Body-Mind-Breath Session – hjälp kroppen att släppa stress, ångest, trauma – Online


I en BodyMindBreath sessioner online guidas du in i att vara närvarande i det som din kropp bär på. Tillsammans finner vi de obalanser som behöver få din uppmärksamhet för att komma till ro. Det kan vara rastlöshet, oro, ångest, stress, rädsla, stelheter, smärta. När detta setts, accepterats och förståtts så kan de integreras för att släppa sitt tag.

Djupandning kan vara en mycket effektiv metod för öka närvaro och medvetenhet om kroppens tillvaro. Andning tillsammans med mindfulness, närvaro- och kroppstekniker hjälper dig att befria smärta och nedtryckta känslor från din vävnad och samtidigt psyke. Sessionen går även utmärkt utan djupandning

En BodyMindBreath Session innebär att du …

– uppmärksammar och känner in din kropps tillvaro.
– är närvarande med känslor, blockeringar, flykt-kamp-frysreaktioner, dissociation, avdomning, avstängdhetskänsla, smärta, huvudvärk, muskelspänningar.
– känner in vad dessa tillstånd, känslor och sensationer förmedlar.
– lyssnar in svaren som din kropp ger på hur du kan öka avslappning och lugn.
– öppnar upp och släpper ut blockerade känslor och energi.
– känner in, finner svar på hur du bygger upp mer av välbefinnande eller hur du bevarar det som redan är lugnt och avslappnat inom dig.
– höjer din livsenergi, reglerar ditt nervsystem och kommer in i meditation.

Lösa eller mjuka kläder och en yogamatta att vistas på under sessionen är att rekommendera om du har behov av att stretcha ut och ge din fysik fritt rörelseutrymme.

Vi möts Online vi Zoom länk.

Som samtalsterapeut, massör och BBTRS instruktör (Biodynamic Breath & TraumaRelease) har jag kunskap om hur trauma, blockerade känslor kan orsaka vävnadsrelaterade spänningar och smärta. Jag hjälper dig att känna in för att släppa och nå harmoni och välbefinnande i din kropp och ditt psyke.

Ibland behövs många sessioner (se rabatterat pris för flera sessioner). Ibland behöver vi bara ses en gång för att du ska nå önskat resultat eller förstå hur du kan gå vidare själv.

Att tänka på om du vill djupandas under sessionen

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner