Andningsarbete med frigörande tekniker ger ökat fokus ner i kroppen. Med hjälp av reglerad djupandning kommer du i kontakt med fysiska sensationer, känslor, minnen. Med hjälp av andningsarbete upplever du lättare de fysiska områden som är avstängda, som du inte är i kontakt med, känslolösa. Detta så väl som spänningar och emotionella problem. Andningstekniker gör oss mer känsliga gentemot våra kroppar och känslor. Inte sällan kan vi finna att smärta och kroppsliga problem kan härledas till emotioner vi inte klarat av att känna och acceptera. Andning gör det lättare att frigöra dessa känslor och spänningar som lagras i kroppen.

För mer information läs vidare om Andings- & Kroppsterapi