Behöver du reda ut, finna lösningar, få prata av dig, samla kraft, gå vidare? Behöver du resa dig efter något tuff, läka, byta bana?

Samtalet är förutsättningslöst där du öppnar dig i det du behöver. Jag lyssnar och hjälper dig att bena ut och komma till kärnan där vägen vidare blir lättare att se och vidta åtgärder för.

Om samtalet leder till att du vill gå djupare med din problematik, dina psykologiska försvar, attityder, coopingstrategier, så erbjuder jag fördjupande metoder till samtalet.

  • Dessa tillägg är något som vi spontant kan lägga in under samtalets gång om du har behov av det, Tillägg är alltså inget du behöver förboka.
  • Du kan förboka tillägg om du vill. Då förstår jag på förhand hur du önskar arbeta med dig själv under terapin. Denna förbokning är inget bindande och du kan när som helst under samtalet välja att bearbeta din situation på annat sätt än som du bokat.

Tillägg

Inre BildMetod – med visionens kraft, läk och skapa bättre livsförutsättningar
Lösgörande PsykoSoma Metod med eller utan djupandning – Kom in till ditt center, hjärta, kärna
– Helande Djupandning – Andas dig till skön vila, i kontakt med din själ – Med eller utan Inre BildMetod
– Meditation – Vila i dig själv och slappna av med nuet i din kropp
Drömbearbetning – Förstå och integrera känslor och red ut konflikter genom att gå in i innehållet från dina återkommande eller enstaka drömmar.
Samtal kombinerat med Britsbehandlingar– Före eller efter kan du vilja få healing eller medicinsk triggerpunktsmassage
Du kan välja boka en behandlingsserie (se paketerbjudanden här nedan). Att bearbeta, släppa och komma vidare kan ibland ta tid. Då kan flera behandlingar behövas.

Behandlingarna kan göras på telefon, över internet Skype/Zoom eller i behandlingslokalen.