Biodynamic Breath & Traumarelease – hjälp kroppen att släppa stress, ångest, trauma – Online


I Biodynamic Breath & TraumaRelease (BBTRS) Online guidas du in i att vara närvarande i det som din kropp bär på. Genom andning och kroppsfokus kommer de obalanser upp i ditt uppmärksamhetsfält. Det kan vara rastlöshet, oro, ångest, stress, rädsla, stelheter, smärta. Att se är första steget. Djupandning gör att spänningar kan släppa och du kan nå acceptans och djupare förståelse för stress- & traumalagringar. Nu kan de integreras och släppa sitt tag.

I BBTRS förläggs fokus i kroppen. Med kroppsfokus samtidigt som fokuserad andning förläggs uppmärksamheten på de spänningar och så kallade karaktärs- eller muskelpansar som kroppen lagrat genom livet. När du sen märker din kropps mående, kommer också infall till hur dessa spänningar kan lätta. Pressur, toning, rörelse är några sätt som underlättar processen att släppa och få lättnad. Du bestämmer själv djup och intensitet i din andning. Nedtryckta känslor, spänningar, smärta kommer till ytan. Ja djupare du går inåt desto mer intuitivt känner du vad din kropp behöver befria.

En Biodynamic Breath & Traumarelease Session innebär att du …

– uppmärksammar och känner in din kropps tillvaro.
– är närvarande med känslor, blockeringar, flykt-kamp-frysreaktioner, dissociation, avdomning, avstängdhetskänsla, smärta, huvudvärk, muskelspänningar.
– känner in vad dessa tillstånd, känslor och sensationer förmedlar.
– lyssnar in svaren som din kropp ger på hur du kan öka avslappning och lugn.
– öppnar upp och släpper ut blockerade känslor och energi.
– känner in, finner svar på hur du bygger upp mer av välbefinnande eller hur du bevarar det som redan är lugnt och avslappnat inom dig.
– höjer din livsenergi, reglerar ditt nervsystem och kommer in i meditation.

Lösa eller mjuka kläder och en yogamatta att vistas på under sessionen är att rekommendera om du har behov av att stretcha ut och ge din fysik fritt rörelseutrymme.

Vi möts Online vi Zoom länk.

Som samtalsterapeut, massör och BBTRS instruktör (Biodynamic Breath & TraumaRelease) har jag kunskap om hur trauma, blockerade känslor kan orsaka vävnadsrelaterade spänningar och smärta. Jag hjälper dig att känna in för att släppa och nå harmoni och välbefinnande i din kropp och ditt psyke.

Ibland behövs många sessioner (se rabatterat pris för flera sessioner). Ibland behöver vi bara ses en gång för att du ska nå önskat resultat eller förstå hur du kan gå vidare själv.

Att tänka på om du vill djupandas under sessionen

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner