Djupandning & närvaroterapi genom BBTRS Online

Kom i varande, få kontakt med dig själv, med ditt fysiska här och nu. Ibland kan det kännas rastlöst och obehagligt att komma ned och uppleva de mer fysiska dimensilnerna. Men det är närvaron genom kroppen som healing uppstår. Om vi bär på mycket kan små steg i taget i lugn takt behöva tas. Djupandning kan visa vägen in och djupandning kan befria kroppen från obehagliga känslor, spänningar.

Sessionerna bygger på flera metoder huvudsakligen BBTRS (Biodynamic Breathwork & Trauma Release System). Sessionerna inkluderar närvarotekniker, mindful kroppscanning för att varsebli och öka kontakt med kroppen. En pelare är Somatic Expriencing och trygghets- och resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. En annan viktig komponent är djupandning, ”connected breath” eller pranayama metoder. Djupanding är dock inte möjlig för alla och behövs inte heller för att få resultat av sessionen. Djupandning medför att det analytiska sinnets effekt minskar så att kroppens tillstånd kan bli tydligare.


Syftet för vårt möte är att öka din känsla av trygghet & lugn i din kropp.

Sessionerna innebär vanligtvis att man blundar. Djupandning rekommenderas för dig som kan. Se nedan för kontraindikationer. Vi sitter i stolar och/eller yogamatta. Du kan behöva bära mjuka kläder beroende hur mycket stretch du tror dig behöva genomgå.

Jag ser till att du finner platser inom dig som ger känsla av trygghet att pendla tillbaka till om du arbetar med traumatiska eller överväldigande upplevelser.

Traumatiska lagrade kroppsminnen av frusna, avdomnade, avstängda, spända, värkande områden blir möjliga att börja närma sig. Egenmassage, EFT, rörelse, stretch används för att medvetandegörande och befria fysisk stress, levandegöra stagnerad energi bakom blockeringar och stagnationer. Rösten kan användas för dess förmåga att sätta rätt ord på känslor och därigenom öka kontakten med känslor. Känslor uttrycks vid behov. Energiarbete, aura- & chakra inkänning och healing används för ökad kroppsmedvetenhetSessionerna avslutas med meditation. Det innebär en liten stund av tystnad för att ge dig möjlighet att känna in och integrera det nya tillstånd du nu är i.

Upplägg skiftar från session till session och anpassas efter situation & behov. Alla människor är unika. Du som klient väljer hur många sessioner du behöver. Ibland behövs många för att saker ska släppa. Ibland räcker en för.


Kontraindikationer för djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner


Vi möts Online, På Google Meet för dig med Google konto eller Skype.