjukande massage för syresättning och blodcirkulation gör att skadan läker fortare. Lättare stretchterapi kan ges beroende på hur allvarlig skadan i menisken är och hur långt rehabiliteringen fortskridit. Värme och triggerpunktsbehandling är alltid bra i ansträngda muskler runt om.

Patellaluxation – urledvridning av knäskålen

Urledvridning av patellasenan vid knäskålen uppstår oftast vid fall eller kraftigt våld mot knät. Vid luxation förlorar ledytorna kontakt med varandra helt. Subluxation innebär att ledytorna har viss kontakt.

Urledvridning sker vanligen från knäts yttersida. Om ledytorna förlorar kontakt brukar ledband och ledkapsel skadas med blödning inne i leden. Upphovet till skadan kan bero på olika anatomiska svagheter så som valgusställning/kobenthet, långa smala ben, slapp ledkapsel, skillnad i muskelstyrka mellan inre och yttre muskulatur hos framsida lår (Quadriceps). Utåtrotation av underbenet på grund av felställning kan ge luxation. Oftast rättar knät tillbaka sig efter att det vridits ur led. Därefter svullnar området upp med blodutgjutelse samt smärta vid tryck. Knät kan kännas ostadigt och osäkert att gå och stå på. Artrosrisken ökar i knäskålen vid upprepade urledvridningar. Akut vård och operation kan behövas. Att tidigt komma igång med träning av rörlighet, balans och styrka är viktigt för återhämtningen. Framförallt styrketräning av de svaga de delarna av lårmusklerna är rehabiliterande, oftast då på lårets insida (Vastus medialis).

Massage & Behandling vid urledvridning av knäskålen

Att få massage ökar chansen för återhämtningen. Tillsammans med vila och försiktig träning snabbar massage upp läkningen. Massage är cirkulationsfrämjande och driver in syresatt blod med näringsämnen in i skadad vävnad. Friskt blod- och lymfvätska ersätter i skadad vävnad när massagen dränerat svullnader på vätska. Smärta i spastiska och trötta kringliggande muskler får lindring när massagen aktiverar ”må bra”-hormoner. Försiktig massage med värme- eller kylbehandling kring leden kan ges beroende på vad som känns bra. Kraftigare massage på kringliggande muskler och vävnad rekommenderas i passande fall. Välkomna på medicinsk massage hos terapibehandlingar.

Patellofemoralt smärtsyndrom – PFSS

Patellafemoralt smärtsyndrom upplevs som en molande eller brännande värk vid framsidan av knäskålen framför allt vid belastning på benet. Smärtan ökar framförallt när man böjer och sträcker knäna som i trappgående nedåt eller när man reser sig från att ha suttit länge. Knät kan upplevas stelt eller som att det ska vika sig.

Problemet är en vanlig förslitningsskada bland idrottsutövare. Ofta drabbas ungdomar mellan 14-18 år. Om musklerna på lårets utsida generellt får arbeta mycket mer än musklerna på insidan så börjar de starkare yttre musklerna att dra ut knät mer mot utsidan. Knäskålen kommer ständigt att dra snett. Till slut kan skada uppstå i sena, brosk eller muskler runt knät. Detta kan ge broskförändringar efter en tid. Under rehabiliteringsfasen bör alla rörelser som provocerar knäsmärtan undvikas. Mjuk rehabiliterande träning, till exempel med gummiband fäst mellan vägg och det svaga benets vad tränar lårets insida medan knät hålls sträckt. Att knät är sträckt under träning kan vara av stor vikt.

Massage & Behandling vid Patellofemoralt smärtsyndrom

Massage i samband med stretch och där viljestyrd motorik aktiveras kan komma att underlätta läkning av rörelsebetingad smärta. Därmed kan fler aspekter av skadan komma att behandlas. Massage och triggerpunktsbehandling på sätesmuskulatur kan få kompensatoriska spänningar att släppa. Värmehandling genom varma lavastenar mjukar upp berörda mjukdelar.

Restless legs – RLS – sk. ”rastlösa” ben

Restless legs ger stark obehagskänsla inuti benen, särskilt i underbenen. Det kan sticka, spänna, krypa, domna, hetta, värka och bubbla som ”sockerdricka”. Symtomen ökar kvällstid och kan bli som mest intensiv under natten. Värk som gör att man måste gå upp och gå mitt i natten ger i sin tur störd sömn. En beräkning är att Restless legs syndrome, RLS drabbar 10 procent av befolkningen och kvinnor oftare än män. Besvären kan vara alltifrån lätta till mycket plågsamma. De kan börja i övre tonåren för att successivt förvärras med stigande ålder.

Orsaken till sjukdomen är inte känd, men ofta ser man en ärftlig komponent. En teori är låg produktion av dopamin drabbar nerverna i rörelseapparaten eftersom dessa är beroende av bland annat dopamin för att fungera. Läkare som behandlar RLS kan ordinera dopaminpreparat. Även tillskott av järn, folsyra och vitamin B 12 kan botar om dessa ämnen saknas. Töj- och rörlighetsträning har visat sig vara bra vid RLS

Massage & Behandling vid RLS

Massage har en positiv inverkan vid RLS. Massage stimulerar produktion av dopamin, serotonin och oxytocin som höjer kroppens må- bra känsla. Stretch kombinerat med massage på benen, framsida lår, vad är bra vid RLS.

Morbus schlatters sjukdom

Schlatters sjukdom drabbar mest idrottande växande pojkar i tonåren när senfästet under knät i tuberiositas tibibae överbelastas. Schlatters uppstår när skelettet växer fortare än muskler och senor. Upprepade hopp och explosiv träning sliter då på senor och skelett. Inflammation uppstår ihop med smärta, svullnad, tryckömhet under knäskålen under eller efter aktivitet. Efter tid läker skadan ut sig själv. Vila och lätt träning och motion som inte belastar knät, till exempel knäböj med tyngd på rygg som inte belastar knät är rehabiliterande.

Massage & Behandling vid Schlatters sjukdom

Massagebehandlingar och lättare stretchövningar på ett tidigt stadium under rehabiliteringstiden är positivt för läkningen. Framför allt är massage på musklerna på framsida lår tacksamt. Massagen lugnar muskelkramper i lår och vader som blivit övertränade och stressade på grund av skadan. Både värme- och kylbehandlande massage fungerar bra som tillägg i medicinsk massage.

Prepatellär bursit -skurgummeknä

Drabbar ofta golvläggare eller personer som tar stöd med knäna mot hårt underlag under längre tid. Trycket sker mot den prepatellära bursan som är en skyddande slemsäck placerad vid framsida knä. Inflammation i slemsäcken kommer med svullnad och värmeökning i knät.

