Terapeutiskt Samtal – Online

För dig som behöver någon att bolla din livssituation med eller inte vet vilken slags terapitjänst du ska välja. Vi pratar igenom det du önskar och lägger vårt fokus på de problemområden som kan behöva belysas.

Jag är en god lyssnare med steg-1 kompetens inom psykoterapi.Vi börjar samtalet förutsättningslöst utifrån det du berättar. Jag erbjuder metoder för djupare insikt om din situation om jag tror att det landar väl med dina behov. Annars så lyssnar och tonar jag in på din livssituation och finns där som terapeutisk medmänniska.

Varmt välkommen