Andnings- och Kroppsterapi Online

  • Fysiskt närvarofokus. En dynamisk terapiform där ”connected breath” djupandning ger fördjupad kontakt med känslor, minnen, fysiska sensationer, spänningar och smärta. Rensar, ger meditation, närvaro, acceptans här och nu

Inre BildTerapi Online eller i behandlingslokalen

  • Healing i form av insikter på visuell och mental nivå.

DrömTerapi Online eller i behandlingslokalen

  • Förstå och integrera känslor och red ut konflikter genom att gå in i innehållet från dina återkommande eller enstaka drömmar.