Massage & Behandling vid skurgummeknä

Om Bursiten orsakats av infektion i kroppen så ska massage helt undvikas. Men om inflammationen endast uppträder lokalt så är snäll massage runt om positivt. Dock bör inte massage ges direkt på slemsäcken. Huden brukar svullna upp och bli röd häröver. Framför allt är massage på lårets Quadriceps muskulatur tacksam då de kan vara påverkade i sitt senfäste vid knät precis under slemsäcken. Bursiten ligger och trycker på Quadricepssenorna förorsakar muskelspänningar och smärta.

Massage på Quadriceps och övrig vävnad i benet lindrar smärta, ökar cirkulationen. Om bursiten är mycket stor så kan den hämmar rörelseförmågan i knäleden, då kan töjningsterapi plus samtidig massage mjuka upp leden och de senor och muskler angränsande till leden. Upprepad massage och töjningsterapi på kronisk bursit bidrar till att läka bursiten.

Bakers systa -cysta poplitea

Om det har svullnat och spänner i hud och vävnad kring bakre knävecket så kan man ha fått Bakers cysta. Det är en ganska sällsynt åkomma men uppstår ibland som belastningsskada. Ofta uppstår Bakers Cysta på grund av annat problem i knät så som artros, skada i menisk eller inflammation i sena. Vid Bakers cysta pressas ledvätska ut i slemsäck i bakre knävecket. Det ger missfärgning och svullnad. Ibland svullnar det upp till en golfbolls storlek. Svullnaden kan sträcka sig ända ner till vaden. Bakers kan ge försämrad förmåga att böja och sträcka i knät. Känner man att det pulserar i knävecket där det är svullet så kan det vara symtom på blodpropp. Blodpropp kräver omgående läkarvård. Är smärtan svår kan läkare punktera bursan. Åkomman brukar dock läka ut av sig själv. Vila är rehabiliterande.

Massage & Behandling vid Bakers cysta

Lätt massage på vader är postivt för rehabliteringsprocessen. Dock bör töjningar undvikas i början av sjukdomsförloppet. Kylbehandling i form av ispaket kan dämpa svullnaden. Töjningar fungerar när svullnaden har lagt sig.

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/ddnqxB/nu-finns-hjalp-for-rastlosa-ben

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/patellaluxationsubluxation-2/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320582.php

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/morbus-schlatter-schlatters-sjukdom-osgood/

https://www.1177.se/Fakta-och rad/Sjukdomar/Knaledsartros/

https://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/knaproblem/

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Patellofemoralt_smärtsyndrom

Nyfiken på problem i Ljumske & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denne text undersöker Massage i samband med skada i ljumske så som Iliopsoas/Iliopsoastendinopati/Bursit, smärta i bäckenområdet – Sportsmans Hernia, Ljumsksmärta på grund av uttänjt Ligament Inguinale, Adduktorrelaterad Ljumsksträckning, Smärta i Blygdbensfogen, Iliolumbar syndromIiliac crest pain syndrome

Orsakerna till problem som kan uppstå i ljumske varierar men ofta uppstår det på grund av triggerpunkter och kontraktioner i muskler och/eller sträckning i senor och ligament. Ofta uppstår ljumsksmärta på grund av svaga, slaka, utsträckta/ ospända, slitna ligament i ländrygg, bäcken, ljumskar eller höfter. Utlösande faktorer brukar vara för mycket stillasittande eller ensidiga påfrestande rörelser i kroppsarbete eller sportutövning. Här nedan tar vi upp några av de vanligare åkommorna i ljumskområdet

Skada i iliopsoas/ Iliopsoastendinopati/Bursit

Symtomen är smärta, spänningar eller spasmer i muskel Iliopsoas ”höftböjarmuskeln” när den ansträngs eller sträcks ut. Iliopsoas känns när man sträcker överkroppen åt sidan. Muskeln har sina ursprungssenor mot mitten av ryggraden och fäster med senor på insida av höftknölen. Åkomman kan göra att höfter, ljumskar och knä upplevs stela. Ofta är smärtan lokaliserad djupare inne i ljumsken för att sprida sig till framsida höft. Ibland strålar smärta även ner till knät. Även ländrygg och säte kan göra ont och tenderar ibland att misstas för diskbråck.

Skadorna uppstår som regel på grund av för stor belastning eller översträckning. Vid Iliopsoastendinopati är ofta förloppet inflammation efter överbelastning i senan som fäster vid höftknölens insida. Under senan ligger en stor slemsäck, bursa, som skyddar senan från slitage när rörelse skapar friktion mellan senan och höftknölen. Inflammation i slemsäcken (bursit) uppstår, ofta ihop med sensmärta (tendinopati). Tendinopait i senan sker när delar av fibrer i senan eller i muskeln slits av. Att senan helt går av är ovanligt men men kan ske hos yngre vuxna som utövar idrott så som löpning, dans, gymnastik, fotboll och idrott med sparkar. Smärtan kan sprids ofta ner i ljumsken. Muskeln behöver nu vila från alla belastande rörelser. Försiktig stretchning genom ”Höftböjaren” kan vara bra.

Massage & Behandling vid Skada i Iliopsoas

Massage bör inte ges vid pågående inflammationer. Akut smärta, kramp i muskel, svullnad och inflammation kan lindras med kylbehandling. Här görs det genom is i handduk på området. Försiktig stretchning kan ges i samband med massage runt om det inflammerade området. Andra muskelområden kan behöva massagens lindrande effekter.

Smärta i bäckenområdet – (Sportman’s Hernia) – Tendinopati i muskler, senor med fästen i bäckenområdet

Sportman’s Hernia – Tendinopati i muskler, senor med fästen i bäckenområdet ger kraftig smärta som kommer plötsligt lokaliserat till ljumsken. Sportsman’s Hernia uppstår när senor eller muskler i den nedre magregionen eller bäckenområdet har brustit, överansträngts, skadats. Oftast gäller det muskler eller senor till Rectus Abdominis som är en stor magmuskel eller till Adduktorerna som sitter på lårets insida. Dessa båda muskler har fästen/ursprung på pubisbenet. Men problemen kan också tillhöra magmusklerna Obliques Externus Abdominis eller Obliques Internus Abdominis vilka båda har senor in på ligamente Inguinale i bäckenet. Problemen orsakas av upprepade explosiva rörelser, speciellt sådana som kräver vridning i bäckenet så som i fotboll, hockey, löpning.

Massage & Behandling vid Smärta i bäckenområdet


Rörelsetester kan avgöra vilka muskler och senor som är involverade i skadan. Att göra situps brukar kunna göra ont vid Sportsman’s Hernia. Genom handduk kan massören trycka ut eventuella triggerpunkter som skapar smärta i ljumskområdet. Värme genom heta lavastenar kan med fördel utprovas. Om töjning känns läkande läggs detta in som inslag. Massage på kringliggande muskler i rygg, säte och lår återinför cirkulation som ökar ämnesomsättningen och är bra för att lösa ut spasmer i triggerpunkter i dessa delar. Vid sträckningar och bristningar ska inte töjningsterapi ges.

Smärta i ljumske på grund av ligament Iguinale

Uppstår när broskligamentet Inguinale har blivit slakt, uttänjt, överansträngt. Flera magmuskler fäster på ligament Inguinale. Detta kan bli uttöjt och slakt om kroppen utsätts för upprepade kraftiga vridningar. Det blir samtidigt ett svagt fäste i för magmusklerna vilket skapar irritationer och smärta i ljumsken. Ibland svullnar det upp en bula som ibland misstas för att vara ett bråck. Läkare har i vissa undersökningar funnit mikroskopiskt små stråk av avslitna muskelfibrer där den inre sneda bukmuskeln, Obliques Internus Abdominis övergår i sena som fäster mot ligamente inguinale. Tryck mot pubisbenet utlöser ofta en smärtreaktion med s.k. ”jump sign”. Lättare träning och rörelse är bra för läkningsprocessen.

Massage & Behandling vid Inguinal Patologi med Ljumsksmärta

Triggerpunktsbehandling i samband med lättare stretch- och rörelsemassage är bra för läkningen. Försiktigt massagetryck på eller kring vävnader som ömmar skapar cirkulation av syresatt och friskt blod. Ofta beror irritationer och smärta på stagnation i flöde och ämnesomsättning i vävnaderna. Massagen sätter igång läkning. Om försiktigt tryck på det ömmande området inte känns välgörande ”skönt-ont” så ger massage runt om positiv effekt på skadeområdet. Skadad vävnad suger in vätska och blod från den nära kringliggande vävnaden. Så ju mer avslappning och blodcirkulation i närliggande vävnad, desto snabbare läkningsprocess i skadad, stagnerad vävnad.

Ljumsksträckning – Adduktorrelaterad smärta/patologi

Uppstår som huggande smärta i ljumsken och i Adduktormusklerna som sitter lårets insida och har ursprungssenor mot pubisbenet. Ljumsksträckningar är vanligast inom idrott så som ishockey, fotboll och liknande där man växlar upp och ner i tempo och vrider kroppen. Ofta är det repetitiv överbelastning som orsakar en partiell ruptur i adduktormusklerna eller dess senor där de fäster in på pubisbenet. Ofta kommer problemen smygande. Ljumsksmärtan framträder ofta mer intensivt i början av idrottsutövning, för att avta när kroppen värmts upp. Dagen efter aktivitet märks kännbar smärtökning. Stelhet kommer på morgonen. Som rehabilitering behövs vila men även träning som inte belastar skadeområdet. Värmande kläder är bra under rehabiliterande träning.

Massage & Behandling vid ljumsksträckning – Adduktor-relaterad Patologi

Triggerpunktsbehandling i samband med lättare stretchterapi är bra för läkningen. Försiktigt massagetryck på eller kring vävnader som ömmar skapar cirkulation av syresatt och friskt blod. Ofta beror irritationer och smärta på stagnation i flöde och ämnesomsättning i vävnaderna. Massagen sätter igång läkning. Om försiktigt tryck på det ömmande området inte känns välgörande ”skönt-ont” så ger massage runt om positiv effekt på skadeområdet. Massage dränerar skadeområdet på svullnadsvätska och för in frisk blodvätska.

Smärta i blygdbensfogen – Adduktor relaterad smärta

Smärtan uppstår vid jogging, situps eller knäböj med vikter, repetitiv sparksport samt vridningar och rörelser från sida till sida. Smärtan är lokaliserad till blygdbensfogen med smärtutstrålning till lårets utsida och ovansida samt mellangården. För vissa är smärtan knappt kännbar och för andra intensiv, skarp, brännande, molande, huggande. Smärtan kommer ofta från att sportutövning och uppstår när Blygdbensfogen blivit uttänjd. Blygdbensfogen är broskleden som fogar ihop blygdbenen. Symtomen kan bli kroniska. I allvarliga fall gör det ont att gå, kliva upp på stol, hosta, nysa. Man kan uppleva en intensiv ömhet vid tryck på blygdbensfogen.

Adduktor musklerna och dess senor tenderar att bli spända och irriterade när blygdbensfogen är mer ostabil och uttänjd. Adduktorerna har ju sitt fäste på pubisbenet vid blygdbensfogen. I träning kontraheras Adduktorerna upp mot senfästet på pubisbenet samt den slaka och ostabila blygdbenfogen. Syndromet kallas ”the pubic symphysis”. Stretchning rekommenderas inte

Massage & Behandling vid Smärta i blygdbensfogen

Massage och triggerpunktsbehandling av adduktorermuskler skapar cirkulation i skadade vävnader. Tryck mot ljumskar kan få in syresatt blod för att skapa den ämnesomsättande läkeprocess som nu behövs.

Iliumbar Syndrom – Iiliac crest pain syndrome

Iliolumbar syndrom ger molande värk som uppträder på framsida höft efter att inflammation eller förslitning skett i ligament Iliolumbar i bäckenets övre del. Ger ofta smärtutstrålning till i ljumskar, bäcken, höfter, rygg, underliv och ändtarm. Smärtattacker återkommer ofta efter aktivitet när man böjt och vridit höfter och ländrygg. Vissa får enbart ont efter uppstigning på morgonen och/eller efter att ha suttit länge. Skadan uppstår ofta på av trauma så som vid fall- eller bilolycka, eller genom upprepade böjningar och vridningar av kroppen som i golf eller volleyboll. Ibland svullnar området upp. Oftast blir skadan kronisk eller återkommande med smärta på ena sidan av ryggraden. Ömhet kommer vid tryck på baksidan av höftbensbågen, det vill säga på ”crista iliaca posterior”. Smärtan brukar även bli värre vid långvarigt sittande.

Ligament iliolumbale kan också vara den oidentifierbara orsaken till ländryggssmärta med återkommande akuta smärtattacker i ländrygg. Detta problemområde har uppmärksammats med namnet “multifidus triangle” där fasettlederna, erector spinae musklerna, lumbar fascia, quadratus lumborum och ligamente iliolumbar ingår.

Massage & Behandling – Iliumbar syndrom

Att stretcha genom att böja och vrida i höft och ryggrad är inte bra. Massage kan ha bra inverkan men görs försiktigt på de områden som smärtar till exempel runt bäckenben ovanför sätet. Massage och stretch på andra kompensatoriskt involverade muskler och vävnader är alltid bra. Vid akut inflammation kan kylande isbeslag på området dämpa svullnad och inflammation. Vid subakut situation kan värmebehandlande lavastenar placeras på området med avslappnande effekt.

Många olika orsaker till ljumsksmärta

Ibland är det just svaga Adduktorer, triggerpunkter i muskulatur samt spända senor som för med sig smärta. I de fallen är stretch och träning utmärkt. Men orsakerna till smärta i ljumske kan vara många. Om träning och stretch inte hjälper kan svaga ligament vara orsaken som i ”Iliumbar syndrom” eller ”skada i Iliopsoas eller ”skada i blygdbensbrosket” (pubic symphysis syndrome). Andra orsaker kan vara ”Osteitis pubis” (icke-smittsam inflammation blygdbensfogen), ljumskbråck, njursten. Hos kvinnor kan problemen bero på livmodercysta, bakteriella infektioner, svullna lymfkörtlar, urininfektioner, sexuellt överförda sjukdomar, celluliter, svampinfektion-candidos, infektion i tjocktarm m.m

https://www.google.se/amp/s/www.caringmedical.com/prolotherapy-news/groin-pain-treatments/amp/

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/sensmarta-i-iliopsoasmuskeln/

https://www.physio-pedia.com/Iliolumbar_ligament

”Rörelseapparatens skador och sjukdomar”, Kroppsterapi skolan, K. Göransson

Nyfiken på problem i Höft & Massage

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg tar upp Massage i samband med Inklämningsyndrom i höftled, Höftartros, Trokanterit, Snapping Hip, Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal Bursit

Stelhet och smärta i höfterna kan handla om problem i leder, senor, ligament, brosk eller muskler i både bäcken och rygg. Förslitningar på grund av snedställning hos kroppen är en vanlig orsak. Kanske supination och pronation i fötterna har olika påverkan på knäna som i sin tur påverkar höfterna. Muskler, senor och leder drabbas i kroppens försök att hitta kompenserande rörelsemönster. Det ger belastningsskador, förslitningar, inflammationer i inte bara i höfterna utan i alla delar hos kroppen som belastas så som knän, rygg, axlar.

Inklämningssyndrom höftled

Om du känner igen följande symtom kan du ha fått inklämningssyndrom i höftleden (FAI = Femoroacetabular impingement). Det gör ont och det brukar kännas stelt att böja höften. Trappgående uppför medför smärta liksom att sätta sig ner och sätta sig på huk samt att ställa sig upp från sittande. Att vrida in benet i höfleden medför värk på utsida höft ovanför höftknölen ”trochanter major”. Det ger även smärta i ljumske, i sätet samt i nedre delen av ryggen. Inklämnings syndrom i höftleden liknar impingement i axelleden. Ledförändringar i höften är ofta av typen CAM och PINCER och innebär förbening i kroppens försök att läka förslitningsskada. Dessa benpålagringar klämmer och skadar mjukdelar runt höftkulan med smärta som följd. Symtomen kan uppstå genom plötsligt trauma/skada, eller gradvis genom skadliga upprepade rörelser som leder till förslitningsskada. Man tror att inklämning kan öka risk för artros i höftleden. Benpålagring tas i regel bort genom operation. Innan det gått så långt är muskelstärkande träning för bål- höftböjarmuskler välgörande.

Massage & Behandling vid inklämningsyndrom höftled

Massage och triggerpunktsbehandling på alla kompensatoriskt involverade muskler runt höfterna är bra. Att massera in blodcirkulation i skadeområdet underlättar läkning. Stretch av säte, insida, baksida och utsida lår är. Om klienten deltar lite själv genom att motpressa när terapeuten trycker så kan det ha terapeutisk verkan.

Höftartros – höftledsförslitning

Artros sker genom långsam förtunning av ledbrosket i leden. När brosket förtunnas och blivit alltmer ojämnt så skapas en inflammationsprocess. Vid höftrörelser kommer höftledskulan att gnuggas direkt mot höftskålen i leden när det skyddande brosket slitits ned. Symptomen kommer med smärta och stelhet i höft, säte, ljumske, lår och förvärras med kyla. Löpning och promenader gör ont. Med ett bra träningsupplägg till exempel av artrosutbildad fysioterapeut, naprapat så kan man långsamt återbygga brosket, åtminstone till en viss del.

Massage & Behandling vid höftartros

När du kommer till massagebehandling vet du i regel redan om att du har artros och kan tala om det för terapeuten. Massage med värme är smärtlindrande och känns skönt att få på förslitna leder. Massage ökar avslappning och blodcirkulation och kan vara välgörande där kroppen kompenserat för nedsatt rörelsemönster. Att börja med att värma upp höftkulan med Hot Stone kan göra att behandlingseffekten av massage absorberas än djupare ner i vävnaderna.

Trokanterit

Trokanterit kommer med smärta vid tryck på runt höftknölen. Ofta gör det ont när man ligger på sidan och/eller vid direkt tryck mot höften. Att sitta med korslagda ben kan smärta. Vid trokanterit har olika muskelsenfästen vid Trochanter major vid höftknölen och utsida lår överbelastats. Sjukdomen uppstår oftare hos kvinnor i övre medelålder, hos överviktiga, vid höftledsartros samt hos dem som löptränar hårt. Muskelfästet slits vid tung, hård belastning, repetitiva ansträngande rörelser i gående, stående eller löpning. Överbelastningen skadar senfäste men även bakomliggande slemsäck. Viktigt att man minskar eller förändrar det belastande rörelsemönstret. Viktigt är dock att inte bli stillasittande. Stretcha sätesmusklerna och musklerna på baksida ben. Träna bålstyrka

Massage & Behandling vid Trokanterit

Eftersom Trokanterit läker fortare av ökad blodgenomströmning så är massage mycket bra. Stretchning förlänger muskeln. Jag ger massage, triggerpunktsbehandling och töjer de muskelgrupper som har senor mot höftkulan. Töjning sker då av sätesmuskulatur, baksida och utsida lår.

Snapping hip

Snapping hip är när en knäppande, knastrande upplevese uppstår i höften t.ex. när man går eller reser sig från sittande eller lägger benet över det andra. Innebär oftare mer obehagskänslor än ren smärta. Knäppandet uppstår när en muskel eller sena rör sig över utskjutningar av ben i höften. ”Snapping hip” kan uppstå i olika områden runt höften där senor och muskler glider över utskjutande bendelar. ”Snapping hip” är vanligast på utsidan av höften. Iliotibial-bandet löper över höftbensknölens ”trochanter major”. När man står rak i höften ligger IT-bandet bakom höftknölen. När höften böjs rör sig IT-bandet över höftknölen och lägger sig framför. Det är den rörelsen som kan avge ett knäppande ljud. Orsaken till ”snapping hip” kan vara förkortade muskler på lårets insida som gör att sätesmuskulatur, IT-bandet och lårmuskler vid höftsidan spänns ut extra. Området runt höften överansträngs och slemsäcken bryts ner och ett knastrande läte uppträder. I några fall leder ”snapping hip” till Bursitis slemsäcksinflammation när de vätskefyllda och skyddande slemsäckarna i höftleden svullnar upp. Man bör hitta avlastande positioner.

