BBTRS-baserat Andningsarbete Online – kom åt kroppens försvar


Djupandas med fokus rakt in där din kropp håller obekväma tillstånd, känslor, fysiska obalanser i celler och vävnad och muskelpansar uppstådda av de psykologiska skydden, försvaren. I lätt trance som följd av djupandning följer du dina impulser mot självhelande. Rörelse, röstens vibration och ordens frigörande uttryck (även affirmationer) egna händers tryck och massage EFT -tappning. Ibland kan det kännas rastlöst och obehagligt att sluta fly för en stund och komma ned och uppleva den fysiska realiteten. Att stegvis orka stanna kvar kan vara nyckeln in i en lugnare och mer grundad tillvaro. Andningen vägleder när du håller kvar fokus på de olika känslor, obehag, spänningar som lever kvar i din kropp. Närvarande fokuserad andning ökar avslappning och gör att spänningar kan släppa, smärta lindras och lugn och läkning kan uppstå. Successivt och alltmer landar du i din kropp.

Sessionerna grundar sig i BBTRS (Biodynamic Breathwork & Trauma Release System). Sessionerna inkluderar närvarotekniker, mindful kroppscanning för att varsebli och öka kontakt med kroppen. En pelare är Somatic Expriencing och trygghets- en resursstärkande metod för reglering av trauma-fight-flight-freeze responser. En annan viktig komponent är djupandning, ”connected breath”. Djupandning medför att det analytiska sinnets effekt minskar så att kroppens tillstånd kan bli tydligare. Djupanding är dock inte möjlig för alla och behövs inte heller för att få kroppsmedvetenhet, närvaro och healing.

Lösa eller mjuka kläder och en yogamatta att vistas på under sessionen rekommenderas.

Kontraindikationer för djupandning

Man ska vara försiktig med djupandning om man haft stroke, har högt blodtryck, gravid, epilepsi, diabetes 1, allvarlig astma, psykoser och schizofreni, bipolär diagnos typ 1, har mycket känsligt nervsystem, drog- och alkoholpåverkad, eller har hög grad av mediciner

Traumatiska lagrade kroppsminnen av frusna, avdomnade, avstängda, spända, värkande områden blir möjliga att börja närma sig. Egenmassage, EFT, rörelse, stretch används för att medvetandegörande och befria fysisk stress, levandegöra stagnerad energi bakom blockeringar och stagnationer. Rösten kan användas för dess förmåga att sätta rätt ord på känslor och därigenom öka kontakten med känslor. Känslor uttrycks vid behov. Energiarbete, aura- & chakra inkänning och healing används för ökad kroppsmedvetenhetSessionerna avslutas med meditation. Det innebär en liten stund av tystnad för att ge dig möjlighet att känna in och integrera det nya tillstånd du nu är i.


Vi möts Online vi Zoom länk.