Andnings- & Kroppsterapi sker i enlighet med Biodynamic Breathwork and Trauma Release, BBTRS. Sessionerna leder till att fysiska spänningar, värk och emotionella svårigheter successivt kan släppa och ge rum för inre lugn och harmoni.

Andnings- & Kroppsterapi handlar om att komma till medvetenhet om känslor, attityder, fysiska spänningar, ”muskelrustningar” och smärtor. Under en BBTRS -session ökar medvetenhet naturligt när vi börjar fokusera på hur luften känns genom -in och utandningen. Vi använder djupandning, så kallad ”connected breath”. Vi märker nu hur luften ger upphov till olika förnimmelser så som expansion, kontraktion, kyla, värme när den passerar näsa, mun och lungor.

Den fysiska tillvaron blir på så vis alltmer tydlig liksom effekten av emotionella tillstånd, attityder, spänningar. I detta perspektiv bevittnar vi allt som dyker upp inom oss. Förträngda känslor, minnen eller fragment av minnen i form av bilder, känslor och fysiska sensationer kan nu stiga upp till medvetande.

Andning är ett verktyg som utvecklar känslighet för den fysiska och emotionella verkligheten inom oss

Den djupa andningen och det syre som det tillför sänker aktivitet i det analytiska och ofta överaktiva sinnet/tänkandet. När denna del av sinnet minskar upplever vi vår inre fysiska och emotionella verklighet mycket mer intensivt. I detta tillstånd kan vi börja få insikter och impulser om hur vi kan frigöra spänningar och smärta från sammandragna vävnader och känslomässiga laddningar. I varje given stund kan vi börja fråga oss själva: ”Vad kan jag göra nu för att lugna ner vävnad, släppa en känsla eller få mer klarhet om denna reaktion / spänning i mig”?

Vi kommer att få svar…

  • Svaren kan komma i form av behov av att röra på armar, ben eller sträcka ut i ryggen eller hela kroppen.
  • Svaren kan komma genom längtan efter att använda rösten. Röstens kapacitet till olika ljud ger vibrationer i olika vävnad vilket kan frigöra och skänka avslappning. Att tillåta rösten uttrycka känslor eller känslomässiga insikter är också befriande.
  • Svaret kan komma med en önskan om att förmå spänningar och smärta att slappna av i ömma eller stela muskler/vävnad/leder. Då kan vi stretcha, töja, trycka, knacka på och massera. Vi kan lägga våra lugnande, ibland varma händer på smärtsam, spänd vävnad.
  • Vi kan också bara behöva sitta i tystnad en stund.

Allt är bra!!!

Att känna stödjande fysiska förnimmelser är lugnande och framkallar läkning

Vi låter också vår andning bli vårt lugnande ankare. Fokus på andetagen har en lugnande inverkan. Hit kan vi återvända om fysisk smärta eller ansträngande känslor uppstår. Fokus på andetagen när vi går igenom svårare upplevelser under sessionen kan ge oss den närvaro som behövs för att samtidigt kunna slappna av med upplevelsen. Avslappning gör att vi lättare kan acceptera hur det är och släppa.

BBTRS lär oss att fästa uppmärksamheten på de lugnande avslappnande fysiska sensationerna. Till exempel kan dessa sensationer upplevas genom värmen i våra handflator. Eller i känslor av kärlek som plötsligt uppstår, eller i förnimmelser av rymd, lätthet i bröstet. Eller till exempel genom flödande sensationer som gör magen avslappnad. Under sessionen återvänder vi till denna plats om och om igen vid behov. Här kan vi vila vår medvetenhet ett tag och finna lugn.

Sätt upp en Intention för ditt arbete under sessionen

Har du dålig självkänsla eller återkommande negativa tankar om dig själv? Upplever du fysisk smärta? Eller har du känslomässiga och/eller relationella problem? Då kan du skapa en intention syfte att under sessionen utforska hur du kan börja släppa detta.

Vill du känna dig mer lugn och fridfull som resultat av en andningssession? Då skulle din intention kunna vara: ”Jag vill bli mer lugn och harmonisk som resultat av denna session”. Du fokuserar då på det du behöver gå igenom under andningspasset för att skapa mer lugn och harmoni inom dig.

Påfrestande och/eller traumatiska känslor, negativa tankemönster, problem bundet till situationer och/eller relationer, fysisk värk, depressiva tillstånd, ångest, låg självkänsla, sorg, ilska med mera… alla är välkomna på session i Andings- & KroppsTerapi.

Sessionerna utförs Online

För mer information läs vidare om Andings- & Kroppsterapi