Massage & Behandling vid Snapping hip

Så länge som ingen inflammation i slemsäck uppstått så funkar massage bra. Ges med fördel på utsida höft och lår där IT bandet löper. Stretching, massage och isbeslag på ifall området är mycket irriterat. Värmebehandling ges om så önskas-

Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal bursit

Trokanterbursit/Tendinopati/Gluteal Bursit ger märta på utsida lår över höftknölens trochanter major. En smärta som förvärras vid rörelse eller gång. Uppförsgående i backe eller trappa och resa sig från sittande gör ont.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.png

Trokanterbursit/tendinopati/gluteal bursit är när inflammation uppstått i slemsäck och/eller sätesmuskulaturens senor som fäster vid höftknölen ”trochanter major”. Detta händer när sena från sätesmusklerna gnids över slemsäck på höftkulan när benet rör sig vid gående. Uppstår oftast vid överbelastning, långvarig felaktig kroppshållning så som vid benlängdskillnad. Irritation skapas i slemsäck och/eller i sena. I Trokantertendinopati har smärtan blivit kronisk och kommer från bakre kanten av trochanter major där sätesmusklerna fäster. Trokanterbursit uppträder gärna parallellt med reumatisk artrit eller höftartros

Massage & Behandling – trokanterbursit/tendinopati/gluteal bursit

Massage bör ges först efter att inflammationen släppt på grund av risk för spridning till intilliggande vävnader. Kylbehandling kan vara bra för att hämma svullnad och lindra smärtan. Värmebehandling är också vara bra beroende på hur irritationen i området känns. Man känner om det är värme eller kyla som passar bäst.
I mindre akut skede kan man med massagen försöka separera de senor som ligger och trycker på slemsäckarna, minska trycket och även försöka mjuka upp de muskler som ligger över. Som vanligt är det bra med massage på muskulatur som kompenserar för eventuella rörelseinskränkningar som höftskadan medför. Om bursit, slemsäcksinflammation uppstått på grund av infektion och inte på grund av överansträngning så bör massage undvikas.

https://www.skadekompassen.se/skador-sjukdomstillstand/impingement-inklamning-hoft-fai/https://www.sports-health.com/sports-injuries/hip-injuries/pain-due-hip-impingement-femoroacetabular-impingement

https://www.netdoktorpro.se/ortopedi/medicinska-oversikter/trokanterbursittendinopati-och-gluteal-bursit/

https://orthoinfo.aaos.org/en/diseases–conditions/snapping-hip/

Nyfiken på fler ryggsjukdomar – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denna text undersöker Massage i samband med Spinal Stenos, Spondylolys, Spondylolistes, Spondylos, Spondylit, Osteoporos med kotkompression, Inflammatoriska ryggsjukdomar, Cauda Equina Syndromet, Bechterews sjukdom, Scheuermanns kyfos

Spinal stenos

Med ålder sker degenerationer i diskar, förkalkning, benpålagring (osteofytbildning) som gör att senor, ligament förflyttas. Dessa förändringar kan leda till tryck på ryggmärgskanalen från olika håll. Orsakerna till Spinal Stenos kan vara trång ryggmärgskanal sedan födseln, eller att man har diskbråck, eller artros i facettlederna. Förträngning i ryggmärgskanalen sker oftast i ländryggen där även ischiasnerven startar sin bana ner genom benen till fötterna. Spinal stenos ger smärtor i rygg med utstrålning till lårens fram- eller baksidor på ena eller båda benen. Symtomen avklingar vid sittande eller framåtlutad position. Som träningsform kan cykling upplevas som lättare än promenader. Att träna upp framsidans bålmuskulatur och regelbundet töja och stretcha baksida bål är bra som rehabilitering. Lårmusklerna behöver också tränas framför allt baksida lår medan framsida lår mer behöver stretchas och töjas ut. Att sträcka ut ryggen så kotorna separeras är också bra

Massage & Behandling av Spinal Stenos

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylolys

Spondylolys sker när en eller flera av kotbågarna spricker, klyvs och/eller när kroppens läkeprocess producerar kalk eller förbening på sätt så att det trycker på eller blir vasst och skär in i mjukdelar och nerver. Detta kan ske på ena eller båda sidorna av kotbågen/kotbågarna. Kan vara förstadiet till spondylolistes. Förekomst av Spondylolys under barndomen ger sällan smärta eller problem. Problemen kommer först vid 15 – 20 års åldern. Smärta vid ansträngning är de huvudsakliga symptomen

Massage & Behandling av Spondylolys

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylolistes

Sker när kota i ländryggen glider in mot bålen till. Samtidigt brott på kotbågarna är vanligt. Kotor som ofta drabbas är lumbalkotorna L4 eller L5 i ländryggen. Sjukdomen ökar med ålder och drabbar oftare kvinnor än män. Det har spekulerats i om kanske kvinnliga hormoner kan ha lösgörande verkan på ligamenten. Spondylolistes hos yngre drabbar mest dem som utövar gymnastik eller idrott på elitnivå.

Symtomen kommer med smärtor från ländryggen med utstrålning och funktionsnedsättning i benen och med känsla av svaghet och obalans. Att sitta längre stunder gör ont.

Massage & Behandling av Spondylolistes

Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Spondylos

I spondylos är orsaken degenerativa förändringar som påverkar skelettet och mjukdelarna hos ryggraden. Spondylos är det vanligast åldersrelaterade upphovet till rygg- och nackbesvär. Detta ger inga inflammationer. Som konsekvens kan till exempel diskar komma sänkas, artros utvecklas, ben-/kalkpålagring (osteofyt) bildas, samt små, små brott i ben kan uppstå. Spänningar och spasmer kan drabba de muskler som involveras i kompensatoriska rörelser. Vanligen uppstår Spondylos i nacke och ländrygg. Symtomen innebär stelhet och smärta både vid vila och rörelse. Smärtutstrålning är vanlig. Som rehabilitering funkar vila, avlastande positioner samt lättare träning bra.

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Massage &Behandling av Spondylos

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Spondylit

Vid Spondylit har bakteriell inflammation uppstått i en eller flera ryggkotor. Ofta är även intilliggande diskar inflammerade, så kallad ”diskit”. Vid spondylit är ryggsmärtan svår och ofta strålar smärta ut till mage och/eller bröst. Andra symtom är feber och viktminskning.

Vid spondylit bör massage och tryck undvikas.

Spondylartros

Spondylartros är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast drabbar kotpelaren i ryggen. Spondylartros kan även uppstå i bröstkorgen och i perifera leder samt i SI-leden. Upphovet kan vara andra sjukdomar så som Sporiasisartrit, Mb Bechterew, inflammatoriska tarmsjukdomar så som Mb Crohm, Ulcerös kolit eller infektiösa sjukdomar som klamydia, gonorré och salmonella. Symtomen är stelhet framför allt på morgonen, förlorad rörlighetsförmåga vid böjning i sida och framåt i nivå med länd- och bröstrygg. Nattvärk i rygg och eller bäcken. Problemen förvärvas med tiden. Träning och rörelse lindrar symtomen. Inflammationsdämpande medicin behövs och mer träning

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Massage & Behandling vid Spondylartros

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Cauda Equina-syndromet

Cauda Equina-Syndromet trycker på nerverna i ryggraden i ländryggen. Cauda Equina gör det svårt att hålla blåsan och ger ofta upplevelsen av att tarmen behöver tömmas. Kraftig värk kan uppstå i ett eller båda benen.

Massage ska ej ges vid cauda equina syndromet då nerver ej bör utsättas för tryck.

Inflammantoriska ryggsjukdomar

Kommer ofta med en otydlig, tryckande, molande smärta som varierar i styrka över dygnet. Ofta ökar smärtan på natten. Belastning förbättrar inte smärtan. Upplevd stelhet i och ömhet vid tryck över ryggrad och höftens SI-leder. Detta är även symtomen vid Bechterews sjukdom (se nedan).

Rådgör alltid med läkare innan massagebehandling

Massage & Behandling vid Inflammatoriska Ryggsjukdomar

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Osteoporos med kotkompression

Rådgör med läkare innan massagebehandling

Uppstår vanligen i nedre delen av bröstryggen. Tryck ger ömhet här. För diagnos behövs röntgenbilder. Ger sällan påverkan på nerver. Korsett har en stabiliserande verkan på Osteoporos med kotkompression.

Massage & Behandling vid Osteoporos med kotkompression

Mjuk massage ges i form av strykningar och värme från uppvärmda lavastenar och trycker inte på sårbar vävnad. Massage på andra delar av kroppen som i kompensatoriska rörelsemönster blivit spända och hamnat i krampläge är alltid bra. Massagens avslappnande effekt brukar vara en bra investering för det allmänna välbefinnandet.

Scheuermanns kyfos

Scheuermanns kyfos uppstår under ungdomsåren när kroppen växer. Utvecklingen av kotornas förbening rubbas när ryggraden och kroppen växer. Successivt formas kotorna till kilar som får ryggen att kuta. Detta är en vanlig orsak till värk i länd- och bröstrygg hos ungdomar. Scheuermanns kyfos har en positiv aspekt i att kyfosen gör bröstkorgen större med ökad lungkapacitet och syresättningsförmåga som följd.

Den rundade ryggen kan göra att muskler på baksida lår blir spända och strama. Lättare motionsträning är bra, till exempel träning i varmvattenbassäng. Belastningsträning ska gärna undvikas under rehabiliteringsperioden.

Massage & Behandling vid Scheuermanns kyfos

Massage och lätt töjning passar bra för Scheuermanns kyfos. Stretch av armar och bröstmuskulatur kan utprovas. Hot Stone och uppvärmande massage på ryggen, säte och benen ger avslappning och ökar cirkulationen i kroppen. Ömma, spända stråk i musklerna kan vi trycka ut förutsatt att det inte gör obehagligt ont. Avslappnande massage och triggerpunktsbehandling på överansträngda muskler är alltid bra för det allmänna välbefinnandet.

Morbus Bechterew/ Bechterews sjukdom – pelvospondylit

Är en av flera reumatiska inflammatoriska sjukdomar i ryggen. Den ger inflammation i ledhinnor och senfästen kring ryggrad och bäcken. Röntgenbilder som tyder på Bechterews brukar visa förändringar i SI-lederna i bäckenet, avnötning, förslitning hos kotkroppar i ryggraden samt förbening i leder och ligament. Särskilt män mellan 15-30 år drabbas. Symtomen kommer med ryggvärk som förstärks på natten, rörelseinskränkningar, stelhet och obestämd verk i knä. Ibland påverkas andningen när kotor i bröstryggen drabbats. Kirurgi kan behövas vid svåra fall. Träning av rörlighet, styrka och kondition är fördelaktigt.

Massage & Behandling vid Bechterews sjukdom

Massage och töjning är bra vid Bechterews. Dock kan massage för vissa kännas obehagligt. Töjning, tryck och massage är alltid bra att få på spända muskler som får kompensera för smärta. Massage på ryggen kan sträcka och öppna upp för kotor och revben vilket ger cirkulation, avslappning och välbefinnande

Referenser

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=137

https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360

”Rörelseapparatens sjukdomar och skador”, Kropps terapi skolan, Göransson Krister

Nyfiken på falsk ischias – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med …

Falsk Ischias, Piriformissyndromet och Myofasciellt smärtsyndrom/ Triggerpunktssyndrom

Ischialgi – Falsk Ischias

Falsk ischias ger liknande men lindrigare symtom som i äkta ischias med smärta som utstrålar till säte och lår. Vid falsk Ischias upphör utstrålningen vid knäna medan den vid äkta ischias kan fortsätta ner till foten. Skada på nerven eller ryggradsförändring så som vid diskbråck är aldrig orsaken vid falsk ischias. Smärta, muskelsvaghet och rörelsebegränsningar är mindre intensiva än vid äkta ischias. Upphov till falsk ischias brukar vara överansträngning, stillasittande, enformigt utförda rörelser, tunga lyft, som när undertränad sätesmuskulatur överansträngts.

När vävnad runt om nyper om nerven så kommer ischias liknande symptom att uppstå. Men ischias är falsk när trycket kommer från perifer vävnad och inte från nervroten i ryggraden. När irritationer och inflammationer i muskler, senor och slemsäckar medför förändringar i volym och densitet påverkas nerven. Ofta kläms den på sin väg genom bäckenet och höften. Inte sällan kläms den på grund av spänningar och spasmer i sätesmuskulatur som överansträngts. En vanlig sätesmuskulär kramp är den i muskel Piriformis varigenom ischiasnerven löper. Åkomman är så vanlig att den fått ett eget namn, Piriformissyndromet.

Piriformissyndromet

ger smärta i höft, säte, svanskota, lår, ljumske, i benets nedre del. Utstrålning ned till lårets baksida är vanlig, men sällan strålar nedanför knät. Att böja höften och korslägga benen gör ofta ont liksom att sätta sig, sitta och resa sig. Även området kring sittbenen och könsorganen kan göra ont.

Detta händer när ischiasnerven som klämts mellan muskel Piriformis och strukturer i bäckenet. Syndromet kan komma efter överansträngning, intensiv idrottsutövning, ensidig användning av muskeln, suttit på huk, böjt höfterna eller suttit på hårt underlag.

Massage & Behandling vid Falsk Ischias och Piriformissyndrom

Motion ihop med massage kan vara det som åtgärdar problemen. Triggerpunktsmassage på krampande muskeln ovanför och runt om ischiasnerven kan i bästa fall får muskelspänningar och kramper att släppa. Muskler som spänner kring nerven i höft och i säte kan vara orsaken till stickningar och domningar ut i ben och fot. Att få dessa att slappna av gör att symtomen försvinner. Värme genom Hot Stones är smärtlindrande. Kramperna försvinner försvinner bäst genom tryck.

Du kan behöva upp till fyra behandlingar innan symtomen gått över. Är du inte symtomfri bör du testa annan behandlingsform. Smärtande segment i ländryggen undviks givetvis. Ofta känner man instinktivt vilken slags trycksmärta i massagen som är välgörande och vilken som inte är det. När massage är bra så stimuleras läkande ämnesomsättning in till syrefattig, öm vävnad och dränerar eventuell svullnadsvätska.

Fler ömma muskelpunkter, triggerpunkter uppstår som regel när vi försöker hitta smidiga och kompenserande rörelser för att slippa trigga värken vi redan har. Så värk kan föda mer värk med fler triggerpunkter. Massage och stretchterapi är alltid bra för alla muskler och leder som involverats och ansträngts i smärtkompensatoriska rörelsemönster.

Myofasciellt smärtsyndrom – MFS. Triggerpunktssyndrom

Triggerpunktssyndrom är mycket vanligt. Triggerpunkter är små ömma, spända knutor och stråk i muskelvävnaden. Spända knutor uppstår när området blivit överreaktivt. Rörelse i led som angränsar till muskeln med triggerpunkten eller tryck direkt på punkten avger då smärta. Ibland utstrålar även sensationer till andra kroppsdelar. Leder kan bli stela och svåra att röra på grund av förtjockade stråk med triggerpunkter i närliggande muskler. Stela leder uppstår också när muskler runt om förkortats. Förkortad muskulatur är vanlig runt axelleden då vi ofta vanemässigt håller axlarna spänt uppdragna och/eller framkupade eller bakåtsjutna.

Myofasciellt smärtsyndrom/Triggerpunktssyndrom uppstår när blod, syre och näringsämnen inte cirkulerar fritt. En slags kvävning i vävnaden sker, som signalerar detta genom smärtreaktion. Triggerpunkter kan uppstå när stressig livsstil hämmar rörelsemönster och full lung- och bukandning och därmed cirkulation och syresättning i kroppen. Sömnbrist kan leda till muskelspänningar och myofasciellt smärtsyndrom. Depression/ångest är också ofta orsak till frekventa spänningar med cirkulationsshämmande muskelsammandragningar. Felaktig sittställning och snedbelastande rörelsemönster samt gener och arv är också orsaker. Vid triggerpunktssyndrom tenderar olika kroppsrörelser att utlösa smärta och musklerna tröttas lätt ut.

Centrala nervsystemet är involverad i triggerpunktssyndrom. Det yttrar sig när tryck avger refererad smärta ut till andra delar av kroppen. Utstrålning kan kännas olika. Det kan smärta, kännas kallt eller varmt, domna, pirra, svettas, rysa, kännas som en muskelsvaghet. Efter lång tid kan symtomen övergå i fibromyalgi. Efter att orsaken behandlats så kan ändå smärtan dröja sig kvar och ta ett tag för smärtan att försvinna.

Triggerpunkter i muskler kring sätet och höftleden är vanliga i Piriformis och Gluteus Minimus. I Piriformis avger triggerpunkterna ofta ischiasliknande smärtsensation längst med benets framsida, ofta med utstrålning till foten. Ischiasliknande smärta kan också utgå från triggerpunkter i Gluteus Minimus i sätet. I detta fall smärtar det på baksidan av benet ofta med smärtutstrålning ut i foten

Träna är det bästa man kan göra om man har många ömma muskler och aktiva triggerpunkter. Konditions- och styrketräning ger mycket av den blodcirkulation som kroppen efterfrågar. Med styrketräning i kombination med stretchning och triggerpunktsbehandling kan myofasciellt smärtsyndrom helt försvinna.

Massage vid Myofasciellt smärtsyndrom Triggerpunkssyndrom

Triggerpunktsmassage/triggerpunktsbehandling är skapad för att lösa triggerpunktssyndrom. I denna massageform ges först uppvärmande massage. Därefter behandlas smärtpunkterna i muskeln med tryck. Då kan det stråla ut i andra delar.

Om leden är stel intill en muskel med triggerpunkter så stretchar massören ut leden gärna i samband med tryck på smärtpunkten. Att som klient aktivt trycka emot terapeutens mottryck kan göra leden märkbart mer flexibel bara på ett försök. Akupressur i samband med triggerpunktsbehandling och ledstretchning kan öppna upp för blodflöde och cirkulation även på inre organ samt i vävnad på andra delar av kroppen än den som behandlas. Värmebehandling i form av varma lavastenar på ömma muskelpunkter är avslappnande. Värmen gör ofta att behandlingseffekten går djupare ner i vävnaden.

Referenser:

https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/piriformissyndromet/
http://www.ryggdoktor.se/var-har-du-ont/ont-i-benet

Nyfiken på Ischias – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Detta inlägg undersöker Massage i samband med…

Ischias

Ischiasnerven, kroppens längsta nerv samlar många nervtrådar och blir tjock som ett lillfinger. Med start i ryggmärgen från kotorna L4-S3 i nedre delen av ryggen löper ischiasnerven genom säte och bäcken, på baksida ben och har sitt avslut i tårna. Ischiasnerven innehåller sensoriska och motoriska nerver som förgrenar sig ut till muskler, leder, ligament, senor, hud och blodkärl. Vid irritation någonstans på nerven så kan det ge ischias symtom så som smärta, skarp krampartad utstrålning längst med ischiasnerven inne i benet och nedanför knät parat med domningar, muskelsvaghet och känselbortfall. För att hantera smärtan kan man börja halta och bli sned i kroppen när man står och går.

Ischias är symtom på annan skada som påverkar ischiasnerven. Det kan handla om förslitningar i ryggrad, ligament, förkalkning eller diskbråck som trycker och klämmer på blodkärl och spinalnerver och förorsakar ischiassymptomen. Vid diskbråck så är det innehållet i de stötdämpande diskarna mellan kotorna som rinner ut eller buktar ut och trycker på Ischias nerven. Om vätskan i disken rinner ut så kan biokemisk störning skapas med inflammation runt nervrötterna och ischiassymtom som följd. Även förändringar i ryggraden så som spinal stenos och artros kan ge påverkan på ischiasnerven. Andra orsaker kan vara infektion, slitage, skada, problem i muskler m.m. och ibland finner man ingen orsak.

