MED ELLER UTAN DJUPANDNING

PsykoSoma Metod är namnet jag valt på ett antal helande tekniker. De är kroppsfokuserade och inkluderar känslor och de tankar som föder känslorna.

När passar PsykoSoma Metoder?

Metoden är bra när känslorna är begravda och otillgängliga. Eller när samma känslor tenderar att poppa upp regelbundet. Eller när sorgen följer med överallt utan att släppa. När du biter ihop, knyter handen i fickan, sliter, är bitter, får utbrott eller irriterar dig på allt och alla. När huvudvärken förföljer, axlarna eller ryggen värker, när du knappt andas, stressar runt och glömmer det som är viktigt. Eller när du upplever avsaknad på känslor, livsglädje, kontakt med din kropp.

Vad innebär PsykoSoma Metoder?

PsykoSoma Metoder är fysiskt orienterade och inriktade på tillstånd, attityder, känslor, tankar, spänningar/smärta. Vi frågar oss och lyssnar in vad vi behöver för att komma i kontakt, acceptera, ge uttryck åt för att släppa, slappna av. Allt sker utifrån vad Du känner och behöver i stunden. Om yoga rörelser så som stretch känns rätt så kan du sträcka ut kanske sedan länge spänd vävnad medan du fokuserar på denna vävnad. Vi låter vår kropp, vår röst uttrycka hur den mår. Röstens vibrationer är i sig lugnande på muskelkontraktioner och spänd vävnad i kroppen. Den öppnar upp till känslor och ökar kraft. Att tona, humma kan befria känslor och ökar accepterande inre hållning som leder till lugn, avslappning och läkning. Energimedicinska tekniker i form av Qi Gong rörelser och (EFT) Emotional Freedom Technique kan nå våra meridianer och livsenergi, våra chakror, vår aura och på den vägen även frigöra fysiska blockeringar i tarmsystem, mage.

Du kommer att få svar på vad din kropp behöver
  • Svaren kan komma i form av behov av att röra på armar, ben eller sträcka ut i ryggen eller hela kroppen.
  • Svaren kan komma genom längtan efter att använda rösten. Röstens kapacitet till olika ljud ger vibrationer i olika vävnad vilket kan frigöra och skänka avslappning. Att tillåta rösten uttrycka känslor eller känslomässiga insikter är också befriande.
  • Svaret kan komma med en önskan om att förmå spänningar och smärta att slappna av i ömma eller stela muskler/vävnad/leder. Då kan vi stretcha, töja, trycka, knacka på och massera. Vi kan lägga våra lugnande, ibland varma händer på smärtsam, spänd vävnad.
  • Vi kan också bara behöva sitta i tystnad en stund.

Allt är bra!

Djupandning om du vill

Djupandning s.k. connected breath är ett mycket effektitv verktyg som du kan lägga till om du vill. Den djupa andningen och det syre som det tillför sänker aktivitet i det analytiska och ofta överaktiva sinnet/tänkandet. När denna del av sinnet minskar upplever vi vår inre fysiska och emotionella verklighet mycket mer intensivt. I detta tillstånd kan vi börja få insikter och impulser om hur vi kan frigöra spänningar och smärta från sammandragna vävnader och känslomässiga laddningar. I varje given stund kan vi börja fråga oss själva: ”Vad kan jag göra nu för att lugna ner vävnad, släppa en känsla eller få mer klarhet om denna reaktion / spänning i mig. Vad behöver jag”?

Den fysiska tillvaron blir på så vis alltmer tydlig liksom effekten av emotionella tillstånd, attityder, spänningar. I detta perspektiv bevittnar vi allt som dyker upp inom oss. Förträngda känslor, minnen eller fragment av minnen i form av bilder, känslor och fysiska sensationer kan nu stiga upp till medvetande. Djupandning lösgör skadliga ämnen som rensas ut genom utandningsluft och blodomlopp.

Andning kan vara ett verktyg som utvecklar känslighet för den fysiska och emotionella verkligheten inom oss

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av medicinering.

_____________________________________________________________________________________________________________________

PsykoSoma Metoder utförs lika gärna utan djupandning

_____________________________________________________________________________________________________________________

Upplägget sker delvis i enlighet med Biodynamic Breathwork and Trauma Release, BBTRS. För mer infor om BBTRS läs här.

Inre BildMetod om du vill

Inre Bild går bra att utföra ihop PsykoSoma Metoder. Det känner du i stunden. Då guidar jag dig i dina Inre Bilder, minnen, inre sårade barn eller delpersonligheter i obalans, vackra lugnande, tröstande inre naturscener. För mer info om inre BildMetod läs här

Finn ditt lugnande ankare

Vi kan låta vår normala andning bli vårt lugnande ankare genom sessionen. Fokus på andetagen har en lugnande inverkan. Hit kan vi återvända om fysisk smärta eller ansträngande känslor uppstår. Fokus på andetagen när vi går igenom svårare upplevelser under sessionen kan ge oss den närvaro som behövs för att samtidigt kunna slappna av med upplevelsen. Avslappning gör att vi lättare kan acceptera hur det är och släppa.

BBTRS lär oss att fästa uppmärksamheten på de lugnande avslappnande fysiska sensationerna. Till exempel kan dessa sensationer upplevas genom värmen i våra handflator. Eller i känslor av kärlek som plötsligt uppstår, eller i förnimmelser av rymd, lätthet i bröstet. Eller till exempel genom flödande sensationer som gör magen avslappnad. Under sessionen återvänder vi till denna plats om och om igen vid behov. Här kan vi vila vår medvetenhet ett tag och finna lugn.

Meditation

Meditation är inslag mitt i eller som avslutning på sessioner. Detta för att fokusera på det du arbetat med, integrera den nya informationen. Klicka här för mer info om meditation i behandlingarna.

Sätt upp en Intention för ditt arbete under sessionen

Har du dålig självkänsla eller återkommande negativa tankar om dig själv? Upplever du fysisk smärta? Eller har du känslomässiga och/eller relationella problem? Då kan du skapa en intention syfte att under sessionen utforska hur du kan börja släppa detta.

Vill du känna dig mer lugn och fridfull som resultat av en andningssession? Då skulle din intention kunna vara: ”Jag vill bli mer lugn och harmonisk som resultat av denna session”. Du fokuserar då på det du behöver gå igenom under andningspasset för att skapa mer lugn och harmoni inom dig.

Påfrestande och/eller traumatiska känslor, negativa tankemönster, problem bundet till situationer och/eller relationer, fysisk värk, depressiva tillstånd, ångest, låg självkänsla, sorg, ilska med mera… alla är välkomna på session i Andings- & KroppsTerapi.

Sessionerna utförs Online eller i behandlingslokalen