Frigörande Dialog – Online

Frigörande Dialog är samtal där du som första steg går in i en kortare avslappningsövning. Det blir en kort guidad meditativ kroppscanningsövning eller visuellt guidad övning. Att du blundar hela sessionen igenom rekommenderas. Det är då lättare att gå inåt och få tillgång till associationsbanorna. När vi blundar blir våra känslor, tankar, förnimmelser, infall tydligare. Budskapen kommer lättare till oss intuitivt och vi kan klarare se vägar ut ur våra problem.

Samtalen sker via telefon eller på Zoomlänk som jag i så fall skickar. Om vi ses på Zoomlänk är min rekommendation att hålla skärmen släckt. Detta för tona ner syn distraktionerna och underlätta fokus inåt.När du kommit in i ett lite mer avslappnat varande går du in i de problem du har behov av att ventilera. Vi inleder själva samtalet. Jag möter dig med fördjupande frågor för att du ska utveckla mer förståelse av ditt problem. Detta kan leda till att du landar i lösningar, beslut du behöver ta, ökad acceptans av din situation, eller fördjupning av det du redan vet.

Varmt välkommen