Lumbago Ischias

Lumbago Ischias som namn förtydligar att Ischias problemen kommer från ländryggen. I 90% av fallen så handlar det om att nerven kläms av diskar i nivå L4-L5 i ländryggen och oftast på grund av diskbråck. Men andra orsaker förekommer så som inflammationer, blödningar i runt om liggande vävnad, osteofytpålagring/förkalkning i kotpelaren. Lumbago Ischias kan följas av andra sjukdomar så som tumörer, ryggradssjukdomar, skelett- och nervsjukdomar

Symtom vid Ischias

Smärtan kommer från ländryggen och strålar ut till säte och lår och ibland till vad och fot. Utstrålning kan gå ut i till ena benet eller till båda. När den neurologiska funktionen hos ischiasnerven påverkas kan känseln i området bli nedsatt eller försvinna helt. Även rörelsereflexer ut i benen kan försvagas. Ofta förekommer domningar, stickningar och/eller brännande/isande smärta i ena eller båda benen. Muskulaturen i benet/benen kan försvagas och göra det svårt att sträcka ut foten och/eller stödja på benet. Det kan bli svårt att böja sig framåt och/eller stå på tå. Oftast medför Ischias kraftig smärta men kan också förekomma utan kännbar värk.

En beräkning är att mellan 5-10 procent av patienter med smärta i ländryggen har ischias. Med vila och rehabilitering så blir de flesta bra inom ungefär tre månader. Ett fåtal behöver opereras.

Massage & Behandling vid Ischias

Triggerpunktsmassage på krampande muskeln ovanför och runt om ischiasnerven kan i bästa fall får muskelspänningar och kramper att släppa. Muskler som spänner kring nerven i höft och i säte kan vara orsaken till stickningar och domningar ut i ben och fot. Att få dessa att slappna av gör att symtomen försvinner. Värme genom Hot Stones kan erbjudas som delbehandling är smärtlindrande. Kramperna försvinner försvinner bäst genom tryck. Du kan behöva upp till fyra behandlingar innan symtomen gått över. Är du inte symtomfri bör du testa annan behandlingsform. Smärtande segment i ländryggen undviks givetvis. Ofta känner man instinktivt vilken slags trycksmärta i massagen som är välgörande och vilken som inte är det. När massage är bra så stimuleras läkande ämnesomsättning in till syrefattig, öm vävnad och dränerar eventuell svullnadsvätska.

Massage och stretchterapi är alltid bra för alla muskler och leder som involverats och ansträngts i smärtkompensatoriska rörelsemönster.

Referenser:https://www.netdoktor.se/smarta/leder-muskler/sjukdomar/piriformissyndromet/
http://www.ryggdoktor.se/var-har-du-ont/ont-i-benet

Nyfiken på Diskbråck – Massage & Behandling

Denna text är en del i en bloggserie som kortfattat sammanfattar information om vanligt förekommande sjukdomar och smärtsymtom i muskler och leder. Frågor som ställs är: Kan massage stödja läkning och lindra smärta vid dessa sjukdomar? När rekommenderas massage och när rekommenderas det inte? Nyfikenhet och intresse har fått mig att här samla sjukdomsbeskrivningar och om massage som behandling rekommenderas för dessa. Detta är bara en rådgivande text. Har du svåra problem kontakta alltid sjukvård, läkare eller naprapat.

Denna text undersöker Massage i samband med Diskbråck

Diskbråck

Med ålder slits kroppen. Ryggraden, leder och brosk är vävnad som är sårbara för åldersrelaterad degenerativ utveckling. Mindre diskbråck och buktande diskar, med eller utan smärta, är vardag för flertalet äldre och medelålders. Mest utsatt är ryggraden i ländryggen men även högre upp i bröst- och halsrygg. Ofta ger diskbråck inte smärtsymptom eller påverkar ischiasnerven.

Sprickbildning i ”anulus fibrosus” den fibrösa bindväv som omger mellankotskivorna i ryggraden avger Akut smärta. Kärnan inuti diskbråcksringen innehåller en gelémassa, ”nucleus pulposus” som kan tränga igenom sprickan i anulus fibrosus. Ett bråck har bildats som gör att disken buktar. Detta är första stadiet till ett riktigt diskbråck. ”Contained Diskbråck” är sjukdomens betäckning i vissa redogörande texter. Intilliggande muskler, senor, ligament irriteras nu och avger lokal smärta utan smärtutstrålning.

Nästa stadium i diskbråck kommer när ”nucleus pulposus” rinner ut helt genom sprickbildningen i bindvävsringarna och de yttre lagren hos ”anulus fibrosus”. Nu kallas tillståndet för ”Uncontained Diskbråck” och betraktas som Äkta Diskbråck. Innehållet i ”Nucleus Pulposus” rinner ut och irriterar nervrötter och ryggmärg och avger smärtutstrålning och refererad värk. Disken brukar vanligen bukta inåt mot bålen så att gelén trycks bakåt mot ryggsidan till.

I kroppens egna självläkningsprocess kan den utrunna nucleus pulposus-vätskan komma att förkalkas. När förkalkningen stelnat riskerar den börja skära in i och skada ryggmärgen och ibland spinalnervrötter. Läckande kemiska ämnen kan också medverka till inflammationer. Den kraftiga smärtan inskränker rörelseförmågan. När nervrötter kläms i ländryggen kan ischiassymtom uppstå med smärtutstrålning ner i säte, ben och fot. Symtom är också känselbortfall, inskränkta rörelsereflexer och nedsatt motorisk förmåga. Mer om Ischias i kommande avsnitt.

Idag opererar man diskbråck mer sällan än förr och nu bara vid riktigt svåra fall.

Massage och Behandling vid Diskbråck

Massage ges försiktigt runt om de smärtande områdena. Kylbehandling i form av is i handduk kan vara skönt att få om vävnaden känns varm, svullen och öm. Kylans sammandragande effekt på blodkärl och vävnad kan dämpa inflammationen något. Om symtomen yttrar sig så att värme passar bättre så kommer Heta Stenar på smärtområdet att lugna ner muskler och vävnad som hamnat i krampläge. Försiktig massage ökar ämnesomsättning och cirkulation. Massage på vävnad intill ett skadat område kan tillföra friskare och mer syresatt blod till skadeområdet. Därmed påskyndas läkning.

Mer kraftfull massage kan ges på de muskler som överansträngts när de kompenserat för funktionsnedsättningen. Även stretchterapi och ledmobilisering ges med fördel på de muskler och leder som fått kompensera för värken. Försiktig, varm massage är generellt bra på vävnad runt diskbråck men bör inte ges på skadade nerver.

Referenser
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Diskbråck
”Rörelseapparatens sjukdomar och skador”, Kropps terapi skolan, Göransson Krister