Terapi på Delpersonligheter och inre Barn baseras på imaginationsteknik. Det arbetar direkt med hjärnans tankar/bilder och kroppens känslor.

Känslor, tanke- och beteendemönster tar här bildformer av inre barn och delpersonligheter. I dessa former blir känslor och beteenden möjliga att känna in, kommunicera med och ställa frågor till. Det leder till självförståelse, ger svar på orsaker och lösningar. Ofta på oväntat insiktsfulla och befriande sätt.

Skepnader av delpersonligheter uttrycker ofta olika försvarshållningar, flyktbeteenden, beroendeformer et.c. Flykt och försvar är sätt att slippa känna ansträngande och traumatiska känslor. Inre barn tenderar att dyka upp när vi är i kontakt med känslorna som lett till flykt-, och försvarsbeteendena. När de uppstår som barngestalter kan de vara både rädda, sårade, stelfrusna, apatiska, arga, besvikna … och framför allt osedda.

Mötet med inre barn tränar dig på att vara närvarande och kärleksfull. Så som en varm och förstående föräldrar till dina behövande delar/barn. Det ger inre trygghet och förutsättningar för mentala minnen eller kroppsminnen från faktiska barndomshändelser att komma upp till medvetenhet. På så vis kan laddning i påfrestande känslor och tankar sänkas eller försvinna.

Läkning och förbättrat mående sker via psykets naturliga förmåga att fokusera, skifta bilder och därmed känslor. Det funkar på i princip alla känslomässiga, sensoriska tillstånd. På beroenden, tröstätande, brist på motivation, depression, ångest, rädsla, flykt- och undvikandebeteenden med mera.

Terapin sker med fördel Online, Zoom.

Läs gärna mer om Terapi på Inre Barn & Delpersonligheter här